„Az emberiség történelme álmoknak sorozata. Az Ótestamentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai sem egyebek álmoknál...A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni.”

Krúdy Gyula: Álmoskönyv, 1925.)

„…hiszem, hogy az álmok ösztöneink hűséges tolmácsai, csak művészet dolga, hogy megfejtsük és megértsük őket...”

(Montaigne 1533-1592)Cigány álomfejtés
Mindennapi álmok jegyzéke
(Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)
Álomértelmezések (A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)


Az emberek ősidők óta nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak. Sok nép képzetében az álmok különféle hiedelmekkel, mágikus cselekedetekkel társultak. Az ókorban azt hitték, hogy az álmokat az istenek küldik az embereknek, hogy megoldást találjanak sorsuk irányításához, betegségeik gyógyításához. A hagyományos kínai felfogás szerint álom idején a lélek képes elhagyni az ember testét. A halhatatlanok viszont nem álmodnak, mivel ok már mentesek a vágyaktól, a kívánságoktól.

Egyiptomban kb. 4000 éve összegyűjtöttek egy listát a jövendölésre alkalmas álmokról. Később elemezték a Biblia próféciáit is. Az ókori görögök meghatározónak hitték az álmok jóserejét, Arisztotelész (i.e. 384-322) görög filozófus értékelte az álmok érzelmekre ható szerepét. Hippokratész (i.e. 460-377), az ókor leghíresebb orvosa komolyan foglalkozott az álmok fontosságával. A 2. században élt népszerű jós, az ephézoszi Artemidórosz, aki egész életét az álomfejtés tudományának szentelte, híres álmoskönyvet írt, Álomfejtés címmel. Állandóan utazott és gyűjtögette a beteljesült álmokat.

Az álmok értelmezése nehéz feladat, egy görög bölcs azt írta erről, álomfejtőnek lenni, nem könnyű dolog. Mert nem mintegy, hogy az álmodó, szabad ember-e vagy rabszolga, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg. Ugyanis ezek az álmodók hiába álmodnak ugyanarról a dologról, eseményről - eltérő életkoruk, más-más életkörülményeik és sok minden egyéb miatt - az álmaik jelentése nagyon különböző. Például, ha egy öregember azt álmodja, hogy megsebesült a mellkasán, rossz hírt fog hallani, ha egy lány ugyanerről álmodik, akkor szerelmes szeretőre fog lelni. Ha egy szegény férfi álmodja azt, hogy nővé fog változni, jó ómen, mert valaki gondoskodni fog róla, ha gazdag ember álmodja ugyanezt, akkor ez rossz előjelnek minősül, mert arra utal, hogy hatalmának vége szakad.

Egy 1756-ból származó Álmos Könyvetske ismeretlen szerzője Ciceróra (i.e. 106-43), a híres római politikusra, íróra hivatkozva a következőket írja: „Az embereknek, akik mértékletesen és józanul élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.” Csü Jüan (i.e. 340? - 280?) kínai költő így fogalmazott: „Ha egyenes a lelkem: ám éljek idegenben, békésen alszom el, és álmom tiszta, mély.” Boccaccio (1313-1375) olasz költő, író szerint pedig: „Ki rosszat kíván neked, rosszat álmodik felőled.”

Az indiaiak nagyon hisznek az álmok erejében, melyeket isteni figyelmeztetésnek tekintenek. Szerintük istenekről, démonokról, szerencsésnek tartott állatokról vagy szerencsésnek tekintett dolgokról álmodni jó jel. Viszont aranyról, vasról, hulló csillagról vagy földrengésről álmodni rosszat jelent. Az indiaiak között sok ember képes megfejteni az álmokat, feladatuknak érzik interpretálásukat.

Csak a 19. században kezdtek kételkedni az álmok isteni erejében, ugyanis ekkor jelent meg Alfred Maury álmokról szóló tanulmánya, amelyben kifejtette, hogy az álmokat testi okok vagy külső ingerek váltják ki. Alvás és álmok (Sleep and Dreams, 1861.) című művében azt írja, azért álmodott a kairói bazárról, mert alvás közben, valaki erős illatszert tartott az orra alá. Egy alkalommal, amikor a tarkójára esett az ágydeszka, azt álmodta, hogy a francia forradalom idején él, s guillotine-nal végezték ki, mint arisztokratát.

A modern álomfejtők az álomról azt mondják, az nem más, mint az ébrenlét meghosszabbodása. A 19.-20. század fordulóján élt osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud Álomfejtés című könyvében kifejti, miszerint az álmok létfontosságú szerepet játszanak a lelki élet egyensúlyának fenntartásában. Az álom vágyteljesülés, ill. annak leplezett kifejeződése.

A Britannica Hungarica Világenciklopédia meghatározása szerint az álmok „alvás közben jelentkező, hallucinatív élmények. Az álmok általában színes víziók, de bizonyos esetekben elsősorban hallásélményekből állnak. Az álmokról szóló beszámolók változatosak, a meglehetősen egyszerű és reális álmoktól az egészen fantasztikus és szürrealisztikus álmokig bármi előfordulhat.” Az álmok sokfélék, lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, egyszerűek és bonyolultak, hihetők és hihetetlenek, lehetnek nyomasztóan lidércesek vagy kellemes érzetet keltők. Az álmokkal foglalkozó kutatók szerint a kellemetlen rémálmok jóval gyakoribbak, mint a kellemesek. Krúdy Gyula (1878-1933) Álmoskönyvének előszavában az olvasható, hogy „Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak…A legrosszabb álomban is van valamely jó.”

A néphit úgy véli, hogy az éjjeli álmok a gonoszra, a rosszra hívják fel a figyelmet, a reggeli álmok pedig angyali figyelmeztetést jelentenek. A görög Artemidórosz a rémisztő álmokról azt írta, hogy jó szerencsét jövendölnek, például, aki saját magát látja keresztre feszíteni, arra számíthat, hogy nyugodt, eseménytelen lesz a házassága. Ugyanez az álom a tengerészek számára jó hajózást ígér, a politikusoknak elismertséget, népszerűséget, a rabszolgáknak pedig felszabadítást jövendöl.

Az álmoskönyvek szerint - hasonlóan Artemidórosz teóriájához - a valóságban az álmoknak mindig az ellenkezője valósul meg. Például halállal álmodni, születést jelent, születésről álmodni halált. Álomban betegeskedni, jó egészséget jelez; balesetet szenvedni, a sors jobbrafordulását jelenti; a büntetés, jutalmazást jelöl; a büszkeség, megszégyenítésre utal. Ha valaki álmában biciklivel felfelé pedálozik a hegyre, jó kilátásokat jelent, ha viszont lefelé gurul a lejtőn, az arra figyelmezteti, hogy balszerencséje közeleg.

Több költő foglalkozott az étkezés és az álom kapcsolatával: a salernoi iskola tanítói, vélhetően a tanítványoknak, azt mondták „Hogy könnyű legyen az álmod, rövid legyen a vacsorád”. Boccaccio pedig így vélekedett: „Ki étlenül fekszik ágyba, nyugtalan lesz annak álma."..."Nagy ostobaság hitelt adni az álmoknak, mivelhogy vagy a túlságos jóllakottság, vagy az éhség idézi fel őket.”

Mivel életünkből 20-25 évet alvással, ennek pedig az egyötödét álomban töltjük el, nem meglepő, hogy az álmok jelentéstartalma ma is sokunkat foglalkoztat. Az álmok értelmezése egyaránt támaszkodik a népi hagyományokra, a különféle álmoskönyvekre, valamint a mélylélektani kutatásokra, ezért meglehetősen sokféle álom interpretációval találkozhatunk. Ennek illusztrálásaként a cigányok hiedelemvilágából, Krúdy álmoskönyvéből valamint a férjemmel közösen írt könyvünkben összegyűjtött álomfejtésekből nyújtok át egy csokorra valót. (Az Álomszótár  és az Álomfejtés A-tól Z-ig című írásaimban további álomértelmezéseket olvashatnak.)


