A+ A A-

Tizenhárom hittétel és karácsonyi puding

  • Közzétéve itt: A számok jelentése, misztikuma és szimbolikája


A számok kozmikus rendjében talán a legkedvezőtlenebb szerepet osztották a tizenhármasra. Képzetével - a balszerencse mellett - többnyire a káoszt, a zűrzavart, az összevisszaságot, a fejetlenséget társítják. Pedig nem mindig volt kedvezőtlen, és sokfelé ma sem rossz e szám jelentése. Mexikó őslakóinak, a Yucatán-félsziget népeinek, valamint az észak-amerikai indián törzsek többségének szent száma volt a tizenhármas.

Az aztékok és maják elgondolása szerint tizenhárom égben tizenhárom isten uralkodott. Az utóbbiak az állatövnek is tizenhárom házat tulajdonítottak. A mexikói papok éve 28, egyenként 13 napos hétből, és - hogy a napév pontos legyen - egy ráadás napból állt. Az aztékok a hosszabb ciklusok mérésére az 52 évet magába foglaló időkereküket használták, amelyet - 13 éves szakaszokra osztva – négy helyen jelöltek meg. Azt hitték, hogy a kerék körbe fordulásával - vagyis ötvenkét év után - elérkezik a világvége. Ezért az utolsó estén összetörtek minden edényt, kioltottak minden tüzet, abban a hitben, hogy nem lesz többé szükségük se ételre, se tűzre. Rettegve várták a reggelt, s amikor látták, hogy ismét felkel a nap, ujjongva üdvözölték az új évszázad kezdetét.

Eredetileg a zsidók sem tartották szerencsétlennek a tizenhármast, sőt inkább a kedvező hatásáról voltak meggyőződve. A régi írások szerint e számot használták a házastársak közti szerződés kieszközölésére. A héber fiúk ma is a 13. életévük betöltését követően (a lányok 12 éves koruktól) kezdik el az egész napos böjtölést. A Bava Metzia (A középső ajtó, Talmud 2. traktátus) 13 érvet sorol a jó reggeli étkezés mellett. A zsidó liturgiában 13 hittétel található, Ishmael rabbi szerint pedig a törvény 13 logikai szabály mentén fejthető ki. Egy történet szerint Eliezer rabbi a hosszú ideje tartó aszály miatt 13 nyilvános böjtöt hirdetett meg, ám az eső csak nem jött el. Az utolsót követően, amikor a gyülekezet már távozni készült a zsinagógából, hangosan elkiáltva magát az „Elkészítettétek már a sírotokat?” kérdéssel fordult a tömeg felé. Erre az emberek keserves sírásba fakadtak, és hamarosan eleredt az eső.

A tizenhármas szám negatívvá válása sokak szerint Júdás árulásának, illetőleg a kereszténység térhódításának tulajdonítható, mások viszont ugyanezt a skandináv mitológiából eredeztetik. A két elképzelés sokban hasonlít egymásra. Mindegyik értelmezésben a halál képzete kapcsolódik e számhoz. Az Edda-énekekben egy ünnepségen a gonosz Loki öli meg a jóságos, ifjú Baldur istent, a Bibliában Jézust keresztre feszítik az esemény után. Mind a skandináv ünnepségen, mind az utolsó vacsorán tizenhárman vettek részt, vagyis a tökéletes tizenketteshez mindkét esetben hozzáadódott egy plusz fő, amely megbontotta az egységet, halálát okozva valakinek.

A rossz emlékű összejövetelek óta a tizenhármas számhoz sokféle babona kötődik, és ezek szinte mind kellemetlenek, szerencsétlen jelentésűek, amitől jobb távol tartania magát az embernek. Az olaszok a tizenhármast azért tartják katasztrofálisnak, mert a tarot kártyában a tizenharmadik lapon a halál figurája látható. Tereiken, utcáikon nem nagyon használják házszámozásként a tizenhármast. De a világ számos szállodájában sincs tizenhármas szoba, az Egyesült Államok felhőkarcolói közül a legtöbből hiányzik a tizenharmadik emelet számozása. A törökök pedig annyira iszonyodtak a tizenhármastól, hogy szinte csaknem teljesen kiirtották a szókincsükből.

