A+ A A-

Álomfejtés

  • Közzétéve itt: Álmok


„Az emberiség történelme álmoknak sorozata. Az Ótestamentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai sem egyebek álmoknál...A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni.”

Krúdy Gyula: Álmoskönyv, 1925.)

„…hiszem, hogy az álmok ösztöneink hűséges tolmácsai, csak művészet dolga, hogy megfejtsük és megértsük őket...”

(Montaigne 1533-1592)Cigány álomfejtés
Mindennapi álmok jegyzéke (Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)
Álomértelmezések (A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)


Az emberek ősidők óta nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak. Sok nép képzetében az álmok különféle hiedelmekkel, mágikus cselekedetekkel társultak. Az ókorban azt hitték, hogy az álmokat az istenek küldik az embereknek, hogy megoldást találjanak sorsuk irányításához, betegségeik gyógyításához. A hagyományos kínai felfogás szerint álom idején a lélek képes elhagyni az ember testét. A halhatatlanok viszont nem álmodnak, mivel ok már mentesek a vágyaktól, a kívánságoktól.

Egyiptomban kb. 4000 éve összegyűjtöttek egy listát a jövendölésre alkalmas álmokról. Később elemezték a Biblia próféciáit is. Az ókori görögök meghatározónak hitték az álmok jóserejét, Arisztotelész (i.e. 384-322) görög filozófus értékelte az álmok érzelmekre ható szerepét. Hippokratész (i.e. 460-377), az ókor leghíresebb orvosa komolyan foglalkozott az álmok fontosságával. A 2. században élt népszerű jós, az ephézoszi Artemidórosz, aki egész életét az álomfejtés tudományának szentelte, híres álmoskönyvet írt, Álomfejtés címmel. Állandóan utazott és gyűjtögette a beteljesült álmokat.

Az álmok értelmezése nehéz feladat, egy görög bölcs azt írta erről, álomfejtőnek lenni, nem könnyű dolog. Mert nem mintegy, hogy az álmodó, szabad ember-e vagy rabszolga, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg. Ugyanis ezek az álmodók hiába álmodnak ugyanarról a dologról, eseményről - eltérő életkoruk, más-más életkörülményeik és sok minden egyéb miatt - az álmaik jelentése nagyon különböző. Például, ha egy öregember azt álmodja, hogy megsebesült a mellkasán, rossz hírt fog hallani, ha egy lány ugyanerről álmodik, akkor szerelmes szeretőre fog lelni. Ha egy szegény férfi álmodja azt, hogy nővé fog változni, jó ómen, mert valaki gondoskodni fog róla, ha gazdag ember álmodja ugyanezt, akkor ez rossz előjelnek minősül, mert arra utal, hogy hatalmának vége szakad.

Egy 1756-ból származó Álmos Könyvetske ismeretlen szerzője Ciceróra (i.e. 106-43), a híres római politikusra, íróra hivatkozva a következőket írja: „Az embereknek, akik mértékletesen és józanul élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.” Csü Jüan (i.e. 340? - 280?) kínai költő így fogalmazott: „Ha egyenes a lelkem: ám éljek idegenben, békésen alszom el, és álmom tiszta, mély.” Boccaccio (1313-1375) olasz költő, író szerint pedig: „Ki rosszat kíván neked, rosszat álmodik felőled.”

Az indiaiak nagyon hisznek az álmok erejében, melyeket isteni figyelmeztetésnek tekintenek. Szerintük istenekről, démonokról, szerencsésnek tartott állatokról vagy szerencsésnek tekintett dolgokról álmodni jó jel. Viszont aranyról, vasról, hulló csillagról vagy földrengésről álmodni rosszat jelent. Az indiaiak között sok ember képes megfejteni az álmokat, feladatuknak érzik interpretálásukat.

Csak a 19. században kezdtek kételkedni az álmok isteni erejében, ugyanis ekkor jelent meg Alfred Maury álmokról szóló tanulmánya, amelyben kifejtette, hogy az álmokat testi okok vagy külső ingerek váltják ki. Alvás és álmok (Sleep and Dreams, 1861.) című művében azt írja, azért álmodott a kairói bazárról, mert alvás közben, valaki erős illatszert tartott az orra alá. Egy alkalommal, amikor a tarkójára esett az ágydeszka, azt álmodta, hogy a francia forradalom idején él, s guillotine-nal végezték ki, mint arisztokratát.

A modern álomfejtők az álomról azt mondják, az nem más, mint az ébrenlét meghosszabbodása. A 19.-20. század fordulóján élt osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud Álomfejtés című könyvében kifejti, miszerint az álmok létfontosságú szerepet játszanak a lelki élet egyensúlyának fenntartásában. Az álom vágyteljesülés, ill. annak leplezett kifejeződése.

A Britannica Hungarica Világenciklopédia meghatározása szerint az álmok „alvás közben jelentkező, hallucinatív élmények. Az álmok általában színes víziók, de bizonyos esetekben elsősorban hallásélményekből állnak. Az álmokról szóló beszámolók változatosak, a meglehetősen egyszerű és reális álmoktól az egészen fantasztikus és szürrealisztikus álmokig bármi előfordulhat.” Az álmok sokfélék, lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, egyszerűek és bonyolultak, hihetők és hihetetlenek, lehetnek nyomasztóan lidércesek vagy kellemes érzetet keltők. Az álmokkal foglalkozó kutatók szerint a kellemetlen rémálmok jóval gyakoribbak, mint a kellemesek. Krúdy Gyula (1878-1933) Álmoskönyvének előszavában az olvasható, hogy „Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak…A legrosszabb álomban is van valamely jó.”

A néphit úgy véli, hogy az éjjeli álmok a gonoszra, a rosszra hívják fel a figyelmet, a reggeli álmok pedig angyali figyelmeztetést jelentenek. A görög Artemidórosz a rémisztő álmokról azt írta, hogy jó szerencsét jövendölnek, például, aki saját magát látja keresztre feszíteni, arra számíthat, hogy nyugodt, eseménytelen lesz a házassága. Ugyanez az álom a tengerészek számára jó hajózást ígér, a politikusoknak elismertséget, népszerűséget, a rabszolgáknak pedig felszabadítást jövendöl.

Az álmoskönyvek szerint - hasonlóan Artemidórosz teóriájához - a valóságban az álmoknak mindig az ellenkezője valósul meg. Például halállal álmodni, születést jelent, születésről álmodni halált. Álomban betegeskedni, jó egészséget jelez; balesetet szenvedni, a sors jobbrafordulását jelenti; a büntetés, jutalmazást jelöl; a büszkeség, megszégyenítésre utal. Ha valaki álmában biciklivel felfelé pedálozik a hegyre, jó kilátásokat jelent, ha viszont lefelé gurul a lejtőn, az arra figyelmezteti, hogy balszerencséje közeleg.

Több költő foglalkozott az étkezés és az álom kapcsolatával: a salernoi iskola tanítói, vélhetően a tanítványoknak, azt mondták „Hogy könnyű legyen az álmod, rövid legyen a vacsorád”. Boccaccio pedig így vélekedett: „Ki étlenül fekszik ágyba, nyugtalan lesz annak álma."..."Nagy ostobaság hitelt adni az álmoknak, mivelhogy vagy a túlságos jóllakottság, vagy az éhség idézi fel őket.”

Mivel életünkből 20-25 évet alvással, ennek pedig az egyötödét álomban töltjük el, nem meglepő, hogy az álmok jelentéstartalma ma is sokunkat foglalkoztat. Az álmok értelmezése egyaránt támaszkodik a népi hagyományokra, a különféle álmoskönyvekre, valamint a mélylélektani kutatásokra, ezért meglehetősen sokféle álom interpretációval találkozhatunk. Ennek illusztrálásaként a cigányok hiedelemvilágából, Krúdy álmoskönyvéből valamint a férjemmel közösen írt könyvünkben összegyűjtött álomfejtésekből nyújtok át egy csokorra valót. (Az Álomszótár  és az Álomfejtés A-tól Z-ig című írásaimban további álomértelmezéseket olvashatnak.)
 