 Cigány álomfejtés

Almát enni: veszély, Almát ajándékba kapni: szerencse.
Ágyban feküdni: veszedelem, Ágyat látni: szerencse.
Baglyot látni: pénzt nyerni, Baglyot hallani: rossz hír.
Bárdot hordozni: üldözés.
Béka: jó siker.
Betegnek lenni: öröm.
Bolha: bánat.
Börtön: öröm.
Csalán: pénz, siker.
Csépelni: váratlanul pénzhez jutni.
Csillag: jó baráttal találkozni.
Csizma: családi szaporodás.
Dögöt látni: örökség, Dögöt nyúzni: jólét, pénz.
Ecetet inni: nyereség.
Esthajnalcsillagot látni: bánat.
Enni: jólét.
Ellenség: nyereség.
Emberek: gond, bánat.
Egér: nagy öröm.
Eső: pénz, szerencse.
Fa (élő és zöld): jólét, Fa (száraz) szerencsétlenség.
Fürdeni: betegség.
Félni: szerencsétlenség.
Feleséget látni: öröm.
Férjet látni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Fiatalnak lenni: betegség.
Fejet elveszteni: ijedtség.
Futás: veszteség.
Füst: betegség, halál.
Fület látni: bánat.
Galamb: jó hír.
Gomba: szerelem, barátság.
Gyermek: harag, civódás.
Gyertya: öröm.
Gyomlálni: szerencsétlenség.
Gyümölcs gazdagság.
Haj: siker.
Hajadonfőtt járni: megvetés.
Hal: betegség, halál.
Házasodni: jólét.
Hegedű: öröm.
Hernyó: ellenséggel való találkozás.
Híd: előmenetel.
Hold: bánat, gond.
Holló: rossz hírek.
Kalász: haláleset.
Káposzta: veszteség.
Kártya és kereszt: sikertelen vállalkozás.
Kék szín: jó hír.
Kemence: öröm.
Kender: tűz, bánat.
Kép: öröm.
Kéz: szerencse.
Kígyó: rágalmazás.
Király: nagy öröm.
Koldulni: nyereség.
Kert és erdő: családi szaporodás.
Korom: rossz hír.
Köd: veszteség, halál.
Köntös (új): szerencse a szerelemben.
Köldökzsinór: betegség, halál.
Körte: jó siker.
Kutat látni: kár. Kútból vizet meríteni: betegség, veszteség.
Kutya: szerencsétlenség.
Lábat mosni: betegség.
Lárma: ijedelem.
Légy: ellenség.
Létra: veszedelem.
Liba: egészség.
Liszt: ijedtség.
Ló: nagy öröm.
Lövést hallani: jó hír.
Madár: hír.
Malom: gazdagság.
Méh: veszekedés.
Menny: jólét.
Mennydörgés: jó hír.
Meztelennek lenni: veszteség, betegség.
Nap: szerelem, barátság.
Nőket látni csókolózni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Orrot elveszteni, megsebezni: veszteség, betegség.
Óra: rossz hír, ijedtség.
Örülni: könnyezni.
Ördög: nagy szerencse.
Pénz: könnyek.
Pipa: harag, veszekedés.
Rák: bánat.
Róka: egészség, jólét.
Sár: veszteség, betegség.
Sárgarépa: sírás.
Sárga szín: irigység.
Só: szerelem, barátság.
Szalag: utazás.
Szeg: családi civódás.
Szekéren utazni: sikertelenség.
Szolgálni: családi szaporodás.
Szőlő: könnyek.
Tehén: gazdagság, szerelem.
Tetű: sikertelen vállalkozás.
Tojás: veszekedés.
Tövis: gyalázat, szerencsétlenség.
Tyúk: rossz hír.
Vaknak lenni: bánat.
Vasat eladni: szerencsétlenség, Vasat venni: szerencse.
Vásár: nyereség.
Vér: ijedtség.
Vessző: siker.
Virág: bánat.
Zsír: ijedtség, veszteség. Mindennapi álmok jegyzéke (Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)
 

