A+ A A-

Szerencsejövendölés kártyákkal

  • Közzétéve itt: Jövendölés


A kártyajóslásra a legkülönfélébb kártyákat használják. Az ismert játékkártyák mellett különleges, kifejezetten a jósláshoz készített kártyák is léteznek. Az itt ismertetett módszerek az 52 lapos francia kártya segítségével próbálnak választ keresni a jövőt firtató kérdésekre. A szerencsejósláshoz használt kártyavetés során a különböző színek erősorrendje és az egyes lapok egymáshoz viszonyított értéke a következő:

A listát a treffek vezetik, mivel ezek a lapok a legtöbbször boldogságot, szerencsét jövendölnek. Lényegtelen az egyes lapok értéke, és az sem számít, milyen összetételben (kombinációban), vagyis hogy milyen más lapokkal együtt jönnek, szinte sohasem tekinthetők rossz ómennek. A treffeket a kőrök követik a sorban, melyek rendszerint örömet, vidámságot, bőkezűséget és jó természetet jeleznek. Ugyanakkor a kárókról már nem mondható el ilyen pozitívum, mivel az ilyen színű lapok valamilyen akadályoztatást, veszekedést és zaklatást prognosztizálnak. A négy szín közül a pikkek a legszerencsétlenebbek, jelentésük bánat, betegség és pénzveszteség.

Az egyik jövendölési módszer szerint a kártyajós - miután alaposan megkeverte a paklit - nyolc lapot (ebből négyet a hátlapjával felfelé, négyet pedig megfordítva) oszt le a jövőjére kíváncsi személynek.
Az egyes lapok az egyedi jelentése a következő:


Treffek

Ász: öröm, vidámság, pénz vagy jó hírek; megfordítva: az öröm rövid életű lesz.
Király: egyenes, nagylelkű ember, aki örömmel szolgálja, szívesen segíti barátait; megfordítva: a páciensnek csalódásban lesz része
Dáma: egy szeretetteljes, gyengéd asszony, aki azonban hirtelen haragú és sértődékeny; megfordítva: a hölgy féltékeny és gyűlölködő.
Bubi: ügyes és vállalkozó szellemű fiatalember; megfordítva: ártatlan flörtölgető és hízelgő.
Tízes: szerencse, siker vagy pompa; megfordítva: sikertelenség néhány kisebb dologban.
Kilences: váratlan nyereség vagy örökség; megfordítva: néhány jelentéktelen, csekély értékű ajándék.
Nyolcas: egy titokzatos személy gyengédsége, szeretete, amely viszonzásra lelve, jelentős, prosperitást, vagyonosodást hoz; megfordítva: a szerelmes lény egy bolond, érzelmeinek viszonzása boldogságtalansággal jár.
Hetes: kisebb pénzösszeg, vagy váratlanul visszafizetett kölcsön; megfordítva: még kisebb pénzösszeg
Hatos: jövedelmező üzlet.
Ötös: megfontolt, óvatos házasság.
Négyes: figyelmeztetés a partner (barát, házastárs, szerető) állhatatlanságra, ingatagságára, vagy a szándékának anyagi okokból történő megváltozására.
Hármas: a jósoltató személy többször fog megházasodni.
Kettes: csalódás, kiábrándulás.


Kőrök

Ász: szerelmes levél vagy valamilyen kellemes hír; megfordítva: egy barát látogatása
Király: egy tisztességes, bőkezű férfi; megfordítva: csalódás.
Dáma: gyengéd, kedves asszony; megfordítva: szerelmében akadályoztatva lesz.
Bubi: nőcsábász, fiatal agglegény, aki csak az élvezetről álmodozik; megfordítva: elégedetlen, megkeseredett katona.
Tízes: boldogság, diadal; megfordítva: valamilyen kisebb aggodalom.
Kilences: öröm, elégedettség, siker; megfordítva: múló bosszúság.
Nyolcas: egy tisztességes személy gyengéd érzelme; közönyben lesz része.
Hetes: kellemes gondolatok, békesség; megfordítva: kedvtelenség, kimerültség.
Hatos: nemes lelkű, de naiv ember.
Ötös: megalapozatlan féltékenység okozta gondok.
Négyes: egy nehéz szerelmi hódítás.
Hármas: bánat, melyet a páciens meggondolatlansága okoz.
Kettes: nagy siker, a megőrzése azonban kellő gondot és figyelmet kíván.


