A+ A A-

Álomfejtés

  • Közzétéve itt: Álmok


„Az emberiség történelme álmoknak sorozata. Az Ótestamentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai sem egyebek álmoknál...A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni.”

Krúdy Gyula: Álmoskönyv, 1925.)

„…hiszem, hogy az álmok ösztöneink hűséges tolmácsai, csak művészet dolga, hogy megfejtsük és megértsük őket...”

(Montaigne 1533-1592)Cigány álomfejtés
Mindennapi álmok jegyzéke (Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)
Álomértelmezések (A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)


Az emberek ősidők óta nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak. Sok nép képzetében az álmok különféle hiedelmekkel, mágikus cselekedetekkel társultak. Az ókorban azt hitték, hogy az álmokat az istenek küldik az embereknek, hogy megoldást találjanak sorsuk irányításához, betegségeik gyógyításához. A hagyományos kínai felfogás szerint álom idején a lélek képes elhagyni az ember testét. A halhatatlanok viszont nem álmodnak, mivel ok már mentesek a vágyaktól, a kívánságoktól.

Egyiptomban kb. 4000 éve összegyűjtöttek egy listát a jövendölésre alkalmas álmokról. Később elemezték a Biblia próféciáit is. Az ókori görögök meghatározónak hitték az álmok jóserejét, Arisztotelész (i.e. 384-322) görög filozófus értékelte az álmok érzelmekre ható szerepét. Hippokratész (i.e. 460-377), az ókor leghíresebb orvosa komolyan foglalkozott az álmok fontosságával. A 2. században élt népszerű jós, az ephézoszi Artemidórosz, aki egész életét az álomfejtés tudományának szentelte, híres álmoskönyvet írt, Álomfejtés címmel. Állandóan utazott és gyűjtögette a beteljesült álmokat.

Az álmok értelmezése nehéz feladat, egy görög bölcs azt írta erről, álomfejtőnek lenni, nem könnyű dolog. Mert nem mintegy, hogy az álmodó, szabad ember-e vagy rabszolga, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg. Ugyanis ezek az álmodók hiába álmodnak ugyanarról a dologról, eseményről - eltérő életkoruk, más-más életkörülményeik és sok minden egyéb miatt - az álmaik jelentése nagyon különböző. Például, ha egy öregember azt álmodja, hogy megsebesült a mellkasán, rossz hírt fog hallani, ha egy lány ugyanerről álmodik, akkor szerelmes szeretőre fog lelni. Ha egy szegény férfi álmodja azt, hogy nővé fog változni, jó ómen, mert valaki gondoskodni fog róla, ha gazdag ember álmodja ugyanezt, akkor ez rossz előjelnek minősül, mert arra utal, hogy hatalmának vége szakad.

Egy 1756-ból származó Álmos Könyvetske ismeretlen szerzője Ciceróra (i.e. 106-43), a híres római politikusra, íróra hivatkozva a következőket írja: „Az embereknek, akik mértékletesen és józanul élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.” Csü Jüan (i.e. 340? - 280?) kínai költő így fogalmazott: „Ha egyenes a lelkem: ám éljek idegenben, békésen alszom el, és álmom tiszta, mély.” Boccaccio (1313-1375) olasz költő, író szerint pedig: „Ki rosszat kíván neked, rosszat álmodik felőled.”

Az indiaiak nagyon hisznek az álmok erejében, melyeket isteni figyelmeztetésnek tekintenek. Szerintük istenekről, démonokról, szerencsésnek tartott állatokról vagy szerencsésnek tekintett dolgokról álmodni jó jel. Viszont aranyról, vasról, hulló csillagról vagy földrengésről álmodni rosszat jelent. Az indiaiak között sok ember képes megfejteni az álmokat, feladatuknak érzik interpretálásukat.

Csak a 19. században kezdtek kételkedni az álmok isteni erejében, ugyanis ekkor jelent meg Alfred Maury álmokról szóló tanulmánya, amelyben kifejtette, hogy az álmokat testi okok vagy külső ingerek váltják ki. Alvás és álmok (Sleep and Dreams, 1861.) című művében azt írja, azért álmodott a kairói bazárról, mert alvás közben, valaki erős illatszert tartott az orra alá. Egy alkalommal, amikor a tarkójára esett az ágydeszka, azt álmodta, hogy a francia forradalom idején él, s guillotine-nal végezték ki, mint arisztokratát.

A modern álomfejtők az álomról azt mondják, az nem más, mint az ébrenlét meghosszabbodása. A 19.-20. század fordulóján élt osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud Álomfejtés című könyvében kifejti, miszerint az álmok létfontosságú szerepet játszanak a lelki élet egyensúlyának fenntartásában. Az álom vágyteljesülés, ill. annak leplezett kifejeződése.

A Britannica Hungarica Világenciklopédia meghatározása szerint az álmok „alvás közben jelentkező, hallucinatív élmények. Az álmok általában színes víziók, de bizonyos esetekben elsősorban hallásélményekből állnak. Az álmokról szóló beszámolók változatosak, a meglehetősen egyszerű és reális álmoktól az egészen fantasztikus és szürrealisztikus álmokig bármi előfordulhat.” Az álmok sokfélék, lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, egyszerűek és bonyolultak, hihetők és hihetetlenek, lehetnek nyomasztóan lidércesek vagy kellemes érzetet keltők. Az álmokkal foglalkozó kutatók szerint a kellemetlen rémálmok jóval gyakoribbak, mint a kellemesek. Krúdy Gyula (1878-1933) Álmoskönyvének előszavában az olvasható, hogy „Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak…A legrosszabb álomban is van valamely jó.”

A néphit úgy véli, hogy az éjjeli álmok a gonoszra, a rosszra hívják fel a figyelmet, a reggeli álmok pedig angyali figyelmeztetést jelentenek. A görög Artemidórosz a rémisztő álmokról azt írta, hogy jó szerencsét jövendölnek, például, aki saját magát látja keresztre feszíteni, arra számíthat, hogy nyugodt, eseménytelen lesz a házassága. Ugyanez az álom a tengerészek számára jó hajózást ígér, a politikusoknak elismertséget, népszerűséget, a rabszolgáknak pedig felszabadítást jövendöl.

Az álmoskönyvek szerint - hasonlóan Artemidórosz teóriájához - a valóságban az álmoknak mindig az ellenkezője valósul meg. Például halállal álmodni, születést jelent, születésről álmodni halált. Álomban betegeskedni, jó egészséget jelez; balesetet szenvedni, a sors jobbrafordulását jelenti; a büntetés, jutalmazást jelöl; a büszkeség, megszégyenítésre utal. Ha valaki álmában biciklivel felfelé pedálozik a hegyre, jó kilátásokat jelent, ha viszont lefelé gurul a lejtőn, az arra figyelmezteti, hogy balszerencséje közeleg.

Több költő foglalkozott az étkezés és az álom kapcsolatával: a salernoi iskola tanítói, vélhetően a tanítványoknak, azt mondták „Hogy könnyű legyen az álmod, rövid legyen a vacsorád”. Boccaccio pedig így vélekedett: „Ki étlenül fekszik ágyba, nyugtalan lesz annak álma."..."Nagy ostobaság hitelt adni az álmoknak, mivelhogy vagy a túlságos jóllakottság, vagy az éhség idézi fel őket.”

Mivel életünkből 20-25 évet alvással, ennek pedig az egyötödét álomban töltjük el, nem meglepő, hogy az álmok jelentéstartalma ma is sokunkat foglalkoztat. Az álmok értelmezése egyaránt támaszkodik a népi hagyományokra, a különféle álmoskönyvekre, valamint a mélylélektani kutatásokra, ezért meglehetősen sokféle álom interpretációval találkozhatunk. Ennek illusztrálásaként a cigányok hiedelemvilágából, Krúdy álmoskönyvéből valamint a férjemmel közösen írt könyvünkben összegyűjtött álomfejtésekből nyújtok át egy csokorra valót. (Az Álomszótár  és az Álomfejtés A-tól Z-ig című írásaimban további álomértelmezéseket olvashatnak.)
 