Ablakon kinézni: vendéged elmarad, Ablakot nyitni: hideg időjárás, Ablakból kimászni: ne menj vásárra, mert elkötik a lovad, Ablakfa: nőnek pletykát, férfinak hazugságot jelent.
Ágyék: Ha fáj: váratlan meghívás. Sovány ágyék: üres kamra. Kövér ágyék gyermekáldást ígér.
Ajándék: Nőnél: kedvest szerez. Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencsés lesz, talán megházasodol. 
Ajtó: Nyitott: közeli látogató. Csukott: valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők. Törött ajtó: családi perpatvar. Ajtócsikorgást hallani: váratlan vendégség és kellemetlenség.
Alma: öröm és egészség, Almát látni: szeretőknek igen jó, Almát (édes) enni: önmegtartóztatás, Almát (savanyú) enni: magunk csinálta kellemetlenség áll előttünk. Almát kapni: ajándékba részesülsz.
Anya: édesanyát látni: ajándékot jelez, édesanyát holtan látni: öröm,
Anyós: jobb, mint a híre.
Apa: boldog családi élet.
Apáca: őrizkedj a titkos fájdalmaktól.
Barátnő: Gyász. Biztos szomorúság.
Barázda: gazdaságodban nyereség.
Bazsarózsa: Szerencse a szerelemben.
Békétlenkedni: Esős időt jelent.
Berekedni: Harag.
Beszélni: Közeli betegség: ha tudod, mit beszéltél: nyereség, beszélést hallgatni: kellemes látogatás, beszédet tartani: civakodásba keveredsz.
Bíbic (ha kiált): Jó kívánság.
Bizonyítvány: Vendéglátás.
Bolha: Hiú remény.
Brekegés: Jó hír.
Bukfenc: Jó aratás.
Büdösbanka: Paráznaság.
Cincogás: Szerencse.
Cipész: Váratlan költség.
Citrom: Halál. Citromot enni: jólét.
Cukor: Hízelkedés jegye.
Cukrász: Harag.
Cukrászda: Gyomorrontás.
Csákó: Veszedelem.
Csapóajtó: Fenyegető veszély mutatója.
Csemege: Közeli eljegyzés.
Csempész: Csalódás.
Csiga: Jó jel.
Csipa: Szerelem.
Csók: Általában szomorúságot jelez.
Dajkálni: Szerencsét mutat.
Dáridó: Barátokkal: betegség, Ellenségekkel: szép idő.
December: Sok öröm.
Denevér: Hiúság.
Dobni: Játék. Láz. Betegség.
Dög: Szomorúság. Dögszag: jó hír. Döglött állat, főként ló: hosszú élet jegye.
Duda: Váratlan öröm, jókedv.
Dübörgés (-t hallani): Jegyez nyugtalanságot. Máskor hűséget semmisítünk meg.
Ecet: Ecetet inni: jó nyereség. Ecetfa: mulatság jele. Ecetesüveg: kár, törés, romlás.
Egér: Városban bátorság jele.
Éhes ember (-nek enni adni) meggazdagodást jelez.
Elefánt: Gazdagnak jó, szegénynek rossz.
Eljegyzés: Nagy kellemetlenség.
Esti harangszó: Ismerőst temetnek.
Evőkanál: Jegyez szerencsét.
Fácán: Szerencse.
Fahéj: Szabóval lesz dolgod.
Fagylalt: Csalódás.
Fajtalankodás: Jó egészség.
Farkas: Rövidülnek a napok.
Fehérnemű: Rák havában: gonosz megszólás.
Férfi: Jó egészség.
Fodrász: Pletyka.
Gallér: Minél nagyobb, annál jobb.
Gavallér: Szép idő.
Gesztenye: Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.
Gomba: Öreg ember.
Gomb: Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.
Gombócot főzni: rágalom. Enni: betegség.
Görbe: Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.
Göröngy: Akadály.
Gumó: Közönségesen: fáradtság.
Gúnár: Mindig levelet mutat.
Gyapjú: Betegség.
Gyémánt: Mindig betegség. Talált gyémánt: büszkeség.
Gyertya: Általában hosszú életet jegyez.
Gyilkos: Veszedelem. Semmire se jó. Gyilkosságot látni: levél rossz hírrel. Gyilkosság áldozatává lenni: rövid boldogság.
Gyönyör: Gazdagság.
Gyufa: Égő gyufa: látogatás. Pislogó gyufa: hideg időjárás. Gyufa, amelyet asszony tart kezében: új ismeretség. Gyújtogató, akit üldöznénk: szeles idő, betegség a birkák között.
Gyümölcs: Általában gazdagság.
Gyűszű: Hiábavaló fáradozás valamely tervünk megvalósításához.
Hab: Szegénység.
Hagyma: Erős vérzést jelez.
Halász: Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló: ravaszságban lesz részed.
Halott: Rossz idő. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.
Hárs: vidámság.
Havat látni: rövid betegség.
Ház: Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égő ház, amely nem a tied: jó
Hold: Betegnek halál.
Hinta: Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.
Hízni: Gazdagodás.
Hüvelykujj: Boldog élet.
Ibolya: Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.
Ikra: Pénz. Vízöntő havában: nagy ebéd.
Ima: Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.
Inas: Kis kellemetlenség.
Ingaóra: Fáradtságos nap jele.
Íny: Levél.
Iszákos asszony: szerencse.
Izzadtság: Többnyire betegség jegye.
Jácint: A félelem jegye. Nagy megerőltetést jegyez.
Január (hónap): Veszekedést mutat.
Játék: Szerencsével játszani: szerencse a szerelemben. Veszteséggel: valamit találsz utadban.
Jég: Gond és betegség.
Jegenye: Változó szerencse.
Jelmez: Névtelen levél.
Jobb kéz: Akaratod ellenére elárulsz valakit, akit mélyen szeretsz.
Jövendőt mondani: Titok és idegen gond.
Kacér asszony: Borús idő.
Kacsa: Megszólás. Jó idő. Repülő kacsa: esős időjárás.
Kakas: Újdonságot hallasz, de nem sok öröm van benne. Nőknél: szerencse. Kakaskukorékolás: öröm, betegnek gyógyulás. Kakas, amely tojást rak: betegség képe. Verekedő kakasok: jelentenek háborút, gazdagságot. Kakas tyúk hátán: szerencse a szerelemben.
Kalapács: Régi házassági terv sikerül.
Kandúr: Mindig szerelem.
Kalitka: Madárral: érzéki örömöket jegyez. Üres kalitka: megszabadulás egy asszony rabságából.
Kancsal ember: Veszedelem, Kancsal asszony: szerelmi kínszenvedés. Öregnek mulatság.
Kapocs: Pénz.
Káromkodás: Annyi, mint a szamárordítás: rossz idő.
Kasza: Haláleset. Gyógyíthatatlan betegség. Kaszálás: rossz jegy. Nyilasban kaszálni: végrendelkezés. Erdőben: hosszú élet. Kaszálni, és semmit sem markolni: szomorúság. Kaszát fenni: szerelmi hiba.
Kéj: Minél nagyobb, annál nagyobb bánat.
Kereszt: Szerencse.
Kilenc: Jó hír.
Kisujj: Kár.
Kolbász: Minél hosszabb, annál jobb: nagy életkor, de rossz hír is.
Korcsolya: Egy kisember hasznodra lesz.
Köd: Bizonytalan jövő.
Könyök (ha fáj): Rossz sógorság.
Küszöb: Haláleset.
Labdázni: Gond.
Lándzsa: Jó hírek.
Lant: Becsület.
Lapát: Általában munkát jegyez. Kis lapát: megkönnyebbülés. Mást lapátolni látni: titkot tudunk meg. Szélben lapátolni: gonosz kívánság, amelyre ráfizetünk. Vizet lapátolni: jegyez segítséget levél útján. Péklapát kenyér nélkül: mutat lakásváltozást, kenyérrel: házasságot.
Lazac: Szenvedés, amely szerencsét hoz.
Lefátyolozott nő: hamisság.
Lekvár: Minden könyv szerint gazdagság. Lekvárba lépni: jó házasságot kötni.
Liliom: Érzéki szerelem jelvénye.
Lomb: Utazás.
Lyuk: Csak ha kicsi, akkor jó. Ürgelyuk: bujdosás. Rókalyuk: rossz vásár. Egérlyuk: kis jövedelem.
Macska: Féltékenység és lángoló szerelem. Paráznaság.
Madzag: Levél.
Mák: csalódás. Mákvirág: múló öröm.
Mankó: Jó barát.
Megcsalni férjet: betegség, mást: szerencse.
Mellény: Akármilyen gond.
Misét hallgatni: Jó vállalkozás.
Mókus: Váratlan öröm. Minél hosszabb a mókus farka, annál tartósabb örömünk.
Mostoha: Váratlan segítség.
Mozsár: Gond.
Nadrággomb: Árulás.
Nap: Napsütés általában: Hű szívet jelent.
Napraforgó: Becsület. Tisztesség. Munka.
Narancs: Keserűség egy asszony miatt.
Nefelejcs: Általában némi öröm. Imakönyvben: elrepülő élet.
Nevetők: Másoknak: szomorúság; nekünk: öröm.
Nótát énekelni: Mulatság.
Nős férfi: Titkos bűn.
Nyáj: Boldog jövő.
Nyak: Erősség. Vastag nyak: minél vastagabb, annál jobb. Nyaklánc asszonyon: ajándék egy ismeretlentől.
Nyál: Jókedv, amely váratlanul ér.
Nyers (hús): Pletyka.
Nyírfa: A szegénység fája.
Nyom: amelyet homokban vagy hóban látunk: titok nyomára vezet.
Nyúl: rendszerint félelem. Nyulat látni terhes asszonynak: igen nagy veszedelem. Nyúlganéj: minél apróbb, annál kisebb szerencse. Nyúlláb: utazás, meghívás.
Odú: Titok.
Olaj: Általában egészség. Olajat inni: betegség. Olajat valakitől elvenni: örömet venni. Olajat adni: egészségünket gyengíteni.
Opál: Ha tied: nyereség, ha másé: hamisság, árulás.
Óra: Nyugtalanság.
Orgonavirág: Vigasztalódás virága. Orgonavirág illatát érezni idő előtt: váratlan szerelem. Orgona, amely arcunkból nőne: szomorúság.
Orr: Ha nagy: nagyon jó. Kis orr: kis szerencse.
Országút: Úton járónak jegyez kénytelen tétlenséget, másnak: nem várt utazást.
Orvosság: Ha keserű: gonosz rokonok ármánya; ha édes: váratlan ismeretség.
Ostya: Bűnbánat, vallomás.
Oszlop: Sok oszlop: sok becsület. Oszlopot elásni látni: nagy szerencsétlenség.
Orvost látni: Rossz hír.
Öböl: Remény.
Ököl: Sértés, amelynek megtorlásán soká törjük fejünk.
Ölni valakit: Mutat megkönnyebbülést.
Öngyilkosságot elkövetni: nagy nyereség.
Örökölni: Szomorúság.
Őrzőangyalt látni: Veszély jegye.
Őszike (virág): Kis öröm.
Őz: Valakit megkövetünk.
Özveggyel hálni: Igen szerencsés híradás.
Pajzs: Jegyezd meg első reggeli gondolatodat, s szerinte cselekedjél.
Palacsinta: Kellemes vendég. Esetleg katona.
Pálinka: Utazás. Néha a másvilágba.
Panaszkodni valakinek: Közelgő öröm.
Pap: Betegnek: rossz.
Paradicsom: Gondtalan élet.
Paróka: Keserűség.
Pázsit: Kalandos élet.
Penész: Mindig pénz.
Perec: Jó vásár.
Persely: Szegénynek becsület; gazdagnak betegség.
Pióca. Mellfájás.
Pipacs: Vendég.
Pokróc: Sértés.
Púp: Büszkeség.
Püspök: Megnyugvás.
Rács: Veszekedés. Rácsos ablak: szép idő.
Ragasztani: Veszedelem.
Rágyújtani a pipára: Esküvő.
Rajz: Gond.
Regényt olvasni: Lustaság.
Repce: Mindig civakodás.
Repülni háztetők felett: Szegénység. víz és mező felett: gazdagság. Toronyra repülni: gonosz ítélet.
Robbanást hallani: Szerelem
Rongy: Szerencse. Piros rongy: mutat cigányasszonyt. Rongykereskedő: hideg időjárás.
Rosta: Régi per.
Rum: Betegség.
Rügy: Öröm.
Sakk: Levél.
Sapka: Igazad lesz. Nagy sapka: nagy becsület. Lopott sapka: öröm. Szép idő.
Sarkcsillag: Úton járónak: szerencse.
Savanyú leves: Jókedvű nap.
Serpenyő. Örökség.
Sietni valahová: Nyereséges vállalat.
Síp: Csalódás. Hideg idő.
Sóska: Házi pörpatvar.
Sót enni: Nehéz idők.
Sört főzni: Jó jövedelem.
Sündisznó: Titkos ellenség.
Szabni: Kereskedőnek kár. Másnak bűnhődés valamely szerelem miatt.
Szakács: Pazarlás. Szakácsné: Meghívás
Szalonnát enni: Betegség.
Szamár: Sok munka.
Számla: Hír.
Szappan: Betegség.
Szegfű: Ismeretlen férfi vágya nő után.
Széna: Jó hír. Szénakazal: gondtalan örökség.
Szerszám: Szerencsés jegy.
Szikla: Ha megmozdítod: szerencse.
Szirom: Szerelmeskedés.
Szőke lány: Csalfaság.
Szűz (mezítelenül): Szégyenbe esünk. Szüzet hálótársul kapni: Nem nagy előny.
Tábla: Temetésre hívnak.
Tagadni: Szégyen.
Talp: Eredményes vándorlás.
Tarhonya: Egészség.
Tégla: Csalódás.
Tenger: Ha viharos: gond, ha sima: beláthatatlan ügy.
Tinta: Szegénység.
Tokaji bor: Jó jegy.
Torkot látni: Félelem.
Torta: Lakodalomban: jó kívánság; máskor: betegség.
Tövis: Búbánat.
Trágya: Nyereség. Jó esztendő.
Tűz: Megszakadt barátság.
Utca: Kellemetlenség. Utcán mosakodni: leánynak szép ismeretséget jegyez. Utcán illetlent elkövetni: Közeli szerelem.
Udvar: Minél nagyobb, annál jobb.
Ugatás messziről: Jót jegyez; közelről: haláleset. Ha magunk ugatnánk, hogy kutyát vagy embert megijesszünk: nagy betegség, amelyet otthonunktól távol szenvedünk.
Ujjal játszani: öregnek egészséges, fiatalnak szomorúság. Ujjat szopni: Lánynak levertség.
Undort érezni: Öröm.
Unokával beszélni: Gazdagság.
Uralkodni: Veszteség.
Üllőt látni: Jó.
Ülni valahol sokáig: nagy haszon. Vasban ülni: öröm.
Ültetni fát: boldogság. tyúkot: hideg idő. virágot: kedvetlenség. Akasztófát: marhavész.
Ürge: Nyeremény.
Üstökös látni: Jó hír. Üstököd, ha szép: jó mind férfinak, mind asszonynak.
Üvegcserép: Múló öröm.
Üvegpohár fáradtság.
Vacsora: Nehéz álom.
Vágni valamit: Jó eredmény.
Váll: Erősség jele.
Vanília: Szerelmeskedés.
Varjú: Haláleset.
Vasalni: Levél.
Veréb: Veszekedés.
Vese: Gyász.
Viola: Az öröm virága.
Virág: Gazdának bő termés.
Vörösbeggyel beszélni: Jegyzi meg nem tartott ígéretedet.
Zab: Szükség.
Zacskó: Nyereség.
Zaj, amelynek eredetét nem ismerjük: jó hír. Ha látnánk, mi okozza a zajt: megbánás.
Zafír: Kellemetlen látogatás.
Zár: Titkos ellenség.
Zivatar: Betegség.
Zöld: Remény.
Zúgás: Fejfájás.
Zománc: Bánat.
Zúza: Szegénység. Álomértelmezések
(A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)

