A+ A A-

Vampire kézelemzése

  • Közzétéve itt: Anonim személyek kézelemzése


Kretschmer német piszchiáter összehasonlító vizsgálatokat végzett, és megállapította, hogy az általa meghatározott, ún. kretschmeri típusoknál speciális összefüggés található a kar és a kéz között, valamint a testalkat és -méret vonatkozásában. Ennek alapján feltehetően leptoszom típus, ami azt jelenti, hogy - a kézfeje megjelenése, kinézete szerint - valószínűleg sovány testalkatú. Az e típushoz tartozóknak a kezei mindig keskenyek, az ujjaik vékonyak, rajtuk a bőr átlátszó.

Vampire - jobb kézfejJelen esetben azonban a tenyerei mintha ellentmondanának az előző megállapításnak, mert azok meglehetősen teltek, a színűk pedig rózsaszín. Ha nincs ilyen ellentmondás, akkor a különböző típusok bizonyos kézanomáliái egyes betegségekről (betegséghajlamokról) árulkodhatnak, de csak akkor, ha határozott összefüggés látható a kéz milyensége és az alkat között.

Ha hinni lehet hinni a fotóknak, vagyis, ha a képek élethűek, nem torzítanak, akkor az ujjai és a két tenyere hosszúnak tekinthetők. A hosszú, keskeny tenyerek szerint érdeklődő, töprengő elme, olyan személy, aki kevésbé fordul a fizikai, érzéki dolgok felé, elsősorban a logikus, ésszerű vagy szellemi témák érdeklik. Az ujjaknál valamivel fejlettebb tenyér az egyén praktikus gondolatvilágáról vall.

A tenyereihez viszonyítva az ujjai hosszúnak mondhatók, ami fejlett intellektust, vizsgálódó, szellemi erőfeszítésre képes embert ábrázol. A hosszú ujjak általában az alapos, aprólékos, a részletekhez ragaszkodó, töprengő emberek sajátjai. Sokkal türelmesebbek, mint a rövid ujjúak. A hosszú, karcsú ujjai alapján gyöngéd lelkületű, érzékeny, viszont hibájául róható fel, hogy könnyen befolyásolható. Ezt a megállapítást erősíti meg a közép tájt elvékonyodó, karcsú hüvelykujj is.

Az ujjai bütykösek, vagyis az ujjízületek erősek, arról árulkodva, hogy a gazdájuk eljárásaikban egzaktak, munkájukban precízek, rendszeretők, érzéseikben kiegyensúlyozottak. (Ez utóbbi viszont a szívvonalának milyensége miatt - melyről később írok - erősen megkérdőjelezhető.) Az alsó ízeken látható ún. „materiális bütykök” az anyagi rend csomójaként ismertek, de azt is jelezhetik, hogy olykor kicsinyes és anyagias. Ez esetben az anyagiasság azonban nem öncél, nem a szerzés vágya, hanem az a törekvés, hogy az anyagi haszon előnyét azok élvezzék, akiket szeret, és akikről gondoskodik.

Vampire - bal tenyérAz ujjak nem simulnak egymáshoz, az összezárt ujjak hézagosak, erről a közhiedelem azt állítja, hogy az illető nem tudja beosztani a fizetését, mert a lyukakon keresztül elfolyik a pénze.

Az ujjpercek egymással arányosak, jelezve, hogy az érzelmi-lelki beállítottsága, az ösztönös megérzései, a logikai készsége, mentális kvalitásai, valamint a testi, fizikai vágyai, ösztönei harmóniában vannak.

A széttárt ujjú képeken a gyűrűs- és a kisujj között látható a legnagyobb rés, de a hüvelykujja is elég nagy szöget zár be a tenyerével, ami a cselekvés és a gondolkodás függetlenségére, vagy legalábbis ennek vágyára utal.

Az egyenes és merev ujjak az erős önkontroll jegyei, de egyben azt is jelzik, hogy nehezen mobilizálható, makacs, erős jellem, kifejlett igazságérzettel bír, hajlik a megszokottra.

