A+ A A-

Álomfejtés

  • Közzétéve itt: Álmok


„Az emberiség történelme álmoknak sorozata. Az Ótestamentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai sem egyebek álmoknál...A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni.”

Krúdy Gyula: Álmoskönyv, 1925.)

„…hiszem, hogy az álmok ösztöneink hűséges tolmácsai, csak művészet dolga, hogy megfejtsük és megértsük őket...”

(Montaigne 1533-1592)Cigány álomfejtés
Mindennapi álmok jegyzéke (Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)
Álomértelmezések (A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)


Az emberek ősidők óta nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak. Sok nép képzetében az álmok különféle hiedelmekkel, mágikus cselekedetekkel társultak. Az ókorban azt hitték, hogy az álmokat az istenek küldik az embereknek, hogy megoldást találjanak sorsuk irányításához, betegségeik gyógyításához. A hagyományos kínai felfogás szerint álom idején a lélek képes elhagyni az ember testét. A halhatatlanok viszont nem álmodnak, mivel ok már mentesek a vágyaktól, a kívánságoktól.

Egyiptomban kb. 4000 éve összegyűjtöttek egy listát a jövendölésre alkalmas álmokról. Később elemezték a Biblia próféciáit is. Az ókori görögök meghatározónak hitték az álmok jóserejét, Arisztotelész (i.e. 384-322) görög filozófus értékelte az álmok érzelmekre ható szerepét. Hippokratész (i.e. 460-377), az ókor leghíresebb orvosa komolyan foglalkozott az álmok fontosságával. A 2. században élt népszerű jós, az ephézoszi Artemidórosz, aki egész életét az álomfejtés tudományának szentelte, híres álmoskönyvet írt, Álomfejtés címmel. Állandóan utazott és gyűjtögette a beteljesült álmokat.

Az álmok értelmezése nehéz feladat, egy görög bölcs azt írta erről, álomfejtőnek lenni, nem könnyű dolog. Mert nem mintegy, hogy az álmodó, szabad ember-e vagy rabszolga, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg. Ugyanis ezek az álmodók hiába álmodnak ugyanarról a dologról, eseményről - eltérő életkoruk, más-más életkörülményeik és sok minden egyéb miatt - az álmaik jelentése nagyon különböző. Például, ha egy öregember azt álmodja, hogy megsebesült a mellkasán, rossz hírt fog hallani, ha egy lány ugyanerről álmodik, akkor szerelmes szeretőre fog lelni. Ha egy szegény férfi álmodja azt, hogy nővé fog változni, jó ómen, mert valaki gondoskodni fog róla, ha gazdag ember álmodja ugyanezt, akkor ez rossz előjelnek minősül, mert arra utal, hogy hatalmának vége szakad.

Egy 1756-ból származó Álmos Könyvetske ismeretlen szerzője Ciceróra (i.e. 106-43), a híres római politikusra, íróra hivatkozva a következőket írja: „Az embereknek, akik mértékletesen és józanul élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.” Csü Jüan (i.e. 340? - 280?) kínai költő így fogalmazott: „Ha egyenes a lelkem: ám éljek idegenben, békésen alszom el, és álmom tiszta, mély.” Boccaccio (1313-1375) olasz költő, író szerint pedig: „Ki rosszat kíván neked, rosszat álmodik felőled.”

Az indiaiak nagyon hisznek az álmok erejében, melyeket isteni figyelmeztetésnek tekintenek. Szerintük istenekről, démonokról, szerencsésnek tartott állatokról vagy szerencsésnek tekintett dolgokról álmodni jó jel. Viszont aranyról, vasról, hulló csillagról vagy földrengésről álmodni rosszat jelent. Az indiaiak között sok ember képes megfejteni az álmokat, feladatuknak érzik interpretálásukat.

Csak a 19. században kezdtek kételkedni az álmok isteni erejében, ugyanis ekkor jelent meg Alfred Maury álmokról szóló tanulmánya, amelyben kifejtette, hogy az álmokat testi okok vagy külső ingerek váltják ki. Alvás és álmok (Sleep and Dreams, 1861.) című művében azt írja, azért álmodott a kairói bazárról, mert alvás közben, valaki erős illatszert tartott az orra alá. Egy alkalommal, amikor a tarkójára esett az ágydeszka, azt álmodta, hogy a francia forradalom idején él, s guillotine-nal végezték ki, mint arisztokratát.

A modern álomfejtők az álomról azt mondják, az nem más, mint az ébrenlét meghosszabbodása. A 19.-20. század fordulóján élt osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud Álomfejtés című könyvében kifejti, miszerint az álmok létfontosságú szerepet játszanak a lelki élet egyensúlyának fenntartásában. Az álom vágyteljesülés, ill. annak leplezett kifejeződése.

A Britannica Hungarica Világenciklopédia meghatározása szerint az álmok „alvás közben jelentkező, hallucinatív élmények. Az álmok általában színes víziók, de bizonyos esetekben elsősorban hallásélményekből állnak. Az álmokról szóló beszámolók változatosak, a meglehetősen egyszerű és reális álmoktól az egészen fantasztikus és szürrealisztikus álmokig bármi előfordulhat.” Az álmok sokfélék, lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, egyszerűek és bonyolultak, hihetők és hihetetlenek, lehetnek nyomasztóan lidércesek vagy kellemes érzetet keltők. Az álmokkal foglalkozó kutatók szerint a kellemetlen rémálmok jóval gyakoribbak, mint a kellemesek. Krúdy Gyula (1878-1933) Álmoskönyvének előszavában az olvasható, hogy „Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak…A legrosszabb álomban is van valamely jó.”

A néphit úgy véli, hogy az éjjeli álmok a gonoszra, a rosszra hívják fel a figyelmet, a reggeli álmok pedig angyali figyelmeztetést jelentenek. A görög Artemidórosz a rémisztő álmokról azt írta, hogy jó szerencsét jövendölnek, például, aki saját magát látja keresztre feszíteni, arra számíthat, hogy nyugodt, eseménytelen lesz a házassága. Ugyanez az álom a tengerészek számára jó hajózást ígér, a politikusoknak elismertséget, népszerűséget, a rabszolgáknak pedig felszabadítást jövendöl.

Az álmoskönyvek szerint - hasonlóan Artemidórosz teóriájához - a valóságban az álmoknak mindig az ellenkezője valósul meg. Például halállal álmodni, születést jelent, születésről álmodni halált. Álomban betegeskedni, jó egészséget jelez; balesetet szenvedni, a sors jobbrafordulását jelenti; a büntetés, jutalmazást jelöl; a büszkeség, megszégyenítésre utal. Ha valaki álmában biciklivel felfelé pedálozik a hegyre, jó kilátásokat jelent, ha viszont lefelé gurul a lejtőn, az arra figyelmezteti, hogy balszerencséje közeleg.

Több költő foglalkozott az étkezés és az álom kapcsolatával: a salernoi iskola tanítói, vélhetően a tanítványoknak, azt mondták „Hogy könnyű legyen az álmod, rövid legyen a vacsorád”. Boccaccio pedig így vélekedett: „Ki étlenül fekszik ágyba, nyugtalan lesz annak álma."..."Nagy ostobaság hitelt adni az álmoknak, mivelhogy vagy a túlságos jóllakottság, vagy az éhség idézi fel őket.”

Mivel életünkből 20-25 évet alvással, ennek pedig az egyötödét álomban töltjük el, nem meglepő, hogy az álmok jelentéstartalma ma is sokunkat foglalkoztat. Az álmok értelmezése egyaránt támaszkodik a népi hagyományokra, a különféle álmoskönyvekre, valamint a mélylélektani kutatásokra, ezért meglehetősen sokféle álom interpretációval találkozhatunk. Ennek illusztrálásaként a cigányok hiedelemvilágából, Krúdy álmoskönyvéből valamint a férjemmel közösen írt könyvünkben összegyűjtött álomfejtésekből nyújtok át egy csokorra valót. (Az Álomszótár  és az Álomfejtés A-tól Z-ig című írásaimban további álomértelmezéseket olvashatnak.)
 