Ablak: Nyitott: lehűlés jön. Törött ablak: az utazást el kell halasztani. Ablakon kimászás: nem ajánlatos vásárba menni. Ablakon kiesés: veszedelem várható.
Ágy: ha tiszta, fehér, a veszekedés végét jelzi (indonéz hiedelem).
Állat: Legelésző: hű barát. Állatszelídítés: türelemmel viselt nehézségek. Üldöző állat: rossz idők várhatók. Kövér állat: szerencsejátékban nyereség. Sovány állat: gondok, problémák. Vérengző állat: ellenségeskedés.
Arc: Mosolygó: kellemes élmények, vagy gazdasági fellendülés. Groteszk, kellemetlen arc: rossz ómen.
Autót vezetni: a befektetésekben óvatosságra int. Hosszasan autót vezetni: pénz áll a házhoz.
Bagoly: gyógyíthatatlan betegség vagy halál.
Datolyapálma: korai halál (kínai hiedelem).
Egér: családi gondok, vagy kedvezőtlenre forduló anyagi ügyek. Egerek a kamrában: ínséges idők jönnek.
Ékszert venni: boldogság, eladni nagy kár. Ékszert látni: szívfájdalom. Nyaklánc elvesztése: szenvedés a szeretett lény halála miatt.
Erdőn átvágni, erdőben sétálni: az álmodó átmeneti időszakot él meg. Erdőben eltévedni: új időszak kezdődik életében.
Esernyő: Lyukas esernyőt látni: veszekedés. Esőben nyitott ernyőt vinni: minden területen szerencse, csukott esernyőt hordani: balszerencse az üzleti életben.
Étel: fizikai és érzelmi táplálékot valamint energiát jelez. A gyümölcs általában érzékiséget, a mirelit ételek hideg érzelmeket jeleznek.
Fagyöngy: örömteli események, sok boldogság, vagy kellemes, baráti környezet.
Fák (buják, zöldek): új reményeket, vágyakat jelent, de erőt és stabilitást is kifejezhet. Fára mászás: a kitűzött célok elérését ígéri, a mászás nehézsége e célok elérésének sebességére utal. Favágás: az energia és a pénz értelmetlen elfecsérlése. Kidőlő fa: talajvesztés, rossz irányba haladás.
Farkas: némaságot okoz.
Fém: erőt és szilárd jellemet jelez, de a társadalom kegyetlen oldalát is szimbolizálhatja
Fésű: bosszúság. (Ugyanezt jelenti, ha leesik a fésű.)
Fog: Elülső fog kihullása: valamelyik szülő halála (kínai hiedelem). Fogat látni: hamarosan fontos hír, vagy levél érkezik. Fogfájás: közeli hozzátartozó halála. Műfogsor: váratlan segítség a problémák megoldására. Ezüst fog: gazdagság, arany fog: szenvedés. Zápfog: ellenségeskedés, zápfog kihullása: ellenség halála (arab hiedelem).
Fonál: a facér nőnek hamarosan egy jómódú férje akad.
Gyémánt birtoklása: tisztelet és elismerés magas körökből.
Gyík: ismeretlen ellenségre figyelmeztet.
Gyöngy: megfontoltság az új vállalkozásokban, tervekben.
Haj: gondatlanságra, a körültekintés hiányára int.
Hal: egy közeli ismerős teherbe esése.
Halott: a jelenlegi körülmények nem sok jóval kecsegtetnek, semmiféle egyezségbe, szerződésbe nem szabad belemenni.
Háromszög: szerelmi légyott várható. (Ugyanezt jelenti a hatos szám álma is.)
Házasságkötés: egy családtag halála. Ha idegen kötik: távoli ismerős vagy barát halála. Házassági ajánlat: a körülmények rosszabbra fordulnak. Frigyre lépés a jelenlegi házastárssal: boldog, örömteli házasság, vagy új életszakasz – például szülővé válás – kezdete.
Holdfogyatkozás: valamilyen eddig elrejtett tulajdonságra, titkolt hibára fény derül.
Kígyó: Magányos kígyó: gonosz, testi épséget is veszélyeztető ellenség. Sok kígyó: balszerencse sorozata a szerelemben és a vállalkozásban. A fenyegető kígyók legyilkolása: felülkerekedés a nehézségeken. Vipera: balszerencse, megölése általában jó ómen.
Főzés: uralkodásra törekvés a környezet fölött, de gondoskodásra, szeretetvágyra is utalhat.
Koporsó: Üres: kibékíthetetlen véleményeltérés a környezettel. Holttest található benne: depressziós időszak, a személyes szabadság korlátozása várható.
Korona: némi siker, de sok megaláztatással. Állapotos nőnek leánygyermeket, másnak megcsalatást ígér.
Kutya: alattomos ellenség. Másik változatban: nagy siker, állhatatos barátok. Ugató kutya: rosszabbodó életkörülmények.
Ló: minden esetben szerencsés előjel. Ez még a halottas kocsit húzó tolldíszes lovakra is igaz, azok ugyanis esküvőt jeleznek előre. Hasonlóképpen vélekednek az arabok is. Aki lovakkal, öszvérekkel vagy szamarakkal álmodik, az jót remélhet, mert a Próféta azt mondta: "A férfiak szerencséje a lovaik üstökéhez van kötve az utolsó ítélet napjáig."
Macska: általában kedvezőtlen előjel, jelezhet hűtlenséget, árulást vagy valamilyen szerencsétlenséget. Az álomban támadó macskák, ellenséget jeleznek, de ha eredményesen megküzd velük az ember, akkor nagy nehézségeken sikerül keresztülvergődnie, és hírnévre tehet szert.
Madár: hajadon számára férjhez menést, a repülő madarak sikeres életet jelentenek
Majom: hízelgő, álnok barátokra figyelmeztet.
Makk: vagyongyarapodás. Makkevés: asszonynak jómódot, magas pozíciót ígér. Makk lerázása a fáról: vágyak teljesülése az üzleti életben vagy a szerelemben.
Medve (megölése): menekülés szorult helyzetből. Medvét látni: fiúgyermek születése (kínai hiedelem).
Méhek: tűzvész. Mézet enni: szerencse.
Menstruáció: a feszültség csökkenése, a szorongás oldódása.
Mosómedve: fel kell készülni a védekezésre, mert valahonnan támadás várható.
Napfogyatkozás: túlzásba vitt élvezetek.
Papagáj: megtréfálás várható. Beszélő papagáj: kigúnyolást jelez.
Páva: ha rikolt, szerencsétlenség; ha repül, kis öröm, melyért nagy árat kell fizetni; ha alszik, csábítás; ha a napon sütkérezik, veszedelem egy asszony hiúsága miatt. A döglött páva egy öregasszony szerelmére figyelmeztet. Páván lovagolni: megszégyenülést egy szerelemben. Pávát enni böjtölés idején: gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.
Pénz (vagy pénznyereség): siker, vagyonosodás. Talált pénz: szeretet- és hatalomvágy. Pénz elvesztése: átmeneti zavarok, boldogtalanság a családi életben, visszaesés a vállalkozásban. Pénz ajándékozása: szeretet hiány, szeretet keresése. Pénztelenség: félelem a társadalmi státusz elvesztésétől.
Pillangó: megnyugvás iránti vágy. Emellett a pillangók kreativitást, romantikát, élvezetet és szellemiséget is kifejezhetnek.
Pók (pókháló): problémák, gondok, pereskedés. Pók elpusztítása: anyagi kár, értékes tárgy elvesztése (orosz hiedelmek). Nálunk – a tarantella pók kivételével – az összes pók jó szerencsét jelent.
Rózsa: Fehér rózsa: ártatlan lány szerelme. Hervadt rózsa: elfelejtés. Ajándékba kapott rózsa: szívet megremegtető öröm, kellemes találkozás.
Só: új ízek és ragyogó élmények megjelenése. Eredményes erőfeszítések, elismerés, hangulatjavulás, életerő növekedése.
Sör (vagy sört inni): boldogság, ihlet, mozgalmas társadalmi élet.
Strucc: halálhír, pusztulás.
Szamár: Szamárháton ügetés: célok elérése, szerencse és boldogság. Leesés a szamárhátról: balszerencse, bánat.
Temető: szomorúság, feldolgozatlan fájdalom.
Teve: túlzott tehervállalás, elfojtott érzelmek. (Más értelmezésben: képesség a problémák megoldására, az akadályok leküzdésére.)
Tű: egy barátság vége. Tűt találni: megbízható barátok. Tűt keresni: fölösleges aggodalmak.
Tyúk: hír érkezése.
Újszülött: ártatlanság, tisztalelkűség, melegség, új szerelem vagy új barátság kezdete.
Utazás: törekvés az életcélok elérésére. Utazás ismeretlen területen: veszély a versenytársak részéről
Varjú: csalódás mindenben, bánat, balszerencse, esetleg halál.
Vér: élet, szerelem, szenvedély és csalódások.
Víz (tiszta): jószerencse, vagyonosodás. Zavaros víz: szomorúság betegség vagy halál miatt.