A világon sok helyütt elterjedt hiedelem, ha tizenhárom ember ül le egy asztalhoz enni, még az év vége előtt valamelyikük meg fog halni. Az angoloknál viszont az a hiedelem járja, ha tizenhárom ember ül egy asztalnál, aki utolsónak áll fel az asztaltól, balszerencsés lesz. A babonás emberek a tizenhármas ellenszereként az asztalon elhelyezett tizenharmadik tányér mellé tűt szúrnak, ami szerintük megszünteti a szám gonosz hatását.

Néhány ember ellenkezve a közhiedelemmel, a tizenhármas számot szerencsét hozónak véli, bármilyen tevékenységbe, új vállalkozásba kizárólag a hónap tizenharmadik napján kezd; szerződéseket, egyezségek kötését is erre a napra időzíti.

Az általános vélekedéssel szemben az angolszászoknál inkább pozitívnak, mint negatívnak minősül a tizenhármas. A britek körében például az hiedelem járja, hogy örömteli, gyümölcsöző, boldog új esztendő köszönti azt, aki a szentestétől a szilveszterig terjedő időszakban tizenhárom különböző helyen tizenhárom adag karácsonyi pudingot fogyaszt el.

Az Amerikai Államok Uniója, az Észak-Amerika keleti partján lévő tizenhárom településből - Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Virginia - jött létre. Jelszavuk: "E pluribus unum" tizenhárom betűt tartalmazott, de az amerikai sas szárnyaiban is tizenhárom toll van, és tizenhárom ágyúlövés köszöntötte George Washingtont, amikor magasba emelte a republikánus zászlót.

A Walesi Románc Britannia tizenhárom értékes tárgyat sorol fel, ezek: Dyrnwyn Rhydderch Hael kardja, amelynek pengéje, ha idegen húzta ki hüvelyéből, azonnal lángra lobbant; Gwyddno Garanhir kosara, amelyben megsokszorozódott az élelem; Bran Galed szarva, amelyből mindig a kívánt italból lehetett inni; Morgan Mwynvawr hintája, amely az elképzelt helyre röpítette azt, aki beleült; Clydno Eiddyn kötőfékje, amelyben mindig talált lovat, bármikor is volt szüksége rá; Llawfrodded Farchawg kése, amellyel egyidejűleg huszonnégy embert tudott megvágni; Tyrnog kondérja, amelyben, ha bátor ember főzött, a hús azonnal megpuhult, gyáva ember számára azonban még csak fel sem melegedett az étel; Tudwal Tudclud köszörűköve, amellyel, ha hős kardját élezték, vágása halálossá vált, a nyúlszívű ember kardja pedig ártalmatlanná lett; Padarn Beisrudd köntöse, amely minden nemes születésű emberen jó mutatott, de bugris nem viselhette; Tegau Eurvron hosszú pelerinje, amely csak feddhetetlen életű hölgyekre illett; Arthur király köpönyege, amelyre ha bárki ráállt vagy felvette, az nyomban láthatatlanná vált; Gwendolen sakktáblája, amelyen a figurák maguktól játszottak, a sakktábla aranyból, a figurák pedig ezüstből készültek.

Az angolszászokhoz hasonlóan, a keleti népek is kifejezetten szerencsés számnak tekintették a tizenhármast. A buddhizmus tizenhárom nagy tanítót tart nyilván, Konfuciusnak tizenhárom kanonikus könyve maradt fenn az utókor számára, Pál apostol tizenhárom leveléről tud a história. A korai buddhizmusban a szerzetesi életforma tizenhárom lemondást követelt. Tizenhárom misztikus korongot találhatunk az indiai és a kínai pagodákon, tizenhárom varázslatos tárgyból készült a szent kard markolata, amelyet Japánban, a kegyhelyként tisztelt Atsuta templomban őriztek.

A tibetiek mitológiájában a tizenhármas vegyesen jelentett jót és rosszat, hiszen az églakó istenek lakhelye az ég tizenharmadik szférájában volt, és az istenek kara tizenhárom nemzetségből állott, de nemcsak az istenek, hanem a vámpírok is tizenhárom osztályt alkottak, kialakulásukról pedig az a hit járja, hogy tizenhárom tojásból fejlődtek ki.