Cigány álomfejtés

Almát enni: veszély, Almát ajándékba kapni: szerencse.
Ágyban feküdni: veszedelem, Ágyat látni: szerencse.
Baglyot látni: pénzt nyerni, Baglyot hallani: rossz hír.
Bárdot hordozni: üldözés.
Béka: jó siker.
Betegnek lenni: öröm.
Bolha: bánat.
Börtön: öröm.
Csalán: pénz, siker.
Csépelni: váratlanul pénzhez jutni.
Csillag: jó baráttal találkozni.
Csizma: családi szaporodás.
Dögöt látni: örökség, Dögöt nyúzni: jólét, pénz.
Ecetet inni: nyereség.
Esthajnalcsillagot látni: bánat.
Enni: jólét.
Ellenség: nyereség.
Emberek: gond, bánat.
Egér: nagy öröm.
Eső: pénz, szerencse.
Fa (élő és zöld): jólét, Fa (száraz) szerencsétlenség.
Fürdeni: betegség.
Félni: szerencsétlenség.
Feleséget látni: öröm.
Férjet látni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Fiatalnak lenni: betegség.
Fejet elveszteni: ijedtség.
Futás: veszteség.
Füst: betegség, halál.
Fület látni: bánat.
Galamb: jó hír.
Gomba: szerelem, barátság.
Gyermek: harag, civódás.
Gyertya: öröm.
Gyomlálni: szerencsétlenség.
Gyümölcs gazdagság.
Haj: siker.
Hajadonfőtt járni: megvetés.
Hal: betegség, halál.
Házasodni: jólét.
Hegedű: öröm.
Hernyó: ellenséggel való találkozás.
Híd: előmenetel.
Hold: bánat, gond.
Holló: rossz hírek.
Kalász: haláleset.
Káposzta: veszteség.
Kártya és kereszt: sikertelen vállalkozás.
Kék szín: jó hír.
Kemence: öröm.
Kender: tűz, bánat.
Kép: öröm.
Kéz: szerencse.
Kígyó: rágalmazás.
Király: nagy öröm.
Koldulni: nyereség.
Kert és erdő: családi szaporodás.
Korom: rossz hír.
Köd: veszteség, halál.
Köntös (új): szerencse a szerelemben.
Köldökzsinór: betegség, halál.
Körte: jó siker.
Kutat látni: kár. Kútból vizet meríteni: betegség, veszteség.
Kutya: szerencsétlenség.
Lábat mosni: betegség.
Lárma: ijedelem.
Légy: ellenség.
Létra: veszedelem.
Liba: egészség.
Liszt: ijedtség.
Ló: nagy öröm.
Lövést hallani: jó hír.
Madár: hír.
Malom: gazdagság.
Méh: veszekedés.
Menny: jólét.
Mennydörgés: jó hír.
Meztelennek lenni: veszteség, betegség.
Nap: szerelem, barátság.
Nőket látni csókolózni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Orrot elveszteni, megsebezni: veszteség, betegség.
Óra: rossz hír, ijedtség.
Örülni: könnyezni.
Ördög: nagy szerencse.
Pénz: könnyek.
Pipa: harag, veszekedés.
Rák: bánat.
Róka: egészség, jólét.
Sár: veszteség, betegség.
Sárgarépa: sírás.
Sárga szín: irigység.
Só: szerelem, barátság.
Szalag: utazás.
Szeg: családi civódás.
Szekéren utazni: sikertelenség.
Szolgálni: családi szaporodás.
Szőlő: könnyek.
Tehén: gazdagság, szerelem.
Tetű: sikertelen vállalkozás.
Tojás: veszekedés.
Tövis: gyalázat, szerencsétlenség.
Tyúk: rossz hír.
Vaknak lenni: bánat.
Vasat eladni: szerencsétlenség, Vasat venni: szerencse.
Vásár: nyereség.
Vér: ijedtség.
Vessző: siker.
Virág: bánat.
Zsír: ijedtség, veszteség.
 


Mindennapi álmok jegyzéke
(Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből) 

