A+ A A-

Szerencsejövendölés kártyákkal

  • Közzétéve itt: Jövendölés


A kártyajóslásra a legkülönfélébb kártyákat használják. Az ismert játékkártyák mellett különleges, kifejezetten a jósláshoz készített kártyák is léteznek. Az itt ismertetett módszerek az 52 lapos francia kártya segítségével próbálnak választ keresni a jövőt firtató kérdésekre. A szerencsejósláshoz használt kártyavetés során a különböző színek erősorrendje és az egyes lapok egymáshoz viszonyított értéke a következő:

A listát a treffek vezetik, mivel ezek a lapok a legtöbbször boldogságot, szerencsét jövendölnek. Lényegtelen az egyes lapok értéke, és az sem számít, milyen összetételben (kombinációban), vagyis hogy milyen más lapokkal együtt jönnek, szinte sohasem tekinthetők rossz ómennek. A treffeket a kőrök követik a sorban, melyek rendszerint örömet, vidámságot, bőkezűséget és jó természetet jeleznek. Ugyanakkor a kárókról már nem mondható el ilyen pozitívum, mivel az ilyen színű lapok valamilyen akadályoztatást, veszekedést és zaklatást prognosztizálnak. A négy szín közül a pikkek a legszerencsétlenebbek, jelentésük bánat, betegség és pénzveszteség.

Az egyik jövendölési módszer szerint a kártyajós - miután alaposan megkeverte a paklit - nyolc lapot (ebből négyet a hátlapjával felfelé, négyet pedig megfordítva) oszt le a jövőjére kíváncsi személynek.
Az egyes lapok az egyedi jelentése a következő:


Treffek

Ász: öröm, vidámság, pénz vagy jó hírek; megfordítva: az öröm rövid életű lesz.
Király: egyenes, nagylelkű ember, aki örömmel szolgálja, szívesen segíti barátait; megfordítva: a páciensnek csalódásban lesz része
Dáma: egy szeretetteljes, gyengéd asszony, aki azonban hirtelen haragú és sértődékeny; megfordítva: a hölgy féltékeny és gyűlölködő.
Bubi: ügyes és vállalkozó szellemű fiatalember; megfordítva: ártatlan flörtölgető és hízelgő.
Tízes: szerencse, siker vagy pompa; megfordítva: sikertelenség néhány kisebb dologban.
Kilences: váratlan nyereség vagy örökség; megfordítva: néhány jelentéktelen, csekély értékű ajándék.
Nyolcas: egy titokzatos személy gyengédsége, szeretete, amely viszonzásra lelve, jelentős, prosperitást, vagyonosodást hoz; megfordítva: a szerelmes lény egy bolond, érzelmeinek viszonzása boldogságtalansággal jár.
Hetes: kisebb pénzösszeg, vagy váratlanul visszafizetett kölcsön; megfordítva: még kisebb pénzösszeg
Hatos: jövedelmező üzlet.
Ötös: megfontolt, óvatos házasság.
Négyes: figyelmeztetés a partner (barát, házastárs, szerető) állhatatlanságra, ingatagságára, vagy a szándékának anyagi okokból történő megváltozására.
Hármas: a jósoltató személy többször fog megházasodni.
Kettes: csalódás, kiábrándulás.


Kőrök

Ász: szerelmes levél vagy valamilyen kellemes hír; megfordítva: egy barát látogatása
Király: egy tisztességes, bőkezű férfi; megfordítva: csalódás.
Dáma: gyengéd, kedves asszony; megfordítva: szerelmében akadályoztatva lesz.
Bubi: nőcsábász, fiatal agglegény, aki csak az élvezetről álmodozik; megfordítva: elégedetlen, megkeseredett katona.
Tízes: boldogság, diadal; megfordítva: valamilyen kisebb aggodalom.
Kilences: öröm, elégedettség, siker; megfordítva: múló bosszúság.
Nyolcas: egy tisztességes személy gyengéd érzelme; közönyben lesz része.
Hetes: kellemes gondolatok, békesség; megfordítva: kedvtelenség, kimerültség.
Hatos: nemes lelkű, de naiv ember.
Ötös: megalapozatlan féltékenység okozta gondok.
Négyes: egy nehéz szerelmi hódítás.
Hármas: bánat, melyet a páciens meggondolatlansága okoz.
Kettes: nagy siker, a megőrzése azonban kellő gondot és figyelmet kíván.