 

Hozzászólások  

0 #38 Palffy Viola 2015-10-24 06:35
Kedves Erzsébet!
Köszönöm!

Úgy tűnt ártani akart nekem és én megállítottam.
Nem volt barátságos, de feltaláltam magam.

Üdvözlettel Viola!
+1 #37 Rosta Erzsébet 2015-10-23 16:19
Kedves Viola! – Re: #34
A szellemek álomban olyasmit jelenítenek meg, ami többé nem szerezhető meg, vagy nem elérhető. Azt kellene kiderítenie, hogy vajon mit akarhat, mi a célja az álmában látott szellemnek. De arra is utalhat az álma, hogy változtatnia kellene, és ideje lenne felhagyni idejétmúlt viselkedésével vagy gondolkodásával . Mivel szembeszáll a szellemmel, lehet, hogy már jó úton jár. Ha ez a helyzet, nem ismétlődik meg az álma.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #36 Rosta Erzsébet 2015-10-22 12:51
Kedves Petra! – Re: #33
Mivel semmit sem írtál magadról, és azt sem árultad el, hogy miért akartad saját kezűleg elvenni az életed, csak általánosságokb an tudok segíteni álmod megfejtésében.
Általában olyankor álmodnak az emberek öngyilkosságról , amikor már nem látnak semmilyen kiutat, úgy érzik, az életük kudarcot vallott. Intenzív bűntudat, megbánás vagy reménytelenség jellemzi ilyenkor az ember életét. De az is lehet, hogy valójában még álomban sem eltökélt az öngyilkossági szándék, vagyis az egyedüli célja e tettnek az, hogy felhívjuk a problémáinkra környezetünk figyelmét. És azt sem hagyhatom ki, hogy egy „sikeres öngyilkosság” akár pozitívan is értékelhető, ugyanis azt jelzi ezzel a tudattalanunk, hogy eredményesen megszabadultunk valamilyen nem kívánt függőségtől, vagy az énünk rossz oldalától. Hogy a fentiek közül melyik illik a leginkább rád, arra magadnak megadnod a választ.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #35 Rosta Erzsébet 2015-10-22 12:29
Kedves Erika! – Re: #30
Mivel álmában nem véletlenszerűen bukkan fel, hanem az utóbbi időben visszatérő helyszíne álmainak a bevezető mondatában leírt krematórium, nem jó jel, ugyanis arra utalhat, hogy mostanában negatív érzések dominálnak az életében, és ha minden ugyanígy (azaz változatlanul) megy tovább, ezek az érzések minden jót elpusztítanak, ami megmaradt. Ha valóban ez áll az álmai mögött, sürgősen változtatnia kellene, és pozitívabb gondolkodásra lenne szüksége. Ebben az olvasatban nem véletlen, hogy elzavarják a hamvasztóból, hiszen önnek valójában ott „nincs semmi keresnivalója.” Másrészről szimbolikusan azt is jelezhetik az álmai, hogy valami, amire vágyakozott, végérvényesen elszállt, elérhetetlenné vált. Ami az önöket üldöző fehér bagoly megjelenését illeti, nehezen illeszthető a képbe, ugyanis a hóbagoly normálisan a sarkkörön túl él, vagyis elsősorban az északi népek számára bír szimbolikus jelentéssel. Ettől függetlenül megjegyzem, hogy negatív kontextusban a nagy fehér bagoly veszekedéseket, valamint fölösleges (eredményt nem hozó) erőfeszítéseket jelezhet. Ez hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelezheti, hogy nincs sok értelme harcolni az „ellenségeivel” , jobban teszi, ha kerüli a konfliktusokat.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #34 Pálffy Viola 2015-10-22 04:12
Kedves Rosta Erzsébet!