Cigány álomfejtés

Almát enni: veszély, Almát ajándékba kapni: szerencse.
Ágyban feküdni: veszedelem, Ágyat látni: szerencse.
Baglyot látni: pénzt nyerni, Baglyot hallani: rossz hír.
Bárdot hordozni: üldözés.
Béka: jó siker.
Betegnek lenni: öröm.
Bolha: bánat.
Börtön: öröm.
Csalán: pénz, siker.
Csépelni: váratlanul pénzhez jutni.
Csillag: jó baráttal találkozni.
Csizma: családi szaporodás.
Dögöt látni: örökség, Dögöt nyúzni: jólét, pénz.
Ecetet inni: nyereség.
Esthajnalcsillagot látni: bánat.
Enni: jólét.
Ellenség: nyereség.
Emberek: gond, bánat.
Egér: nagy öröm.
Eső: pénz, szerencse.
Fa (élő és zöld): jólét, Fa (száraz) szerencsétlenség.
Fürdeni: betegség.
Félni: szerencsétlenség.
Feleséget látni: öröm.
Férjet látni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Fiatalnak lenni: betegség.
Fejet elveszteni: ijedtség.
Futás: veszteség.
Füst: betegség, halál.
Fület látni: bánat.
Galamb: jó hír.
Gomba: szerelem, barátság.
Gyermek: harag, civódás.
Gyertya: öröm.
Gyomlálni: szerencsétlenség.
Gyümölcs gazdagság.
Haj: siker.
Hajadonfőtt járni: megvetés.
Hal: betegség, halál.
Házasodni: jólét.
Hegedű: öröm.
Hernyó: ellenséggel való találkozás.
Híd: előmenetel.
Hold: bánat, gond.
Holló: rossz hírek.
Kalász: haláleset.
Káposzta: veszteség.
Kártya és kereszt: sikertelen vállalkozás.
Kék szín: jó hír.
Kemence: öröm.
Kender: tűz, bánat.
Kép: öröm.
Kéz: szerencse.
Kígyó: rágalmazás.
Király: nagy öröm.
Koldulni: nyereség.
Kert és erdő: családi szaporodás.
Korom: rossz hír.
Köd: veszteség, halál.
Köntös (új): szerencse a szerelemben.
Köldökzsinór: betegség, halál.
Körte: jó siker.
Kutat látni: kár. Kútból vizet meríteni: betegség, veszteség.
Kutya: szerencsétlenség.
Lábat mosni: betegség.
Lárma: ijedelem.
Légy: ellenség.
Létra: veszedelem.
Liba: egészség.
Liszt: ijedtség.
Ló: nagy öröm.
Lövést hallani: jó hír.
Madár: hír.
Malom: gazdagság.
Méh: veszekedés.
Menny: jólét.
Mennydörgés: jó hír.
Meztelennek lenni: veszteség, betegség.
Nap: szerelem, barátság.
Nőket látni csókolózni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Orrot elveszteni, megsebezni: veszteség, betegség.
Óra: rossz hír, ijedtség.
Örülni: könnyezni.
Ördög: nagy szerencse.
Pénz: könnyek.
Pipa: harag, veszekedés.
Rák: bánat.
Róka: egészség, jólét.
Sár: veszteség, betegség.
Sárgarépa: sírás.
Sárga szín: irigység.
Só: szerelem, barátság.
Szalag: utazás.
Szeg: családi civódás.
Szekéren utazni: sikertelenség.
Szolgálni: családi szaporodás.
Szőlő: könnyek.
Tehén: gazdagság, szerelem.
Tetű: sikertelen vállalkozás.
Tojás: veszekedés.
Tövis: gyalázat, szerencsétlenség.
Tyúk: rossz hír.
Vaknak lenni: bánat.
Vasat eladni: szerencsétlenség, Vasat venni: szerencse.
Vásár: nyereség.
Vér: ijedtség.
Vessző: siker.
Virág: bánat.
Zsír: ijedtség, veszteség.
 


Mindennapi álmok jegyzéke
(Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből) 