Kárók

Ász: egy fontos levél; megfordítva: rossz hírt tartalmaz.
Király: pártatlan férfi, ravasz és veszélyes; megfordítva: nagyon kell tartani tőle.
Dáma: rossz modorú, pletykás, szerető asszony; megfordítva: óvakodni kell tőle.
Bubi: pletykás, árulkodó szolga vagy hűtlen barát; megfordítva: bajt vagy kárt fog okozni.
Tízes: utazás vagy lakóhely-változás; megfordítva: nem bizonyul szerencsésnek.
Kilences: csalódás, akadályoztatás; megfordítva: családi vagy szerelmi veszekedés.
Nyolcas: udvarlás, szerelmeskedés; megfordítva: sikertelen.
Hetes: kipellengérezés, kigúnyolás; megfordítva: skandalum, óriási botrány
Hatos: korai házasság és megözvegyülés.
Ötös: váratlan hírek
Négyes: baj hűtlen barátok miatt, elárult titok.
Hármas: veszekedések, perek és családi nézeteltérés
Kettes: barátok kívánságaival ellentétes kötelezettségvállalás, eljegyzés.


Pikkek

Ász: öröm, élvezet, megfordítva: rossz hírek.
Király: egy irigy ember, egy ellenség, vagy egy tisztességtelen ügyvéd, akitől tartani kell; megfordítva: hatástalan rosszindulat.
Dáma: özvegyasszony; megfordítva: egy veszélyes és rosszindulatú asszony.
Bubi: egy titokzatos, rossz modorú fiatalember; megfordítva: valami rosszat tervel.
Tízes: könnyek, börtön; megfordítva: rövid megpróbáltatás.
Kilences: halálhír; megfordítva: egy szeretett személy halála.
Nyolcas: közelgő betegség, vagy kellemetlenség; megfordítva: felbomló házasság, vagy elutasított házassági ajánlat.
Hetes: apró csalódások; megfordítva: ostoba intrika, áskálódás.
Hatos: jólét szorgos munka által.
Ötös: büntetést, vagy javítást igénylő rossz természet.
Négyes: betegség, gyengélkedés.
Hármas: utazás
Kettes: költözködés.