Cigány álomfejtés

Almát enni: veszély, Almát ajándékba kapni: szerencse.
Ágyban feküdni: veszedelem, Ágyat látni: szerencse.
Baglyot látni: pénzt nyerni, Baglyot hallani: rossz hír.
Bárdot hordozni: üldözés.
Béka: jó siker.
Betegnek lenni: öröm.
Bolha: bánat.
Börtön: öröm.
Csalán: pénz, siker.
Csépelni: váratlanul pénzhez jutni.
Csillag: jó baráttal találkozni.
Csizma: családi szaporodás.
Dögöt látni: örökség, Dögöt nyúzni: jólét, pénz.
Ecetet inni: nyereség.
Esthajnalcsillagot látni: bánat.
Enni: jólét.
Ellenség: nyereség.
Emberek: gond, bánat.
Egér: nagy öröm.
Eső: pénz, szerencse.
Fa (élő és zöld): jólét, Fa (száraz) szerencsétlenség.
Fürdeni: betegség.
Félni: szerencsétlenség.
Feleséget látni: öröm.
Férjet látni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Fiatalnak lenni: betegség.
Fejet elveszteni: ijedtség.
Futás: veszteség.
Füst: betegség, halál.
Fület látni: bánat.
Galamb: jó hír.
Gomba: szerelem, barátság.
Gyermek: harag, civódás.
Gyertya: öröm.
Gyomlálni: szerencsétlenség.
Gyümölcs gazdagság.
Haj: siker.
Hajadonfőtt járni: megvetés.
Hal: betegség, halál.
Házasodni: jólét.
Hegedű: öröm.
Hernyó: ellenséggel való találkozás.
Híd: előmenetel.
Hold: bánat, gond.
Holló: rossz hírek.
Kalász: haláleset.
Káposzta: veszteség.
Kártya és kereszt: sikertelen vállalkozás.
Kék szín: jó hír.
Kemence: öröm.
Kender: tűz, bánat.
Kép: öröm.
Kéz: szerencse.
Kígyó: rágalmazás.
Király: nagy öröm.
Koldulni: nyereség.
Kert és erdő: családi szaporodás.
Korom: rossz hír.
Köd: veszteség, halál.
Köntös (új): szerencse a szerelemben.
Köldökzsinór: betegség, halál.
Körte: jó siker.
Kutat látni: kár. Kútból vizet meríteni: betegség, veszteség.
Kutya: szerencsétlenség.
Lábat mosni: betegség.
Lárma: ijedelem.
Légy: ellenség.
Létra: veszedelem.
Liba: egészség.
Liszt: ijedtség.
Ló: nagy öröm.
Lövést hallani: jó hír.
Madár: hír.
Malom: gazdagság.
Méh: veszekedés.
Menny: jólét.
Mennydörgés: jó hír.
Meztelennek lenni: veszteség, betegség.
Nap: szerelem, barátság.
Nőket látni csókolózni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Orrot elveszteni, megsebezni: veszteség, betegség.
Óra: rossz hír, ijedtség.
Örülni: könnyezni.
Ördög: nagy szerencse.
Pénz: könnyek.
Pipa: harag, veszekedés.
Rák: bánat.
Róka: egészség, jólét.
Sár: veszteség, betegség.
Sárgarépa: sírás.
Sárga szín: irigység.
Só: szerelem, barátság.
Szalag: utazás.
Szeg: családi civódás.
Szekéren utazni: sikertelenség.
Szolgálni: családi szaporodás.
Szőlő: könnyek.
Tehén: gazdagság, szerelem.
Tetű: sikertelen vállalkozás.
Tojás: veszekedés.
Tövis: gyalázat, szerencsétlenség.
Tyúk: rossz hír.
Vaknak lenni: bánat.
Vasat eladni: szerencsétlenség, Vasat venni: szerencse.
Vásár: nyereség.
Vér: ijedtség.
Vessző: siker.
Virág: bánat.
Zsír: ijedtség, veszteség.
 


Mindennapi álmok jegyzéke
(Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből) 