Kárók

Ász: egy fontos levél; megfordítva: rossz hírt tartalmaz.
Király: pártatlan férfi, ravasz és veszélyes; megfordítva: nagyon kell tartani tőle.
Dáma: rossz modorú, pletykás, szerető asszony; megfordítva: óvakodni kell tőle.
Bubi: pletykás, árulkodó szolga vagy hűtlen barát; megfordítva: bajt vagy kárt fog okozni.
Tízes: utazás vagy lakóhely-változás; megfordítva: nem bizonyul szerencsésnek.
Kilences: csalódás, akadályoztatás; megfordítva: családi vagy szerelmi veszekedés.
Nyolcas: udvarlás, szerelmeskedés; megfordítva: sikertelen.
Hetes: kipellengérezés, kigúnyolás; megfordítva: skandalum, óriási botrány
Hatos: korai házasság és megözvegyülés.
Ötös: váratlan hírek
Négyes: baj hűtlen barátok miatt, elárult titok.
Hármas: veszekedések, perek és családi nézeteltérés
Kettes: barátok kívánságaival ellentétes kötelezettségvállalás, eljegyzés.


Pikkek

Ász: öröm, élvezet, megfordítva: rossz hírek.
Király: egy irigy ember, egy ellenség, vagy egy tisztességtelen ügyvéd, akitől tartani kell; megfordítva: hatástalan rosszindulat.
Dáma: özvegyasszony; megfordítva: egy veszélyes és rosszindulatú asszony.
Bubi: egy titokzatos, rossz modorú fiatalember; megfordítva: valami rosszat tervel.
Tízes: könnyek, börtön; megfordítva: rövid megpróbáltatás.
Kilences: halálhír; megfordítva: egy szeretett személy halála.
Nyolcas: közelgő betegség, vagy kellemetlenség; megfordítva: felbomló házasság, vagy elutasított házassági ajánlat.
Hetes: apró csalódások; megfordítva: ostoba intrika, áskálódás.
Hatos: jólét szorgos munka által.
Ötös: büntetést, vagy javítást igénylő rossz természet.
Négyes: betegség, gyengélkedés.
Hármas: utazás
Kettes: költözködés.


