A+ A A-

Színek és a karakter

  • Közzétéve itt: Színek


Mindannyiunknak vannak szeretett és nem kedvelt színei. Választásaink és ellenérzéseink személyiségünk jelei, ezért az ember karaktere bizonyos mértékig abból is megítélhető, hogy miként viszonyul a különböző színekhez, vagyis annak alapján, hogy melyik a kedvenc és melyik az ellenszenves (utált) színe.

Ha valakinek több kedvelt színe is van, akkor az értékelésnél az általa legjobban szeretettet kell figyelembe venni. (Ugyanez az ellenszenves színekre is igaz.) Vagyis a karakterolvasáshoz csak azt kell megállapítanunk, hogy a vizsgált személy milyen színű ruhákat, kalapokat, nyakkendőket stb. hord szívesen, milyen színeket szeret a környezetében, a lakásában, milyen színűek a kedvenc virágai, ékszerei stb.

A jellemzés elkészítéséhez írjuk egy üres papírlap különböző részeire véletlenszerű sorrendben az alábbi kilenc színt:

 

NARANCS

VÖRÖS 

FEHÉR 

BARNA 

FEKETE 

KÉK 

SÁRGA 

ZÖLD 

BÍBOR 


Ezután mutassuk meg a papírt a vizsgált személynek és kérjük meg, válassza ki a listából a számára a legkedvesebb és a legellenszenvesebb színt. Az egyes választásokhoz tartozó legjellemzőbb jellemvonásokat az alábbi táblázat tartalmazza. (Megjegyezzük, hogy a kedvenc színhez kapcsolódó vonások akkor a legjellemzőbbek, amikor a páciens boldog és jó a hangulata; és hasonlóan, az utált színnel jelzett vonások olyankor a legkarakterisztikusabbak, amikor a megkérdezett személy rossz passzban van.)

 

 

Legjobban kedvelt szín 

Legjobban elutasított szín 

FEKETE 

Barátságtalan, morózus temperamentum. Az egyedüllét szeretete.

Becsületes és lelkiismeretes. Utál minden hamis és alattomos megnyilvánulást.

BARNA 

Finom modorú, higgadt. Nem könnyen jön ki a sodrából. Eléggé tartózkodó.

Alkalmazkodó, nem csinál problémát a dolgokból. Nem mindig tartja be az ígéreteit. Természeténél fogva optimista.

BÍBOR 

Kérkedő, hivalkodó. Szereti a flancolást. Dogmatikus.

Kifinomult ízlésű, kulturált. Csendes, szerény életet él, mindenféle hivalkodás és üres látvány nélkül.

VÖRÖS 

Vidám, élénk természet. Szereti az élet derűs dolgait. Az ízlése viszont nem túl finom.

Meglehetősen szentimentális. Jó modorú és nem veti meg a társadalmi élet apró örömeit.

NARANCS 

Indulatos, könnyen felingerelhető. Hajlamos az impulzív viselkedésre.

Az épületeken belül folytatott társasági élet, klubok, tánc stb. szeretete. A teremsportokat jobban  kedveli a szabadtérieknél.

SÁRGA 

A világosság és a napfény, a természet és a szabadtéri sportok szeretete. Szívesebben él vidéken, mint városban.

Józan, mértékletes természetű. Csendes és természeténél fogva elégedett. Szívesen van egyedül, kedveli a magányt. Komoly ember.

ZÖLD 

Ez a típus nem szeret megöregedni. Szívesen tartózkodik fiatalok társaságában, és folytat az ifjakra jellemző tevékenységeket.

Nem túlságosan ambicionálja magát az előrehaladásban. Igényei könnyen kielégíthetők, megelégszik az egyszerű létezéssel.

KÉK 

Hajlamos a merengésre és mogorvaságra. Szeszélyes természetű, az egyik pillanatban vidám, a másikban morózus. Eléggé szentimentális.

Beképzelt, és elveti a társadalmi szokásokat. Nem jellemző rá a szentimentalizmus.   Hajlamos a gorombaságra, durvaságra.

FEHÉR 

Tiszta lelkű. Eléggé kényes és prűd. Elegáns és pallérozott modorú.

Hajlamos a hamisságra. Nem túlságosan lelkiismeretes. Elég rendetlen és összerendezetlen.

 


Egyes szerzők szerint a két nemet - a férfit és a nőt - külön kell vizsgálni, ugyanis az egyes színek szeretetében jelentős különbség van közöttük.  Ehhez Frederick Meier 1949-ben kiadott könyvét (Character reading made easy) vesszük segítségül. Eszerint a különböző színek szeretete alapján a következőket mondhatjuk a férfiakról és a nőkről. (Megjegyezzük, hogy az itt adott leírások szükségszerűen némiképp különböznek az előző táblázat megállapításaitól. A választás az olvasóra van bízva.)