Ablakon kinézni: vendéged elmarad, Ablakot nyitni: hideg időjárás, Ablakból kimászni: ne menj vásárra, mert elkötik a lovad, Ablakfa: nőnek pletykát, férfinak hazugságot jelent.
Ágyék: Ha fáj: váratlan meghívás. Sovány ágyék: üres kamra. Kövér ágyék gyermekáldást ígér.
Ajándék: Nőnél: kedvest szerez. Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencsés lesz, talán megházasodol. 
Ajtó: Nyitott: közeli látogató. Csukott: valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők. Törött ajtó: családi perpatvar. Ajtócsikorgást hallani: váratlan vendégség és kellemetlenség.
Alma: öröm és egészség, Almát látni: szeretőknek igen jó, Almát (édes) enni: önmegtartóztatás, Almát (savanyú) enni: magunk csinálta kellemetlenség áll előttünk. Almát kapni: ajándékba részesülsz.
Anya: édesanyát látni: ajándékot jelez, édesanyát holtan látni: öröm,
Anyós: jobb, mint a híre.
Apa: boldog családi élet.
Apáca: őrizkedj a titkos fájdalmaktól.
Barátnő: Gyász. Biztos szomorúság.
Barázda: gazdaságodban nyereség.
Bazsarózsa: Szerencse a szerelemben.
Békétlenkedni: Esős időt jelent.
Berekedni: Harag.
Beszélni: Közeli betegség: ha tudod, mit beszéltél: nyereség, beszélést hallgatni: kellemes látogatás, beszédet tartani: civakodásba keveredsz.
Bíbic (ha kiált): Jó kívánság.
Bizonyítvány: Vendéglátás.
Bolha: Hiú remény.
Brekegés: Jó hír.
Bukfenc: Jó aratás.
Büdösbanka: Paráznaság.
Cincogás: Szerencse.
Cipész: Váratlan költség.
Citrom: Halál. Citromot enni: jólét.
Cukor: Hízelkedés jegye.
Cukrász: Harag.
Cukrászda: Gyomorrontás.
Csákó: Veszedelem.
Csapóajtó: Fenyegető veszély mutatója.
Csemege: Közeli eljegyzés.
Csempész: Csalódás.
Csiga: Jó jel.
Csipa: Szerelem.
Csók: Általában szomorúságot jelez.
Dajkálni: Szerencsét mutat.
Dáridó: Barátokkal: betegség, Ellenségekkel: szép idő.
December: Sok öröm.
Denevér: Hiúság.
Dobni: Játék. Láz. Betegség.
Dög: Szomorúság. Dögszag: jó hír. Döglött állat, főként ló: hosszú élet jegye.
Duda: Váratlan öröm, jókedv.
Dübörgés (-t hallani): Jegyez nyugtalanságot. Máskor hűséget semmisítünk meg.
Ecet: Ecetet inni: jó nyereség. Ecetfa: mulatság jele. Ecetesüveg: kár, törés, romlás.
Egér: Városban bátorság jele.
Éhes ember (-nek enni adni) meggazdagodást jelez.
Elefánt: Gazdagnak jó, szegénynek rossz.
Eljegyzés: Nagy kellemetlenség.
Esti harangszó: Ismerőst temetnek.
Evőkanál: Jegyez szerencsét.
Fácán: Szerencse.
Fahéj: Szabóval lesz dolgod.
Fagylalt: Csalódás.
Fajtalankodás: Jó egészség.
Farkas: Rövidülnek a napok.
Fehérnemű: Rák havában: gonosz megszólás.
Férfi: Jó egészség.
Fodrász: Pletyka.
Gallér: Minél nagyobb, annál jobb.
Gavallér: Szép idő.
Gesztenye: Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.
Gomba: Öreg ember.
Gomb: Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.
Gombócot főzni: rágalom. Enni: betegség.
Görbe: Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.
Göröngy: Akadály.
Gumó: Közönségesen: fáradtság.
Gúnár: Mindig levelet mutat.
Gyapjú: Betegség.
Gyémánt: Mindig betegség. Talált gyémánt: büszkeség.
Gyertya: Általában hosszú életet jegyez.
Gyilkos: Veszedelem. Semmire se jó. Gyilkosságot látni: levél rossz hírrel. Gyilkosság áldozatává lenni: rövid boldogság.
Gyönyör: Gazdagság.
Gyufa: Égő gyufa: látogatás. Pislogó gyufa: hideg időjárás. Gyufa, amelyet asszony tart kezében: új ismeretség. Gyújtogató, akit üldöznénk: szeles idő, betegség a birkák között.
Gyümölcs: Általában gazdagság.
Gyűszű: Hiábavaló fáradozás valamely tervünk megvalósításához.
Hab: Szegénység.
Hagyma: Erős vérzést jelez.
Halász: Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló: ravaszságban lesz részed.
Halott: Rossz idő. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.
Hárs: vidámság.
Havat látni: rövid betegség.
Ház: Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égő ház, amely nem a tied: jó
Hold: Betegnek halál.
Hinta: Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.
Hízni: Gazdagodás.
Hüvelykujj: Boldog élet.
Ibolya: Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.
Ikra: Pénz. Vízöntő havában: nagy ebéd.
Ima: Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.
Inas: Kis kellemetlenség.
Ingaóra: Fáradtságos nap jele.
Íny: Levél.
Iszákos asszony: szerencse.
Izzadtság: Többnyire betegség jegye.
Jácint: A félelem jegye. Nagy megerőltetést jegyez.
Január (hónap): Veszekedést mutat.
Játék: Szerencsével játszani: szerencse a szerelemben. Veszteséggel: valamit találsz utadban.
Jég: Gond és betegség.
Jegenye: Változó szerencse.
Jelmez: Névtelen levél.
Jobb kéz: Akaratod ellenére elárulsz valakit, akit mélyen szeretsz.
Jövendőt mondani: Titok és idegen gond.
Kacér asszony: Borús idő.
Kacsa: Megszólás. Jó idő. Repülő kacsa: esős időjárás.
Kakas: Újdonságot hallasz, de nem sok öröm van benne. Nőknél: szerencse. Kakaskukorékolás: öröm, betegnek gyógyulás. Kakas, amely tojást rak: betegség képe. Verekedő kakasok: jelentenek háborút, gazdagságot. Kakas tyúk hátán: szerencse a szerelemben.
Kalapács: Régi házassági terv sikerül.
Kandúr: Mindig szerelem.
Kalitka: Madárral: érzéki örömöket jegyez. Üres kalitka: megszabadulás egy asszony rabságából.
Kancsal ember: Veszedelem, Kancsal asszony: szerelmi kínszenvedés. Öregnek mulatság.
Kapocs: Pénz.
Káromkodás: Annyi, mint a szamárordítás: rossz idő.
Kasza: Haláleset. Gyógyíthatatlan betegség. Kaszálás: rossz jegy. Nyilasban kaszálni: végrendelkezés. Erdőben: hosszú élet. Kaszálni, és semmit sem markolni: szomorúság. Kaszát fenni: szerelmi hiba.
Kéj: Minél nagyobb, annál nagyobb bánat.
Kereszt: Szerencse.
Kilenc: Jó hír.
Kisujj: Kár.
Kolbász: Minél hosszabb, annál jobb: nagy életkor, de rossz hír is.
Korcsolya: Egy kisember hasznodra lesz.
Köd: Bizonytalan jövő.
Könyök (ha fáj): Rossz sógorság.
Küszöb: Haláleset.
Labdázni: Gond.
Lándzsa: Jó hírek.
Lant: Becsület.