A kőr és a káró figura lapjai (ász, király, dáma és bubi) általában tisztességesnek látszó személyeket reprezentálnak, míg a treffek és a pikkek az ellenkezőjét. Négy ász együtt veszélyt, üzleti kudarcot és néha szabadságvesztést jelez. Ha viszont egy, vagy több közülük meg van fordítva, a veszély kisebb.
Három ász: jó hírek; megfordítva, ostobaság, könnyelműség.
Két ász: egy titkos terv; megfordítva, nem fog megvalósulni.
Négy király: jutalom, rangok, tisztségek elnyerése, tisztelet; megfordítva, kisebb (jutalom, rang, tisztelet), de megszerzése hamarabb bekövetkezik.
Három király: tanácskozás egy fontos, jelentős haszonnal járó üzletről.
Két király: társulás, szövetkezés a vállalkozásban; megfordítva: ugyanennek a megszűnése, feloszlása
Négy dáma: vendéglátás, társas vállalkozás, egyesület létrehozása; megfordítva: a vállalkozás, vendéglátás nem lesz sikeres.
Három dáma: reggeli telefonhívások; megfordítva: pletyka és botrány.
Két dáma: baráti találkozó, megfordítva: problémák, melybe a jósoltató személy másokat is beleránt.
Négy bubi: zajos parti, főleg fiatalemberekkel; megfordítva: tivornya.
Három bubi: hamis barátok; megfordítva: veszekedés egy műveletlen emberrel.
Két bubi: nagy siker a tervezett vállalkozásban; megfordítva, a siker nem lesz annyira fényes, de biztosan bekövetkezik.
Négy tízes: aljas szándékok; megfordítva: veszély.
Három tízes: nem megfelelő irányítás, viselkedés; megfordítva: kudarc.
Két tízes: foglakozás vagy mesterség megváltozása; megfordítva: a változás csak lehetőség.
Négy kilences: nagy meglepetés; megfordítva: közös vacsora, bankett
Három kilences: öröm, szerencse, egészség; megfordítva: vagyonvesztés meggondolatlanság miatt.
Két kilences: kis nyereség
Négy nyolcas: rövid utazás; megfordítva: egy barát visszatérése.
Három nyolcas: házasság tervezése; megfordítva: könnyelműség, flörtölés.
Két nyolcas: rövid szerelmi álom, kis örömök és jelentéktelen fájdalmak.
Négy hetes: intrikák, fenyegetések, csapdák szolgák, vagy műveletlen, alacsony rangú személyek részéről; megfordítva: rosszakaratuk nem fog bajt, vagy sérülést okozni.
Három hetes: betegség, korai öregedés; megfordítva: enyhe lefolyású, rövid gyengélkedés.
Két hetes: gondatlanság; megfordítva: megbánás.


Egy másik kártyajövendölési módszer - melyet magunk is elvégezhetünk - a jövője iránt tudakozónak a kártyacsomag alapos megkeverése után 12 lap véletlenszerű húzását javasolja. Ez esetben az egyes lapok értelmezése a következő:


Kárók

Ász: gyűrű vagy telek (kisebb földbirtok).
Király: laza erkölcsű házas férfi.
Dáma: tisztességes asszony (házas vagy egyedülálló, a következő laptól függően).
Bubi: tisztességes legény (nőtlen fiatalember).
Tízes: pénz. (Kivéve, ha a következő lap egy férfi figurás lap, ekkor hamisság a jelentése.)
Kilences: élvezet, gyönyör.
Nyolcas: földbirtok.
Hetes: pénz.
Hatos: pénzadomány.
Ötös: gyerekek.
Négyes: házasság.
Hármas: meglepetés
Kettes: látogató, vendég.


Kőrök

Ász: nagy lakás vagy nagy épület.
Király: átlagos megjelenésű, vöröses hajú férfi.
Dáma: átlagos testalkatú, vörös hajú asszony.
Bubi: átlagos fiatalember, hirtelenszőke hajjal.
Tízes: üzleti vagy házassági ajánlat.
Kilences: ez az ún. „kívánság lap”.
Nyolcas: öröm, élvezet.
Hetes: új barát.
Hatos: vidám társaság.
Ötös: rokonság, hozzátartozók.
Négyes: idegen ágy.
Hármas: idegen ország, vagy kocsikázás.
Kettes: csók egy utazótól, vagy egy rövid magányos utazás.


Treffek

Ász: levél.
Király: barna hajú férfi.
Dáma: barna hajú hölgy.
Bubi: barna hajú legény.
Tízes: mély víz, vagy hosszú utazás.
Kilences: megpróbáltatások.
Nyolcas: csalódás.
Hetes: problémák, nehézségek.
Hatos: evésivás.
Ötös: hazugság, álnokság és félrevezetés.
Négyes: pletykálkodás
Hármas: könnyek
Kettes: kis vízterület


Pikkek

Ász: utazás, ha a sor első részében van, csomagolás, ha a második felébe került.
Király: egy titokzatos ember.
Dáma: egy titokzatos hölgy.
Bubi: egy titokzatos fiatalember.
Tízes: betegség a távolban, messzeségben.
Kilences: düh, harag.
Nyolcas: zaklatás.
Hetes: váratlan csalódás.
Hatos: veszekedés vagy aggodalom, nyugtalanság.
Ötös: halál vagy részegség.
Négyes: betegágy.
Hármas: bánat, szomorúság.
Kettes: koporsó vagy egy baleset.