Ablakon kinézni: vendéged elmarad, Ablakot nyitni: hideg időjárás, Ablakból kimászni: ne menj vásárra, mert elkötik a lovad, Ablakfa: nőnek pletykát, férfinak hazugságot jelent.
Ágyék: Ha fáj: váratlan meghívás. Sovány ágyék: üres kamra. Kövér ágyék gyermekáldást ígér.
Ajándék: Nőnél: kedvest szerez. Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencsés lesz, talán megházasodol. 
Ajtó: Nyitott: közeli látogató. Csukott: valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők. Törött ajtó: családi perpatvar. Ajtócsikorgást hallani: váratlan vendégség és kellemetlenség.
Alma: öröm és egészség, Almát látni: szeretőknek igen jó, Almát (édes) enni: önmegtartóztatás, Almát (savanyú) enni: magunk csinálta kellemetlenség áll előttünk. Almát kapni: ajándékba részesülsz.
Anya: édesanyát látni: ajándékot jelez, édesanyát holtan látni: öröm,
Anyós: jobb, mint a híre.
Apa: boldog családi élet.
Apáca: őrizkedj a titkos fájdalmaktól.
Barátnő: Gyász. Biztos szomorúság.
Barázda: gazdaságodban nyereség.
Bazsarózsa: Szerencse a szerelemben.
Békétlenkedni: Esős időt jelent.
Berekedni: Harag.
Beszélni: Közeli betegség: ha tudod, mit beszéltél: nyereség, beszélést hallgatni: kellemes látogatás, beszédet tartani: civakodásba keveredsz.
Bíbic (ha kiált): Jó kívánság.
Bizonyítvány: Vendéglátás.
Bolha: Hiú remény.
Brekegés: Jó hír.
Bukfenc: Jó aratás.
Büdösbanka: Paráznaság.
Cincogás: Szerencse.
Cipész: Váratlan költség.
Citrom: Halál. Citromot enni: jólét.
Cukor: Hízelkedés jegye.
Cukrász: Harag.
Cukrászda: Gyomorrontás.
Csákó: Veszedelem.
Csapóajtó: Fenyegető veszély mutatója.
Csemege: Közeli eljegyzés.
Csempész: Csalódás.
Csiga: Jó jel.
Csipa: Szerelem.
Csók: Általában szomorúságot jelez.
Dajkálni: Szerencsét mutat.
Dáridó: Barátokkal: betegség, Ellenségekkel: szép idő.
December: Sok öröm.
Denevér: Hiúság.
Dobni: Játék. Láz. Betegség.
Dög: Szomorúság. Dögszag: jó hír. Döglött állat, főként ló: hosszú élet jegye.
Duda: Váratlan öröm, jókedv.
Dübörgés (-t hallani): Jegyez nyugtalanságot. Máskor hűséget semmisítünk meg.
Ecet: Ecetet inni: jó nyereség. Ecetfa: mulatság jele. Ecetesüveg: kár, törés, romlás.
Egér: Városban bátorság jele.
Éhes ember (-nek enni adni) meggazdagodást jelez.
Elefánt: Gazdagnak jó, szegénynek rossz.
Eljegyzés: Nagy kellemetlenség.
Esti harangszó: Ismerőst temetnek.
Evőkanál: Jegyez szerencsét.
Fácán: Szerencse.
Fahéj: Szabóval lesz dolgod.
Fagylalt: Csalódás.
Fajtalankodás: Jó egészség.
Farkas: Rövidülnek a napok.
Fehérnemű: Rák havában: gonosz megszólás.
Férfi: Jó egészség.
Fodrász: Pletyka.
Gallér: Minél nagyobb, annál jobb.
Gavallér: Szép idő.
Gesztenye: Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.
Gomba: Öreg ember.
Gomb: Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.
Gombócot főzni: rágalom. Enni: betegség.
Görbe: Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.
Göröngy: Akadály.
Gumó: Közönségesen: fáradtság.
Gúnár: Mindig levelet mutat.
Gyapjú: Betegség.
Gyémánt: Mindig betegség. Talált gyémánt: büszkeség.
Gyertya: Általában hosszú életet jegyez.
Gyilkos: Veszedelem. Semmire se jó. Gyilkosságot látni: levél rossz hírrel. Gyilkosság áldozatává lenni: rövid boldogság.
Gyönyör: Gazdagság.
Gyufa: Égő gyufa: látogatás. Pislogó gyufa: hideg időjárás. Gyufa, amelyet asszony tart kezében: új ismeretség. Gyújtogató, akit üldöznénk: szeles idő, betegség a birkák között.
Gyümölcs: Általában gazdagság.
Gyűszű: Hiábavaló fáradozás valamely tervünk megvalósításához.
Hab: Szegénység.
Hagyma: Erős vérzést jelez.
Halász: Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló: ravaszságban lesz részed.
Halott: Rossz idő. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.
Hárs: vidámság.
Havat látni: rövid betegség.
Ház: Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égő ház, amely nem a tied: jó
Hold: Betegnek halál.
Hinta: Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.
Hízni: Gazdagodás.
Hüvelykujj: Boldog élet.
Ibolya: Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.
Ikra: Pénz. Vízöntő havában: nagy ebéd.
Ima: Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.
Inas: Kis kellemetlenség.
Ingaóra: Fáradtságos nap jele.
Íny: Levél.
Iszákos asszony: szerencse.
Izzadtság: Többnyire betegség jegye.
Jácint: A félelem jegye. Nagy megerőltetést jegyez.
Január (hónap): Veszekedést mutat.
Játék: Szerencsével játszani: szerencse a szerelemben. Veszteséggel: valamit találsz utadban.
Jég: Gond és betegség.
Jegenye: Változó szerencse.
Jelmez: Névtelen levél.
Jobb kéz: Akaratod ellenére elárulsz valakit, akit mélyen szeretsz.
Jövendőt mondani: Titok és idegen gond.
Kacér asszony: Borús idő.
Kacsa: Megszólás. Jó idő. Repülő kacsa: esős időjárás.
Kakas: Újdonságot hallasz, de nem sok öröm van benne. Nőknél: szerencse. Kakaskukorékolás: öröm, betegnek gyógyulás. Kakas, amely tojást rak: betegség képe. Verekedő kakasok: jelentenek háborút, gazdagságot. Kakas tyúk hátán: szerencse a szerelemben.
Kalapács: Régi házassági terv sikerül.
Kandúr: Mindig szerelem.
Kalitka: Madárral: érzéki örömöket jegyez. Üres kalitka: megszabadulás egy asszony rabságából.
Kancsal ember: Veszedelem, Kancsal asszony: szerelmi kínszenvedés. Öregnek mulatság.
Kapocs: Pénz.
Káromkodás: Annyi, mint a szamárordítás: rossz idő.
Kasza: Haláleset. Gyógyíthatatlan betegség. Kaszálás: rossz jegy. Nyilasban kaszálni: végrendelkezés. Erdőben: hosszú élet. Kaszálni, és semmit sem markolni: szomorúság. Kaszát fenni: szerelmi hiba.
Kéj: Minél nagyobb, annál nagyobb bánat.
Kereszt: Szerencse.
Kilenc: Jó hír.
Kisujj: Kár.
Kolbász: Minél hosszabb, annál jobb: nagy életkor, de rossz hír is.
Korcsolya: Egy kisember hasznodra lesz.
Köd: Bizonytalan jövő.
Könyök (ha fáj): Rossz sógorság.
Küszöb: Haláleset.
Labdázni: Gond.
Lándzsa: Jó hírek.
Lant: Becsület.
Lapát: Általában munkát jegyez. Kis lapát: megkönnyebbülés. Mást lapátolni látni: titkot tudunk meg. Szélben lapátolni: gonosz kívánság, amelyre ráfizetünk. Vizet lapátolni: jegyez segítséget levél útján. Péklapát kenyér nélkül: mutat lakásváltozást, kenyérrel: házasságot.
Lazac: Szenvedés, amely szerencsét hoz.
Lefátyolozott nő: hamisság.
Lekvár: Minden könyv szerint gazdagság. Lekvárba lépni: jó házasságot kötni.
Liliom: Érzéki szerelem jelvénye.
Lomb: Utazás.
Lyuk: Csak ha kicsi, akkor jó. Ürgelyuk: bujdosás. Rókalyuk: rossz vásár. Egérlyuk: kis jövedelem.
Macska: Féltékenység és lángoló szerelem. Paráznaság.
Madzag: Levél.
Mák: csalódás. Mákvirág: múló öröm.
Mankó: Jó barát.
Megcsalni férjet: betegség, mást: szerencse.
Mellény: Akármilyen gond.
Misét hallgatni: Jó vállalkozás.
Mókus: Váratlan öröm. Minél hosszabb a mókus farka, annál tartósabb örömünk.
Mostoha: Váratlan segítség.
Mozsár: Gond.
Nadrággomb: Árulás.
Nap: Napsütés általában: Hű szívet jelent.
Napraforgó: Becsület. Tisztesség. Munka.
Narancs: Keserűség egy asszony miatt.
Nefelejcs: Általában némi öröm. Imakönyvben: elrepülő élet.
Nevetők: Másoknak: szomorúság; nekünk: öröm.
Nótát énekelni: Mulatság.
Nős férfi: Titkos bűn.
Nyáj: Boldog jövő.
Nyak: Erősség. Vastag nyak: minél vastagabb, annál jobb. Nyaklánc asszonyon: ajándék egy ismeretlentől.
Nyál: Jókedv, amely váratlanul ér.
Nyers (hús): Pletyka.
Nyírfa: A szegénység fája.
Nyom: amelyet homokban vagy hóban látunk: titok nyomára vezet.
Nyúl: rendszerint félelem. Nyulat látni terhes asszonynak: igen nagy veszedelem. Nyúlganéj: minél apróbb, annál kisebb szerencse. Nyúlláb: utazás, meghívás.
Odú: Titok.
Olaj: Általában egészség. Olajat inni: betegség. Olajat valakitől elvenni: örömet venni. Olajat adni: egészségünket gyengíteni.
Opál: Ha tied: nyereség, ha másé: hamisság, árulás.
Óra: Nyugtalanság.
Orgonavirág: Vigasztalódás virága. Orgonavirág illatát érezni idő előtt: váratlan szerelem. Orgona, amely arcunkból nőne: szomorúság.
Orr: Ha nagy: nagyon jó. Kis orr: kis szerencse.
Országút: Úton járónak jegyez kénytelen tétlenséget, másnak: nem várt utazást.
Orvosság: Ha keserű: gonosz rokonok ármánya; ha édes: váratlan ismeretség.
Ostya: Bűnbánat, vallomás.
Oszlop: Sok oszlop: sok becsület. Oszlopot elásni látni: nagy szerencsétlenség.
Orvost látni: Rossz hír.
Öböl: Remény.
Ököl: Sértés, amelynek megtorlásán soká törjük fejünk.
Ölni valakit: Mutat megkönnyebbülést.
Öngyilkosságot elkövetni: nagy nyereség.
Örökölni: Szomorúság.
Őrzőangyalt látni: Veszély jegye.
Őszike (virág): Kis öröm.
Őz: Valakit megkövetünk.
Özveggyel hálni: Igen szerencsés híradás.
Pajzs: Jegyezd meg első reggeli gondolatodat, s szerinte cselekedjél.
Palacsinta: Kellemes vendég. Esetleg katona.
Pálinka: Utazás. Néha a másvilágba.
Panaszkodni valakinek: Közelgő öröm.
Pap: Betegnek: rossz.
Paradicsom: Gondtalan élet.
Paróka: Keserűség.
Pázsit: Kalandos élet.
Penész: Mindig pénz.
Perec: Jó vásár.
Persely: Szegénynek becsület; gazdagnak betegség.
Pióca. Mellfájás.
Pipacs: Vendég.
Pokróc: Sértés.
Púp: Büszkeség.
Püspök: Megnyugvás.
Rács: Veszekedés. Rácsos ablak: szép idő.
Ragasztani: Veszedelem.
Rágyújtani a pipára: Esküvő.
Rajz: Gond.
Regényt olvasni: Lustaság.
Repce: Mindig civakodás.
Repülni háztetők felett: Szegénység. víz és mező felett: gazdagság. Toronyra repülni: gonosz ítélet.
Robbanást hallani: Szerelem
Rongy: Szerencse. Piros rongy: mutat cigányasszonyt. Rongykereskedő: hideg időjárás.
Rosta: Régi per.
Rum: Betegség.
Rügy: Öröm.
Sakk: Levél.
Sapka: Igazad lesz. Nagy sapka: nagy becsület. Lopott sapka: öröm. Szép idő.
Sarkcsillag: Úton járónak: szerencse.
Savanyú leves: Jókedvű nap.
Serpenyő. Örökség.
Sietni valahová: Nyereséges vállalat.
Síp: Csalódás. Hideg idő.
Sóska: Házi pörpatvar.
Sót enni: Nehéz idők.
Sört főzni: Jó jövedelem.
Sündisznó: Titkos ellenség.
Szabni: Kereskedőnek kár. Másnak bűnhődés valamely szerelem miatt.
Szakács: Pazarlás. Szakácsné: Meghívás
Szalonnát enni: Betegség.
Szamár: Sok munka.
Számla: Hír.
Szappan: Betegség.
Szegfű: Ismeretlen férfi vágya nő után.
Széna: Jó hír. Szénakazal: gondtalan örökség.
Szerszám: Szerencsés jegy.
Szikla: Ha megmozdítod: szerencse.
Szirom: Szerelmeskedés.
Szőke lány: Csalfaság.
Szűz (mezítelenül): Szégyenbe esünk. Szüzet hálótársul kapni: Nem nagy előny.
Tábla: Temetésre hívnak.
Tagadni: Szégyen.
Talp: Eredményes vándorlás.
Tarhonya: Egészség.
Tégla: Csalódás.
Tenger: Ha viharos: gond, ha sima: beláthatatlan ügy.
Tinta: Szegénység.
Tokaji bor: Jó jegy.
Torkot látni: Félelem.
Torta: Lakodalomban: jó kívánság; máskor: betegség.
Tövis: Búbánat.
Trágya: Nyereség. Jó esztendő.
Tűz: Megszakadt barátság.
Utca: Kellemetlenség. Utcán mosakodni: leánynak szép ismeretséget jegyez. Utcán illetlent elkövetni: Közeli szerelem.
Udvar: Minél nagyobb, annál jobb.
Ugatás messziről: Jót jegyez; közelről: haláleset. Ha magunk ugatnánk, hogy kutyát vagy embert megijesszünk: nagy betegség, amelyet otthonunktól távol szenvedünk.
Ujjal játszani: öregnek egészséges, fiatalnak szomorúság. Ujjat szopni: Lánynak levertség.
Undort érezni: Öröm.
Unokával beszélni: Gazdagság.
Uralkodni: Veszteség.
Üllőt látni: Jó.
Ülni valahol sokáig: nagy haszon. Vasban ülni: öröm.
Ültetni fát: boldogság. tyúkot: hideg idő. virágot: kedvetlenség. Akasztófát: marhavész.
Ürge: Nyeremény.
Üstökös látni: Jó hír. Üstököd, ha szép: jó mind férfinak, mind asszonynak.
Üvegcserép: Múló öröm.
Üvegpohár fáradtság.
Vacsora: Nehéz álom.
Vágni valamit: Jó eredmény.
Váll: Erősség jele.
Vanília: Szerelmeskedés.
Varjú: Haláleset.
Vasalni: Levél.
Veréb: Veszekedés.
Vese: Gyász.
Viola: Az öröm virága.
Virág: Gazdának bő termés.
Vörösbeggyel beszélni: Jegyzi meg nem tartott ígéretedet.
Zab: Szükség.
Zacskó: Nyereség.
Zaj, amelynek eredetét nem ismerjük: jó hír. Ha látnánk, mi okozza a zajt: megbánás.
Zafír: Kellemetlen látogatás.
Zár: Titkos ellenség.
Zivatar: Betegség.
Zöld: Remény.
Zúgás: Fejfájás.
Zománc: Bánat.
Zúza: Szegénység.
 