Az ujjak méretét egymáshoz viszonyítva, látható, hogy a mutatóujja mindkét kezén hosszabb, mint a gyűrűsujja, ami ambiciózus természetre, az elismerés vágyára utal, negatív esetben viszont hiúságot, önhittséget jelezhet. A nagyon mélyen beágyazott kisujj - alátámasztva az ujjréseken elfolyó pénzről szóló hiedelmet - financiális nehézségeket, „háztartás-gazdálkodási” problémákat jelez.

A középső- és gyűrűsujjak egyaránt a mutatóujj felé hajlanak. Az előbbi szerint becsvágyó, de az értékrendje nem kiforrott, az elveiben bizonytalan, míg az utóbbi a kíváncsiságáról tanúskodik.

Vampire - jobb tenyérA lekerekített ujjvégződések átmenetet szimbolizálnak az elméleti gondolkodó és a gyakorlatias személyiség között. Bár a kéz sok tekintetben kiegyensúlyozott, az összezárt ujjú képeken jól látszik, hogy az ujjak felül keskenyebbek, mint a töveiknél, vagyis a kéz szélessége felfelé haladva enyhén csökken, ami azt jelzi, hogy - sokoldalú érdeklődése ellenére - inkább egy szűk terület specialistája lehet. A hüvelykujj tőperc-ízületének erőssége alapján jó kézügyességgel rendelkezhet.

A körmei nem érnek el az első perc közepéig, tehát rövidek, ami kritikus alkatot, bizonyos önteltséget mutat, szélsőséges esetben pedig olyan embert, akinek „mindig igaza van”.

A rövid körmökhöz társuló kicsi holdak keringési rendellenességet vagy szívproblémát jelezhetnek, ugyanis a rövid körmű emberek hajlamosak szívbetegségekre, de gyakran panaszkodnak alsó végtagjaik fájdalmára is. Ugyanakkor - ennek némileg ellentmondva - a sima, fényes, erős állagú, rózsaszínű körmök egészséges szervezetről informálnak.

Kéztípusa legjobban a filozofikus vagy intellektuális kézhez hasonlít. Ez a kéztípus tojásdad alakú. a tenyér téglalap formájú, amelyhez hosszú csontos ujjak társulnak. Fejlettek az ujjízületek, jellemző a bütyökképződés, ami mindig előnyös jel. Az ujjvégződések lekerekítetten szögletesek.

Összességükben e kezek nem tartoznak a szép kezek közé, és - ha a sikerességben az anyagi jólétet értjük - még előnyös kezeknek sem tekinthetők. Azt is figyelembe véve, hogy a hüvelykujjának két perce azonos hosszúságú, karakterére a gondolkodó és igazságszerető jelző a legjellemzőbb. A szavak használatában óvatos. Az erős Hold-dombja alapján érdeklődik a titokzatos erők, természetfölötti jelenségek iránt, jó fantáziával megáldott, meditáló alkat. A sértést viszont ritkán felejti el, és olykor felerősödik az egoizmusa. Noha barátságos, ritkán szenvedélyes, érzelmeiben megfontolt és többnyire nehezen kiismerhető.

Vampire - jobb tenyér (közelről)Bár a telt tenyéren az ujjak alatt egymásba olvadnak a domborulatok, a Jupiter- és a Merkúr-domb kimagasodik a többi közül. A fejlett Merkúr-domb szerint talpraesett, érdeklődő, s mivel, hosszú a kisujja, valószínűleg választékosan tud beszélni, sőt az íráshoz is jó lehet a vénája. A telt Jupiter-domb őszinte, egyenes emberről tájékoztat, aki azonban olykor ingerelhető. A markáns Mars-domb azt jelzi, hogy problémák esetén hajlamos rá, hogy végtelen idegessé váljon.

A telt Hold-dombról már szóltam, kiegészítésként megjegyezem, hogy a misztikus beállítottság és ingerlékenység is gyakori velejárója. A hüvelykujj párnája, vagyis a Vénusz-domb ugyancsak erős, ami ez esetben - a kéz többi jegyének figyelembe vételével - esztétikai érzéket szimbolizál.

Az eddigiek alapján úgy tűnik, meglehetősen ellentmondásos személyiség, nagy talányt jelenthet a környezetének, ugyanis egyszerre lehet igazmondó és hagyománytisztelő, vagy ennek pont az ellentéte: lódító és modern felfogású.