Egy olyan álmom volt amiben egy áttetsző gonosz szellem volt. Aki mindenáron elakart kapni. Én megakartam állítani és csapdát állítani. A következő jelenet az volt, hogy megbújtam és amikor arra jött kinyitottam az ajtó és neki szaladt. 2x láttam őt, de nagyon nehezen lehetett észre venni, de megláttam. Nem mondott nekem semmit, azt sem tudtam, hogy nő e vagy férfi.. Csak éreztem, hogy ő ártani akar és nem barátságos..

Köszönöm szépen!
0 #33 Petra 2015-10-20 10:28
Sziia! Azt szeretném kérdezni hogy mit jelent az hogy öngyilkos leszek de mégse haltam meg? Ez mit jelent?
0 #32 Pálffy Viola 2015-10-19 10:26
Kedves Rosta Erzsébet!

Mindenesetre köszönöm a visszajelzést!

Jó, hogy ezt is tudom.

Teljesen korrekt!

Üdvözlettel Viola
+1 #31 Rosta Erzsébet 2015-10-19 07:43
Kedves Viola! - Re: #29
Az elküldött álommal kapcsolatban nemcsak az a problémám, hogy nem ön az álomgazda (vagyis az álom másvalaki „tulajdona”), hanem az is, hogy a barátnője egy személyt név szerint is megnevez benne. Mivel az álomgazdától nem kaptam erre felhatalmazást, valamint figyelemmel arra, hogy az álom értelmezése esetleg sérelmes lehet egy harmadik személyre, remélem, megérti, hogy az elküldött álom megfejtésére nem vállalkozom.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #30 Erika 2015-10-18 01:19
Kedves Rosta Erzsébet!

Álmomban egy pinceszerű hamvasztóba mentem, ami egyébként visszatérő helyként jelenik meg mostanában az álmaimban, és a tulajdonosok nem szívesen látnak ott. Egy fehér bagoly üldözőbe vette páromat, majd a tulajdonosok kiabáltak, hogy azonnal üljünk kocsiba és tűnjünk el onnan. Valahogy az ex férjem kocsija került oda és azzal távoztunk, majd megálltam, mert a tulajdonosok hívtak, de nem volt térerőm és ki kellett szállnom a kocsiból, majd megpróbáltam a baglyot elzavarni, hogy vissza tudjak ülni a kocsiba, majd párom jelezte, hogy nyitva a csomagtartó, így valószínűleg a bagoly bejutott. Ezután felriadtam. Két napja derült ki a 13 hetesen ultrahangos vizsgálaton, hogy 7 hetesen elvesztettem a babámat és nem volt szívhang.
0 #29 Pálffy Viola 2015-10-16 08:45
Kedves Rosta Erzsébet!
Ezt az álmot egy barátnőm küldte el nekem, hogy velem álmodott.

"Tegnap reggel,mielőtt az ébresztő óra megszólalt álmomba láttalak,a Bálint Csilla volt melletted,valah ova érkeztetek.Ahog y a széken ültél háttal láttalak,egy fekete poloska a hátadról mászott a válladra,onnan leesett az asztalra elibed.Itt megszakadt.Külö nösebb jelentősége gondolom nincs.Ennyi volt."

Köszönöm szépen!
üdvözlettel Viola
0 #28 Pálffy Viola 2015-10-14 18:20
KÖSZÖNÖM SZÉPEN! Mostanában igaz, hogy sok olyan dolog jelenik meg az életemben ami erőmet is veszi. sajnos ahogy ön is írja meglehet vannak olyan dolgok amiket nem kellő képen kezelek. Sokat invesztálok és lehet nem kellene. Találó.

Minden jót Viola
+1 #27 Rosta Erzsébet 2015-10-14 13:33
Kedves Viola! – Re: #26
Mivel nem írt betegségről, feltételezem, hogy egészséges, vagyis az álmát szimbolikusan kell értelmezni. Az a tény, hogy álmában vért köp, vérveszteséget jelez. A vérveszteség álma pedig általában érzelmi kimerültségre utal. Lehet azonban az álmának egy alternatív értelmezése is. Ez esetben a vérköpés az energiája elpocsékolását jelzi. Álma azt sugallhatja, hogy túl sok időt szentel értelmetlen, haszontalan dolgokra.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #26 Pálffy Viola 2015-10-13 06:03
Üdvözletem Kedves Rosta Erzsébet!

Nagyon rövid álmom volt, a lényege, hogy vért köptem, a wc- csészébe. Egyszer csak a vér ahogy köptem egymás után egyre feketébb lett és egy nagyobb mennyiség távozott.

üdvözlettel Viola
0 #25 Rosta Erzsébet 2015-10-05 16:17
Kedves ’SG2001’! – Re: #21
Mivel - mint írja - a legtöbb álmát szinte azonnal elfelejti, lehet valami üzenete a meglehetősen részletesen és érzékletesen leírt álmának. Talán éppen az, hogy a való életünk - a környezetünk, a közösség elvárása, vagy az esetleges büntetéstől való félelmünk - gyakran arra kényszerít bennünket, hogy elhallgassuk, eltitkoljuk apróbb vétségeinket. Pedig a valóság az, hogy senki sem tökéletes, és bizony nem jó, ha túl sokáig hordozzuk magunkban a bűntudatot. Csak azzal tudjuk „megtisztítani” a múltunkat, és megszabadulnia ettől a „tehertételtől” , ha vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. Álmával a tudattalanja arra mutat rá, hogy nem jobb, de nem is rosszabb másoknál. Miután láthatja, hogy büntetés elviselhető, és sorsközösséget érez osztálytársaiva l, egyszerre felszabadultnak érzi magát. Talán azért is lephette meg az álma, mert csupán beszélő viszonyban van osztálytársaiva l, és a jó közérzete abból fakadt, hogy végre egy „csapatban” érezhette magát…
0 #24 Rosta Erzsébet 2015-10-04 16:09
Kedves Eszter! – Re: #22
Sajnos azt nem írta meg, hogy van-e gyermeke, illetőleg hogy az életkora alapján lehetne-e, így csak feltételezem, hogy gyermektelen, és szeretne családot alapítani. Ha ez igaz, akkor az álma akár ezt a vágyát is szimbolizálhatn á. Ugyanakkor nehezen tudom értelmezni, hogy boldogságot érzett álmában, ugyanis a fekete nem az öröm színe, és az üres babakocsi sem pozitív jelentésű. Ez utóbbi arra utalhat, hogy elszalasztott valamilyen lehetőséget, ami joggal feszélyezi. Másrészről jelezhet bizonytalan életet, magányosságot is, illetőleg azt sugallhatja, hogy többet kellene törődnie az önben élő „belső gyermekkel.”
Üdvözlettel,
Erzsébet
+1 #23 Rosta Erzsébet 2015-10-04 15:50
Kedves Viola! - Re: #20
Elég egyértelműnek tűnik az álma, azzal ugyanis, hogy száraz, keserű kenyeret kap a párjától, melyről utólag az is kiderül, hogy penészes, metaforikusan azt jelzi a tudattalanja, hogy nem bízhat abban, amit férje „kínál” önnek, de az ígéreteiben sem szabad vakon hinnie. Úgy is fogalmazhatnék, hogy „lejárt a szavatossága”. Másrészről a kemény penészes kenyér arra is utal, hogy sok stresszel járó, válságos időszak vár önre, melyből csak nehézségek árán sikerül kievickélnie.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #22 Németh Eszter 2015-10-02 04:22
Kedves Erzsébet!

Álmomban egy üres fekete babakocsit tologattam. Boldogságot éreztem, de nagyon feszélyez, hogy nem volt benne gyermek.

Ennek van valami ésszerű jelentése?
Válaszát előre is köszönöm.