Ablakon kinézni: vendéged elmarad, Ablakot nyitni: hideg időjárás, Ablakból kimászni: ne menj vásárra, mert elkötik a lovad, Ablakfa: nőnek pletykát, férfinak hazugságot jelent.
Ágyék: Ha fáj: váratlan meghívás. Sovány ágyék: üres kamra. Kövér ágyék gyermekáldást ígér.
Ajándék: Nőnél: kedvest szerez. Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencsés lesz, talán megházasodol. 
Ajtó: Nyitott: közeli látogató. Csukott: valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők. Törött ajtó: családi perpatvar. Ajtócsikorgást hallani: váratlan vendégség és kellemetlenség.
Alma: öröm és egészség, Almát látni: szeretőknek igen jó, Almát (édes) enni: önmegtartóztatás, Almát (savanyú) enni: magunk csinálta kellemetlenség áll előttünk. Almát kapni: ajándékba részesülsz.
Anya: édesanyát látni: ajándékot jelez, édesanyát holtan látni: öröm,
Anyós: jobb, mint a híre.
Apa: boldog családi élet.
Apáca: őrizkedj a titkos fájdalmaktól.
Barátnő: Gyász. Biztos szomorúság.
Barázda: gazdaságodban nyereség.
Bazsarózsa: Szerencse a szerelemben.
Békétlenkedni: Esős időt jelent.
Berekedni: Harag.
Beszélni: Közeli betegség: ha tudod, mit beszéltél: nyereség, beszélést hallgatni: kellemes látogatás, beszédet tartani: civakodásba keveredsz.
Bíbic (ha kiált): Jó kívánság.
Bizonyítvány: Vendéglátás.
Bolha: Hiú remény.
Brekegés: Jó hír.
Bukfenc: Jó aratás.
Büdösbanka: Paráznaság.
Cincogás: Szerencse.
Cipész: Váratlan költség.
Citrom: Halál. Citromot enni: jólét.
Cukor: Hízelkedés jegye.
Cukrász: Harag.
Cukrászda: Gyomorrontás.
Csákó: Veszedelem.
Csapóajtó: Fenyegető veszély mutatója.
Csemege: Közeli eljegyzés.
Csempész: Csalódás.
Csiga: Jó jel.
Csipa: Szerelem.
Csók: Általában szomorúságot jelez.
Dajkálni: Szerencsét mutat.
Dáridó: Barátokkal: betegség, Ellenségekkel: szép idő.
December: Sok öröm.
Denevér: Hiúság.
Dobni: Játék. Láz. Betegség.
Dög: Szomorúság. Dögszag: jó hír. Döglött állat, főként ló: hosszú élet jegye.
Duda: Váratlan öröm, jókedv.
Dübörgés (-t hallani): Jegyez nyugtalanságot. Máskor hűséget semmisítünk meg.
Ecet: Ecetet inni: jó nyereség. Ecetfa: mulatság jele. Ecetesüveg: kár, törés, romlás.
Egér: Városban bátorság jele.
Éhes ember (-nek enni adni) meggazdagodást jelez.
Elefánt: Gazdagnak jó, szegénynek rossz.
Eljegyzés: Nagy kellemetlenség.
Esti harangszó: Ismerőst temetnek.
Evőkanál: Jegyez szerencsét.
Fácán: Szerencse.
Fahéj: Szabóval lesz dolgod.
Fagylalt: Csalódás.
Fajtalankodás: Jó egészség.
Farkas: Rövidülnek a napok.
Fehérnemű: Rák havában: gonosz megszólás.
Férfi: Jó egészség.
Fodrász: Pletyka.
Gallér: Minél nagyobb, annál jobb.
Gavallér: Szép idő.
Gesztenye: Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.
Gomba: Öreg ember.
Gomb: Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.
Gombócot főzni: rágalom. Enni: betegség.
Görbe: Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.
Göröngy: Akadály.
Gumó: Közönségesen: fáradtság.
Gúnár: Mindig levelet mutat.
Gyapjú: Betegség.
Gyémánt: Mindig betegség. Talált gyémánt: büszkeség.
Gyertya: Általában hosszú életet jegyez.
Gyilkos: Veszedelem. Semmire se jó. Gyilkosságot látni: levél rossz hírrel. Gyilkosság áldozatává lenni: rövid boldogság.
Gyönyör: Gazdagság.
Gyufa: Égő gyufa: látogatás. Pislogó gyufa: hideg időjárás. Gyufa, amelyet asszony tart kezében: új ismeretség. Gyújtogató, akit üldöznénk: szeles idő, betegség a birkák között.
Gyümölcs: Általában gazdagság.
Gyűszű: Hiábavaló fáradozás valamely tervünk megvalósításához.
Hab: Szegénység.
Hagyma: Erős vérzést jelez.
Halász: Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló: ravaszságban lesz részed.
Halott: Rossz idő. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.
Hárs: vidámság.
Havat látni: rövid betegség.
Ház: Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égő ház, amely nem a tied: jó
Hold: Betegnek halál.
Hinta: Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.
Hízni: Gazdagodás.
Hüvelykujj: Boldog élet.
Ibolya: Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.
Ikra: Pénz. Vízöntő havában: nagy ebéd.
Ima: Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.
Inas: Kis kellemetlenség.
Ingaóra: Fáradtságos nap jele.
Íny: Levél.
Iszákos asszony: szerencse.
Izzadtság: Többnyire betegség jegye.
Jácint: A félelem jegye. Nagy megerőltetést jegyez.
Január (hónap): Veszekedést mutat.
Játék: Szerencsével játszani: szerencse a szerelemben. Veszteséggel: valamit találsz utadban.
Jég: Gond és betegség.
Jegenye: Változó szerencse.
Jelmez: Névtelen levél.
Jobb kéz: Akaratod ellenére elárulsz valakit, akit mélyen szeretsz.
Jövendőt mondani: Titok és idegen gond.
Kacér asszony: Borús idő.
Kacsa: Megszólás. Jó idő. Repülő kacsa: esős időjárás.
Kakas: Újdonságot hallasz, de nem sok öröm van benne. Nőknél: szerencse. Kakaskukorékolás: öröm, betegnek gyógyulás. Kakas, amely tojást rak: betegség képe. Verekedő kakasok: jelentenek háborút, gazdagságot. Kakas tyúk hátán: szerencse a szerelemben.
Kalapács: Régi házassági terv sikerül.
Kandúr: Mindig szerelem.
Kalitka: Madárral: érzéki örömöket jegyez. Üres kalitka: megszabadulás egy asszony rabságából.
Kancsal ember: Veszedelem, Kancsal asszony: szerelmi kínszenvedés. Öregnek mulatság.
Kapocs: Pénz.
Káromkodás: Annyi, mint a szamárordítás: rossz idő.
Kasza: Haláleset. Gyógyíthatatlan betegség. Kaszálás: rossz jegy. Nyilasban kaszálni: végrendelkezés. Erdőben: hosszú élet. Kaszálni, és semmit sem markolni: szomorúság. Kaszát fenni: szerelmi hiba.
Kéj: Minél nagyobb, annál nagyobb bánat.
Kereszt: Szerencse.
Kilenc: Jó hír.
Kisujj: Kár.
Kolbász: Minél hosszabb, annál jobb: nagy életkor, de rossz hír is.
Korcsolya: Egy kisember hasznodra lesz.
Köd: Bizonytalan jövő.
Könyök (ha fáj): Rossz sógorság.
Küszöb: Haláleset.
Labdázni: Gond.
Lándzsa: Jó hírek.
Lant: Becsület.