A kőr és a káró figura lapjai (ász, király, dáma és bubi) általában tisztességesnek látszó személyeket reprezentálnak, míg a treffek és a pikkek az ellenkezőjét. Négy ász együtt veszélyt, üzleti kudarcot és néha szabadságvesztést jelez. Ha viszont egy, vagy több közülük meg van fordítva, a veszély kisebb.
Három ász: jó hírek; megfordítva, ostobaság, könnyelműség.
Két ász: egy titkos terv; megfordítva, nem fog megvalósulni.
Négy király: jutalom, rangok, tisztségek elnyerése, tisztelet; megfordítva, kisebb (jutalom, rang, tisztelet), de megszerzése hamarabb bekövetkezik.
Három király: tanácskozás egy fontos, jelentős haszonnal járó üzletről.
Két király: társulás, szövetkezés a vállalkozásban; megfordítva: ugyanennek a megszűnése, feloszlása
Négy dáma: vendéglátás, társas vállalkozás, egyesület létrehozása; megfordítva: a vállalkozás, vendéglátás nem lesz sikeres.
Három dáma: reggeli telefonhívások; megfordítva: pletyka és botrány.
Két dáma: baráti találkozó, megfordítva: problémák, melybe a jósoltató személy másokat is beleránt.
Négy bubi: zajos parti, főleg fiatalemberekkel; megfordítva: tivornya.
Három bubi: hamis barátok; megfordítva: veszekedés egy műveletlen emberrel.
Két bubi: nagy siker a tervezett vállalkozásban; megfordítva, a siker nem lesz annyira fényes, de biztosan bekövetkezik.
Négy tízes: aljas szándékok; megfordítva: veszély.
Három tízes: nem megfelelő irányítás, viselkedés; megfordítva: kudarc.
Két tízes: foglakozás vagy mesterség megváltozása; megfordítva: a változás csak lehetőség.
Négy kilences: nagy meglepetés; megfordítva: közös vacsora, bankett
Három kilences: öröm, szerencse, egészség; megfordítva: vagyonvesztés meggondolatlanság miatt.
Két kilences: kis nyereség
Négy nyolcas: rövid utazás; megfordítva: egy barát visszatérése.
Három nyolcas: házasság tervezése; megfordítva: könnyelműség, flörtölés.
Két nyolcas: rövid szerelmi álom, kis örömök és jelentéktelen fájdalmak.
Négy hetes: intrikák, fenyegetések, csapdák szolgák, vagy műveletlen, alacsony rangú személyek részéről; megfordítva: rosszakaratuk nem fog bajt, vagy sérülést okozni.
Három hetes: betegség, korai öregedés; megfordítva: enyhe lefolyású, rövid gyengélkedés.
Két hetes: gondatlanság; megfordítva: megbánás.


Egy másik kártyajövendölési módszer - melyet magunk is elvégezhetünk - a jövője iránt tudakozónak a kártyacsomag alapos megkeverése után 12 lap véletlenszerű húzását javasolja. Ez esetben az egyes lapok értelmezése a következő:


Kárók

Ász: gyűrű vagy telek (kisebb földbirtok).
Király: laza erkölcsű házas férfi.
Dáma: tisztességes asszony (házas vagy egyedülálló, a következő laptól függően).
Bubi: tisztességes legény (nőtlen fiatalember).
Tízes: pénz. (Kivéve, ha a következő lap egy férfi figurás lap, ekkor hamisság a jelentése.)
Kilences: élvezet, gyönyör.
Nyolcas: földbirtok.
Hetes: pénz.
Hatos: pénzadomány.
Ötös: gyerekek.
Négyes: házasság.
Hármas: meglepetés
Kettes: látogató, vendég.


Kőrök

Ász: nagy lakás vagy nagy épület.
Király: átlagos megjelenésű, vöröses hajú férfi.
Dáma: átlagos testalkatú, vörös hajú asszony.
Bubi: átlagos fiatalember, hirtelenszőke hajjal.
Tízes: üzleti vagy házassági ajánlat.
Kilences: ez az ún. „kívánság lap”.
Nyolcas: öröm, élvezet.
Hetes: új barát.
Hatos: vidám társaság.
Ötös: rokonság, hozzátartozók.
Négyes: idegen ágy.
Hármas: idegen ország, vagy kocsikázás.
Kettes: csók egy utazótól, vagy egy rövid magányos utazás.


Treffek

Ász: levél.
Király: barna hajú férfi.
Dáma: barna hajú hölgy.
Bubi: barna hajú legény.
Tízes: mély víz, vagy hosszú utazás.
Kilences: megpróbáltatások.
Nyolcas: csalódás.
Hetes: problémák, nehézségek.
Hatos: evésivás.
Ötös: hazugság, álnokság és félrevezetés.
Négyes: pletykálkodás
Hármas: könnyek
Kettes: kis vízterület


Pikkek

Ász: utazás, ha a sor első részében van, csomagolás, ha a második felébe került.
Király: egy titokzatos ember.
Dáma: egy titokzatos hölgy.
Bubi: egy titokzatos fiatalember.
Tízes: betegség a távolban, messzeségben.
Kilences: düh, harag.
Nyolcas: zaklatás.
Hetes: váratlan csalódás.
Hatos: veszekedés vagy aggodalom, nyugtalanság.
Ötös: halál vagy részegség.
Négyes: betegágy.
Hármas: bánat, szomorúság.
Kettes: koporsó vagy egy baleset.


