A+ A A-

Vampire kézelemzése

  • Közzétéve itt: Anonim személyek kézelemzése


Kretschmer német piszchiáter összehasonlító vizsgálatokat végzett, és megállapította, hogy az általa meghatározott, ún. kretschmeri típusoknál speciális összefüggés található a kar és a kéz között, valamint a testalkat és -méret vonatkozásában. Ennek alapján feltehetően leptoszom típus, ami azt jelenti, hogy - a kézfeje megjelenése, kinézete szerint - valószínűleg sovány testalkatú. Az e típushoz tartozóknak a kezei mindig keskenyek, az ujjaik vékonyak, rajtuk a bőr átlátszó.

Vampire - jobb kézfejJelen esetben azonban a tenyerei mintha ellentmondanának az előző megállapításnak, mert azok meglehetősen teltek, a színűk pedig rózsaszín. Ha nincs ilyen ellentmondás, akkor a különböző típusok bizonyos kézanomáliái egyes betegségekről (betegséghajlamokról) árulkodhatnak, de csak akkor, ha határozott összefüggés látható a kéz milyensége és az alkat között.

Ha hinni lehet hinni a fotóknak, vagyis, ha a képek élethűek, nem torzítanak, akkor az ujjai és a két tenyere hosszúnak tekinthetők. A hosszú, keskeny tenyerek szerint érdeklődő, töprengő elme, olyan személy, aki kevésbé fordul a fizikai, érzéki dolgok felé, elsősorban a logikus, ésszerű vagy szellemi témák érdeklik. Az ujjaknál valamivel fejlettebb tenyér az egyén praktikus gondolatvilágáról vall.

A tenyereihez viszonyítva az ujjai hosszúnak mondhatók, ami fejlett intellektust, vizsgálódó, szellemi erőfeszítésre képes embert ábrázol. A hosszú ujjak általában az alapos, aprólékos, a részletekhez ragaszkodó, töprengő emberek sajátjai. Sokkal türelmesebbek, mint a rövid ujjúak. A hosszú, karcsú ujjai alapján gyöngéd lelkületű, érzékeny, viszont hibájául róható fel, hogy könnyen befolyásolható. Ezt a megállapítást erősíti meg a közép tájt elvékonyodó, karcsú hüvelykujj is.

Az ujjai bütykösek, vagyis az ujjízületek erősek, arról árulkodva, hogy a gazdájuk eljárásaikban egzaktak, munkájukban precízek, rendszeretők, érzéseikben kiegyensúlyozottak. (Ez utóbbi viszont a szívvonalának milyensége miatt - melyről később írok - erősen megkérdőjelezhető.) Az alsó ízeken látható ún. „materiális bütykök” az anyagi rend csomójaként ismertek, de azt is jelezhetik, hogy olykor kicsinyes és anyagias. Ez esetben az anyagiasság azonban nem öncél, nem a szerzés vágya, hanem az a törekvés, hogy az anyagi haszon előnyét azok élvezzék, akiket szeret, és akikről gondoskodik.

Vampire - bal tenyérAz ujjak nem simulnak egymáshoz, az összezárt ujjak hézagosak, erről a közhiedelem azt állítja, hogy az illető nem tudja beosztani a fizetését, mert a lyukakon keresztül elfolyik a pénze.

Az ujjpercek egymással arányosak, jelezve, hogy az érzelmi-lelki beállítottsága, az ösztönös megérzései, a logikai készsége, mentális kvalitásai, valamint a testi, fizikai vágyai, ösztönei harmóniában vannak.

A széttárt ujjú képeken a gyűrűs- és a kisujj között látható a legnagyobb rés, de a hüvelykujja is elég nagy szöget zár be a tenyerével, ami a cselekvés és a gondolkodás függetlenségére, vagy legalábbis ennek vágyára utal.

Az egyenes és merev ujjak az erős önkontroll jegyei, de egyben azt is jelzik, hogy nehezen mobilizálható, makacs, erős jellem, kifejlett igazságérzettel bír, hajlik a megszokottra.