Lapát: Általában munkát jegyez. Kis lapát: megkönnyebbülés. Mást lapátolni látni: titkot tudunk meg. Szélben lapátolni: gonosz kívánság, amelyre ráfizetünk. Vizet lapátolni: jegyez segítséget levél útján. Péklapát kenyér nélkül: mutat lakásváltozást, kenyérrel: házasságot.
Lazac: Szenvedés, amely szerencsét hoz.
Lefátyolozott nő: hamisság.
Lekvár: Minden könyv szerint gazdagság. Lekvárba lépni: jó házasságot kötni.
Liliom: Érzéki szerelem jelvénye.
Lomb: Utazás.
Lyuk: Csak ha kicsi, akkor jó. Ürgelyuk: bujdosás. Rókalyuk: rossz vásár. Egérlyuk: kis jövedelem.
Macska: Féltékenység és lángoló szerelem. Paráznaság.
Madzag: Levél.
Mák: csalódás. Mákvirág: múló öröm.
Mankó: Jó barát.
Megcsalni férjet: betegség, mást: szerencse.
Mellény: Akármilyen gond.
Misét hallgatni: Jó vállalkozás.
Mókus: Váratlan öröm. Minél hosszabb a mókus farka, annál tartósabb örömünk.
Mostoha: Váratlan segítség.
Mozsár: Gond.
Nadrággomb: Árulás.
Nap: Napsütés általában: Hű szívet jelent.
Napraforgó: Becsület. Tisztesség. Munka.
Narancs: Keserűség egy asszony miatt.
Nefelejcs: Általában némi öröm. Imakönyvben: elrepülő élet.
Nevetők: Másoknak: szomorúság; nekünk: öröm.
Nótát énekelni: Mulatság.
Nős férfi: Titkos bűn.
Nyáj: Boldog jövő.
Nyak: Erősség. Vastag nyak: minél vastagabb, annál jobb. Nyaklánc asszonyon: ajándék egy ismeretlentől.
Nyál: Jókedv, amely váratlanul ér.
Nyers (hús): Pletyka.
Nyírfa: A szegénység fája.
Nyom: amelyet homokban vagy hóban látunk: titok nyomára vezet.
Nyúl: rendszerint félelem. Nyulat látni terhes asszonynak: igen nagy veszedelem. Nyúlganéj: minél apróbb, annál kisebb szerencse. Nyúlláb: utazás, meghívás.
Odú: Titok.
Olaj: Általában egészség. Olajat inni: betegség. Olajat valakitől elvenni: örömet venni. Olajat adni: egészségünket gyengíteni.
Opál: Ha tied: nyereség, ha másé: hamisság, árulás.
Óra: Nyugtalanság.
Orgonavirág: Vigasztalódás virága. Orgonavirág illatát érezni idő előtt: váratlan szerelem. Orgona, amely arcunkból nőne: szomorúság.
Orr: Ha nagy: nagyon jó. Kis orr: kis szerencse.
Országút: Úton járónak jegyez kénytelen tétlenséget, másnak: nem várt utazást.
Orvosság: Ha keserű: gonosz rokonok ármánya; ha édes: váratlan ismeretség.
Ostya: Bűnbánat, vallomás.
Oszlop: Sok oszlop: sok becsület. Oszlopot elásni látni: nagy szerencsétlenség.
Orvost látni: Rossz hír.
Öböl: Remény.
Ököl: Sértés, amelynek megtorlásán soká törjük fejünk.
Ölni valakit: Mutat megkönnyebbülést.
Öngyilkosságot elkövetni: nagy nyereség.
Örökölni: Szomorúság.
Őrzőangyalt látni: Veszély jegye.
Őszike (virág): Kis öröm.
Őz: Valakit megkövetünk.
Özveggyel hálni: Igen szerencsés híradás.
Pajzs: Jegyezd meg első reggeli gondolatodat, s szerinte cselekedjél.
Palacsinta: Kellemes vendég. Esetleg katona.
Pálinka: Utazás. Néha a másvilágba.
Panaszkodni valakinek: Közelgő öröm.
Pap: Betegnek: rossz.
Paradicsom: Gondtalan élet.
Paróka: Keserűség.
Pázsit: Kalandos élet.
Penész: Mindig pénz.
Perec: Jó vásár.
Persely: Szegénynek becsület; gazdagnak betegség.
Pióca. Mellfájás.
Pipacs: Vendég.
Pokróc: Sértés.
Púp: Büszkeség.
Püspök: Megnyugvás.
Rács: Veszekedés. Rácsos ablak: szép idő.
Ragasztani: Veszedelem.
Rágyújtani a pipára: Esküvő.
Rajz: Gond.
Regényt olvasni: Lustaság.
Repce: Mindig civakodás.
Repülni háztetők felett: Szegénység. víz és mező felett: gazdagság. Toronyra repülni: gonosz ítélet.
Robbanást hallani: Szerelem
Rongy: Szerencse. Piros rongy: mutat cigányasszonyt. Rongykereskedő: hideg időjárás.
Rosta: Régi per.
Rum: Betegség.
Rügy: Öröm.
Sakk: Levél.
Sapka: Igazad lesz. Nagy sapka: nagy becsület. Lopott sapka: öröm. Szép idő.
Sarkcsillag: Úton járónak: szerencse.
Savanyú leves: Jókedvű nap.
Serpenyő. Örökség.
Sietni valahová: Nyereséges vállalat.
Síp: Csalódás. Hideg idő.
Sóska: Házi pörpatvar.
Sót enni: Nehéz idők.
Sört főzni: Jó jövedelem.
Sündisznó: Titkos ellenség.
Szabni: Kereskedőnek kár. Másnak bűnhődés valamely szerelem miatt.
Szakács: Pazarlás. Szakácsné: Meghívás
Szalonnát enni: Betegség.
Szamár: Sok munka.
Számla: Hír.
Szappan: Betegség.
Szegfű: Ismeretlen férfi vágya nő után.
Széna: Jó hír. Szénakazal: gondtalan örökség.
Szerszám: Szerencsés jegy.
Szikla: Ha megmozdítod: szerencse.
Szirom: Szerelmeskedés.
Szőke lány: Csalfaság.
Szűz (mezítelenül): Szégyenbe esünk. Szüzet hálótársul kapni: Nem nagy előny.
Tábla: Temetésre hívnak.
Tagadni: Szégyen.
Talp: Eredményes vándorlás.
Tarhonya: Egészség.
Tégla: Csalódás.
Tenger: Ha viharos: gond, ha sima: beláthatatlan ügy.
Tinta: Szegénység.
Tokaji bor: Jó jegy.
Torkot látni: Félelem.
Torta: Lakodalomban: jó kívánság; máskor: betegség.
Tövis: Búbánat.
Trágya: Nyereség. Jó esztendő.
Tűz: Megszakadt barátság.
Utca: Kellemetlenség. Utcán mosakodni: leánynak szép ismeretséget jegyez. Utcán illetlent elkövetni: Közeli szerelem.
Udvar: Minél nagyobb, annál jobb.
Ugatás messziről: Jót jegyez; közelről: haláleset. Ha magunk ugatnánk, hogy kutyát vagy embert megijesszünk: nagy betegség, amelyet otthonunktól távol szenvedünk.
Ujjal játszani: öregnek egészséges, fiatalnak szomorúság. Ujjat szopni: Lánynak levertség.
Undort érezni: Öröm.
Unokával beszélni: Gazdagság.
Uralkodni: Veszteség.
Üllőt látni: Jó.
Ülni valahol sokáig: nagy haszon. Vasban ülni: öröm.
Ültetni fát: boldogság. tyúkot: hideg idő. virágot: kedvetlenség. Akasztófát: marhavész.
Ürge: Nyeremény.
Üstökös látni: Jó hír. Üstököd, ha szép: jó mind férfinak, mind asszonynak.
Üvegcserép: Múló öröm.
Üvegpohár fáradtság.
Vacsora: Nehéz álom.
Vágni valamit: Jó eredmény.
Váll: Erősség jele.
Vanília: Szerelmeskedés.
Varjú: Haláleset.
Vasalni: Levél.
Veréb: Veszekedés.
Vese: Gyász.
Viola: Az öröm virága.
Virág: Gazdának bő termés.
Vörösbeggyel beszélni: Jegyzi meg nem tartott ígéretedet.
Zab: Szükség.
Zacskó: Nyereség.
Zaj, amelynek eredetét nem ismerjük: jó hír. Ha látnánk, mi okozza a zajt: megbánás.
Zafír: Kellemetlen látogatás.
Zár: Titkos ellenség.
Zivatar: Betegség.
Zöld: Remény.
Zúgás: Fejfájás.
Zománc: Bánat.
Zúza: Szegénység.
 