Lapát: Általában munkát jegyez. Kis lapát: megkönnyebbülés. Mást lapátolni látni: titkot tudunk meg. Szélben lapátolni: gonosz kívánság, amelyre ráfizetünk. Vizet lapátolni: jegyez segítséget levél útján. Péklapát kenyér nélkül: mutat lakásváltozást, kenyérrel: házasságot.
Lazac: Szenvedés, amely szerencsét hoz.
Lefátyolozott nő: hamisság.
Lekvár: Minden könyv szerint gazdagság. Lekvárba lépni: jó házasságot kötni.
Liliom: Érzéki szerelem jelvénye.
Lomb: Utazás.
Lyuk: Csak ha kicsi, akkor jó. Ürgelyuk: bujdosás. Rókalyuk: rossz vásár. Egérlyuk: kis jövedelem.
Macska: Féltékenység és lángoló szerelem. Paráznaság.
Madzag: Levél.
Mák: csalódás. Mákvirág: múló öröm.
Mankó: Jó barát.
Megcsalni férjet: betegség, mást: szerencse.
Mellény: Akármilyen gond.
Misét hallgatni: Jó vállalkozás.
Mókus: Váratlan öröm. Minél hosszabb a mókus farka, annál tartósabb örömünk.
Mostoha: Váratlan segítség.
Mozsár: Gond.
Nadrággomb: Árulás.
Nap: Napsütés általában: Hű szívet jelent.
Napraforgó: Becsület. Tisztesség. Munka.
Narancs: Keserűség egy asszony miatt.
Nefelejcs: Általában némi öröm. Imakönyvben: elrepülő élet.
Nevetők: Másoknak: szomorúság; nekünk: öröm.
Nótát énekelni: Mulatság.
Nős férfi: Titkos bűn.
Nyáj: Boldog jövő.
Nyak: Erősség. Vastag nyak: minél vastagabb, annál jobb. Nyaklánc asszonyon: ajándék egy ismeretlentől.
Nyál: Jókedv, amely váratlanul ér.
Nyers (hús): Pletyka.
Nyírfa: A szegénység fája.
Nyom: amelyet homokban vagy hóban látunk: titok nyomára vezet.
Nyúl: rendszerint félelem. Nyulat látni terhes asszonynak: igen nagy veszedelem. Nyúlganéj: minél apróbb, annál kisebb szerencse. Nyúlláb: utazás, meghívás.
Odú: Titok.
Olaj: Általában egészség. Olajat inni: betegség. Olajat valakitől elvenni: örömet venni. Olajat adni: egészségünket gyengíteni.
Opál: Ha tied: nyereség, ha másé: hamisság, árulás.
Óra: Nyugtalanság.
Orgonavirág: Vigasztalódás virága. Orgonavirág illatát érezni idő előtt: váratlan szerelem. Orgona, amely arcunkból nőne: szomorúság.
Orr: Ha nagy: nagyon jó. Kis orr: kis szerencse.
Országút: Úton járónak jegyez kénytelen tétlenséget, másnak: nem várt utazást.
Orvosság: Ha keserű: gonosz rokonok ármánya; ha édes: váratlan ismeretség.
Ostya: Bűnbánat, vallomás.
Oszlop: Sok oszlop: sok becsület. Oszlopot elásni látni: nagy szerencsétlenség.
Orvost látni: Rossz hír.
Öböl: Remény.
Ököl: Sértés, amelynek megtorlásán soká törjük fejünk.
Ölni valakit: Mutat megkönnyebbülést.
Öngyilkosságot elkövetni: nagy nyereség.
Örökölni: Szomorúság.
Őrzőangyalt látni: Veszély jegye.
Őszike (virág): Kis öröm.
Őz: Valakit megkövetünk.
Özveggyel hálni: Igen szerencsés híradás.
Pajzs: Jegyezd meg első reggeli gondolatodat, s szerinte cselekedjél.
Palacsinta: Kellemes vendég. Esetleg katona.
Pálinka: Utazás. Néha a másvilágba.
Panaszkodni valakinek: Közelgő öröm.
Pap: Betegnek: rossz.
Paradicsom: Gondtalan élet.
Paróka: Keserűség.
Pázsit: Kalandos élet.
Penész: Mindig pénz.
Perec: Jó vásár.
Persely: Szegénynek becsület; gazdagnak betegség.
Pióca. Mellfájás.
Pipacs: Vendég.
Pokróc: Sértés.
Púp: Büszkeség.
Püspök: Megnyugvás.
Rács: Veszekedés. Rácsos ablak: szép idő.
Ragasztani: Veszedelem.
Rágyújtani a pipára: Esküvő.
Rajz: Gond.
Regényt olvasni: Lustaság.
Repce: Mindig civakodás.
Repülni háztetők felett: Szegénység. víz és mező felett: gazdagság. Toronyra repülni: gonosz ítélet.
Robbanást hallani: Szerelem
Rongy: Szerencse. Piros rongy: mutat cigányasszonyt. Rongykereskedő: hideg időjárás.
Rosta: Régi per.
Rum: Betegség.
Rügy: Öröm.
Sakk: Levél.
Sapka: Igazad lesz. Nagy sapka: nagy becsület. Lopott sapka: öröm. Szép idő.
Sarkcsillag: Úton járónak: szerencse.
Savanyú leves: Jókedvű nap.
Serpenyő. Örökség.
Sietni valahová: Nyereséges vállalat.
Síp: Csalódás. Hideg idő.
Sóska: Házi pörpatvar.
Sót enni: Nehéz idők.
Sört főzni: Jó jövedelem.
Sündisznó: Titkos ellenség.
Szabni: Kereskedőnek kár. Másnak bűnhődés valamely szerelem miatt.
Szakács: Pazarlás. Szakácsné: Meghívás
Szalonnát enni: Betegség.
Szamár: Sok munka.
Számla: Hír.
Szappan: Betegség.
Szegfű: Ismeretlen férfi vágya nő után.
Széna: Jó hír. Szénakazal: gondtalan örökség.
Szerszám: Szerencsés jegy.
Szikla: Ha megmozdítod: szerencse.
Szirom: Szerelmeskedés.
Szőke lány: Csalfaság.
Szűz (mezítelenül): Szégyenbe esünk. Szüzet hálótársul kapni: Nem nagy előny.
Tábla: Temetésre hívnak.
Tagadni: Szégyen.
Talp: Eredményes vándorlás.
Tarhonya: Egészség.
Tégla: Csalódás.
Tenger: Ha viharos: gond, ha sima: beláthatatlan ügy.
Tinta: Szegénység.
Tokaji bor: Jó jegy.
Torkot látni: Félelem.
Torta: Lakodalomban: jó kívánság; máskor: betegség.
Tövis: Búbánat.
Trágya: Nyereség. Jó esztendő.
Tűz: Megszakadt barátság.
Utca: Kellemetlenség. Utcán mosakodni: leánynak szép ismeretséget jegyez. Utcán illetlent elkövetni: Közeli szerelem.
Udvar: Minél nagyobb, annál jobb.
Ugatás messziről: Jót jegyez; közelről: haláleset. Ha magunk ugatnánk, hogy kutyát vagy embert megijesszünk: nagy betegség, amelyet otthonunktól távol szenvedünk.
Ujjal játszani: öregnek egészséges, fiatalnak szomorúság. Ujjat szopni: Lánynak levertség.
Undort érezni: Öröm.
Unokával beszélni: Gazdagság.
Uralkodni: Veszteség.
Üllőt látni: Jó.
Ülni valahol sokáig: nagy haszon. Vasban ülni: öröm.
Ültetni fát: boldogság. tyúkot: hideg idő. virágot: kedvetlenség. Akasztófát: marhavész.
Ürge: Nyeremény.
Üstökös látni: Jó hír. Üstököd, ha szép: jó mind férfinak, mind asszonynak.
Üvegcserép: Múló öröm.
Üvegpohár fáradtság.
Vacsora: Nehéz álom.
Vágni valamit: Jó eredmény.
Váll: Erősség jele.
Vanília: Szerelmeskedés.
Varjú: Haláleset.
Vasalni: Levél.
Veréb: Veszekedés.
Vese: Gyász.
Viola: Az öröm virága.
Virág: Gazdának bő termés.
Vörösbeggyel beszélni: Jegyzi meg nem tartott ígéretedet.
Zab: Szükség.
Zacskó: Nyereség.
Zaj, amelynek eredetét nem ismerjük: jó hír. Ha látnánk, mi okozza a zajt: megbánás.
Zafír: Kellemetlen látogatás.
Zár: Titkos ellenség.
Zivatar: Betegség.
Zöld: Remény.
Zúgás: Fejfájás.
Zománc: Bánat.
Zúza: Szegénység.
 