 

FEKETE

Férfi
Szigorú tekintetű, önmegtartóztató, cinikus, rideg, feszes, az életvitelében egyszerű. Eléggé dogmatikus, és nem lehet ide oda rángatni. Tapintatlanul kíváncsiskodó, de jó vezető. Kissé pesszimista és általában vallásos.


Csalódást jelez az életben. Zárkózott, gyakran depressziós és szomorú. Emberi kapcsolataiban merev és hűvös, nem könnyű barátságot kötni vele.

 

 

 KÉK

Férfi
Képtelen a rutinszerű, sablonos munkára, azonban ihlete és intuíciója révén kiválót képes alkotni.  Türelmetlen, tevékeny, szereti a változást és a változatosságot. Nagy küzdő, de nem elég kitartó.


Érzelmes, elmélkedő, változó hangulatú, az egyik percben bánatos, a másikban vidám. Eléggé határozatlan, gyakran szeszélyes, általában aggódik valami miatt. Ugyanakkor tiszta szívű, nemes lélek.

 

BARNA

Férfi
Nem túlságosan eredeti, azonban állhatatos, figyelmes, következetes. Utálja a hivalkodást, csendes szokásai vannak, és egyszerű ízlésű. Gyakran fukar. Meglehetősen határozott, sok önbizalommal és függetlenséggel.


Fantáziátlan, de módszeres és eredményes. Csendes természetű, ragaszkodik az etiketthez és az előírásokhoz, szisztematikus, másokkal szemben toleráns. Becsületes, szavahihető, vallásos és törvénytisztelő. Kiváló anya.

 

SZÜRKE

Férfi
Intelligens, olvasott, azonban nem nagyon gyakorlatias és nincs semmi kézügyessége. A szellemi erőfeszítést igénylő munkákban viszont jeleskedik, és bármilyen témáról képes társalogni.  A sportokban gyenge, és nem szeret a szabadban tevékenykedni.

Nő
Csendes, gyakorlatias, eredményes. Meglehetősen hűvös természetű, és látszólag közömbös másokhoz. Nem szereti a felvágást. Szellemileg aktív, megbízható üzleti partner.

  

ZÖLD

Férfi
Nagyon felelőtlen, nyugtalan, szereti a változást. Nagylelkű és jó természetű, nemtörődöm, azonban önállótlan, függ másoktól. Szociális érzésű, szereti a vidámságot, jó társaságot. Szellemes, élvezetes társalgó, nem túlzottan megbízható, de a kötelességét teljesíti.


Jó társalgó, élénk észjárású, briliáns módon és szellemesen replikázik, ám gyakran cinikus és szarkasztikus.  Gyors felfogóképességű, de hajlamos a lustaságra, és nem szereti a fizikai tevékenységeket. Nem kitartó, és nem mindig megbízható.

 

NARANCS

Férfi
Barátságos természetű, még ha rosszkedvű is, toleráns, béketűrő és kedves. Szereti a gyermekeket. Nem kedveli az érvelést és az apró-cseprő vitákat.  Kevés barátja van, de azok igaziak.


Barátságos, kedves és meleg másokkal való kapcsolataiban. Kevés, de hűséges barátja van, a teátrális barátságosság idegen tőle. Szeret egy bizony mértékű külsőséget, de sohasem vulgáris. Kiáll a jogaiért, és nem engedi meg, hogy félreállítsák.


RÓZSASZÍN

Férfi
Szellemileg erősebb, mint fizikailag. Nem jellemzi az agresszivitás, és elég félénk. Ideges, szenzitív, halk beszédű és gyakran ijedős.  Hajlamos a szolgalelkűségre.


Tartózkodóan vidám, visszafogottan boldog, jó természetű, de nem könnyelmű vagy felelőtlen.  Gyakran félénk és óvatos, visszahúzódó természetű, de nem morózus.


BÍBOR

Férfi
Költséges ízlése van, sokat ad a külsőségekre, természeténél fogva elég nagyképű. Általában lusta, noha jelentős erőfeszítésre is képes. Kimért, és gyakran leereszkedő módon viselkedik, ami népszerűtlenné teszi. Gyakran felvág, és adósságba veri magát.


Nagyon szereti a látványosságot és a luxust, valamint a komfortot és a magas pozíciót. Megköveteli környezetétől, hogy odafigyeljenek rá. Nagyon ambiciózus, és minden tőle telhetőt elkövet, hogy elérje céljait.