Régen az emberek ezt a számot csak ritkán használták, mert szentnek tartották, valószínűleg ez a határozatlanság lehet az oka annak, hogy a beavatatlanok számára e szám gonosz lett. A tizenhármast az okkultisták a halál számának tartják. Fatális természetével kapcsolatban úgy gondolják, hogy a sorozatos változások gerjesztője. A fekete mágiában tizenhárom démont idéztek meg. Korábban az év tizenhárom hónapból állt. A kelta ábécé, igazodva az év hónapjaihoz, tizenhárom mássalhangzót használt. A héber ábécé tizenharmadik betűje a „mem”, az értelmet, a megértést és az igazságot jelképezi.

Nálunk a tizenhármas olykor felbukkan a szerelmi jóslásokban is: a legismertebb a Luca napi, ha ezen a napon az eladósorban lévő lány tizenhárom papírra tizenhárom fiú nevét felírja, majd az összehajtogatott papírgalacsinokból naponta egyet a tűzbe dob, a karácsonyra maradó cédulán jövendő férjének a neve olvasható. Ugyanezt a célt szolgálja a tizenhárom gombócba gyúrt cédula, vagy az András-napján készített papírkerékre írt tizenhárom fiúnév is.

Egy texasi babona szerint, ha egy tasakba tizenhárom apró madarat, fakúszót tesznek, és ha ezt a gyerek nyakába akasztják, meggyógyítja a gyerek ajkán a herpeszt és kipállott száját.

További olvasnivaló

Az Újdelhi Vasútállomáson

Autóval igyekszünk a Connaught Place-tol mintegy 2 kilométerre található főpályaudvarhoz. A konzul hozott el minket, hogy segítsen eligazodni vasúti ügyekben. A Dzsanpathról balra a Connaught Circus-re, a körforgalom északi...

Folytatás...

Meghívás Telki Művészek Házába - Élményb…

Örömmel vettük a kedves invitálást, hisz régen (a ’80-as évek elején) és csak átutazóban jártunk ebben a csodás természeti környezetben fekvő, az elmúlt évtizedekben gyors fejlődést mutató, ma már...

Folytatás...

Teve: dromedár és baktrián

A mai teve ősei 40 millió évvel ezelőtt még Észak-Amerikában éltek, és a feltevések szerint onnan a pliocén korszak közepén, az Alaszkát Csukcsfölddel összekötő Behring-földhídon jutottak át Ázsiába, majd...

Folytatás...

Bálint- (Valentin-) napi édességek

Bevallom, sohasem tartottam meg a Bálint-, sem a Valentin-napot, nem vettem szív alakú desszertet, nem készítettem szív alakú süteményeket, nem szúrtam cserepes virág mellé hurkapálcán virító vörös színű szívet...

Folytatás...

Ehető karácsonyi gyertya

  Már nem emlékszem, hányféle karácsonyi édességet ajánlottam az ünnepekre, bevallom, a keresőt kellett használnom, nehogy ismétlésbe bocsátkozzam. Nem volt könnyű dolgom, mert a karácsony szóra több tucat írásom címét dobta...

Folytatás...

Kivételes rajzolatok és az általuk jelze…

A kivételes - összetett vagy vegyes - mintázatok azok a ritkán előforduló alakzatok, amelyek a már eddig ismertetett nyolc csoport egyikébe sem sorolhatók. Lehet egy, kettő, de általában három...

Folytatás...

Ébredés utáni gyakorlatok

A fekvéstől megmerevedett nyakunk lazítására és tarkónk erősítésére szolgáló gyakorlatot hanyatt és hason fekve is elvégezhetjük. Az ágyban hanyatt fekve, karunkat lazán helyezzük a testünk mellé, fejünket teljes erőből...

Folytatás...

A kézfej szőrzete

Noha a kéz többi jellemzőjénél kisebb a jelentősége, némi figyelmet a kézfej szőrzete is megérdemel, mert előfordul olyan eset, hogy egy összetett karakter valamely tulajdonságát ennek segítségével lehet felfedni...

Folytatás...

Sütőtökös kekszes pite, a csoda finom sü…

A kanadai sütőtökből remek rántott sütőtök készíthető, ami mellé - egy régebbi írásomban - édes mártást kínálva, fenségesen remek ételt kapunk. Most azonban - tovább szélesítve a spektrumot -...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?