Álomértelmezések
(A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)

Ablak: Nyitott: lehűlés jön. Törött ablak: az utazást el kell halasztani. Ablakon kimászás: nem ajánlatos vásárba menni. Ablakon kiesés: veszedelem várható.
Ágy: ha tiszta, fehér, a veszekedés végét jelzi (indonéz hiedelem).
Állat: Legelésző: hű barát. Állatszelídítés: türelemmel viselt nehézségek. Üldöző állat: rossz idők várhatók. Kövér állat: szerencsejátékban nyereség. Sovány állat: gondok, problémák. Vérengző állat: ellenségeskedés.
Arc: Mosolygó: kellemes élmények, vagy gazdasági fellendülés. Groteszk, kellemetlen arc: rossz ómen.
Autót vezetni: a befektetésekben óvatosságra int. Hosszasan autót vezetni: pénz áll a házhoz.
Bagoly: gyógyíthatatlan betegség vagy halál.
Datolyapálma: korai halál (kínai hiedelem).
Egér: családi gondok, vagy kedvezőtlenre forduló anyagi ügyek. Egerek a kamrában: ínséges idők jönnek.
Ékszert venni: boldogság, eladni nagy kár. Ékszert látni: szívfájdalom. Nyaklánc elvesztése: szenvedés a szeretett lény halála miatt.
Erdőn átvágni, erdőben sétálni: az álmodó átmeneti időszakot él meg. Erdőben eltévedni: új időszak kezdődik életében.
Esernyő: Lyukas esernyőt látni: veszekedés. Esőben nyitott ernyőt vinni: minden területen szerencse, csukott esernyőt hordani: balszerencse az üzleti életben.
Étel: fizikai és érzelmi táplálékot valamint energiát jelez. A gyümölcs általában érzékiséget, a mirelit ételek hideg érzelmeket jeleznek.
Fagyöngy: örömteli események, sok boldogság, vagy kellemes, baráti környezet.
Fák (buják, zöldek): új reményeket, vágyakat jelent, de erőt és stabilitást is kifejezhet. Fára mászás: a kitűzött célok elérését ígéri, a mászás nehézsége e célok elérésének sebességére utal. Favágás: az energia és a pénz értelmetlen elfecsérlése. Kidőlő fa: talajvesztés, rossz irányba haladás.
Farkas: némaságot okoz.
Fém: erőt és szilárd jellemet jelez, de a társadalom kegyetlen oldalát is szimbolizálhatja
Fésű: bosszúság. (Ugyanezt jelenti, ha leesik a fésű.)
Fog: Elülső fog kihullása: valamelyik szülő halála (kínai hiedelem). Fogat látni: hamarosan fontos hír, vagy levél érkezik. Fogfájás: közeli hozzátartozó halála. Műfogsor: váratlan segítség a problémák megoldására. Ezüst fog: gazdagság, arany fog: szenvedés. Zápfog: ellenségeskedés, zápfog kihullása: ellenség halála (arab hiedelem).
Fonál: a facér nőnek hamarosan egy jómódú férje akad.
Gyémánt birtoklása: tisztelet és elismerés magas körökből.
Gyík: ismeretlen ellenségre figyelmeztet.
Gyöngy: megfontoltság az új vállalkozásokban, tervekben.
Haj: gondatlanságra, a körültekintés hiányára int.
Hal: egy közeli ismerős teherbe esése.
Halott: a jelenlegi körülmények nem sok jóval kecsegtetnek, semmiféle egyezségbe, szerződésbe nem szabad belemenni.
Háromszög: szerelmi légyott várható. (Ugyanezt jelenti a hatos szám álma is.)
Házasságkötés: egy családtag halála. Ha idegen kötik: távoli ismerős vagy barát halála. Házassági ajánlat: a körülmények rosszabbra fordulnak. Frigyre lépés a jelenlegi házastárssal: boldog, örömteli házasság, vagy új életszakasz – például szülővé válás – kezdete.
Holdfogyatkozás: valamilyen eddig elrejtett tulajdonságra, titkolt hibára fény derül.
Kígyó: Magányos kígyó: gonosz, testi épséget is veszélyeztető ellenség. Sok kígyó: balszerencse sorozata a szerelemben és a vállalkozásban. A fenyegető kígyók legyilkolása: felülkerekedés a nehézségeken. Vipera: balszerencse, megölése általában jó ómen.
Főzés: uralkodásra törekvés a környezet fölött, de gondoskodásra, szeretetvágyra is utalhat.
Koporsó: Üres: kibékíthetetlen véleményeltérés a környezettel. Holttest található benne: depressziós időszak, a személyes szabadság korlátozása várható.
Korona: némi siker, de sok megaláztatással. Állapotos nőnek leánygyermeket, másnak megcsalatást ígér.
Kutya: alattomos ellenség. Másik változatban: nagy siker, állhatatos barátok. Ugató kutya: rosszabbodó életkörülmények.
Ló: minden esetben szerencsés előjel. Ez még a halottas kocsit húzó tolldíszes lovakra is igaz, azok ugyanis esküvőt jeleznek előre. Hasonlóképpen vélekednek az arabok is. Aki lovakkal, öszvérekkel vagy szamarakkal álmodik, az jót remélhet, mert a Próféta azt mondta: "A férfiak szerencséje a lovaik üstökéhez van kötve az utolsó ítélet napjáig."
Macska: általában kedvezőtlen előjel, jelezhet hűtlenséget, árulást vagy valamilyen szerencsétlenséget. Az álomban támadó macskák, ellenséget jeleznek, de ha eredményesen megküzd velük az ember, akkor nagy nehézségeken sikerül keresztülvergődnie, és hírnévre tehet szert.
Madár: hajadon számára férjhez menést, a repülő madarak sikeres életet jelentenek
Majom: hízelgő, álnok barátokra figyelmeztet.
Makk: vagyongyarapodás. Makkevés: asszonynak jómódot, magas pozíciót ígér. Makk lerázása a fáról: vágyak teljesülése az üzleti életben vagy a szerelemben.
Medve (megölése): menekülés szorult helyzetből. Medvét látni: fiúgyermek születése (kínai hiedelem).
Méhek: tűzvész. Mézet enni: szerencse.
Menstruáció: a feszültség csökkenése, a szorongás oldódása.
Mosómedve: fel kell készülni a védekezésre, mert valahonnan támadás várható.
Napfogyatkozás: túlzásba vitt élvezetek.
Papagáj: megtréfálás várható. Beszélő papagáj: kigúnyolást jelez.
Páva: ha rikolt, szerencsétlenség; ha repül, kis öröm, melyért nagy árat kell fizetni; ha alszik, csábítás; ha a napon sütkérezik, veszedelem egy asszony hiúsága miatt. A döglött páva egy öregasszony szerelmére figyelmeztet. Páván lovagolni: megszégyenülést egy szerelemben. Pávát enni böjtölés idején: gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.
Pénz (vagy pénznyereség): siker, vagyonosodás. Talált pénz: szeretet- és hatalomvágy. Pénz elvesztése: átmeneti zavarok, boldogtalanság a családi életben, visszaesés a vállalkozásban. Pénz ajándékozása: szeretet hiány, szeretet keresése. Pénztelenség: félelem a társadalmi státusz elvesztésétől.
Pillangó: megnyugvás iránti vágy. Emellett a pillangók kreativitást, romantikát, élvezetet és szellemiséget is kifejezhetnek.
Pók (pókháló): problémák, gondok, pereskedés. Pók elpusztítása: anyagi kár, értékes tárgy elvesztése (orosz hiedelmek). Nálunk – a tarantella pók kivételével – az összes pók jó szerencsét jelent.
Rózsa: Fehér rózsa: ártatlan lány szerelme. Hervadt rózsa: elfelejtés. Ajándékba kapott rózsa: szívet megremegtető öröm, kellemes találkozás.
Só: új ízek és ragyogó élmények megjelenése. Eredményes erőfeszítések, elismerés, hangulatjavulás, életerő növekedése.
Sör (vagy sört inni): boldogság, ihlet, mozgalmas társadalmi élet.
Strucc: halálhír, pusztulás.
Szamár: Szamárháton ügetés: célok elérése, szerencse és boldogság. Leesés a szamárhátról: balszerencse, bánat.
Temető: szomorúság, feldolgozatlan fájdalom.
Teve: túlzott tehervállalás, elfojtott érzelmek. (Más értelmezésben: képesség a problémák megoldására, az akadályok leküzdésére.)
Tű: egy barátság vége. Tűt találni: megbízható barátok. Tűt keresni: fölösleges aggodalmak.
Tyúk: hír érkezése.
Újszülött: ártatlanság, tisztalelkűség, melegség, új szerelem vagy új barátság kezdete.
Utazás: törekvés az életcélok elérésére. Utazás ismeretlen területen: veszély a versenytársak részéről
Varjú: csalódás mindenben, bánat, balszerencse, esetleg halál.
Vér: élet, szerelem, szenvedély és csalódások.
Víz (tiszta): jószerencse, vagyonosodás. Zavaros víz: szomorúság betegség vagy halál miatt.