Álomértelmezések
(A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)

Ablak: Nyitott: lehűlés jön. Törött ablak: az utazást el kell halasztani. Ablakon kimászás: nem ajánlatos vásárba menni. Ablakon kiesés: veszedelem várható.
Ágy: ha tiszta, fehér, a veszekedés végét jelzi (indonéz hiedelem).
Állat: Legelésző: hű barát. Állatszelídítés: türelemmel viselt nehézségek. Üldöző állat: rossz idők várhatók. Kövér állat: szerencsejátékban nyereség. Sovány állat: gondok, problémák. Vérengző állat: ellenségeskedés.
Arc: Mosolygó: kellemes élmények, vagy gazdasági fellendülés. Groteszk, kellemetlen arc: rossz ómen.
Autót vezetni: a befektetésekben óvatosságra int. Hosszasan autót vezetni: pénz áll a házhoz.
Bagoly: gyógyíthatatlan betegség vagy halál.
Datolyapálma: korai halál (kínai hiedelem).
Egér: családi gondok, vagy kedvezőtlenre forduló anyagi ügyek. Egerek a kamrában: ínséges idők jönnek.
Ékszert venni: boldogság, eladni nagy kár. Ékszert látni: szívfájdalom. Nyaklánc elvesztése: szenvedés a szeretett lény halála miatt.
Erdőn átvágni, erdőben sétálni: az álmodó átmeneti időszakot él meg. Erdőben eltévedni: új időszak kezdődik életében.
Esernyő: Lyukas esernyőt látni: veszekedés. Esőben nyitott ernyőt vinni: minden területen szerencse, csukott esernyőt hordani: balszerencse az üzleti életben.
Étel: fizikai és érzelmi táplálékot valamint energiát jelez. A gyümölcs általában érzékiséget, a mirelit ételek hideg érzelmeket jeleznek.
Fagyöngy: örömteli események, sok boldogság, vagy kellemes, baráti környezet.
Fák (buják, zöldek): új reményeket, vágyakat jelent, de erőt és stabilitást is kifejezhet. Fára mászás: a kitűzött célok elérését ígéri, a mászás nehézsége e célok elérésének sebességére utal. Favágás: az energia és a pénz értelmetlen elfecsérlése. Kidőlő fa: talajvesztés, rossz irányba haladás.
Farkas: némaságot okoz.
Fém: erőt és szilárd jellemet jelez, de a társadalom kegyetlen oldalát is szimbolizálhatja
Fésű: bosszúság. (Ugyanezt jelenti, ha leesik a fésű.)
Fog: Elülső fog kihullása: valamelyik szülő halála (kínai hiedelem). Fogat látni: hamarosan fontos hír, vagy levél érkezik. Fogfájás: közeli hozzátartozó halála. Műfogsor: váratlan segítség a problémák megoldására. Ezüst fog: gazdagság, arany fog: szenvedés. Zápfog: ellenségeskedés, zápfog kihullása: ellenség halála (arab hiedelem).
Fonál: a facér nőnek hamarosan egy jómódú férje akad.
Gyémánt birtoklása: tisztelet és elismerés magas körökből.
Gyík: ismeretlen ellenségre figyelmeztet.
Gyöngy: megfontoltság az új vállalkozásokban, tervekben.
Haj: gondatlanságra, a körültekintés hiányára int.
Hal: egy közeli ismerős teherbe esése.
Halott: a jelenlegi körülmények nem sok jóval kecsegtetnek, semmiféle egyezségbe, szerződésbe nem szabad belemenni.
Háromszög: szerelmi légyott várható. (Ugyanezt jelenti a hatos szám álma is.)
Házasságkötés: egy családtag halála. Ha idegen kötik: távoli ismerős vagy barát halála. Házassági ajánlat: a körülmények rosszabbra fordulnak. Frigyre lépés a jelenlegi házastárssal: boldog, örömteli házasság, vagy új életszakasz – például szülővé válás – kezdete.
Holdfogyatkozás: valamilyen eddig elrejtett tulajdonságra, titkolt hibára fény derül.
Kígyó: Magányos kígyó: gonosz, testi épséget is veszélyeztető ellenség. Sok kígyó: balszerencse sorozata a szerelemben és a vállalkozásban. A fenyegető kígyók legyilkolása: felülkerekedés a nehézségeken. Vipera: balszerencse, megölése általában jó ómen.
Főzés: uralkodásra törekvés a környezet fölött, de gondoskodásra, szeretetvágyra is utalhat.
Koporsó: Üres: kibékíthetetlen véleményeltérés a környezettel. Holttest található benne: depressziós időszak, a személyes szabadság korlátozása várható.
Korona: némi siker, de sok megaláztatással. Állapotos nőnek leánygyermeket, másnak megcsalatást ígér.
Kutya: alattomos ellenség. Másik változatban: nagy siker, állhatatos barátok. Ugató kutya: rosszabbodó életkörülmények.
Ló: minden esetben szerencsés előjel. Ez még a halottas kocsit húzó tolldíszes lovakra is igaz, azok ugyanis esküvőt jeleznek előre. Hasonlóképpen vélekednek az arabok is. Aki lovakkal, öszvérekkel vagy szamarakkal álmodik, az jót remélhet, mert a Próféta azt mondta: "A férfiak szerencséje a lovaik üstökéhez van kötve az utolsó ítélet napjáig."
Macska: általában kedvezőtlen előjel, jelezhet hűtlenséget, árulást vagy valamilyen szerencsétlenséget. Az álomban támadó macskák, ellenséget jeleznek, de ha eredményesen megküzd velük az ember, akkor nagy nehézségeken sikerül keresztülvergődnie, és hírnévre tehet szert.
Madár: hajadon számára férjhez menést, a repülő madarak sikeres életet jelentenek
Majom: hízelgő, álnok barátokra figyelmeztet.
Makk: vagyongyarapodás. Makkevés: asszonynak jómódot, magas pozíciót ígér. Makk lerázása a fáról: vágyak teljesülése az üzleti életben vagy a szerelemben.
Medve (megölése): menekülés szorult helyzetből. Medvét látni: fiúgyermek születése (kínai hiedelem).
Méhek: tűzvész. Mézet enni: szerencse.
Menstruáció: a feszültség csökkenése, a szorongás oldódása.
Mosómedve: fel kell készülni a védekezésre, mert valahonnan támadás várható.
Napfogyatkozás: túlzásba vitt élvezetek.
Papagáj: megtréfálás várható. Beszélő papagáj: kigúnyolást jelez.
Páva: ha rikolt, szerencsétlenség; ha repül, kis öröm, melyért nagy árat kell fizetni; ha alszik, csábítás; ha a napon sütkérezik, veszedelem egy asszony hiúsága miatt. A döglött páva egy öregasszony szerelmére figyelmeztet. Páván lovagolni: megszégyenülést egy szerelemben. Pávát enni böjtölés idején: gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.
Pénz (vagy pénznyereség): siker, vagyonosodás. Talált pénz: szeretet- és hatalomvágy. Pénz elvesztése: átmeneti zavarok, boldogtalanság a családi életben, visszaesés a vállalkozásban. Pénz ajándékozása: szeretet hiány, szeretet keresése. Pénztelenség: félelem a társadalmi státusz elvesztésétől.
Pillangó: megnyugvás iránti vágy. Emellett a pillangók kreativitást, romantikát, élvezetet és szellemiséget is kifejezhetnek.
Pók (pókháló): problémák, gondok, pereskedés. Pók elpusztítása: anyagi kár, értékes tárgy elvesztése (orosz hiedelmek). Nálunk – a tarantella pók kivételével – az összes pók jó szerencsét jelent.
Rózsa: Fehér rózsa: ártatlan lány szerelme. Hervadt rózsa: elfelejtés. Ajándékba kapott rózsa: szívet megremegtető öröm, kellemes találkozás.
Só: új ízek és ragyogó élmények megjelenése. Eredményes erőfeszítések, elismerés, hangulatjavulás, életerő növekedése.
Sör (vagy sört inni): boldogság, ihlet, mozgalmas társadalmi élet.
Strucc: halálhír, pusztulás.
Szamár: Szamárháton ügetés: célok elérése, szerencse és boldogság. Leesés a szamárhátról: balszerencse, bánat.
Temető: szomorúság, feldolgozatlan fájdalom.
Teve: túlzott tehervállalás, elfojtott érzelmek. (Más értelmezésben: képesség a problémák megoldására, az akadályok leküzdésére.)
Tű: egy barátság vége. Tűt találni: megbízható barátok. Tűt keresni: fölösleges aggodalmak.
Tyúk: hír érkezése.
Újszülött: ártatlanság, tisztalelkűség, melegség, új szerelem vagy új barátság kezdete.
Utazás: törekvés az életcélok elérésére. Utazás ismeretlen területen: veszély a versenytársak részéről
Varjú: csalódás mindenben, bánat, balszerencse, esetleg halál.
Vér: élet, szerelem, szenvedély és csalódások.
Víz (tiszta): jószerencse, vagyonosodás. Zavaros víz: szomorúság betegség vagy halál miatt.

 