Az ujjak méretét egymáshoz viszonyítva, látható, hogy a mutatóujja mindkét kezén hosszabb, mint a gyűrűsujja, ami ambiciózus természetre, az elismerés vágyára utal, negatív esetben viszont hiúságot, önhittséget jelezhet. A nagyon mélyen beágyazott kisujj - alátámasztva az ujjréseken elfolyó pénzről szóló hiedelmet - financiális nehézségeket, „háztartás-gazdálkodási” problémákat jelez.

A középső- és gyűrűsujjak egyaránt a mutatóujj felé hajlanak. Az előbbi szerint becsvágyó, de az értékrendje nem kiforrott, az elveiben bizonytalan, míg az utóbbi a kíváncsiságáról tanúskodik.

Vampire - jobb tenyérA lekerekített ujjvégződések átmenetet szimbolizálnak az elméleti gondolkodó és a gyakorlatias személyiség között. Bár a kéz sok tekintetben kiegyensúlyozott, az összezárt ujjú képeken jól látszik, hogy az ujjak felül keskenyebbek, mint a töveiknél, vagyis a kéz szélessége felfelé haladva enyhén csökken, ami azt jelzi, hogy - sokoldalú érdeklődése ellenére - inkább egy szűk terület specialistája lehet. A hüvelykujj tőperc-ízületének erőssége alapján jó kézügyességgel rendelkezhet.

A körmei nem érnek el az első perc közepéig, tehát rövidek, ami kritikus alkatot, bizonyos önteltséget mutat, szélsőséges esetben pedig olyan embert, akinek „mindig igaza van”.

A rövid körmökhöz társuló kicsi holdak keringési rendellenességet vagy szívproblémát jelezhetnek, ugyanis a rövid körmű emberek hajlamosak szívbetegségekre, de gyakran panaszkodnak alsó végtagjaik fájdalmára is. Ugyanakkor - ennek némileg ellentmondva - a sima, fényes, erős állagú, rózsaszínű körmök egészséges szervezetről informálnak.

Kéztípusa legjobban a filozofikus vagy intellektuális kézhez hasonlít. Ez a kéztípus tojásdad alakú. a tenyér téglalap formájú, amelyhez hosszú csontos ujjak társulnak. Fejlettek az ujjízületek, jellemző a bütyökképződés, ami mindig előnyös jel. Az ujjvégződések lekerekítetten szögletesek.

Összességükben e kezek nem tartoznak a szép kezek közé, és - ha a sikerességben az anyagi jólétet értjük - még előnyös kezeknek sem tekinthetők. Azt is figyelembe véve, hogy a hüvelykujjának két perce azonos hosszúságú, karakterére a gondolkodó és igazságszerető jelző a legjellemzőbb. A szavak használatában óvatos. Az erős Hold-dombja alapján érdeklődik a titokzatos erők, természetfölötti jelenségek iránt, jó fantáziával megáldott, meditáló alkat. A sértést viszont ritkán felejti el, és olykor felerősödik az egoizmusa. Noha barátságos, ritkán szenvedélyes, érzelmeiben megfontolt és többnyire nehezen kiismerhető.

Vampire - jobb tenyér (közelről)Bár a telt tenyéren az ujjak alatt egymásba olvadnak a domborulatok, a Jupiter- és a Merkúr-domb kimagasodik a többi közül. A fejlett Merkúr-domb szerint talpraesett, érdeklődő, s mivel, hosszú a kisujja, valószínűleg választékosan tud beszélni, sőt az íráshoz is jó lehet a vénája. A telt Jupiter-domb őszinte, egyenes emberről tájékoztat, aki azonban olykor ingerelhető. A markáns Mars-domb azt jelzi, hogy problémák esetén hajlamos rá, hogy végtelen idegessé váljon.

A telt Hold-dombról már szóltam, kiegészítésként megjegyezem, hogy a misztikus beállítottság és ingerlékenység is gyakori velejárója. A hüvelykujj párnája, vagyis a Vénusz-domb ugyancsak erős, ami ez esetben - a kéz többi jegyének figyelembe vételével - esztétikai érzéket szimbolizál.