 

Hozzászólások  

0 #123 Rosta Erzsébet 2016-08-18 15:15
Kedves Zoltán! – Re: #121
Az álmához fűzött kiegészítése tükrében, talán nem kellene aggódnia, illetve bosszankodnia az álma miatt. Az önökre támadó medvét ugyanis nem a harag, a zabolátlan agresszió vezérli, hanem – mint a bocsait féltő anyamedve – a gyermekét féltő és oltalmazó anyát jeleníti meg. Ez olyan erő, ami még önt is – aki ritkán fél, és mindig győztes – megfutamodásra, menekülésre készteti. Álmának az lehet az egyik üzenete, hogy a gyermekük miatt még a távollétében sem kell aggódnia, a felesége ön nélkül is képes megóvni minden bajtól, s ha kell megvédelmezni. Ha viszont kisebb jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az ön provokációja – bosszantotta, majd üldözte az elmenekülő bocsot – is közrejátszhatot t a medve agresszív fellépésében, az álma arra is utalhat, hogy jelenlegi helyzete problémákat okoz érzelmi életében. Ez azonban az ön által leírt szituációban teljesen természetes.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #122 Rosta Erzsébet 2016-08-11 12:49
Kedves Adrian! – Re: #118
Kívülállóként nem könnyű „összeraknom” az álmát, mert nem tudhatom, hogy mostanában milyen gondolatok forognak a fejében, mi zajlik a lelkében. A korábban megadott háttér információk alapján csak annyi állítható, hogy az álmát nagy valószínűséggel a küszöbön álló (folyamatban lévő) válása motiválja. Bár látszólag mellékesnek tűnhet, az érzésem szerint fontos szerepe lehet az álmában megjelenő szürkés-fekete csőnek. Ez ugyanis olykor kapcsolatot (összeköttetést ) is szimbolizálhat emberek között, melyet oda és vissza, mederbe terelt érzések, gondolatok járnak át. A cső végén látható hegesztés pedig arra utalhat, hogy ezt a kapcsolatot valamikor oldhatatlannak, megbonthatatlan nak szánták. Ez azonban már csak nyomokban létezik, és - miután az érzései felszínre törnek - a maradványai is lepattannak róla. Másrészről viszont a csövek gyakran valamit szállítanak az egyik helyről a másikra, vagyis úgy is tekinthetünk rájuk, hogy valamilyen változásra, lehetőségre utalnak az életünkben. Pozitív megközelítésben - főleg akkor, ha az álma végén jobban érzi magát, mint a kezdetén - ez a változás akár az előnyére is szolgálhat. Azonban az álma azonban itt, hanem az elemi erővel kirobbanó üvöltésével, és ennek hatására a hegesztés lepattogzásával , vagyis a „kötelék” utolsó maradványának a megszűnésével ér véget. Az ordítás álomban a legtöbb esetben elfojtott indulatot, haragot, vagy egyéb olyan érzéseket fejez ki, melyeknek utat kell maguknak törniük. Ám az üvöltését saját magán kívül senki sem hallja, ami számomra azt sugallja, hogy nem hallgatják meg, vagy nem tulajdonítanak kellő jelentőséget az érzelmeinek, vágyainak, nincsenek tekintettel arra, hogy ön mit szeretne. De kiválthatja az üvöltést félelem, pánikhangulat vagy valamilyen trauma is, ez esetben lehet, hogy ezzel szeretné felhívni mások figyelmét magára. Ez utóbbi esetben üvöltése a frusztráció, a tehetetlenség és a legyőzöttség hangja. De (szerencsére) nem a beletörődésé!
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #121 Zoltán 2016-08-06 15:37
Kedves Erzsébet!
Furcsa álmom volt a tegnap éjjel. A feleségemmel és egyéves kisbavánkkal albérletbe lakunk a szülei háztól 20 km-re, jobban mondva ők ketten , én dániába vagyok dolgozni. 2013 július végétől elkoltöztem a szülei háztól elég nagy távolságra. 2014 novemberében a feleségemmel visszakoltöztnk ü a faluba egy nagybácsink házába aki azelőtt nem sokkal távozott el közülünk.
A tegnap éjjel a szülei házunk udvarán voltam a feleségemmel, ott egy medve bocs be volt zárva. Én elkezdtem bosszantani valahogy kiszabadult és kiszaladt az első nagykapun. Hátra szaladt a kerítés fölött egy lucernáson én a feleségemmel utána. Kb tíz méter után a mellettünk lévő kukoricásból kijött egy anya medve a bocsaival de sok volt és kicsik. Megálltunk és mondtam a feleségemnek hogy jöjjön szép lassan mert ha nem bàntsuk a bocsokat akkor békén hagy minket. Elmentünk mellette de viszont ő utánunk szalad, mi beszaladtunk a kerítés mögötti kukoricásba ami vagy 20 méterre volt a kerítéstől. A kerítés alsó sarkánál volt egy másik anya medve csak bocsokkal ami úgy tűnt hogy védett minket. A támadó medve megállt és mi is. Egy szabályos 3szög alakult ki köztünk. A feleségem szorította a kezemet félt. Szép lassan elkezdtünk hátrálni de a támadó medve is jött utánunk. A másik medve megtámadta és így etávolodtak tőlünk. Mi hamar elszaladtunk a kerítés sarka mellett levő nagy diófához. A medve már szaladt felénk, mondtam a feleségemnek hogy húzódjon a kerítés mögé én felmásztam a fára, a medve utánam, átszöktem egy másik nagy fára ami az udvarban volt már de furcsa módon nagyot szöktem vagy 5 méter volt a két fa között és a medve is utánam. Ezt látván átszöktem egy másik fára s a medve mikor akart újból követni egy recsegés ropogás hallszott és a medve megállt. Mondtam a feleségemnek hogy másszon hamar fel a kinti fára, fel is mászott és én próbáltam a medvét bosszantani hogy muzduljon meg és arra gondolván hogy így eltörik alatta az ág és leesik, eltőri valamijét mivel jó magasban voltunk és így mi megszabadulunk. De akkor valami hirtelen megjelent vagy elvette a figyelmemet nem emlékszem már mert még ébredtem. Ami viszont aggaszt még az hogy nem úgy tűnt mintha lett volna gyerekünk nem aggódtam egyántalán hogy mi lesz vele ha nekünk nem sikerül elmenekülni. A másik az hogy sajnos sok rossz ember van a környezetünkben , és most nem tudok ott lenni ha valami rossz történne sajnos. És az is bosszant hogy én nagyon ritkán félek vagy menekülők álomban, mindig győztesként kerülök ki.
Ha tud megkérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Tisztelettel Zoltán!
Idézet
0 #120 Rosta Erzsébet 2016-08-06 09:55
Kedves Bibi – Re:#117
Rettegned ugyan nem kell, de a visszatérő álmaidnak, melyben rendre megölnek, nincs jó jelentése. Általában a depressziós emberekre jellemzők az ilyen álmok. Nem tudom, mi táplálhatja az álmaidat kiváltó negatív érzéseid. Talán kudarcélményeid voltak mostanában, vagy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnéd, de nem tudsz tenni semmit sem ellene. Esetleg van valaki a környezetedben, aki örömét leli abban, ha megakadályozza a céljaidat, elveszi a siker élményét Tőled? Valaki szándékosan ártani akar Neked? Lehet, hogy olyan kellemetlen szituáció, melyből képtelen vagy szabadulni. Sajnos, amíg rá nem lelsz rémálmaid okára, és nem teszel semmit ellene, álmaid valószínűleg folytatódnak.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #119 Rosta Erzsébet 2016-08-06 09:06
Kedves Detti! – Re: #116
Nem tudom, miért gondol a magától meggyulladó gyertya láttán figyelmeztetésr e, de az sem világos a számomra, hogy mi táplálja azt az érzését, hogy az Isten akarja megvédeni valamitől vagy valakitől. És nemcsak azért, mert - mint írja - nincs megkeresztelve. Az egyenletesen – pislákolás nélkül – égő gyertyák ugyanis a reményt vagy a lehetőséget szimbolizálják. És az álmában még csak kioltani sem lehet „őket.” Ezért én inkább pozitívnak érzem az álmát, vagyis semmi negatív üzenetet, vagy veszélyre utaló figyelmeztetést nem látok benne. Lehetséges a meggyulladó gyertyák a szellemi megvilágosodás vágyát, az igazság keresését jelzik, de - más megközelítésben - az is elképzelhető, hogy az égő gyertyák az elhunyt szeretteinkre emlékeztetnek, szimbolikusan a köszönetünket, tiszteletünket fejezik ki elődeink iránt.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #118 Adrián 2016-08-02 20:44
Tisztelt Erzsébet.
Elsősorban szeretném megköszönni önnek az önzetlen segítség nyújtását, valamint újra önhöz fordulnék egy álmommal kapcsolatban, a 111-es hozzászóló vagyok.
A minap álmodtam valamit, de csak egy jelenetre emlékszem, de arra teljesen tisztán, és fel is ébredtem tőle hajnali kettő táján.
Leirni nehéz de megpróbálom: Látom a saját arcomat és valahol máshol a feleségem arcát is, valamint egy szürkés fekete fémcsövet de annak is csak a végét, és a pereménél hegesztés van körben. mindezt egyszerre látom mégis tudom mind máshol van. A szemem csukva. Egyszer a szememhez nyúlok a jobb kezem mutató és a hüvelyk ujjammal, és mint amikor a reggeli álmosságot törlöm ki a szemeimből, elkezdem össze az orr nyergem fele húzni az ujjaimat, és lassan látom ahogyan a szám nyílni kezd, és ordítani kezdek, de nem a fájdalomtól, csak egy érzéstől, ami hasonlít arra mint amikor az embernek elege van valamiből és befejezi azt, és amikor megájjt, parancsol valaki belső kéztetésre csak erősebben és egy teljesen uj érzés formájában. Ezzel egyidőben látom ahogyan a vas csőről kezd sorban lepattogzani a hegesztés, az üvöltésem erejével gyorsul a folyamat, és már szikrázik de kék fénnyel és hevesebben pattog le a hegesztés majd egy szép normális csővég lesz belőle. kezdem elvenni az ujjaimat a szemem elől hogy kinyissam azokat de ekkor felébredek.
Hozzá kell tegyem semmilyen aspektusa nem keltett bennem félelmet, sem egyéb érzelmet, leszámítva az erős fura érzést amit az elején leirtam, de az nem a beletörődés érzése volt. Számomra ez egy új érzés amit még sohasem tapasztaltam, ezért pontosan nehéz leirnom, csak hasonlítani tudom.
Kérem ha tudja, van ötlete mit jelenthet ez az álom, amit egyébként, kicsit másként érzékeltem mint álom, de sajnos nem tudom megfogalmazni miért, kérem tudassa velem. köszönöm mégegyszer.
Idézet
0 #117 Bibi 2016-08-02 19:44
Èn nem találtam meg a válaszomat kèrlek segits nagyon kètsègbe vagyok esve mert èn mindig idegenekkel álmodom akik folyamatosan megölnek van mitöl rettegnem??? Kèrlek segits.... :sad: :sad :-?
Idézet
0 #116 Szántó Bernadett 2016-08-01 09:36
Kedves Erzsébet!
Kérem segítsen értelmezni álmom jelentéstét!
A szőnyegen ültem, a szobában lányom és férjem. Mint ha kintről hallottunk volna zajt. Én éppen egy gyertyát (mécsest) raktam a helyére, amikor elkezdett égni. Nem én gyújtottam meg, mint ha figyelmeztetni akart volna.
Elfújtam, majd újra felgyulladt és mellette még más gyertyák is a szobában. Nem tudtam, aztán meg már nem is akartam elfújni. Olyan érzésem volt, Isten akar megvédeni valamitől/valak itől. Nem volt félelmetes, inkább érdekes, elgondolkodtató.
Megnéztem a gyertya jelentését, de nem igazán tudom mi vonatkozik ebből rám?
Egyébként nem vagyok megkeresztelve...