VÖRÖS

Férfi
Bátor, egy igazi férfi. Vakmerő, nem fél a veszélytől, eredeti, szemtelenül pimasz. Leküzdi az akadályokat, azonban képtelen a folyamatos összpontosításra és mindig türelmetlen. Gyors észjárású, de nem módszeres.


Eleven, vidám, boldog, merész, de ingerlékeny és gondatlan. Szereti élvezni az életet. Tele van energiával és életerővel. Nagy küzdő. Gyakran nemtörődöm és felelőtlen. Eléggé hajlamos az önzésre.


  SÁRGA

Férfi
Bátortalan, fél a veszélytől. Kedveli, ha szeretik és ajnározzák. Hajlamos eltúlozni a problémákat, nehézségeket, ennek ellenére azonban jól kijön másokkal.


Alapvetően pletykás, ám a saját ügyeivel kapcsolatban hallgatag és titokzatos. Csak a rövid társalgást szereti, tapintatlanul kíváncsi, eléggé zsugori, azonban olykor segítőkész.


FEHÉR

Férfi
Hűvös, kimért természetű, de kiegyensúlyozott, beosztottként hűséges és lojális.  Veszélyhelyzetben hidegfejű és nyugodt. Túlzásba viszi a tisztaságot. Keményen dolgozik és aprólékos. Nagyon gyakorlatias, bőkezű és szereti a szabadtéri sportokat.


Erkölcsös, tiszta életű, nemes, kedves, szerény, jóindulatú, önzetlen. Meglehetősen zárkózott, de összességében jó társ. Tiszta és rendszerető, hasznavehető, elfogulatlan és igazságos. Magabiztos, nem egy félős típus.

 

 

További olvasnivaló

Összetett számok

A modern numerológia a nagy számokat az 1-tol 9-ig terjedő elemi számok valamelyikére redukálja a lehető legegyszerűbb és legpopulárisabb módszerrel; egyszerűen összeadják a számjegyeket. Ha az így kapott szám 9-nél...

Folytatás...

Malaga kézelemzése

Az elküldött képek tanúsága szerint a tenyeréhez képest az ujjai rövidek, a hüvelykujja viszont meglehetősen hosszú. Abban az esetben, ha a valóságban is így van (azaz, ha a felvétel...

Folytatás...

Mit jelent a temetésünkkel álmodni?

  Egy személyes jellegű problémájára adott válaszom után tette fel a fenti kérdést az egyik anonimitást kérő olvasóm. Levelének a kérdés szempontjából releváns részét az alábbiakban idézem: „Mit jelent az az...

Folytatás...

Képviselőfánk és profitelor

Remek sütemény a képviselőfánk, de talán még nála is finomabb az általam nemrég felfedezett profitelor. Néhány napja férjem háromféle profitelorral: egy fehér-, egy fekete-, és egy tejcsokoládéssal lepett meg...

Folytatás...

Jamira kézelemzése

A kézfejét vizsgálva, első pillantásra szembetűnnek hosszú és egymás felé hajló ujjai. Az ujjak közül a hüvelykujja is hosszú, a kézanalízissel foglalkozó könyvek ezt az ujjat tartják a kéz...

Folytatás...

A homlokránc

A nők mániákusan félnek a ráncoktól, mindenféle praktikával próbálják eltüntetni azokat, pedig a ráncok csak a mozgékony, flexibilis arcokon jelennek meg, belőlük pozitív tulajdonságokra, mint például az illető alkalmazkodóképességére, rugalmasságára...

Folytatás...

Munkahelyen végezhető gyakorlatok

  A hátizmot erősítő gyakorlathoz álljunk háttal a falhoz egy lépés távolságban, tenyerünket helyezzük a falra, majd karunkat teljes erőnkből feszítsük hátrafelé. Könyökünk nyújtott legyen a gyakorlat végzése közben...

Folytatás...

Anita kézelemzése

Feltehetően az életben is - nemcsak a képeken - kis kezű. A kis kezű emberekre többnyire jellemző, hogy elsősorban a nagy tervek iránt érdeklődnek, világmegváltó gondolatok foglalkoztatják őket. Grandiózus...

Folytatás...

Miért temetik el a halottal egy kisgyerm…

Kedves Erzsébet!Igen nagy tisztelője vagyok annak a tudományágnak, amit Ön is kutat, de nagyon keveset tudok róla. Most egy kérdéssel keresném Önt, nagyon megköszönném, ha segítene. Szeretném megkérdezni, hogy az...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?