Hozzászólások  

0 #114 Rosta Erzsébet 2016-07-22 14:39
Kedves Adrián! – Re: #111
Bár nem ismerem a kapcsolatuk problémáit, nem tudom, hogy melyiküknek felróhatóan ment tönkre a házasságuk, ha csak nincs az álmának valóságalapja (például, hogy ténylegesen vagy gondolatban már ébren is bántalmazta a feleségét, vagy a neje igyekszik elidegeníteni a fiát öntől), nem hiszem, hogy a gyermeke álombéli elvesztését prekognitív (a jövőt előrejelző) álomként kell értelmezni. Bár a bírói gyakorlat – sokak véleménye szerint – a válás során továbbra is anyapárti, ha bizonyíthatóan jó apja a fiának, és szeretik egymást, nem kell félnie. Ha viszont van némi realitása az álombéli történéseknek, nem zárható ki, hogy a tudattalanja az álmával (börtön, szögesdrót-kerí tés, kudarc) próbálja óvatosságra és nyugalomra inteni.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #113 Rosta Erzsébet 2016-07-22 12:09
Kedves Marianna! – Re: #109
A leírása, illetve az álombéli reakciói alapján az a benyomásom, hogy az álmát nem szimbolikusan kell értelmezni, hanem a való életében is fóbiásan fél a pókoktól. Vagyis a félelmei oly mélyen beágyazódtak a tudattalanjába, hogy leplezetlenül kifejezésre jutnak, amikor alszik. Ez – amennyiben az álma ismétlődő jelleget öltene, és rémálmai miatt alvási problémái lennének – komoly figyelmet érdemel, mielőtt a szorongás és a stressz ártana az egészségének. Ha viszont csak egyedi esetről van szó, és a félelme nem ölt irracionális mértéket, nincs miért aggódnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #112 Rosta Erzsébet 2016-07-22 07:47
Kedves Boglárka! – Re: #110
Semmi rosszat nem jelent az álma, szerintem némi lelkiismeret furdalása lehet, hogy nem ment el a nagybátyja feleségének a temetésére, vagy nem látogatta meg őket, amikor még megtehette volna. Álmával a tudattalanja megnyugtatni próbálja, mintegy jelezvén, hogy a rokona nem táplált negatív érzéseket ön iránt, mielőtt elhagyta ezt a világot.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #111 Adrián 2016-07-21 07:24
Kedves Erzsébet.
Szeretnék segítséget kérni öntől, az álmom megfejtésében.
Az álmom eleén egy lépcsőházban vagyok és lelököm a feleségem aki le is zuhan, majd a kisfiamat akarom megkeresni de nem találom seholsem, és egyszercsak már azt veszem észre, hogy egy szögesdróttal körbevett börtönfal mögül keresem. Ekkor megpillantok egy csapat ovodást de fiam nincs köztūk. Majd kocsimhoz rohannék de nem találom azt sehol de próbálok sietni, mert tudom, hogy elveszett a fiam. Mikor meglelem a kocsit döbbenten jövök rá hogy nem használható. Vissza sietek egy házba ahonnan lelöktem a feleségem, ő pedig a padlón könnyes szemekkel sír. Tisztán emlékszem rá mit mondtam neki. : soha az életben nem akartál rám halgatni csak a szûleidre és a barátaidra, pedig én egyet kértem, hogy legyél velem õszinte. Majd tovább mentem a fiamat keresni mert abban a házban veszett el, és ezért a feleségem okoltam. Azt tudnia kell, hogy mi most válunk, és bele betegszem mert eltilt a fiamtol.. röviden annyit hogy elõször fel sem merūlt bennem hogy elvitte gyerekem és elhagyott két napig kerestūk a rendõrökkel. Ha tudja mit jelenthet ez az álom azért hálás lennék ha megírná nekem e-mail ben mert igen aggaszt attol félek elveszítem a fiam amit nem akarok..
Idézet
0 #110 Boglárka 2016-07-18 15:14
Kedves Erzsébet!
Halott rokonommal / nagybátyám felesége/álmodt am,aki pár hónapja halt meg. Élőként láttam és azt mondta látogassuk meg őket otthon,ha arra járunk .Nem voltam a temetésén.Ez valami rosszat jelent?
Válaszát köszönöm!
Idézet
0 #109 Marianna 2016-07-17 22:43
Kedves Erzsébet!
Tegnap éjjel egy nagy pókkal álmodtam ami fehér volt és nagyon nagy potroha volt. Édesanyám kérte ne bántsam de én nagyon félek a pókoktól ezért jó nagyot csaptam rá a papucsommal és a pókot de az ezernyi pici pókra robbant az egész szoba tele lett es az asztal is amin lecsaptam meg én is . Hangosan sikítottam . A férjem az mondja hogy hallotta sőt fel kelt rá én megráztam magam es aludtam tovább. Reggel nagyon fáradtan ébredtem . Azt olvastam hogy ezek a pokok valami asztrális pókok amit az energiát szívják el. Nagyon ilyesztő . Kérem mondja meg hogy ez az álom mit jelenthet. Válaszát előre is köszönöm Marianna
Idézet
0 #108 Rosta Erzsébet 2016-07-07 12:37
Kedves Kati! – Re: #108
Bár nem sokat írt magáról, az álmához fűzött kiegészítés alapján - a széklete „gyűjtögetése” kapcsán - az a gyanúm, hogy vonakodik utat engedni az érzéseinek, arra hajlik, hogy inkább elfojtsa, magában tartsa őket. Az viszont, hogy talán a szájába is vett is belőle, azt sugallja, hogy pesszimistán szemléli az életet, hajlamos lehet arra, hogy negatívan lássa a lehetőségeit. Pedig a megoldás - miként a problémát szimbolizáló széklet is - a „kezeiben van”, vagyis kizárólag önön múlik, hogy kifejezze érzelmeit, és feladva pesszimizmusát, megerősítse az önbizalmát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #107 Kati 2016-07-04 09:49
Kedves Erzsébet! Pár napja volt egy nagyon furcsa élénk álmom. Azt álmodtam, hogy székletet "gyűjtögettem" a kezembe. (Valami kertben vagy udvaron voltam.)A sajátom volt és mintha ettem is volna belőle... Egyszer eszembe jutott, hogy talán a wc-t kellett volna használnom, de mintha az egész jelenet természetes lett volna számomra. Vajon mit jelent ez az álmom? Sokat meditálok az utóbbi időben.Igyeksze m változtatni az életemen. Talán ezzel kapcsolatosan jelez valamit? Válaszát előre is köszönöm! Kati (36 éves)
Idézet
0 #106 Rosta Erzsébet 2016-06-21 15:33
Kedves Vivien! – Re: #106
Noha álmában gyakran megszállja az ördög, ön nem törődik bele, harcba száll a sátánnal, és sikerül diadalmaskodnia felette. Vagyis álmában sem engedi el magát, nem veszíti el az önkontrollt, képes ellenállni a gyakori kísértésnek. Álmai alapján számomra úgy tűnik, hogy a való életében vállalja tettei következményeit , nem próbálja másra hárítani a felelősséget. Egyedül az jelenthet problémát, ha az ismétlődő kellemetlen álmai miatt - melyeket „félig éberen” él meg - nem tudja rendesen kipihenni magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #105 Vivien 2016-06-20 13:41
Kedves Erzsébet , heti rendszerességge l àlmosom hogy a gonosz az ördög belém bujik bennem van sokszor el erőtlenedek , de habgosan kimondom almomban de érzem tudom félig ébren vagyok , hogy menj ki belőlem én erősebb vagyok nàlad , es kimegy eroteljes megkonnyebbules .
Idézet
0 #104 Rosta Erzsébet 2016-06-13 16:59
Kedves Anett! – Re: #104
Nem csodálom, hogy leírt álma nem tartozik a kedvencei közé, ugyanis nyüvekkel álmodni általában nem jelent jót. Ráadásul jelen esetben a csontkukacok az ujjai közül kerülnek elő. Ez szimbolikusan arra utalhat, hogy valaki, aki önhöz közel áll, kihasználja, az ön sikereiből táplálkozik. Az illetőek nem fűlik a foga a kemény munkához, nem egy szorgalmas ember. Álmának az lehet az üzenete, hogy ideje lenne beszélnie vele, és megkérni, hogy elsősorban sajátmagára kellene támaszkodnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #103 Anett 2016-06-09 20:20
Üdvözletem.
A segétségét szeretném kérni, sajnos nem tudom értelmezni az álmom jelentését, csak annyira emlékszem, hogy a bal kezem gyürüs és középső újjam közül csont kukacokat nyomtam ki... :( hasonló volt mint egy fekély csak semmi más nem ürült ki, mint sokcsontkukac. Nem tartozik a kedvenc álmaim közé. Tudna segíteni mit jelenthet ez az álom?
Előre is köszönöm.
Tisztelettel D. Anett
Idézet
+1 #102 Rosta Erzsébet 2016-06-04 09:24
Kedves Zsuzsanna! – Re: #102
Először is szeretném megnyugtatni, az álmát semmiképpen sem szó szerint, vagy próféciás álomként kell értelmezni, vagyis nincs oka attól tartania, hogy a kisfiát valós veszély fenyegeti. Én inkább arra gondolok, hogy – talán az átlagosnál is nagyobb – féltő gondoskodással, szeretettel viseltetik iránta, azonban az utóbbi időben valami - például a munka, tanulás, vizsgák vagy egyéb elfoglaltság - miatt nem tud annyi időt fordítani rá, mint régebben, vagy amennyit kívánatosnak tart, és ezt a tudata alatt úgy éli meg, hogy kevesebb kontrollt gyakorol fölötte, kevésbé képes megteremteni a biztonságot a számára. Az is lehetséges, hogy mostanában került a fia bölcsődébe vagy óvodába, s ilyenkor természetes reakció az, hogy a féltése fokozódik. És persze az sem zárható ki, hogy valami új, eddig ismeretlen tevékenységbe, vállalkozásba fogott, és – mivel járatlan úton halad, bizonytalannak érzi magát, attól tart, hogy „kicsúszhat a lába alól a talaj” – az ezzel járó szorongását, félelmét kivetíti a kisfiára. Mindezeken túl az „álma” gyermekkori azt a negatív élményét is felidézheti, amikor kiesett az ágyából. A párja hasonló álmát én azzal magyaráznám, hogy az ön aggodalma rá is „átragadhatott.
És végezetül a zuhanásnak fiziológiai oka is lehet. Amikor nagyon fáradtan, kimerülten kerülünk ágyba, gyakran van „zuhanás élményünk.” Ezt az agyunk produkálja, ugyanis amikor elernyednek az izmaink, rövid ideig súlytalannak érezhetjük magunkat. Ha mindez hirtelen történik, az jelenséget zuhanásként élhetjük meg. Mivel tudja, hogy nem ön esik le, azt képzelheti, hogy az énjének egy része, akit nagyon szeret (jelent esetben a kisfia) az, aki lezuhan, és tehetetlennek, kétségbeesettne k érzi magát, hogy nem tudja elkapni, megállítani.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #101 Zsuzsanna 2016-06-03 12:19
Kedves Erzsébet!
Nem sikerült megfejtenem a következő álmot és nagyon aggaszt:
Van egy 2,5 éves kisfiam akiről szól a visszatérő álom. Minden alkalommal (már 3x) álmdtam azt, hogy lezuhan egy lépcsőházból. Mindíg más a helyszín. Egy alkalommal egy mély aknába zuhant bele és egy esetben sem tudtam elkapni és álmomban követem a szememmel ahogy zuhan. Szörnyű álom. Azért vettem rá magam, hogy írjak mert ma reggel a férjem (édesapja) azzal kezdte, hogy azt álmodta, hogy egy körfolyosós lépcsőházból leesett a kisfiunk. Szalad és elesett egy csúszós folton és kicsúszott a korlát alatt. Kérem segítsen :-( Ha lehetséges a mail címemre is küldje el a választ. Köszönöm a segítségét.
Zsuzsanna
Idézet
0 #100 Rosta Erzsébet 2016-05-15 14:29
Kedves Anikó! – Re: #100
Örülhet az álmának, mert jó érzés az a tudat, hogy a számunkra fontos férfira mindig számíthatunk, még álmunkban is vigyáz ránk, és ha a szükség úgy hozza, megmenti az életünket. Álma azt jelzi, hogy ébrenlétben teljesen megbízik az illetőben, érzi, tudja, hogy minden körülmények között számíthat a segítségére, támogatására. Mivel önmagáról semmit sem írt, azt azért mégis megkérdezném, nincsenek nehézségei mostanában, nem szorul védelemre vagy támogatásra, nem érzi szükségét annak, hogy vezessék, „fogják a kezét?” Ha ezekre igen a válasza, az álma esetleg arra a személyre utal, akihez segítségért fordulhat.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #99 Anikó 2016-05-14 15:54
Nő vagyok . Álmomban egy számomra nagyon fontos férfival sétáltam, aki erősen fogta a kezem. El akart ütni engem egy kamion, de ő elrántott, és utána erősebben szorított. Ez nagyon jó érzést keltet bennem. Ez mit jelenthet?
Idézet
0 #98 Rosta Erzsébet 2016-05-08 14:28
Kedves Ágnes! – Re: #98
Mivel az álmán és a nemén kívül semmit sem tudok Önről, csak az egyes álomképek, álommozzanatok lehetséges jelentésében tudok segíteni, az álmát azonban saját magának kell értelmeznie.
Az ajtók sokféle jelentéssel bírhatnak, álmában nyitva állnak ön előtt, és áthalad rajtuk, ezért - ha valóban van valami jelentőségük - azt sejtethetik, hogy a tudatosság, a megértés új szintjeire, vagy életének egy olyan új területére érkezett, mely korábban ismeretlen volt ön előtt. Ugyanakkor a nyitott ajtók lehetőségeket is szimbolizálhatn ak, a választás, hogy melyiken lép be, önön múlik.
Az viszont, hogy az álmában elrejtőzik valamilyen lehetséges veszély elől, arra utalhat, hogy mostanában nem érzi magát biztonságban, fenyegetésként érzékelhet valamit. Az elbújás a legtöbb esetben a való élet félelmeire adott válasz, mely azonban nem minden esetben jelez érzelmet, vagy közvetít valamilyen üzenetet.
A befejező mozzanat, melynek során karácsonyi füzérekkel és gyertyákkal feldíszített teremben találja magát, ünnepi hangulatot tükröz. Azt jelezheti, hogy nem ártana egy kis időre „kiszakítani magát” a mindennapi élet stresszéből, gondjaiból, és olyasmivel foglalkozni, amiben igazán örömét leli, vagy esetleg a tudata alatt szeretné valamilyen eredményét, sikerét megünnepelni.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #97 Ágnes 2016-05-03 09:53
Kedves Erzsébet!