Válaszát előre is köszönöm! Detti
Idézet
0 #115 Kati 2016-07-28 08:10
Kedves Erzsébet!
Nagyon köszönöm a válaszát! A 107-es kérdező voltam. Még annyit hozzátennék ahhoz az álomhoz, hogy a székletemnek "jó ízt" éreztem. Álmomban az is eszembe jutott hogy miközben a számhoz emeltem talán átváltozott étellé.
36 éves vagyok, egyedülálló. Nagyon sokat csalódtam a párkapcsolataim ban. Egyre nehezebben nyílok meg a férfiak iránt. Talán ez is oka annak, hogy nincs túl sok önbizalmam. Általában elég zárkozott vagyok.
Válaszát ezúttal is nagyon köszönöm! Kati
Idézet
0 #114 Rosta Erzsébet 2016-07-22 14:39
Kedves Adrián! – Re: #111
Bár nem ismerem a kapcsolatuk problémáit, nem tudom, hogy melyiküknek felróhatóan ment tönkre a házasságuk, ha csak nincs az álmának valóságalapja (például, hogy ténylegesen vagy gondolatban már ébren is bántalmazta a feleségét, vagy a neje igyekszik elidegeníteni a fiát öntől), nem hiszem, hogy a gyermeke álombéli elvesztését prekognitív (a jövőt előrejelző) álomként kell értelmezni. Bár a bírói gyakorlat – sokak véleménye szerint – a válás során továbbra is anyapárti, ha bizonyíthatóan jó apja a fiának, és szeretik egymást, nem kell félnie. Ha viszont van némi realitása az álombéli történéseknek, nem zárható ki, hogy a tudattalanja az álmával (börtön, szögesdrót-kerí tés, kudarc) próbálja óvatosságra és nyugalomra inteni.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #113 Rosta Erzsébet 2016-07-22 12:09
Kedves Marianna! – Re: #109
A leírása, illetve az álombéli reakciói alapján az a benyomásom, hogy az álmát nem szimbolikusan kell értelmezni, hanem a való életében is fóbiásan fél a pókoktól. Vagyis a félelmei oly mélyen beágyazódtak a tudattalanjába, hogy leplezetlenül kifejezésre jutnak, amikor alszik. Ez – amennyiben az álma ismétlődő jelleget öltene, és rémálmai miatt alvási problémái lennének – komoly figyelmet érdemel, mielőtt a szorongás és a stressz ártana az egészségének. Ha viszont csak egyedi esetről van szó, és a félelme nem ölt irracionális mértéket, nincs miért aggódnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #112 Rosta Erzsébet 2016-07-22 07:47
Kedves Boglárka! – Re: #110
Semmi rosszat nem jelent az álma, szerintem némi lelkiismeret furdalása lehet, hogy nem ment el a nagybátyja feleségének a temetésére, vagy nem látogatta meg őket, amikor még megtehette volna. Álmával a tudattalanja megnyugtatni próbálja, mintegy jelezvén, hogy a rokona nem táplált negatív érzéseket ön iránt, mielőtt elhagyta ezt a világot.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #111 Adrián 2016-07-21 07:24
Kedves Erzsébet.
Szeretnék segítséget kérni öntől, az álmom megfejtésében.
Az álmom eleén egy lépcsőházban vagyok és lelököm a feleségem aki le is zuhan, majd a kisfiamat akarom megkeresni de nem találom seholsem, és egyszercsak már azt veszem észre, hogy egy szögesdróttal körbevett börtönfal mögül keresem. Ekkor megpillantok egy csapat ovodást de fiam nincs köztūk. Majd kocsimhoz rohannék de nem találom azt sehol de próbálok sietni, mert tudom, hogy elveszett a fiam. Mikor meglelem a kocsit döbbenten jövök rá hogy nem használható. Vissza sietek egy házba ahonnan lelöktem a feleségem, ő pedig a padlón könnyes szemekkel sír. Tisztán emlékszem rá mit mondtam neki. : soha az életben nem akartál rám halgatni csak a szûleidre és a barátaidra, pedig én egyet kértem, hogy legyél velem õszinte. Majd tovább mentem a fiamat keresni mert abban a házban veszett el, és ezért a feleségem okoltam. Azt tudnia kell, hogy mi most válunk, és bele betegszem mert eltilt a fiamtol.. röviden annyit hogy elõször fel sem merūlt bennem hogy elvitte gyerekem és elhagyott két napig kerestūk a rendõrökkel. Ha tudja mit jelenthet ez az álom azért hálás lennék ha megírná nekem e-mail ben mert igen aggaszt attol félek elveszítem a fiam amit nem akarok..
Idézet
0 #110 Boglárka 2016-07-18 15:14
Kedves Erzsébet!
Halott rokonommal / nagybátyám felesége/álmodt am,aki pár hónapja halt meg. Élőként láttam és azt mondta látogassuk meg őket otthon,ha arra járunk .Nem voltam a temetésén.Ez valami rosszat jelent?
Válaszát köszönöm!
Idézet
-1 #109 Marianna 2016-07-17 22:43
Kedves Erzsébet!
Tegnap éjjel egy nagy pókkal álmodtam ami fehér volt és nagyon nagy potroha volt. Édesanyám kérte ne bántsam de én nagyon félek a pókoktól ezért jó nagyot csaptam rá a papucsommal és a pókot de az ezernyi pici pókra robbant az egész szoba tele lett es az asztal is amin lecsaptam meg én is . Hangosan sikítottam . A férjem az mondja hogy hallotta sőt fel kelt rá én megráztam magam es aludtam tovább. Reggel nagyon fáradtan ébredtem . Azt olvastam hogy ezek a pokok valami asztrális pókok amit az energiát szívják el. Nagyon ilyesztő . Kérem mondja meg hogy ez az álom mit jelenthet. Válaszát előre is köszönöm Marianna
Idézet
0 #108 Rosta Erzsébet 2016-07-07 12:37
Kedves Kati! – Re: #107
Bár nem sokat írt magáról, az álmához fűzött kiegészítés alapján - a széklete „gyűjtögetése” kapcsán - az a gyanúm, hogy vonakodik utat engedni az érzéseinek, arra hajlik, hogy inkább elfojtsa, magában tartsa őket. Az viszont, hogy talán a szájába is vett belőle, azt sugallja, hogy pesszimistán szemléli az életet, hajlamos lehet arra, hogy negatívan lássa a lehetőségeit. Pedig a megoldás - miként a problémát szimbolizáló széklet is - a „kezeiben van”, vagyis kizárólag önön múlik, hogy kifejezze érzelmeit, és feladva pesszimizmusát, megerősítse az önbizalmát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #107 Kati 2016-07-04 09:49
Kedves Erzsébet! Pár napja volt egy nagyon furcsa élénk álmom. Azt álmodtam, hogy székletet "gyűjtögettem" a kezembe. (Valami kertben vagy udvaron voltam.)A sajátom volt és mintha ettem is volna belőle... Egyszer eszembe jutott, hogy talán a wc-t kellett volna használnom, de mintha az egész jelenet természetes lett volna számomra. Vajon mit jelent ez az álmom? Sokat meditálok az utóbbi időben.Igyeksze m változtatni az életemen. Talán ezzel kapcsolatosan jelez valamit? Válaszát előre is köszönöm! Kati (36 éves)
Idézet
0 #106 Rosta Erzsébet 2016-06-21 15:33
Kedves Vivien! – Re: #106
Noha álmában gyakran megszállja az ördög, ön nem törődik bele, harcba száll a sátánnal, és sikerül diadalmaskodnia felette. Vagyis álmában sem engedi el magát, nem veszíti el az önkontrollt, képes ellenállni a gyakori kísértésnek. Álmai alapján számomra úgy tűnik, hogy a való életében vállalja tettei következményeit , nem próbálja másra hárítani a felelősséget. Egyedül az jelenthet problémát, ha az ismétlődő kellemetlen álmai miatt - melyeket „félig éberen” él meg - nem tudja rendesen kipihenni magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #105 Vivien 2016-06-20 13:41
Kedves Erzsébet , heti rendszerességge l àlmosom hogy a gonosz az ördög belém bujik bennem van sokszor el erőtlenedek , de habgosan kimondom almomban de érzem tudom félig ébren vagyok , hogy menj ki belőlem én erősebb vagyok nàlad , es kimegy eroteljes megkonnyebbules .
Idézet
0 #104 Rosta Erzsébet 2016-06-13 16:59
Kedves Anett! – Re: #104
Nem csodálom, hogy leírt álma nem tartozik a kedvencei közé, ugyanis nyüvekkel álmodni általában nem jelent jót. Ráadásul jelen esetben a csontkukacok az ujjai közül kerülnek elő. Ez szimbolikusan arra utalhat, hogy valaki, aki önhöz közel áll, kihasználja, az ön sikereiből táplálkozik. Az illetőek nem fűlik a foga a kemény munkához, nem egy szorgalmas ember. Álmának az lehet az üzenete, hogy ideje lenne beszélnie vele, és megkérni, hogy elsősorban sajátmagára kellene támaszkodnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #103 Anett 2016-06-09 20:20
Üdvözletem.
A segétségét szeretném kérni, sajnos nem tudom értelmezni az álmom jelentését, csak annyira emlékszem, hogy a bal kezem gyürüs és középső újjam közül csont kukacokat nyomtam ki... :( hasonló volt mint egy fekély csak semmi más nem ürült ki, mint sokcsontkukac. Nem tartozik a kedvenc álmaim közé. Tudna segíteni mit jelenthet ez az álom?
Előre is köszönöm.
Tisztelettel D. Anett
Idézet
+1 #102 Rosta Erzsébet 2016-06-04 09:24
Kedves Zsuzsanna! – Re: #102
Először is szeretném megnyugtatni, az álmát semmiképpen sem szó szerint, vagy próféciás álomként kell értelmezni, vagyis nincs oka attól tartania, hogy a kisfiát valós veszély fenyegeti. Én inkább arra gondolok, hogy – talán az átlagosnál is nagyobb – féltő gondoskodással, szeretettel viseltetik iránta, azonban az utóbbi időben valami - például a munka, tanulás, vizsgák vagy egyéb elfoglaltság - miatt nem tud annyi időt fordítani rá, mint régebben, vagy amennyit kívánatosnak tart, és ezt a tudata alatt úgy éli meg, hogy kevesebb kontrollt gyakorol fölötte, kevésbé képes megteremteni a biztonságot a számára. Az is lehetséges, hogy mostanában került a fia bölcsődébe vagy óvodába, s ilyenkor természetes reakció az, hogy a féltése fokozódik. És persze az sem zárható ki, hogy valami új, eddig ismeretlen tevékenységbe, vállalkozásba fogott, és – mivel járatlan úton halad, bizonytalannak érzi magát, attól tart, hogy „kicsúszhat a lába alól a talaj” – az ezzel járó szorongását, félelmét kivetíti a kisfiára. Mindezeken túl az „álma” gyermekkori azt a negatív élményét is felidézheti, amikor kiesett az ágyából. A párja hasonló álmát én azzal magyaráznám, hogy az ön aggodalma rá is „átragadhatott.
És végezetül a zuhanásnak fiziológiai oka is lehet. Amikor nagyon fáradtan, kimerülten kerülünk ágyba, gyakran van „zuhanás élményünk.” Ezt az agyunk produkálja, ugyanis amikor elernyednek az izmaink, rövid ideig súlytalannak érezhetjük magunkat. Ha mindez hirtelen történik, az jelenséget zuhanásként élhetjük meg. Mivel tudja, hogy nem ön esik le, azt képzelheti, hogy az énjének egy része, akit nagyon szeret (jelent esetben a kisfia) az, aki lezuhan, és tehetetlennek, kétségbeesettne k érzi magát, hogy nem tudja elkapni, megállítani.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #101 Zsuzsanna 2016-06-03 12:19
Kedves Erzsébet!
Nem sikerült megfejtenem a következő álmot és nagyon aggaszt:
Van egy 2,5 éves kisfiam akiről szól a visszatérő álom. Minden alkalommal (már 3x) álmdtam azt, hogy lezuhan egy lépcsőházból. Mindíg más a helyszín. Egy alkalommal egy mély aknába zuhant bele és egy esetben sem tudtam elkapni és álmomban követem a szememmel ahogy zuhan. Szörnyű álom. Azért vettem rá magam, hogy írjak mert ma reggel a férjem (édesapja) azzal kezdte, hogy azt álmodta, hogy egy körfolyosós lépcsőházból leesett a kisfiunk. Szalad és elesett egy csúszós folton és kicsúszott a korlát alatt. Kérem segítsen :-( Ha lehetséges a mail címemre is küldje el a választ. Köszönöm a segítségét.
Zsuzsanna
Idézet
0 #100 Rosta Erzsébet 2016-05-15 14:29
Kedves Anikó! – Re: #100
Örülhet az álmának, mert jó érzés az a tudat, hogy a számunkra fontos férfira mindig számíthatunk, még álmunkban is vigyáz ránk, és ha a szükség úgy hozza, megmenti az életünket. Álma azt jelzi, hogy ébrenlétben teljesen megbízik az illetőben, érzi, tudja, hogy minden körülmények között számíthat a segítségére, támogatására. Mivel önmagáról semmit sem írt, azt azért mégis megkérdezném, nincsenek nehézségei mostanában, nem szorul védelemre vagy támogatásra, nem érzi szükségét annak, hogy vezessék, „fogják a kezét?” Ha ezekre igen a válasza, az álma esetleg arra a személyre utal, akihez segítségért fordulhat.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #99 Anikó 2016-05-14 15:54
Nő vagyok . Álmomban egy számomra nagyon fontos férfival sétáltam, aki erősen fogta a kezem. El akart ütni engem egy kamion, de ő elrántott, és utána erősebben szorított. Ez nagyon jó érzést keltet bennem. Ez mit jelenthet?
Idézet