A kártyajóslás lehetőséget nyújt bizonyos kérdések megválaszolására is. Minden olyan kérdés feltehető, melyre a felelet igennel vagy nemmel megadható. Miután a kérdést feltettük, jól meg kell kevernünk a kártyacsomagot, majd sorban megfordítva a lapokat, a választ az első ász színe adja meg a kérdésünkre. A piros színű ászok igent, a feketék nemet jelentenek.
 

Hozzászólások  

0 #1 bakuci 2010-03-07 10:15
azt a...milyen igazak lettek! XDXD :zzz :zzz
Idézet

További olvasnivaló

Tejes tea az Újdelhi Regionális Meteorol…

Még ki sem pihentük fárasztó kasmíri utunkat, amikor másnap reggel konzulunk azzal állt elő, délután várnak minket a Regionális Meteorológiai Központban. Nemcsak meteorológus férjemnek jelentett ez érdeklődéssel fűszerezett izgalmat, hanem...

Folytatás...

'Gyermek utáni vágy' kézelemzése

Mielőtt rátérnék a kezeinek elemzésére, rendhagyó módon idézek levelezésünkből, Majthényi György A kéz beszél című könyvéből, továbbá röviden utalok William Benham - A tudományos kézelemzés törvényei című összefoglaló művében leírt...

Folytatás...

Sokféle szél van, talán még fáradt szél …

Amikor férjemnek lelkesen említettem egy érdekes kifejezést, a fáradt szél hasonlatot, amit Aujeszky László könyvéből olvastam, párom azonnal tiltakozott, hogy ilyet nem ismer a szakma. Tény, hogy az időjárás megfejtésében...

Folytatás...

Elvarázsolt körte és más körtés csemegék

Az édes zamatú, illatos körtének valószínűleg Európa az őshazája, innen indulhatott világhódító útjára. Állítólag már az ókorban ismert gyümölcs volt. Jelenleg az európai körtéknek több mint ezer fajtája létezik...

Folytatás...

Miként értelmezhető a tűzvész álma?

Kedves Rosta Erzsébet!Az Interneten találtam rá az elérhetőségére. Szeretném, ha értelmezné az álmomat. A férjemmel és egy barátnőmmel a gazdagréti lakótelepen járunk, amikor az egyik panelházban tűz keletkezik. Elkezdünk futni...

Folytatás...

A külső kézél

A külső vagy ulnáris kézél a tenyérnek a kisujj felöli szélén levő részét, vagyis a Merkúr-, a nagy Mars- és a Hold-dombokat foglalja magába. Ezek a területek együttesen az ösztönös...

Folytatás...

Cukor csapdák - a túlzott cukorfogyasztá…

Már közel másfél éve, hogy a kelleténél több só fogyasztásának káros egészségi hatásairól írtam, és - noha az ellenkezőjét sohasem állítottam - már akkor jeleznem kellett volna, hogy az ott...

Folytatás...

A kasztokról - kétszer születettek és ér…

A kasztrendszer jelenleg is súlyos terhet ró India társadalmára, ezen még a legnagyobb demokrácia sem tudott változtatni, s a jövő sem ígér sok jót. Amikor Gandhi dr. Ambekárhoz -...

Folytatás...

Oszandrea kézelemzése

A kezén az ujjai feltűnően merevnek tűnnek, aminek az a jelentése, hogy általában önfejű, nem túl engedékeny, ugyanakkor megbízható, van felelősségtudata. Az ujjai rövidebbek tenyerénél, jelezvén, hogy nem veti...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?