A kártyajóslás lehetőséget nyújt bizonyos kérdések megválaszolására is. Minden olyan kérdés feltehető, melyre a felelet igennel vagy nemmel megadható. Miután a kérdést feltettük, jól meg kell kevernünk a kártyacsomagot, majd sorban megfordítva a lapokat, a választ az első ász színe adja meg a kérdésünkre. A piros színű ászok igent, a feketék nemet jelentenek.
 

Hozzászólások  

0 #1 bakuci 2010-03-07 10:15
azt a...milyen igazak lettek! XDXD :zzz :zzz
Idézet

További olvasnivaló

Megfázás, influenza

Bár ma már köztudott, hogy az influenza vírus által terjesztett fertőző betegség, és az orvostudomány is egyre nagyobb sikerrel képes megküzdeni vele, nem volt ez mindig így. 1918-19-ben, az egész...

Folytatás...

Negyven, a megtisztulás és a lélekvándor…

Noha a negyven felfogható lenne például a nyolc páratlan számú többszörösének is, a számsorban elfoglalt előkelő helye miatt külön írást érdemel. Szakrális jelentésén túl várakozást, hatalmasságot és nagyon hosszú időtartamot...

Folytatás...

Hasmenés, diaré - Hagyományos népi gyógy…

A szennyezett víz és élelmiszer által kiváltott hasmenés a megfelelő higiéné és az élelmiszertartósítás kialakítása előtt gyermekre és felnőttre egyaránt súlyos veszélyt jelentett. Nem véletlen, hogy az évszázadok során számos...

Folytatás...

A stresszoldó nevetés

Vallom, hogy a szívből jövő, jókedvű nevetés remek dolog, lelki nyavalyákra pedig kitűnő gyógymód, a nevetés ellazítja az embert, elfeledteti az izomfeszülés okozta görcsöket, kiragad az álmosságból, kizökkent a...

Folytatás...

Ízelítő a könyvből: Szócikkek: I-M

IAz igazgyöngyöt felhasználják szerelmi bájitalokban.Az ikreket rejtély és titokzatosság lengi körül. Általában az iker-fivérek közül az egyik jó és hasznos, a másik haszontalan, rossz.A muszlim törökök néphitében a délutáni ima...

Folytatás...

Licus kézelemzése

A kéz milyensége és a karakter határozott összefüggést mutat, ugyanis rendkívül ritka a jellemmel, a lelkiállapottal, a szellemi kvalitással, az egészségi állapottal ellentétes kéz. Például a puha kéz minden...

Folytatás...

Borzongás, reszketés, lúdbőrzés

„Valaki járkál (átment) a síromon” - mondják sokfelé, amikor az ember testét hirtelen, megmagyarázhatatlan borzongás járja át. Azt viszont valószínűleg sokkal kevesebben tudják, hogy ez a mondás csak néhány száz...

Folytatás...

A tenyér jellemzői

A tenyér alapos szemrevételezése nemcsak azért fontos, mert tele van idegvégződésekkel, benne koncentrálódnak a Jing és a Luo meridián hálózatok és az ún. akupunktúra-pontok, hanem a külső jellemzői miatt is...

Folytatás...

Spánieljeim - Arika és kicsinyei, Bindu …

Édesanyámnak nehéz szülése volt, megszenvedett értem. A szülész professzora javasolta, több terhességet ne vállaljon. Ezért nem lett testvérem. Gyerekként sokat faggattam Édest, egészen addig, míg végre felfogtam, miért nincs testvérem...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?