Álomértelmezések
(A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)

Ablak: Nyitott: lehűlés jön. Törött ablak: az utazást el kell halasztani. Ablakon kimászás: nem ajánlatos vásárba menni. Ablakon kiesés: veszedelem várható.
Ágy: ha tiszta, fehér, a veszekedés végét jelzi (indonéz hiedelem).
Állat: Legelésző: hű barát. Állatszelídítés: türelemmel viselt nehézségek. Üldöző állat: rossz idők várhatók. Kövér állat: szerencsejátékban nyereség. Sovány állat: gondok, problémák. Vérengző állat: ellenségeskedés.
Arc: Mosolygó: kellemes élmények, vagy gazdasági fellendülés. Groteszk, kellemetlen arc: rossz ómen.
Autót vezetni: a befektetésekben óvatosságra int. Hosszasan autót vezetni: pénz áll a házhoz.
Bagoly: gyógyíthatatlan betegség vagy halál.
Datolyapálma: korai halál (kínai hiedelem).
Egér: családi gondok, vagy kedvezőtlenre forduló anyagi ügyek. Egerek a kamrában: ínséges idők jönnek.
Ékszert venni: boldogság, eladni nagy kár. Ékszert látni: szívfájdalom. Nyaklánc elvesztése: szenvedés a szeretett lény halála miatt.
Erdőn átvágni, erdőben sétálni: az álmodó átmeneti időszakot él meg. Erdőben eltévedni: új időszak kezdődik életében.
Esernyő: Lyukas esernyőt látni: veszekedés. Esőben nyitott ernyőt vinni: minden területen szerencse, csukott esernyőt hordani: balszerencse az üzleti életben.
Étel: fizikai és érzelmi táplálékot valamint energiát jelez. A gyümölcs általában érzékiséget, a mirelit ételek hideg érzelmeket jeleznek.
Fagyöngy: örömteli események, sok boldogság, vagy kellemes, baráti környezet.
Fák (buják, zöldek): új reményeket, vágyakat jelent, de erőt és stabilitást is kifejezhet. Fára mászás: a kitűzött célok elérését ígéri, a mászás nehézsége e célok elérésének sebességére utal. Favágás: az energia és a pénz értelmetlen elfecsérlése. Kidőlő fa: talajvesztés, rossz irányba haladás.
Farkas: némaságot okoz.
Fém: erőt és szilárd jellemet jelez, de a társadalom kegyetlen oldalát is szimbolizálhatja
Fésű: bosszúság. (Ugyanezt jelenti, ha leesik a fésű.)
Fog: Elülső fog kihullása: valamelyik szülő halála (kínai hiedelem). Fogat látni: hamarosan fontos hír, vagy levél érkezik. Fogfájás: közeli hozzátartozó halála. Műfogsor: váratlan segítség a problémák megoldására. Ezüst fog: gazdagság, arany fog: szenvedés. Zápfog: ellenségeskedés, zápfog kihullása: ellenség halála (arab hiedelem).
Fonál: a facér nőnek hamarosan egy jómódú férje akad.
Gyémánt birtoklása: tisztelet és elismerés magas körökből.
Gyík: ismeretlen ellenségre figyelmeztet.
Gyöngy: megfontoltság az új vállalkozásokban, tervekben.
Haj: gondatlanságra, a körültekintés hiányára int.
Hal: egy közeli ismerős teherbe esése.
Halott: a jelenlegi körülmények nem sok jóval kecsegtetnek, semmiféle egyezségbe, szerződésbe nem szabad belemenni.
Háromszög: szerelmi légyott várható. (Ugyanezt jelenti a hatos szám álma is.)
Házasságkötés: egy családtag halála. Ha idegen kötik: távoli ismerős vagy barát halála. Házassági ajánlat: a körülmények rosszabbra fordulnak. Frigyre lépés a jelenlegi házastárssal: boldog, örömteli házasság, vagy új életszakasz – például szülővé válás – kezdete.
Holdfogyatkozás: valamilyen eddig elrejtett tulajdonságra, titkolt hibára fény derül.
Kígyó: Magányos kígyó: gonosz, testi épséget is veszélyeztető ellenség. Sok kígyó: balszerencse sorozata a szerelemben és a vállalkozásban. A fenyegető kígyók legyilkolása: felülkerekedés a nehézségeken. Vipera: balszerencse, megölése általában jó ómen.
Főzés: uralkodásra törekvés a környezet fölött, de gondoskodásra, szeretetvágyra is utalhat.
Koporsó: Üres: kibékíthetetlen véleményeltérés a környezettel. Holttest található benne: depressziós időszak, a személyes szabadság korlátozása várható.
Korona: némi siker, de sok megaláztatással. Állapotos nőnek leánygyermeket, másnak megcsalatást ígér.
Kutya: alattomos ellenség. Másik változatban: nagy siker, állhatatos barátok. Ugató kutya: rosszabbodó életkörülmények.
Ló: minden esetben szerencsés előjel. Ez még a halottas kocsit húzó tolldíszes lovakra is igaz, azok ugyanis esküvőt jeleznek előre. Hasonlóképpen vélekednek az arabok is. Aki lovakkal, öszvérekkel vagy szamarakkal álmodik, az jót remélhet, mert a Próféta azt mondta: "A férfiak szerencséje a lovaik üstökéhez van kötve az utolsó ítélet napjáig."
Macska: általában kedvezőtlen előjel, jelezhet hűtlenséget, árulást vagy valamilyen szerencsétlenséget. Az álomban támadó macskák, ellenséget jeleznek, de ha eredményesen megküzd velük az ember, akkor nagy nehézségeken sikerül keresztülvergődnie, és hírnévre tehet szert.
Madár: hajadon számára férjhez menést, a repülő madarak sikeres életet jelentenek
Majom: hízelgő, álnok barátokra figyelmeztet.
Makk: vagyongyarapodás. Makkevés: asszonynak jómódot, magas pozíciót ígér. Makk lerázása a fáról: vágyak teljesülése az üzleti életben vagy a szerelemben.
Medve (megölése): menekülés szorult helyzetből. Medvét látni: fiúgyermek születése (kínai hiedelem).
Méhek: tűzvész. Mézet enni: szerencse.
Menstruáció: a feszültség csökkenése, a szorongás oldódása.
Mosómedve: fel kell készülni a védekezésre, mert valahonnan támadás várható.
Napfogyatkozás: túlzásba vitt élvezetek.
Papagáj: megtréfálás várható. Beszélő papagáj: kigúnyolást jelez.
Páva: ha rikolt, szerencsétlenség; ha repül, kis öröm, melyért nagy árat kell fizetni; ha alszik, csábítás; ha a napon sütkérezik, veszedelem egy asszony hiúsága miatt. A döglött páva egy öregasszony szerelmére figyelmeztet. Páván lovagolni: megszégyenülést egy szerelemben. Pávát enni böjtölés idején: gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.
Pénz (vagy pénznyereség): siker, vagyonosodás. Talált pénz: szeretet- és hatalomvágy. Pénz elvesztése: átmeneti zavarok, boldogtalanság a családi életben, visszaesés a vállalkozásban. Pénz ajándékozása: szeretet hiány, szeretet keresése. Pénztelenség: félelem a társadalmi státusz elvesztésétől.
Pillangó: megnyugvás iránti vágy. Emellett a pillangók kreativitást, romantikát, élvezetet és szellemiséget is kifejezhetnek.
Pók (pókháló): problémák, gondok, pereskedés. Pók elpusztítása: anyagi kár, értékes tárgy elvesztése (orosz hiedelmek). Nálunk – a tarantella pók kivételével – az összes pók jó szerencsét jelent.
Rózsa: Fehér rózsa: ártatlan lány szerelme. Hervadt rózsa: elfelejtés. Ajándékba kapott rózsa: szívet megremegtető öröm, kellemes találkozás.
Só: új ízek és ragyogó élmények megjelenése. Eredményes erőfeszítések, elismerés, hangulatjavulás, életerő növekedése.
Sör (vagy sört inni): boldogság, ihlet, mozgalmas társadalmi élet.
Strucc: halálhír, pusztulás.
Szamár: Szamárháton ügetés: célok elérése, szerencse és boldogság. Leesés a szamárhátról: balszerencse, bánat.
Temető: szomorúság, feldolgozatlan fájdalom.
Teve: túlzott tehervállalás, elfojtott érzelmek. (Más értelmezésben: képesség a problémák megoldására, az akadályok leküzdésére.)
Tű: egy barátság vége. Tűt találni: megbízható barátok. Tűt keresni: fölösleges aggodalmak.
Tyúk: hír érkezése.
Újszülött: ártatlanság, tisztalelkűség, melegség, új szerelem vagy új barátság kezdete.
Utazás: törekvés az életcélok elérésére. Utazás ismeretlen területen: veszély a versenytársak részéről
Varjú: csalódás mindenben, bánat, balszerencse, esetleg halál.
Vér: élet, szerelem, szenvedély és csalódások.
Víz (tiszta): jószerencse, vagyonosodás. Zavaros víz: szomorúság betegség vagy halál miatt.