Álmomban olyan helyen jártam, ahol több ajtón keresztül kellett mennem, egy ismerős hölgy is velem tartott. Egyszer el kellett bújnom, mert veszélyt éreztem. Később egy olyan terembe kerültem, ahol sok karácsonyi füzér és gyertyák voltak. Még meg is jegyeztem, milyen szépek és a ismerős hölgy is mosolygott.
Idézet
0 #96 Rosta Erzsébet 2016-04-29 13:46
Kedves Lina! – Re: #96
A régi álmoskönyvek valóban hasonlókat írtak, a modern álomfejtés viszont másképp közelíti meg az álom jelentését. A fejtetvekről közismert, hogy parazita lények, vagyis egy gazdára van szükségük, hogy létezhessenek. Ezért, amikor álmunkban rajtunk jelennek meg, a tudattalanunk esetleg arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy túl sok kötelezettség, felelősség hárul ránk, azaz a környezetünk „kiszipolyoz” bennünket.
Másrészről azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezek az apró élősködők nem jelentenek komoly fenyegetést ránk, ugyanis nekik az a fontos, hogy a gazdájuk minél tovább menedéket és megfelelő életfeltételeke t nyújtson a számukra. Ehhez viszont maximális alkalmazkodó képességre van szükségük. Ebben a megközelítésben mintegy példát mutatnak az álomgazda számára. Ez esetben „Ha békében akarsz élni, alkalmazkodj!” – lehet az álma üzenete.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #95 lina 2016-04-27 20:34
Kedves Erzsébet!
Tegnap esti álmomban tetvek tűntek fel.
Rengeteg volt,de az én hajamban.
Édesanyámmal próbáltuk meg kiszedni.
Máshol olvastam, hogy szerencsét jelent
De azt is írták, hogy szégyent.
Köszönöm válaszát! !
Idézet
0 #94 Rosta Erzsébet 2016-04-27 08:10
Kedves Ágnes! – Re: #93
Bár sok minden nem világos az álmából, például nem derül ki, hogy valójában mit mond önnek az „ismerős nő”, és azt sem tudható, milyen kapcsolatban áll önnel; a színhely és a szereplők (főleg a főnöke jelenléte) alapján egyértelműnek látszik, hogy a tudata alatt érzett aggodalma a munkahelyével, az ottani feladataival, valamilyen munkahelyi problémával (konfliktussal) lehet kapcsolatos. Mivel gyakran olyankor álmodik az ember a főnökével, amikor túlterhelt, vagy túlságosan felzaklatja a munkája, fontos lehet, hogy milyennek tartja a főnökét, illetőleg pozitív vagy negatív viszonyban áll-e vele. Ez segíthet az esetleges munkahelyi stressz vagy probléma nyitjának a megtalálásában. Jelentőségtelje s mozzanata az álmának az önnel kiabáló „török jellegű ruhába öltözött” foghíjas férfi megjelenése. Az, hogy az ismeretlen férfi fennhangon beszél, arra utalhat, hogy bajkeveréssel, rosszindulattal vádolják önt. Persze ez a valóságban nem biztos, hogy így van, de ha nem akar bajba kerülni, vagy nem szeretne védekezésre kényszerülni, ajánlatos résen lennie. Annak ellenére is, hogy az álmában a főnökével nem kerül konfliktusba.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #93 Rosta Erzsébet 2016-04-27 07:12
Kedves Valéria! – Re: #90
Röviden leírt álma – egyéb információ hiányában – többféleképpen is értelmezhető. Ha ismeri az öngyilkosság elkövetését megkísérlő srácot, az álma direkt megközelítésben jelezheti az iránta érzett aggodalmát. De felvetődhet az is, hogy melyek lehetnek azok az önben is fellelhető tulajdonságok, jellemvonások a srácban, amelyektől szívesen megszabadulna. Talán abban reménykedik, hogy nem hasonlít hozzá, és a tudata alatt megpróbál megváltozni.
Másrészről, amikor valaki öngyilkosságot követel, gyakran azt mondjuk, hogy elhibázta, elvesztegette az életét. Nem lehetséges, hogy mostanában csalódottságot érez amiatt, hogy nem sikerült elérnie céljait, kudarcot vallottak a tervei?
Egy öngyilkosság (vagy öngyilkossági kísérlet) láttán az is gyakran felmerül, vajon tehettünk volna valamit ellene. Nem tette fel ez a kérdést valami miatt mostanában magának? Nem vett valami majdnem negatív fordulatot az ön tétlensége miatt?
Végezetül az álmában látott öngyilkossági kísérlet metaforikusan arra is rámutathat, hogy létezik a személyiségének egy olyan oldala, mely „önmaga ellen dolgozik.”
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #92 Ágnes 2016-04-22 11:59
Kedves Erzsébet!