Németh Eszter
0 #21 SG2001 2015-09-30 17:16
Az álom úgy kezdődött, hogy az osztályomban vagyok, minden teljesen átlagos, fiúk fociznak, megy a tracssparti, és valamiért fel van kapcsolva a villany. Valamelyik osztálytársam (asszem a padtársam, aki lány) elmondta, hogy az osztályunkban mindenkinek van egy sötét folt az életében, mindenki elkövetett valamit, amit nem kellett volna, s az iskolánk egy javító intézet (ami teljesen olyan, mint a többi suli, csak abban különbözik a többitőll, hogy x tanévre kötelezővé teszik az oda járást). Megtudom azt is, hogy én is csináltam valami ostobaságot, de azt nem tudtam meg, mit, csak azt, hogy amiatt 1,5 évre oda kell járnom, amiből 1-et már letöltölttem tavaly szeptember óta, tehát félévkor elhúzhatok, de addig muszáj abba a suliba végezni tanulmányaimat. Aztán hirtelen átugrik a kép máshova, fogalmam sincs, hova, talán egy erdő (?) szélén vagyunk, ahol van pár kicsi bódé, amik betonból készültek, kb. 3x5 négyzetméterese k, nincs rajtuk ablak, de az egyik oldaluk teljesen nyitott, amit le lehet redőnyözni. Ott van a közelemben pár fiú osztálytársam, éppen fociznak, de közülük csak az egyikre emlékszem. Folyton az jár a fejemben, hogy mindenkinek piszkos múltja van. Beleértve engem is. Bemegyek az egyik kis házba, ahol éppen két lány osztálytársam beszélget egymással, odamegyek hozzájuk, és valahogy felhozom nekik a témát. Látszik rajtuk, hogy nem szívesen beszélnek erről, de az egyik ugyan szűkszavúan, de elmondja, hogy kisebb korában (kb. 8 évesen) elment síelni a családjával, síelt lefelé, pont előtte elesett egy 40 év körüli férfi, ő meg áthajtott rajta síléccel, és eltörte a férfi gerincét. A másik osztálytársam, aki szintén szűkszavú volt, csak annyit mondott, hogy megölt valakit. Nagyjából itt véget ért az álom. Az volt a legfurcsább az EGÉSZBEN, hogy hiába voltam egy bűnöző, és hiába hallottam mindvégig hátborzongató dolgokról, én jól éreztem magamat az álom közben, sorstársaknak éreztem az osztálytársaima t. Fontos tudnivaló, hogy a való életben egyikkel se vagyok puszi-pajtás, csak beszélő viszonyban vagyunk egymással.
Az lenne a kérdésem, hogy ez mit jelent? Netán mind bűnözők leszünk felnőtt korunkban? :D De amúgy, viccet félretéve... van valami jelentősége? A legtöbb álmomat már ébredésnél elfelejtem, szóval ahhoz képest erre nagyon jól emlékszem. 14l, 9.-es
0 #20 Pálffy Viola 2015-09-30 07:25
Kedves Rosta Erzsébet!

Furcsa álmom volt.
A férjemmel ütünk valahol, és egy fél félig száraz kenyér volt nála és arról vágta le a címkét, majd vágott belőle egy szeletet és oda adta nekem. Furcsa érzésem volt hiszen éreztem, hogy az a kenyér nem igazán jó. Ránézésre elsőre csak keménynek tűnt de ahogyan elkezdtem enni keserű volt az íze és kiköptem. És akkor vettem észre, hogy azon a kenyéren kis penész foltok is vannak. Az előző levelemre ha még vissza tekint akkor tudja, hogy jelenleg válságban van a házasságunk.

Érdekelne mi a véleménye erről. Köszönöm szépen!
Üdv Viola
0 #19 Rosta Erzsébet 2015-09-29 16:13
Kedves Andi! - Re: #14
Általában olyankor álmodunk jóssal. illetőleg jósoltatunk álmunkban magunknak, amikor nem vagyunk elegendő információ birtokában, vagy amiatt, hogy elbizonytalanod tunk, iránymutatásra, segítségre van szükségünk. Ön azonban nem a jövőjére kíváncsi, hanem - az idős asszony - mint médium - segítségével kommunikálni kíván álmában elhunyt szerettével. Vagyis irányítani szeretné az álmát, arra vágyakozik, hogy Vele álmodjon, és „kommunikálhass anak” egymással. Az ilyen álmokat tudatos álmodásnak (angolul lucid dream) nevezi a pszichológiai szakirodalom. Én ugyan nem vagyok jártas e témában, de több helyen is azt olvastam, hogy a tudatos álmodás - kellő gyakorlással - megtanulható. Ha valóban ez jelentene önnek megbékélést, érdemes lenne körülnéznie a neten, a „tudatos álmodás” („lucid dream”) szavakat beütve a google keresőbe, biztosan talál segítséget.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #18 Rosta Erzsébet 2015-09-28 16:10
Re: K. Szonja és k. Gergely álmára
Meglehetősen csekély annak a valószínűsége, hogy két különböző személy - öt perc eltéréssel - ennyire hasonló álmot írjon le, ráadásul ugyanarról az IP számtól. Szívesen venném, ha megosztaná (megosztanák) velem, hogy mit ért (értenek) az összegabalyodot t kezeken, illetőleg azt is megírná (megírnák), hogy a való életben gyakori-e, hogy öszegabalyodik másokéval a keze (kezük).
0 #17 K. Szonja 2015-09-28 10:52
Hello!
Aminap azt álmodtam, hogy a volt párommal össze gabalyodott a kezünk, mellette viszont még volt ott valaki akire nem emlékszem. Majd az álom folytatásában kikerültem a gabalyodásából, viszont a párom másik két emberrel volt összegabalyodva , legalább is a kezeik.
Jelent ez valami konkrét dolgot?
0 #16 k. Gergely 2015-09-28 10:47
Hello!
Egy olyan álmom volt amiben több ember is szerepelt, voltak olyanok akiket nem ismertem fel, viszont a régi partnerem is benne volt. Az álom arról szólt, hogy kezeink össze akadtak, jobban mondva gabalyodtak, előszőr a volt párommal majd utána több emberrel is. Minek kéne betudnom ezt az álmot?
0 #15 Rosta Erzsébet 2015-09-26 11:28
Kedves Nemes! - Re: #11
Mindenekelőtt szeretném megnyugtatni, hogy a házastárs hűtlensége az egyik leggyakoribb álomtípus, azonban jóval ritkábban jelenti az ilyen álom azt, hogy valóban tartani kell attól, hogy megcsal a párunk. Bár ön azt írja, hogy visszatérő az álma, ha a mostani megelőzően legutoljára évekkel ezelőtt fordult ez elő, valószínűleg nem lehet nagy baj. Az álma inkább arra utalhat, hogy azt érzi, mostanában kevesebbet foglalkozik, rövidebb időt tölt együtt önnel a férje. Esetleg többet dolgozik, vagy esetleg valamilyen új hobbija támadt, vagy egyszerűen csak jobban odafigyel a saját egészségére, amit ön a tudata alatt úgy él meg, hogy kevésbé fontos a párja számára. A megcsalás metaforikusan úgy is értelmezhető, hogy az utóbbi időben nem ön a párja számára az első. Ha valóban ilyen érzése van, az lenne a legjobb, ha minél előbb megbeszélné ezt a férjével. Mivel az álmában nem sikerül a „megcsalásra” bizonyítékot szereznie, egyáltalán nem tűnik súlyosnak a helyzet.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #14 Andi 2015-09-25 05:40
Kedves Erzsébet!
Nekem is van 1.-szerettem,ak i nem lehet közöttünk!
Azt álmodtam,hogy találkoztam 1.-idősebb asszonnyal,és közölte h tud tenyérből jósolni,rögtön oda is adtam a tenyeremet!Ő rárakta 1.papírra és körül rajzolta nekem(a tenyeremet)-mon dott 1-2.(jelentékte len)dolgot aztán rákoncentráltun k a fentebb említett szerettemre,ő is érezte őt,és én is,írt valamit a papírra rám nézett és azt mondta h ezt íratta le velem: Love
Felkéltem és nagyon örültem,mert szinte már könyörgök h álmodhassak vele,és bár nem láttam,de üzent nekem,és éreztem h ő volt az!4.-éve már...és ez volt vele a 3.-álmom,pedig én úgy szeretnék álmodni vele.Csak azt nem értem miért üzent?És miért nem láthattam?Remél em tud valamit mondani nekem!Köszönöm szépen!
0 #13 Pálffy Viola 2015-09-21 13:33
Kedves Rosta Erzsébet!

Nagyon szépen köszönöm a válaszát!
Időközben sok minden történt és valójában sikerült letennem egy két dolgot.

