A+ A A-

Bercsi kézelemzése

  • Közzétéve itt: Anonim személyek kézelemzése

 


A kezekről készült képeket végignézve, már az első pillantásra feltűnik, hogy milyen jól rajzoltak, mélyen árkoltak még a másodlagos vonalak is. Ez azt jelzi, hogy alaposan belemerítkezik az életbe, elsősorban a komoly feladatok, nagy kihívások foglalkoztatják. Ezek megvalósítása, leküzdése során azonban olykor válságos pillanatokat élhet át, és mély sebeket is szerezhet.

Bercsi - bal tenyérUgyancsak szembeötlő, hogy elég sok vertikális vonalka számlálható meg az ujjperceken. Azt mondják a kézelemzők, ha belőlük - különösen az ujjbegyeken - több mint 4-5 található, mentális hiperaktivitásra, vagy stresszre lehet gyanakodni.

Érdekes módon mindkét kézen - a balon, vagyis a passzív kézen markánsabban - ívelt vonal fut a mutatóujj (pontosabban a Jupiter-domb) alatt. Ezt a vonalformációt Salamon-gyűrűnek nevezi a hagyományos palmisztria, és szerencsés birtokosairól úgy tartják, hogy intuitív bölcsességük, érzékelő képességük, ösztönös megérzéseik révén mesterré válhatnak és ez nemcsak a misztikára vonatkozik. A modern kézelemzés ugyan már nem osztja ezt a véleményt, azt azonban nem vonja kétségbe, hogy jó kapcsolatot tudnak kiépíteni a környezetükkel, és remekül összedolgoznak másokkal.

A hüvelykujjakon horizontális vonalak figyelhetőek meg. Ezek - mintegy mérsékelve az intuitív képességet - blokkolhatják a logikai készséget, vagy - és ez a valószínűbb - időnkénti stresszre figyelmeztethetnek. Mivel ezek a vízszintes futású vonalkák elsősorban a hüvelykujj második percének az ulnáris szélén láthatók, a folyamatos feszültséget, tartós idegességet kiváltó hatás kívülről jön. Az utóbbi megállapítás mellett szól az is, hogy a Vénusz-dombon az életvonalat belülről metsző, ún. „aggodalom-vonalak” fedezhetők fel.

Szintén a hüvelykujj párnáján, mindkét kézen egy - kb. 2-3 cm hosszúságú - enyhén lefelé lejtő barázda, az ún. Vénusz-domb redő figyelhető meg. Erről a vonalról Jennifer Hirsch, a Chirology Center of South-Africa (Dél-Afrikai Kirológia Központ) megalapítója azt írja, hogy veleszületett lojalitást, hűséget és jámborságot jelez.

A jobb tenyéren, a raszketták fölött egy rombuszhoz hasonlító, ún. gyémánt szimbolika látható.  A klasszikus kézelemzők szerint a gyémánt rajzolat birtokosai érdeklődést tanúsítanak az új dolgok iránt, megpróbálnak minden lehetséges információt begyűjteni felőlük. Egyesek szerint ez a sikeres élet lehetőségének a megkülönböztető jele.

Bercsi - jobb kézfejAlaposabban szemügyre véve az ujjakat, észrevehető, hogy a kisujj a gyűrűsujj felé hajlik. A radiálisan erősen görbült kisujj - ha nem ujjcsonttörés miatt ilyen - általában a hamis, gyakran füllentő személyek jellemzője, jelen esetben azonban csak alig láthatóan hajlik kisujj körömperce a szomszédos ujj felé, ami akár pozitív jelként is értékelhető, ez ugyanis „ártatlan hazugságokról”, birtokosának tapintatos, diplomatikus természetéről árulkodik.