 

Hozzászólások  

0 #138 Rosta Erzsébet 2016-11-21 15:26
Kedves Maquri! – Re: #136
Ha csak nem terhes a valóságban, vagy nem készül már egy ideje a gyermekvállalás ra, az álmát szimbolikusan célszerű értelmezni. Ez utóbbi mellett szól a helyszín is, ugyanis álomban strand medencéje, az uszoda az álmodó tudattalanjára és/vagy az érzelmeire utal, azt jelezheti, hogy az álomgazda szeretné feltárni a tudattalanját, jobban megismerni és helyesen értékelni önmagát. Ez talán azért is lehet fontos, mert a gyermekszülés szimbolikusan új életszakaszt, új elképzeléseket, új tevékenységet, projektet vagy célt reprezentálhat. A barna hajú kisfiú az énjének eddig ismeretlen részét jelezheti, illetve azon tudását, képességét, melyet korábban a körülmények miatt nem tudott a gyakorlatba ültetni vagy kamatoztatni. Ebben az értelmezésben a gyermek ön, pontosabban az, ami lehetne, ha megszabadulna a problémáitól és a múlt sérelmeitől. Ha az álma a gyermek nemét (fiú voltát) hangsúlyozta, azt sugallhatja, hogy a kiáradó (életet adó) férfi princípium belép az életébe.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #137 Maquri 2016-11-10 07:03
Kedves Erzsébet!
Azt álmodtam hogy többekkel egy strandon voltam. Viszonylag sokan voltak, a víz szép zöldes színű volt, de nem teljesen átlátszó. Hirtelen belenyilalt a hasamba,ekkor vettem észre, hogy terhes vagyok. Egyből kihoztak a vízből,hogy kórházba visznek, de valamilyen oknál fogva egyedül indultam el. Ahogy mentem a járdán a (halványsárga)f al mellett a magzatburok megrepedt,majd a víz elfolyt, fájásaim erősödtek. Sokan elmentek mellettem, egy kb velem egykorú srác jött oda segíteni. A következő emlékem,hogy kisfiút szültem és a nevén gondolkodom...a gyermeket nem tartottam a kezemben de emlékszem rá, nagyon szép volt, barna hajacskával...m it jelenthet mindez? Köszönöm szépen a választ.
Idézet
0 #136 Rosta Erzsébet 2016-11-05 12:06
Kedves Ágnes! – Re: #134
Álmáról két jól ismert szólásunk jutott az eszembe: A túlontúl büszke, öntelt ember „fenn (magasan) hordja az orrát”, míg az önmagát nem kímélő, szakadatlanul dolgozó személy az „orrvérzésig” hajtja magát. Bármelyiket is szimbolizálja az álma, egyiknek sem jó az üzenete. Az első esetben az orrvérzés arra utalhat, hogy sérülés érhette az önbecsülését, valamilyen erkölcsi lecke megtépázhatta a büszkeségét. A második eset viszont egy figyelmeztető jelzés, melynek az a lényege, hogy több figyelmet kellene fordítania az egészségére, pihenésre, kímélőbb életmódra lenne szüksége.
Más megközelítésben a vérző orr azt jelezheti, hogy nemrég változás következett be az életében/életvi telében. (Például új környezetbe került, más viselkedési normáknak kell megfelelnie, vagy a fizikai megterhelése változott meg jelentősen az utóbbi időben.)
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
+1 #135 Ágnes 2016-11-01 03:47
Kedves Erzsébet!