További olvasnivaló

A trivandrumi Szamgaram hotel

A vasútállomás előtti téren markáns szagok fogadnak, a tömegben az emberek, mint az eső elől menekülő hangyák nyüzsögnek. Valósággal elkábít a naplementét megelőző forróság. Most érzem csak igazán, milyen...

Folytatás...

A köldök

„Az emberek és állatok hasán azon kerekded mélyedés, melynek közepében az elmetszett köldökzsinór csomós vége vagyon.” „A Czuczor-Fogarasi” által meglehetősen szemléletesen leírt testrész - amellett, hogy szimbólumként a teremtésmítoszokban, a...

Folytatás...

A kézszimbolikák jelentése a nyugati tra…

A nyugati kézelemzők számára az egyes szimbolikák jelentése sokszor egészen más, mint a távol-keletiek körében; ha például a sziget egészségre vonatkozó jelzését értelmezzük, akkor az európai hagyomány szerint a...

Folytatás...

A szeplők

A szeplőn - tudományos nevén ephelisen - a hámréteg festékének megszaporodásából származó, mákszemnyi-lencsényi apró barnás foltokat értjük. Leggyakrabban a fehér bőrű, vörös vagy vörösesszőke hajú embereken tűnnek fel. A hajlamot...

Folytatás...

Szelleműző afrodiziákum: a paradicsom

Talán nem mindenki számára ismert, hogy mai konyhánk elmaradhatatlan „kellékét”, a paradicsomot egykoron „szerelem almájának” is nevezték. Sőt a bibliai történetnek létezik egy olyan változata, mely szerint nem alma, hanem...

Folytatás...

Numerológiai segédlet (I.): egyszerű szá…

  „Rezgésből álló világegyetemben élünk, és minden ember, aki e világra születik, rá jellemző rezgést bocsát ki, amely rezgésminőség őt mindenki mástól megkülönbözteti." James Graham Montrose skót tábornok (1612-1650)   Ez a fejezet, napokra...

Folytatás...

Szeplő-babonák

Szeplőknek főleg az arcon és a karokon megjelenő apró barna foltokat nevezzük. A hiedelemvilágban megjelenésükhöz általában negatív jelentéstartalom, kedvezőtlen események, rossz előjelek kapcsolódnak. A tibetiek szerint a nyak bal...

Folytatás...

Már ősidők óta ismeretes a sokujjúság, a…

  Dr. Métneki Júlia biológus, az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa   A tenyér-bőrlécrajzolat már az embrionális élet második, harmadik hónapjában kialakul, és az egész élet során változatlan marad. Miután ez egy öröklött...

Folytatás...

India - És irtunk Tagorénak, hogy jövü…

Az Agra-Delhi út ittjártunk óta, alaposan megváltozott, kiszélesítették, minősége sokat javult, s ahogy átlépünk Harjana államba, osztott pályássá válik, látszik, hogy az elmúlt években jelentős turisztikai fejlesztés indult meg. Újonnan...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

×
Ezeket olvasta már?