Elsősorban az összezárt ujjú képek tanúsága szerint a mutató- és a középső ujjak (a jobb kézen a gyűrűs ujj is) enyhén a kisujj felé hajlanak. Szerencsére ez az anomália nem túl markáns, ugyanis a hüvelykujjtól elhajló ujjak - különösen akkor, ha ez mind a két kézre igaz - az élettől, a társadalomtól való visszavonulást jelzik. Szélsőséges esetben a magukba forduló, a saját fantáziavilágukban élő introvertált emberek jellemzői. Jelen esetben azonban nem az összes ujjra, és csak kis mértékben igaz ez az „elhajlás”, ezért legfeljebb ilyen hajlamról beszélhetünk, de más egyéb jelek - például a materiális, mentális és spirituális egyensúlyról tanúskodó azonos hosszúságú ujjpercek – még ez utóbbi megállapítást is gyengítik.

Ha csak a felvétel valamilyen okból nem torzított, vitathatatlannak tűnik, hogy a gyűrűsujj mindkét kézen hosszabb, mint a mutatóujj. A hölgyek kezén ez ritkábban fordul elő, ugyanis a modern kutatások szerint a gyűrűsujj hosszú mivolta a magas tesztoszteron szintre utal. Akiknél a második és a negyedik ujj hosszának hányadosa kisebb 1-nél, a sportolási képesség, a feltűnési vágy, a flörtölésre való hajlam, a kockázatvállalási hajlam és a jó térlátás a jellemző. Ezek a tulajdonságok ugyancsak ellene szólnak a világtól való elvonulásnak.

Bercsi - bal kézfejA felvételeken - mivel különböző távolságról készültek - nem tudtam összemérni a jobb és a balkéz gyűrűsujjait, ettől függetlenül megjegyzem, hogy a legtöbb esetben az aktív kéz gyűrűsujja valamivel rövidebb a passzívénál, ami azt mutatja, hogy az éretté válással a „feltűnési viszketegség” megszűnik.

Színük, állaguk alapján a körmök egészségeseknek tűnnek, a normális méretű holdak zavartalan keringésről árulkodnak. A kinagyított képeken felfedezhető vertikális bordák kiszáradásra (pontosabban elégtelen mennyiségű folyadék fogyasztására) utalhatnak, de a változó korral összefüggésben is megjelenhetnek.

Az ujjréseket nézve, talán mintha a kisujj állna el leginkább a többitől. Mivel a differencia nem jelentős, és - az itt nem publikált, lakkozott körmű képeket is figyelembe véve - csak az aktív kézen szembetűnő, e formáció elsősorban a cselekvési és szellemi szabadság vágyára utalhat.

A két kéz között igen csekély az aszimmetria, ami „jó” (azaz több pozitív, mint negatív tulajdonságot hordozó) kezek esetében kedvező jel, mert azt mutatja, hogy a kéz gazdája jól sáfárkodott az örökletes adottságaival.

A hosszú szívvonal villában végződik, a két ág körülöleli a Jupiter-dombot. Mindkét kézen a felfelé futó ág a markánsabb. Az ilyen szívvonal-formáció kreatív képességre, a különféle szexuális irányultságok tolerálására, mások megsegítésére utal. Az ilyen személynek az érzelmi alkalmazkodás és stabilitás, valamint a szellemi meglátás a legfőbb ismérvei. Két lábbal a földön jár, sokoldalú és együttérző.

Bercsi - jobb tenyérA fejvonal kezdetben mindkét kézen együtt fut az életvonallal, és csak a mutatóujj tengelyét elhagyva válik önállóvá. Ez a formáció - a kezek egyéb jellemzőit is figyelembe véve - állhatatosságot, a szülők tiszteletét, időnkénti bizonytalanságra való hajlamot, szemérmességet jelez. Egyúttal azt is valószínűsíti, hogy a kérdéses személy mentális fejlődésére nagy hatással volt a szülői ház és az iskola.