Az álmom rövid volt, legalábbis amire emlékszem. Az orromból húztam ki nagyobb vérdarabkákat. Nem nyilvános helyen, de mégis kellemetlen volt. Ez többször egymásután történt. Utána felébredtem. Mit jelenthet ez? Köszönöm válaszát. Üdvözlettel: Ágnes
Idézet
0 #134 Rosta Erzsébet 2016-10-04 12:22
Kedves Makaróni! – Re: #131
Lehet ugyan valami az asszociációjába n, de a leírását olvasva, és a gondolkodásmódj át értékelve korántsem látszik ennyire negatívnak a helyzete. Talán a környezete túlzott elvárása miatt lehet a kívánatosnál gyengébb az önbizalma. Az, hogy a parkban „kilóg a sorból” (egy lépéssel hátrébb áll a többieknél) valóban jelezhet egyfajta kirekesztettség -érzést, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a társaság, melyhez tartozni szeretne, nemcsak ismeretlen az ön számára, de semmilyen aktív tevékenységet nem folytat. Bár egy közösség tagjának lenni bizonyos fokú védelmet, és az elvárásoknak való megfelelést jelenthet, azonban a passzív várakozás, az egyéniségének feladása nem biztos, hogy igazán megfelel önnek. Ami pedig az álmának ezt követő – meglehetősen szemléletesen leírt – részét illeti, noha látszólag semmilyen célja nincs a futásuknak, a helyszín (a hosszú folyosó) ahol nem érzi jól magát, szimbolikus jelentéssel bír. Számomra azt sugallja, hogy – kimondatlanul ugyan, de – a tudata alatt úgy érzi, hogy „korlátok között” kell élni az életét. Valaki (vagy valakik) olyan szerepre kényszeríti(k), melyet nem akar „eljátszani”, vagy olyan lehetőségeket tár ön elé, melyek nem elégítik ki az igényeit, ambícióit. Még nem érzi úgy, hogy döntenie kellene valami mellett, ezért ne hagyja, hogy „beskatulyázzák .” Különben valóban nem zárható ki, hogy fölöslegesen „töri” magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #133 Rosta Erzsébet 2016-10-03 14:16
Kedves Edit! – Re: #130
Noha az álmában ez nem látszott, önmagában az, hogy olyan érzése volt, mintha a lánya esküvőjére készülne, fontos lehet az álma értelmezése szempontjából. Ez akkor is igaz, hogyha a valóságban még nincs szó erről, ugyanis egyértelműen azt sugallja számomra, hogy foglalkoztatja már ennek a gondolata. Az esküvői készülődés során természetes, hogy előtte fodrászhoz akar menni. Bár az álmában három állatot visz magával, közülük egyedül a kis róka kap szerepet. Ez azért fontos, mert a rókakölyök az ártatlanságot, a játékosságot és a csintalanságot jeleníti meg, vagyis szimbolikusan a gyermekére utal, akire féltő gondossággal vigyáz. Amikor mégis megszökik, az első pillanatban úgy tűnik, nagy a baj, ám a villámcsapástól (?) lángra kapó és a szőrét elvesztő rókakölyök nem pusztul el, hanem egy - önhöz továbbra is vonzódó - felnőtt ezüstróka lesz. Az átalakulás szerencsés jel, mert az ezüstszínű róka a jókedv, a báj és a jó ízlés szimbóluma. Diszkrét viselkedése nemességet és kifinomultságot jelez. Bundája irizál, amint a nap sugarai rásütnek, a boldogság és a jószerencse lényegét jelenítve meg.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #132 Makaroni 2016-09-30 16:32
Kedves Erzsébet! Nagyon furcsa álmom volt, és kissé zavaros. Úgy kezdődött, hogy egy parkban voltam néhány emberrel-nem tudom kikkel-és konkrétan "tornasorban álltunk", vagyis szorosan egymás mellett. Észre se vettem, hogy időközben egy lépéssel előrébb álltak, így én már nem voltam közöttük. Gyorsan megint melléjük álltam. Aztán a park egy elkerített részébe hívott a húgom, ahol épp a kutyánnkal játszott. Kis ideig játszottunk, aztán szprintelve berohantunk egy fehér épületbe, mert nagyon siettünk valahová. Egy hosszú, egyenes folyosón rohantunk végig-a húgom, a kutyánk és én. Azt vettem észre, hogy a kutyának nagyon csúnyán be van gyulladva az egyik szeme. Odaszóltam a húgomnak, hogy "A kutyának hiányzik az egyik szeme!"(nem tudom, miért ezt mondtam). Mire visszafordultam , már tényleg hiányzott a kutya egyik szeme. Még gyorsabban kezdtünk el futni. Az volt a (meg)érzésem, hogy ha kijutunk a folyosóból, minden újra helyre-áll. Na igen, de utána leszakadt a kutya jobb hátsó lába. Elképedten vettem fel a lábat, utána visszatettem a helyére (mindezt a tsóm nem láthatta, mert ő futott elől). Nem sokkal, mielőtt kiértünk volna a folyosóból, a kutya darabjaira szakadt.
Namost. Mi volt ez? Én egyből a való életi problémáimmal vontam párhuzamot(ninc senek barátaim, nem vagyok megelégedve a külsőmmel, szeretnék továbbtanulni): lesznek barátaim, de ők eltaszítanak, majd többékevésbé visszafogadnak. Aztán nem a barátokra, hanem más dolgokra fogok koncentrálni(az t nem tudom, mire). Utána gőzerővel teperek, de hiába próbálok igyekezni, az utolsó pillanatban fog a drarabjaira hullani minden. Természetesen ezek csak feltevések. Ön szerint mit jelenthetett ez az álom? Tizenöt éves lány.
Idézet
0 #131 Veres Edit 2016-09-26 07:13
Kedves Erzsébet, nagyon furcsa álmom volt, és annyira a szemem előtt van, talán Ön tud nekem segíteni az értelmezésében! Amit a éreztem, hogy a lányom esküvőjére készülök, de ez nem látszott az álmomban, és ahol lakom ott egy lépcsőházba mentem be, hogy fodrászhoz megyek, vittem magammal 3 állatot, az egyik egy kis róka volt,rossz helyre mentünk a másik lépcsőházba kellett menni, a másik lépcsőházba ahogy léptünk befelé, a kis róka elszökött, láttam ahogy elfut a parkolóba, megáll egy pillanatra, és mintha villám csapott volna bele, hirtelen lángolt a róka, és leégett a szőre, és egy ezüst színű felnőtt róka lett belőle, aki rám nézett. Ez az álmom volt, soha nem álmodtam még ilyen furcsát, és furán is érzem magam a hatása alatt vagyok! Kedves Erzsébet szívesen venném a véleményét! Előre is köszönöm! Üdvözelettel : Veres Edit
Idézet
0 #130 Rosta Erzsébet 2016-09-16 14:16
Kedves Erika! – Re: #128
Az egerek apróbb kellemetlensége ket, problémákat szimbolizálhatn ak. Azonban nem szabad erre legyinteni, mert ezek sokkal súlyosabbak lehetnek, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. Arra is érdemes figyelni, hogy az egerek megjelenése valamilyen egészségtelen szituációt, kapcsolatot is jelezhet. A patkányok társasága ugyancsak küszöbönálló problémákra utalhat, de azt is jelezheti, hogy az álmodót ellenségek veszik körül. Ha sok látható belőlük, az álom undort keltő szexualitásnak is lehet az előjele. Más értelmezésben a patkányok arra is utalhatnak, hogy a személyiségének van egy olyan jegye, amit nem szabadna megtartania. Mindig őszinte és toleráns a környezetével? Nem okoz olykor csalódást másoknak?
A mezítelen csigák álomban erős előítéletet vagy ellenszenvet jelenítenek meg. Valamilyen kellemetlen ügyre vagy problémára utalhatnak, melyekkel nem szívesen foglalkozik az álmodó, mert annyira visszataszítóna k vagy rémségesnek tartja, hogy nem akar szembenézni vele. A leírt álmában azonban a székletében találhatók, ami akár pozitívan is értelmezhető, mert azt sugallhatja, hogy - mintegy megtisztulva - sikerült kiszabadulnia a gyomorforgató érzést kiváltó szituációból. Más megközelítésben viszont a széklettel távozó meztelen csigák azt jelezhetik, hogy nehézsége támadt az érzéseinek kifejezésében.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #129 Erika 2016-09-06 11:53
Kedves Erzsébet!

Eddig csak olvastam az álomfejtéseit, de most a segítségét is kérném! Mostanában többször van rossz álmom. Pl.: egerek, patkányok között kell lennem. Először félek tőlük, de utána undorral ugyan, de megpróbálom összeszedni őket. A másik furcsa álmom pedig, hogy meztelen csigák vannak a (húúú, hogyan írjam le) szóval a székletemben és meztelen csigát látok egér fejjel egy házban, ami nem az egyém. Borzasztó rosszul élem meg ezeket az álmokat. Mit jelentenek? Köszönöm segítségét!
Idézet
+1 #128 Rosta Erzsébet 2016-09-05 14:51
Kedves Viola! – Re: #126
Korábbi álmait olvasva - bár ezt nem jeleztem - olyan érzésem volt, hogy az időnként konfliktusokkal terhelt kapcsolatukban - lehet, hogy csak a külső körülmények miatt, de - elsősorban kettőjük közül maga volt az, aki végül is kompromisszumok at kötött, vagyis úgy tűnt, mintha ön profitálna többet a barátságukból. A legutóbbi álmával viszont - melyben a kéj és az izgalom hiánya ellenére örömet érez, amikor barátja a kiszabadított bal melle szopásába kezd - egyértelműen jelzi a tudattalanja, vegye már észre, hogy egyensúlyba került a kapcsolatuk.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #127 pálfi viola 2016-09-03 06:26
Kedves Erzsébet!
Régebben sokat írtam önnek a barátommal kapcsolatosan. Elmondhatom, hogy rendeződtek a félreértések. Újból van lehetőség beszélgetni, tartva a tiszteletet egymás felé. Azonban volt egy különleges álmom.
Így szól.
Az egész olyan volt mintha kötődne hozzám. Feküdt mellettem, persze ez nem olyan jellegű fekvés volt, és a valóságban ilyen nem is volt. Majd felült, és kiszabadította a bal mellemet és elkezdett szopni. De én nem éreztem semmit, sem izgalmat sem fájdalmat, inkább örültem neki. Ahogy lenéztem a mellemre, kis fehér kis selymes szőr volt rajta. Nagy öröm számomra, hogy a valóságban rendeződtek a dolgok és feloldódott a feszültség.

Érdekelne, mit mond ön. Aztán volt olyan, hogy főtt kukoricát ettem, kicsit nyers volt de finom. Már nem emlékszem kivel együtt ettem.