A tenyereit sok, szerteágazó apró vonal hálózza be, ez komplikált, ingerlékeny természetről júdáskodik. Az ilyen tenyér gazdája színes egyéniség, azonban nagyon befolyásolható. A fővonalak furcsa futásúak, szaggatottak. Az élet- a fej- és a sorsvonalak egyikéről sem tudom eldönteni, hogy honnan indulnak, merre tartanak és hol végződnek. Érdekes viszont, hogy a passzív kézen az előbb említett vonalak jobban láthatók. Arra azonban nem alkalmasak, hogy összehasonlító elemzést végezzek a két tenyér fővonalai között.

A meglehetősen mélyen eredő szívvonal nem túl jó jel, mert az érzelmi megnyilvánulások labilitását jelzi. Az sem kedvező, hogy minősége sem egyenletes, a mélyen árkolt része energiát jelez, míg az elvékonyodó szakasza a vitalitás csökkenésére utal. A felfelé ívelő, a fejvonaltól messze futó szívvonala azt sugallja, hogy az érzelmeit a feje kormányozza, vagyis a tetteit sok esetben az érdekei vezérlik.

További olvasnivaló

Beszédhang és karakter

A hang tökéletesen megfelel a hangképző lény karakterének, legyen az galambturbékolás, oroszlánordítás, tigrismorgás, tehénbőgés, báránybégetés, kakaskukorékolás, disznóröfögés, lónyerítés vagy szamárüvöltés, mindegyik hang jellemzi a tulajdonosát.Más a művelt, intelligens ember hangja...

Folytatás...

Katalin napi Borzas Kata

A Katalin napi meglepetésnek szánt Borzas Kata sütemények linzer- (más néven omlós) tésztából készülnek, akárcsak a linzer koszorúk, perecek, hajócskák, kosarak, az islerek, a vaníliás kifli, a gyümölcsös linzer...

Folytatás...

Interjú nagybátyámmal, Szász Endrével mu…

Hetvenedik életévét taposó nagybátyámhoz, Szász Endréhez, egy napsütötte, tavaszi napon látogattam el a fák csöndjében megbúvó várdai kastélyba. Bandival - így hívták jó ismerősei, barátai, családjának tagjai - mindig...

Folytatás...

Útban Srinagar felé

Nagyobb térképre váltás Dzsammuból kiérve kezdetben lankás dombok, zöld erdők között haladunk. Az út szélén bámész, kurkászó majmok merednek ránk, figyelik, vajon merre megyünk. Lassan húzunk felfelé. A...

Folytatás...

Sikandra és Akbar császár

Agrát elhagyva gondolataim minduntalan visszakanyarodnak a Sír Palotához. Nem befolyásolnak, de mégis eltöprengek Ludviáni urdu költő Tádzsról írt sorain: „Kedvesem fordítsd el tekinteted a márványpalota pazar szépségéről, kihívó gazdaságáról...

Folytatás...

Fekete ló kézelemzése

A széles, négyszögletes - vagyis közelítőleg négyzet alakú - tenyérrel és arányos méretű ujjakkal jellemezhető kéz, a modern kézelemzők besorolása alapján - bár nem mindenben hordozza a típus sajátosságait (pl.:...

Folytatás...

Hetes, a misztika és a szentség száma

  Már Babilonban is előszeretettel használták a misztikus hetest a különféle varázslásokhoz, az ősi Egyiptomban pedig valóságos kultusza volt ennek a számnak. A fáraók idején hét évig kellett az embernek valamit...

Folytatás...

Szex babonák II. – Zsidó-keresztény szok…

Bár a keresztény filozófusok, vallásoktatók a szexet elsősorban morális oldalról közelítik meg, a korai zsidó-keresztény tradíció számos elemet átvett az ősi primitív népek, közösségek fallikus kultuszából. Innen eredeztethető például az...

Folytatás...

Benáreszben felöklel egy szent tehén

Kihasználva a visszautazásig hátralévő pár napunkat, melyet Indiában tölthetünk, úgy döntünk, ellátogatunk az ország legszentebb helyére, a hinduizmus fővárosába, Benáreszbe. Bár az utolsó pillanatban nem sok esélyünk van a vonatjegyre...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?