Az eddigiek alapján úgy tűnik, meglehetősen ellentmondásos személyiség, nagy talányt jelenthet a környezetének, ugyanis egyszerre lehet igazmondó és hagyománytisztelő, vagy ennek pont az ellentéte: lódító és modern felfogású.

A tenyereit sok, szerteágazó apró vonal hálózza be, ez komplikált, ingerlékeny természetről júdáskodik. Az ilyen tenyér gazdája színes egyéniség, azonban nagyon befolyásolható. A fővonalak furcsa futásúak, szaggatottak. Az élet- a fej- és a sorsvonalak egyikéről sem tudom eldönteni, hogy honnan indulnak, merre tartanak és hol végződnek. Érdekes viszont, hogy a passzív kézen az előbb említett vonalak jobban láthatók. Arra azonban nem alkalmasak, hogy összehasonlító elemzést végezzek a két tenyér fővonalai között.

A meglehetősen mélyen eredő szívvonal nem túl jó jel, mert az érzelmi megnyilvánulások labilitását jelzi. Az sem kedvező, hogy minősége sem egyenletes, a mélyen árkolt része energiát jelez, míg az elvékonyodó szakasza a vitalitás csökkenésére utal. A felfelé ívelő, a fejvonaltól messze futó szívvonala azt sugallja, hogy az érzelmeit a feje kormányozza, vagyis a tetteit sok esetben az érdekei vezérlik.

További olvasnivaló

Szamár

A szamár megítélése ellentmondásos, egyrészt szent állat, az istenség egyik megjelenési formája, a vallásos tisztelet tárgya, a béketűrés, a türelem, a mértékletesség, szilárdság, bölcsesség jelképe, másrészt a stupiditás, a...

Folytatás...

Likőrök

A ma már igen sokféle változatban kapható (vagy házilag készített), cukrozott, ízesített alkoholos ital felfedezését homály fedi, ám a legelfogadottabb feltevések szerint az első likőrt vegykonyhájában valószínűleg a svájci-német...

Folytatás...

Mit jelent a temetésünkkel álmodni?

  Egy személyes jellegű problémájára adott válaszom után tette fel a fenti kérdést az egyik anonimitást kérő olvasóm. Levelének a kérdés szempontjából releváns részét az alábbiakban idézem: „Mit jelent az az...

Folytatás...

Paraffinolaj - a kutyám fülébe, nekem az…

A múltkoriban arra lettem figyelmes, hogy nagy fülű spánielünk időnként akkor is rázza a fejét, amikor látszólag semmi oka sem lenne rá. Amikor már negyedszer, vagy ötödször csinálta ezt, elhatároztam...

Folytatás...

Trivandrumból Delhibe

Forró napra ébredünk, tűző fény vakít be ablakunkon. A gyors készülődés után alaposan szemrevételezzük a szobát, nem hagyunk-e itt valamit. Aztán irány a reptér! A pöfögő kis autóriksában olyan...

Folytatás...

A sorsszámok értelmezése - Három

A hármas szám a Jupiter bolygóhoz tartozik, melyet a hindu asztrológusok a planéták gurujának, vagy tanítómesterének tekintenek. Úgy tartják, hogy a planéták nem pusztán anyagból álló gömbök, hanem mindegyikük fölött...

Folytatás...

Egy slukk Szultána hukájából

Abdul, ígéretéhez híven, a szomszéd hajóra megy telefonálni, ahonnan feltűnő gyorsasággal jön vissza s közli, nem sikerült beszélnie senkivel sem. Hitetlenkedek, kérem, férjemmel együtt menjenek át ismét, de újra eredménytelen...

Folytatás...

Ódelhi

Szinte észrevétlenül érünk az egykoron Sáhdzsahánábádnak nevezett régi városrészbe, Ódelhibe. Fogalmunk sincs, hol húzódhat a határ Újdelhi és az Óváros között, hiszen már csaknem teljesen egybeolvadt, összemosódott egymással a...

Folytatás...

Életciklusok

Az emberek megváltoztathatják, kicserélhetik a nevüket, azonban ugyanezt a születésük időpontjával nem tehetik meg. Ezért is fontos minél többet tudnunk az életutunkról. Korábbi írásomban már bemutattam, miként határozható meg az...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

Ezeket olvasta már?