Köszönöm szépen.
Üdv Viola
Idézet
0 #126 Rosta Erzsébet 2016-09-02 14:51
Kedves Gábor! – Re: #124
Mivel előzményekről nem írt, a gyermekeit feltehetően nem egyedül neveli, és az álma nem visszatérő jellegű, nem hiszem, hogy különösebben kellene aggódnia, egyszerűen arról lehet szó, hogy valami miatt a tudata mélyén úgy érzi, hogy nem tesz meg mindent a kislányáért, nem nyújt kellő támogatást, védelmet neki. Lehet, hogy a munkája miatt kevesebb időt tölt vele, vagy azért szorong kissé, hogy a szeptember elejével ismét kezdődő óvoda és iskola miatt nem részesülnek elegendő törődésben a gyermekei.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #125 Gábor 2016-08-31 09:50
Kedves Erzsébet!
Segítségét kérem egy álommal kapcsolatban. Van egy 5 éves kislányom és egy 7 éves ksifiam, álmomban sétáltunkegy régi gyártelepszerűs égen, ahol szaladgáltak. Voltak csatornafedlapo k, az egyik megbillent és a kislányom bezuhant. Szörnyű volt, erre ébredtem. Mit jelenthet?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gábor
Idézet
0 #124 Rosta Erzsébet 2016-08-18 15:15
Kedves Zoltán! – Re: #121
Az álmához fűzött kiegészítése tükrében, talán nem kellene aggódnia, illetve bosszankodnia az álma miatt. Az önökre támadó medvét ugyanis nem a harag, a zabolátlan agresszió vezérli, hanem – mint a bocsait féltő anyamedve – a gyermekét féltő és oltalmazó anyát jeleníti meg. Ez olyan erő, ami még önt is – aki ritkán fél, és mindig győztes – megfutamodásra, menekülésre készteti. Álmának az lehet az egyik üzenete, hogy a gyermekük miatt még a távollétében sem kell aggódnia, a felesége ön nélkül is képes megóvni minden bajtól, s ha kell megvédelmezni. Ha viszont kisebb jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az ön provokációja – bosszantotta, majd üldözte az elmenekülő bocsot – is közrejátszhatot t a medve agresszív fellépésében, az álma arra is utalhat, hogy jelenlegi helyzete problémákat okoz érzelmi életében. Ez azonban az ön által leírt szituációban teljesen természetes.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #123 Rosta Erzsébet 2016-08-11 12:49
Kedves Adrian! – Re: #118
Kívülállóként nem könnyű „összeraknom” az álmát, mert nem tudhatom, hogy mostanában milyen gondolatok forognak a fejében, mi zajlik a lelkében. A korábban megadott háttér információk alapján csak annyi állítható, hogy az álmát nagy valószínűséggel a küszöbön álló (folyamatban lévő) válása motiválja. Bár látszólag mellékesnek tűnhet, az érzésem szerint fontos szerepe lehet az álmában megjelenő szürkés-fekete csőnek. Ez ugyanis olykor kapcsolatot (összeköttetést ) is szimbolizálhat emberek között, melyet oda és vissza, mederbe terelt érzések, gondolatok járnak át. A cső végén látható hegesztés pedig arra utalhat, hogy ezt a kapcsolatot valamikor oldhatatlannak, megbonthatatlan nak szánták. Ez azonban már csak nyomokban létezik, és - miután az érzései felszínre törnek - a maradványai is lepattannak róla. Másrészről viszont a csövek gyakran valamit szállítanak az egyik helyről a másikra, vagyis úgy is tekinthetünk rájuk, hogy valamilyen változásra, lehetőségre utalnak az életünkben. Pozitív megközelítésben - főleg akkor, ha az álma végén jobban érzi magát, mint a kezdetén - ez a változás akár az előnyére is szolgálhat. Azonban az álma azonban itt, hanem az elemi erővel kirobbanó üvöltésével, és ennek hatására a hegesztés lepattogzásával , vagyis a „kötelék” utolsó maradványának a megszűnésével ér véget. Az ordítás álomban a legtöbb esetben elfojtott indulatot, haragot, vagy egyéb olyan érzéseket fejez ki, melyeknek utat kell maguknak törniük. Ám az üvöltését saját magán kívül senki sem hallja, ami számomra azt sugallja, hogy nem hallgatják meg, vagy nem tulajdonítanak kellő jelentőséget az érzelmeinek, vágyainak, nincsenek tekintettel arra, hogy ön mit szeretne. De kiválthatja az üvöltést félelem, pánikhangulat vagy valamilyen trauma is, ez esetben lehet, hogy ezzel szeretné felhívni mások figyelmét magára. Ez utóbbi esetben üvöltése a frusztráció, a tehetetlenség és a legyőzöttség hangja. De (szerencsére) nem a beletörődésé!
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #122 Zoltán 2016-08-06 15:37
Kedves Erzsébet!
Furcsa álmom volt a tegnap éjjel. A feleségemmel és egyéves kisbavánkkal albérletbe lakunk a szülei háztól 20 km-re, jobban mondva ők ketten , én dániába vagyok dolgozni. 2013 július végétől elkoltöztem a szülei háztól elég nagy távolságra. 2014 novemberében a feleségemmel visszakoltöztnk ü a faluba egy nagybácsink házába aki azelőtt nem sokkal távozott el közülünk.
A tegnap éjjel a szülei házunk udvarán voltam a feleségemmel, ott egy medve bocs be volt zárva. Én elkezdtem bosszantani valahogy kiszabadult és kiszaladt az első nagykapun. Hátra szaladt a kerítés fölött egy lucernáson én a feleségemmel utána. Kb tíz méter után a mellettünk lévő kukoricásból kijött egy anya medve a bocsaival de sok volt és kicsik. Megálltunk és mondtam a feleségemnek hogy jöjjön szép lassan mert ha nem bàntsuk a bocsokat akkor békén hagy minket. Elmentünk mellette de viszont ő utánunk szalad, mi beszaladtunk a kerítés mögötti kukoricásba ami vagy 20 méterre volt a kerítéstől. A kerítés alsó sarkánál volt egy másik anya medve csak bocsokkal ami úgy tűnt hogy védett minket. A támadó medve megállt és mi is. Egy szabályos 3szög alakult ki köztünk. A feleségem szorította a kezemet félt. Szép lassan elkezdtünk hátrálni de a támadó medve is jött utánunk. A másik medve megtámadta és így etávolodtak tőlünk. Mi hamar elszaladtunk a kerítés sarka mellett levő nagy diófához. A medve már szaladt felénk, mondtam a feleségemnek hogy húzódjon a kerítés mögé én felmásztam a fára, a medve utánam, átszöktem egy másik nagy fára ami az udvarban volt már de furcsa módon nagyot szöktem vagy 5 méter volt a két fa között és a medve is utánam. Ezt látván átszöktem egy másik fára s a medve mikor akart újból követni egy recsegés ropogás hallszott és a medve megállt. Mondtam a feleségemnek hogy másszon hamar fel a kinti fára, fel is mászott és én próbáltam a medvét bosszantani hogy muzduljon meg és arra gondolván hogy így eltörik alatta az ág és leesik, eltőri valamijét mivel jó magasban voltunk és így mi megszabadulunk. De akkor valami hirtelen megjelent vagy elvette a figyelmemet nem emlékszem már mert még ébredtem. Ami viszont aggaszt még az hogy nem úgy tűnt mintha lett volna gyerekünk nem aggódtam egyántalán hogy mi lesz vele ha nekünk nem sikerül elmenekülni. A másik az hogy sajnos sok rossz ember van a környezetünkben , és most nem tudok ott lenni ha valami rossz történne sajnos. És az is bosszant hogy én nagyon ritkán félek vagy menekülők álomban, mindig győztesként kerülök ki.
Ha tud megkérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Tisztelettel Zoltán!
Idézet
0 #121 Rosta Erzsébet 2016-08-06 09:55
Kedves Bibi – Re:#117
Rettegned ugyan nem kell, de a visszatérő álmaidnak, melyben rendre megölnek, nincs jó jelentése. Általában a depressziós emberekre jellemzők az ilyen álmok. Nem tudom, mi táplálhatja az álmaidat kiváltó negatív érzéseid. Talán kudarcélményeid voltak mostanában, vagy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnéd, de nem tudsz tenni semmit sem ellene. Esetleg van valaki a környezetedben, aki örömét leli abban, ha megakadályozza a céljaidat, elveszi a siker élményét Tőled? Valaki szándékosan ártani akar Neked? Lehet, hogy olyan kellemetlen szituáció, melyből képtelen vagy szabadulni. Sajnos, amíg rá nem lelsz rémálmaid okára, és nem teszel semmit ellene, álmaid valószínűleg folytatódnak.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #120 Rosta Erzsébet 2016-08-06 09:06
Kedves Detti! – Re: #116
Nem tudom, miért gondol a magától meggyulladó gyertya láttán figyelmeztetésr e, de az sem világos a számomra, hogy mi táplálja azt az érzését, hogy az Isten akarja megvédeni valamitől vagy valakitől. És nemcsak azért, mert - mint írja - nincs megkeresztelve. Az egyenletesen – pislákolás nélkül – égő gyertyák ugyanis a reményt vagy a lehetőséget szimbolizálják. És az álmában még csak kioltani sem lehet „őket.” Ezért én inkább pozitívnak érzem az álmát, vagyis semmi negatív üzenetet, vagy veszélyre utaló figyelmeztetést nem látok benne. Lehetséges a meggyulladó gyertyák a szellemi megvilágosodás vágyát, az igazság keresését jelzik, de - más megközelítésben - az is elképzelhető, hogy az égő gyertyák az elhunyt szeretteinkre emlékeztetnek, szimbolikusan a köszönetünket, tiszteletünket fejezik ki elődeink iránt.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #119 Adrián 2016-08-02 20:44
Tisztelt Erzsébet.
Elsősorban szeretném megköszönni önnek az önzetlen segítség nyújtását, valamint újra önhöz fordulnék egy álmommal kapcsolatban, a 111-es hozzászóló vagyok.
A minap álmodtam valamit, de csak egy jelenetre emlékszem, de arra teljesen tisztán, és fel is ébredtem tőle hajnali kettő táján.
Leirni nehéz de megpróbálom: Látom a saját arcomat és valahol máshol a feleségem arcát is, valamint egy szürkés fekete fémcsövet de annak is csak a végét, és a pereménél hegesztés van körben. mindezt egyszerre látom mégis tudom mind máshol van. A szemem csukva. Egyszer a szememhez nyúlok a jobb kezem mutató és a hüvelyk ujjammal, és mint amikor a reggeli álmosságot törlöm ki a szemeimből, elkezdem össze az orr nyergem fele húzni az ujjaimat, és lassan látom ahogyan a szám nyílni kezd, és ordítani kezdek, de nem a fájdalomtól, csak egy érzéstől, ami hasonlít arra mint amikor az embernek elege van valamiből és befejezi azt, és amikor megájjt, parancsol valaki belső kéztetésre csak erősebben és egy teljesen uj érzés formájában. Ezzel egyidőben látom ahogyan a vas csőről kezd sorban lepattogzani a hegesztés, az üvöltésem erejével gyorsul a folyamat, és már szikrázik de kék fénnyel és hevesebben pattog le a hegesztés majd egy szép normális csővég lesz belőle. kezdem elvenni az ujjaimat a szemem elől hogy kinyissam azokat de ekkor felébredek.
Hozzá kell tegyem semmilyen aspektusa nem keltett bennem félelmet, sem egyéb érzelmet, leszámítva az erős fura érzést amit az elején leirtam, de az nem a beletörődés érzése volt. Számomra ez egy új érzés amit még sohasem tapasztaltam, ezért pontosan nehéz leirnom, csak hasonlítani tudom.
Kérem ha tudja, van ötlete mit jelenthet ez az álom, amit egyébként, kicsit másként érzékeltem mint álom, de sajnos nem tudom megfogalmazni miért, kérem tudassa velem. köszönöm mégegyszer.
Idézet
0 #118 Bibi 2016-08-02 19:44
Èn nem találtam meg a válaszomat kèrlek segits nagyon kètsègbe vagyok esve mert èn mindig idegenekkel álmodom akik folyamatosan megölnek van mitöl rettegnem??? Kèrlek segits.... :sad: :sad :-?
Idézet
0 #117 Szántó Bernadett 2016-08-01 09:36
Kedves Erzsébet!
Kérem segítsen értelmezni álmom jelentéstét!
A szőnyegen ültem, a szobában lányom és férjem. Mint ha kintről hallottunk volna zajt. Én éppen egy gyertyát (mécsest) raktam a helyére, amikor elkezdett égni. Nem én gyújtottam meg, mint ha figyelmeztetni akart volna.
Elfújtam, majd újra felgyulladt és mellette még más gyertyák is a szobában. Nem tudtam, aztán meg már nem is akartam elfújni. Olyan érzésem volt, Isten akar megvédeni valamitől/valak itől. Nem volt félelmetes, inkább érdekes, elgondolkodtató.
Megnéztem a gyertya jelentését, de nem igazán tudom mi vonatkozik ebből rám?
Egyébként nem vagyok megkeresztelve...