Élénken él bennem az álom, mentem az irodánk felé, tárva-nyitva volt az ajtó, láttam bent a főnökömet, és talán a postást, kintről annyit láttam még, hogy ledőltek valamilyen tárgyak. Az úton szembe jött velem egy török jellegű ruhába öltözött férfi, elől az egyik foga hiányzott, fennhangon beszélt hozzám, kérdeztem tőle, mit ártottam neki, hogy így beszél, de tovább folytatta. Haladtam tovább, ott több nő volt,ismerős, az egyik az én főnökömről és munkámról beszélt, de mondta, hogy nem teljesen érti mit kell csinálnia, erre a többiek megjegyezték, hogy ne aggódjak, mire a főnök is morcosan, megjelent és elcsodálkozott, hogy Úr Isten, ez a nő nem is érti teljesen a dolgát. Én annyit mondtam, hogy ez azért érdekes, de itt véget ért az álom. Várom válaszát. Köszönettel: Ágnes
Idézet
0 #91 Rosta Erzsébet 2016-04-18 10:37
Kedves Ágnes! – Re: #89
Bár a fekete szín a mi kultúránkban gyakran a halállal, a szomorúsággal és a gyásszal kapcsolódik össze, és a varjak „rossz híre” is onnan származik, hogy e fekete madarak jelentek meg elsőként a csatamezőkön és táplálkoztak a hullákból, nem hiszem, hogy a legrosszabbra kellene gondolnia. Különösen akkor, ha erre egyébként nincs semmilyen bizonyítható indoka. Lehet, hogy valami miatt mostanában sötéten látta világot, pesszimista volt a kedélyállapota, ám a fekete ruha bármikor levehető, és vidámabb színűre cserélhető. Csak akarnia kell a változást, hamarosan túl lesz a mélyponton, és jobb kedvre derül.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #90 Rosta Erzsébet 2016-04-18 09:10
Kedves Ninna! – Re: #88
Noha ön „az emberek meg a látottak alapján” annak érezte, én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy negatívnak kell tartania az álmát. Ugyanis ha valaki a víz hátán sikeresen kisétál a partra az álmában, az annak a jele, hogy tökéletesen képes uralni az érzelmeit, és önbizalommal, hittel tekint magára. Bár ön nem ér ki teljesen a partra, nem süllyed el azonnal az érzéseit szimbolizáló folyóban, vagyis egy jó darabig képes „felülkerekedni ” az érzésein. És természetesen az sem mellékes, hogy álmában a Duna vize nem volt zavaros.
Ami viszont az üvegágyat illeti, arról a leírtak alapján nem állapítható meg, hogy milyen kapcsolata lehet önnel, illetve az álmával.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet

További olvasnivaló

Az ártatlanul megvádolt fülbemászó

  A fülbemászó (régies nevén fülbogár) a „Czuczor-Fogarasi” nyelvszótár meghatározása szerint gesztenyeszínű, fényes rovarfaj, mely a fák kérgei és levelei alatt tartózkodik, s a növények nedveivel és gyümölcseivel él, és melyről...

Folytatás...

Fekete ló kézelemzése

A széles, négyszögletes - vagyis közelítőleg négyzet alakú - tenyérrel és arányos méretű ujjakkal jellemezhető kéz, a modern kézelemzők besorolása alapján - bár nem mindenben hordozza a típus sajátosságait (pl.:...

Folytatás...

Beszélgetés Szász Endre utolsó feleségév…

„Áldom a sorsot, hogy ez megadatott nekem.”   - Milyen az élet a híres festőművésszel, Szász Endre mellett - faggatom a bájos, fiatal Katit, ám hiába adresszálom kérdéseimet kizárólag hozzá, beszélgetésünket...

Folytatás...

Habrolók Euthymiának

Jó néhány levelet őrzök könyveim olvasóitól, s most már a honlapomra valamint az e-postaládámba is jócskán érkezik E-mail. Sokféle kérdést kapok, hisz többféle témában írok, de soha egyetlenegyet sem...

Folytatás...

Imre kézelemzése

A megküldött születési dátum szerint feltehetően diáktól, vagy diák kezeiről kaptam a képeket, ezért most az alkalmazott kézelemzés szabályai alapján analizálom ki a kezét. Ha még nem döntötte el...

Folytatás...

Etelka kézelemzése

A képeken látható kezek a spatulás (más néven praktikus) kéztípusba sorolhatók, ugyanis a tenyér az ujjakkal szabályos négyszöget alkot. Az ujjvégződések ásószerűek, spatula formájúak. A hüvelykujj feltűnően nagy. A...

Folytatás...

A nyelv

A fiziognómusok szerint a vörös színű nyelv szerencsés asszonyt jelez. Ha a nyelv színe fekete, akkor veszekedős, féltékeny, heves természetű és irigy asszonnyal állunk szemben. Ha a no nyelve...

Folytatás...

Látogatóban Mary nővérnél

Meghívást kaptunk Mary nővértől, látogassunk el a Holy Angel’s Conventbe. Az eszelős dudálástól, varjúkárogástól hangos Trivandrumba háromkerekű motoros riksával pöfögünk be. Van időnk sétálni, ezért a számunkra jó tájékozódási...

Folytatás...

Hivatali frissítő torna

  Álljunk az egyik lábunkra, a másikat húzzuk fel térdben behajlítva, kezünkkel fogjuk meg a bokánkat, majd feszítsük meg lábszárunkat lefelé, kezünk felfelé húzó ereje ellenében. Utána lazítsunk és a...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?