Az életvonal mindkét kézen viszonylag rövid, legalább is a jól árkolt részük 2-3 centiméterrel a csukló fölött végződik. Ez azonban nem jelent korai elhalálozást, ugyanis az életvonal és élettartam hossza között nincs bizonyított kapcsolat. (Saját állítására az életével éppen Cheiro, az egyik legismertebb kézelemző cáfolt rá, akinek az életvonala alapján 10 évvel korábban „kellett volna” meghalnia.) A rövid életvonal több mindenre utalhat. Jelezhet például ásványianyag hiányt, az is lehetséges, hogy a rövid életvonalú személy mindent gyorsan, szinte azonnal akar elvégezni. Olykor a gyors kifáradásról, a kitartás hiányáról árulkodik (itt viszont a csuklókon látható jól rajzolt raszketták ellent mondanak ennek), és arra is figyelmeztethet, hogy jobban oda kell figyelnünk az egészségünkre. Jelenleg azonban még az sem biztos, hogy erről lenne szó, ugyanis az életvonalon belül, a hüvelykujj párnán több vele párhuzamos, ún. „segítő” (vagy támogató) vonal húzódik, melyek, mint egy „állványzat” óvják az életet az összeomlástól. Baj csak akkor lehet, ha túl sok van belőlük, ez ugyanis neurotikus hajlamot, hipokondriát jelezhet.

Bár a sorsvonal kiindulási pontja és a vége nem azonosítható egyértelműen, a fejvonalig jól rajzolt, amiből arra lehet következtetni, hogy a kéz gazdája tudatában van az erősségeinek és a gyengeségeinek, önálló céljai vannak, és saját értékrenddel bír.

 

További olvasnivaló

Nagypénteki és nagyszombati hiedelmek

A nagypénteki böjt idején nem főznek, sütnek zsírral. Ezen a napon az emberek felkeresik a temetőket, meglátogatják halottaikat, megtisztogatják a sírokat. Nagypéntek emlékére a katolikus templomokban már nagycsütörtökön elnémulnak...

Folytatás...

Újévi ételek

Az újévi ételekhez elsősorban bőségvarázsló hiedelmek tapadnak, ezért az emberek ilyenkor különös gondot fordítanak az étrendjük összeállítására. Nálunk azért esznek sokan ropogós malacpecsenyét, mert a malac előre túrja a szerencsét...

Folytatás...

Manó kézelemzése

  A tenyere, mely széles, tömör, az ujjaihoz képest meglehetősen nagyméretű, egy tevékeny, energikus, mozgékony embert ábrázol, aki szenved a szobai bezártságtól, szívesebben választja a szabad levegőn való tartózkodást. Ugyanakkor ez...

Folytatás...

A házasságkötés száma

  A házasságkötés számát a numerológia az esküvő dátumából számítja ki, és azt az energiát érzékelteti, melyet a házaspár hordoz magával a házaséletük során. Bár a születés időpontjából meghatározható életút, és...

Folytatás...

A sorsszámok értelmezése - Kilenc

A kilences szám, miként azt már másutt is olvashatták, a Mars száma. A tenyéren a Mars bolygónak a Mars pozitív (nagy Mars-domb), a Mars negatív (kis Mars-domb) és a két...

Folytatás...

Eltolódott delták

Hutchinson a kutatásai során vizsgálta, milyen a delták (dombok) helyzete és kapcsolata a közeli kézjellemzőkkel, illetve a dombok fölötti ujjakkal. Úgy gondolta, hogy a delták ideális elhelyezkedése az, ha...

Folytatás...

Elvarázsolt körte és más körtés csemegék

Az édes zamatú, illatos körtének valószínűleg Európa az őshazája, innen indulhatott világhódító útjára. Állítólag már az ókorban ismert gyümölcs volt. Jelenleg az európai körtéknek több mint ezer fajtája létezik...

Folytatás...

Medárd

Szent Medárd (456 körül – 545. június 8.) nemesi családban született a pikárdiai Salency-ben. Apja a frank Nectardus, anyja a gall-római Protagia volt. Már gyermekkorában kitűnt intelligenciájával és a...

Folytatás...

India - Krisna eloszlatta Ardzsuna kétsé…

Nagyobb térképre váltás Két nap után Himacsal Pradésből ismét Pandzsábba indulunk. Csandigárhig az alig 250 kilométeres távolságot kilenc és fél óra alatt tesszük meg. A szerpentinekkel tűzdelt, fárasztó útért azonban...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?