Válaszát előre is köszönöm! Detti
Idézet
0 #116 Kati 2016-07-28 08:10
Kedves Erzsébet!
Nagyon köszönöm a válaszát! A 107-es kérdező voltam. Még annyit hozzátennék ahhoz az álomhoz, hogy a székletemnek "jó ízt" éreztem. Álmomban az is eszembe jutott hogy miközben a számhoz emeltem talán átváltozott étellé.
36 éves vagyok, egyedülálló. Nagyon sokat csalódtam a párkapcsolataim ban. Egyre nehezebben nyílok meg a férfiak iránt. Talán ez is oka annak, hogy nincs túl sok önbizalmam. Általában elég zárkozott vagyok.
Válaszát ezúttal is nagyon köszönöm! Kati
Idézet
0 #115 Rosta Erzsébet 2016-07-22 14:39
Kedves Adrián! – Re: #111
Bár nem ismerem a kapcsolatuk problémáit, nem tudom, hogy melyiküknek felróhatóan ment tönkre a házasságuk, ha csak nincs az álmának valóságalapja (például, hogy ténylegesen vagy gondolatban már ébren is bántalmazta a feleségét, vagy a neje igyekszik elidegeníteni a fiát öntől), nem hiszem, hogy a gyermeke álombéli elvesztését prekognitív (a jövőt előrejelző) álomként kell értelmezni. Bár a bírói gyakorlat – sokak véleménye szerint – a válás során továbbra is anyapárti, ha bizonyíthatóan jó apja a fiának, és szeretik egymást, nem kell félnie. Ha viszont van némi realitása az álombéli történéseknek, nem zárható ki, hogy a tudattalanja az álmával (börtön, szögesdrót-kerí tés, kudarc) próbálja óvatosságra és nyugalomra inteni.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #114 Rosta Erzsébet 2016-07-22 12:09
Kedves Marianna! – Re: #109
A leírása, illetve az álombéli reakciói alapján az a benyomásom, hogy az álmát nem szimbolikusan kell értelmezni, hanem a való életében is fóbiásan fél a pókoktól. Vagyis a félelmei oly mélyen beágyazódtak a tudattalanjába, hogy leplezetlenül kifejezésre jutnak, amikor alszik. Ez – amennyiben az álma ismétlődő jelleget öltene, és rémálmai miatt alvási problémái lennének – komoly figyelmet érdemel, mielőtt a szorongás és a stressz ártana az egészségének. Ha viszont csak egyedi esetről van szó, és a félelme nem ölt irracionális mértéket, nincs miért aggódnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet

További olvasnivaló

Táncoska kézelemzése

A tömör tenyér viszonylag arányos, hozzáillő méretű ujjakkal társul, az intellektus gyorsaságát és a test energiáját jelezve, aminek a kiegyensúlyozottság az egyenlege. Ugyanis az ujjak a szellemi érdeklődésről tájékoztatnak, a...

Folytatás...

A sorsszámok értelmezése - Kettő

A kettes szám uralkodó planétája a Hold, mely jelentős befolyással van a szellemünkre, érzületünkre. „A kettes szám” - mondja Dr. Unite Cross „az első és legkiválóbb megtestesülése a mértékletességnek, (…)...

Folytatás...

Szorongás, rettegés, fóbia

A szorongás és a rettegés szavaink jelentését mindenki jól ismeri, azonban a fóbia esetében - különösen, ami a hétköznapi nyelvhasználatát illeti (ebbe magamat is beleértve) - már vannak kétségeim. Ezért...

Folytatás...

Babonás jövendölések szerelmespároknak

A szerelem varázslások és szerelmi jóslások köre - akárcsak az emberi fantázia - szinte kimeríthetetlen. Mint a babonák többsége, a legtöbbjük színes és képzelet gazdag. A szerelmi jövendölések a korábbi...

Folytatás...

Jóslás és a karakterolvasás a láb, a láb…

Miközben a palmisztria az évezredek során töretlenül fejlődött, sőt a klasszikus tenyérjóslást a 20. század derekától egyre inkább a kezek morfológiai sajátosságainak és az örökletes jellemzőket hordozó bőrrajzolatai és ujjlenyomatai...

Folytatás...

Marcipán és percipán

Gyerekkorom nagy részét cukrászműhelyben töltöttem el. Míg édesapám keze alól a márványlapú asztalon mesterművek születtek, addig én az asztal másik végén a házi feladatokat írtam. Sülő krémeslapok vajastészta illata elegyült...

Folytatás...

Fokhagyma

A Közép-Ázsiából származó fokhagyma az egész világon jól ismert fűszer, gyógyszer, ajzószer, sőt varázsszer is. Régi füveskönyvekben, mint bujaságra serkentő szer szerepelt, de feltételezték róla, hogy képes meggyógyítani a...

Folytatás...

Fineline kézelemzése

A képeken mindkét kézfeje, elég horpadtnak látszik, rajtuk a bőr pedig sápadt rózsaszínűnek tűnik. Az ilyen kézfej bizonyos erőtlenségnek a jele, a tenyerében lévő halovány élet- és fejvonalak is...

Folytatás...

Július

A július a régi rómaiaknál, ahol az év a márciussal kezdődött, quintilis néven az ötödik hónap volt, és csak később (i.e. 44-ben) - Julius Caesar iránt érzett tisztelete jegyeként...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?