További jó munkát!
Tisztelettel Viola
+1 #12 Rosta Erzsébet 2015-09-21 11:38
Kedves Ibolya! – Re: #8
Az első két álmát, melyben a barátjával találkozik - mivel igen szoros kapcsolatot mutat a valósággal, és a barátja jelenlegi élethelyzetét jellemzi - egyértelműen tárgyi álomnak lehet tekinteni, és nem szimbolikusan, hanem közvetlen módon lehet értelmezni. A leírása alapján úgy tűnik, hogy - bár nem biztos, hogy ezt tudatosan teszi - együtt érez vele, és komolyan foglalkoztatják a barátja gondjai. A szimpátia mellett talán azért is, mert ön ugyancsak hasonló időszakot él át. A barátja példája - és valószínűleg ez az álmai tanulsága - arra utalhat, hogy a felemás döntés nem jelent megoldást, az megromlott kapcsolat már nem visszafordíthat ó.
Bár egészen más a tartalma, az utolsó álma mintegy folytatása az előző álmainak. A kórházi operáció senki számára sem egy kellemes élmény, ezért az álma elsősorban a félelmével kapcsolatos. Az a tény, hogy álmában sebészeti beavatkozásra van szüksége (mivel a valóságban fizikai értelemben nem beteg), szimbolikusan azt jelzi, hogy valamit el kell távolítani az életéből. Ez nyilvánvalóan fájdalommal jár, de a sikeres műtét azt is jelzi, hogy utána kezdetét veszi a „gyógyulás”. Mivel a szívét műtik meg, a problémája emocionális természetű, vagyis ennek kiváltó okát kellene megszűntetnie, érzelmi zaklatottsága okozójától kellene megszabadulnia, hogy megtalálja lelki egyensúlyát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #11 Nemes 2015-09-21 00:40
Jo napot!
Visszatérő álomrol van szó. Nem emlékszem hogy hányszor mar, de utoljára 4,5 éve annak hogy azt álmodtam hogy a férjem megcsalt . Akkor megrázó élmény volt, mert annyira valóságosnak tűnt hogy napok után is rossz érzés fogot el ha csak eszembe jutott.
Ma egy pillanatra, egy rövid álomban de ujra megcsalt a férjem, habár nem volt annyira nyilvánvaló .
A nővérem kocsijában voltam, amikor telefonon beszéltem a párommal egy szép nyári napon, amiben tudomására adtam, hogy nem vagyok otthon, illetve valahol messze járok, félórás táv an vagyok tőle.
Ekkor az utcával szemben megpillantom a férjem kocsiját. Kiszáll es kinyitja az ajtót, hátul ahol levan sotetitve egy szőke, alacsony, sovány nőnek. A kocsi elindul, en meg mondom a nővéremnek hogy kövesse. Persze hogy nem sikerül, a férjem nagyon jól vezet.
Szeretnem megkérdezni, hogy találkozott mar ilyen álommal mi lehet a jelentése.
Előre is köszönöm a rám szánt drága idejét es kedvességet
0 #10 Rosta Erzsébet 2015-09-13 12:42
Kedves Anasztázia!
Konkrétan egyik álma sem utal terhességre, azonban az tudományosan igazolt tény, hogy terhesség idején – elsősorban az érzelmileg felfokozott állapot, valamint a hormonális változások (különösen a progeszteron-sz int hullámzása) – gyakrabban, intenzívebben és furcsább, életszerűbb álmokat álmodnak a leendő anyák. És többnyire emlékeznek is rájuk, mivel gyakrabban ébrednek fel az ún. REM (gyors szemmozgás – Rapid Eye Movement) fázisból, melynek során álmodnak. Ez egyébként természetes is, mert egy gyermek világrahozatala igen nagy változás az ember életében.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #9 anasztázia 2015-09-13 09:27
kőszőnőm a válaszát érdeklődnék hogy a tojás meg a hassal kapcsolatos álmom utalhat e terheségre kőszőnőm Anasztázia
0 #8 Pálffy Viola 2015-09-12 05:23
Kedves Rosta Erzsébet!
Két álmom is volt amit szeretnék megérteni.
Egyik az volt, hogy mentem a barátomhoz látogatni, de furcsa érzésem volt. Majd mikor bekopogtam az ajtón kinyitotta beléptem és láttam, hogy nagyon össze van esve és ki van sírva a szeme. Nagyon rossz volt a légkör. Ő elvált férfi. Kérdeztem mi a baj. Azt mondta mindig akkor jön hozzá a volt felesége ha leakar vele feküdni. Azt kell tudni, hogy ő valójában megcsalt férj de újra össze költöztek, de nem vette el feleségül. Köztünk nem volt semmilyen intimitás, se ölelés, puszi stb. elköszöntünk egymástól és vége volt.

2. Ua. megyek hogy elköszönök, de akkor már nem éreztem semmi nehezet a szívemben. Kopogtam és kinyitotta az ajtót. ua. az az arc kisírt szem, és éreztem ott a felesége a házban és ua. a rossz légkör. Hirtelen a helységből jó pár méterre kerültünk. Nem beszéltünk csak néztünk egymásra. Tiszta volt a kapcsolatunk nem köztünk semmi intimitás érzés stb. A volt neje nem lépett ki a küszöbön túl de a felső teste ki lógott az ajtón és kiabált veszekedett, de nem érthető, hogy mit. A kezében volt egy fehér telefon szorította de nem beszélt bele. A barátom, meg elköszönt, elindult vissza de nem volt boldog, szenvedett, és nem azért ment vissza mert szereti. Majd belépett az ajtón és becsapódott.

3.álom. Hogy fekszek a műtő asztalon és számra rakják az eszközt elaltatnak számolnom kell, 1-huszon akár hányig. És nem érzem de vágják fel a szívemnél. És miután felébredek benézek és látom a mellemet és egy pici valamit rajta van a seben. fehér valami. Majd megyek üres szürke rekeszek pakolászni, de tudom, hogy vigyáznom kell mert felszakadhat a seb. De csinálom és nem történik semmi baj a sebbel A rekeszek mintha papírból lettek volna. Amiben eper talán vagy alma. Nekem is válságos a kapcsolatom. De ezzel a barátommal nincs semmilyen kapcsolat, csak valóban kedveljük egymást. volt.

ennyi lenne tömören. Köszönöm szépen! Megtisztelne ha tudna valamit írni nekem.

Köszönettel ibolya
+1 #7 Rosta Erzsébet 2015-09-11 14:07
Kedves Anasztazia! – Re: #5
Mivel nem írta, feltételezem, hogy a valóságban nincs semmi problémája a féregnyúlványáv al, ezért az álmát nem szó szerint, hanem szimbolikusan kell értelmezni. A vakbélműtét álma általában a nehéz helyzetben lévő személyek körében gyakori. Az ilyen álom azt jelzi, hogy számos gond akadályozza abban, hogy kiegyensúlyozot t, harmonikus életet élhessen. Mivel a műtét nem sikerült (a harmadik álmában azt mondja az orvosa, hogy meg kell ismételni), úgy tűnik, hogy a gondjai nem szűntek meg. Hogy a megismételt műtétnek mi lett az eredménye az álmából nem derült ki, az viszont, hogy fájdalmai voltak közben, vagyis nem hatott az érzéstelenítő, azt jelezheti, hogy miközben szeretné megoldani a problémáit, még több gondja lesz. Az álmát akkor is komolyan kell vennie, ha a valóságban már korábban átesett vakbélműtéten, vagyis teljes bizonyossággal kizárható a vakbélgyulladás kialakulása. Ez esetben az egészségére, az esetleges krónikus betegségére kell nagyobb figyelmet fordítania.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #6 Rosta Erzsébet 2015-09-08 16:31
Kedves Anasztazia! – Re: #4
A tojás feltörése álomban azt jelzi, hogy ideje lenne kitalálni, miként tudná jobban alakítani az életét. Esetleg gondolkodnia kellene, mielőtt megszólal. Ám mivel a feltört tojásban egy kiscsibét talál, mely apró lény a szeplőtlenség szimbóluma, álma arra utalhat, hogy ártatlannak érzi magát egy bizonyos szituációban.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #5 Anasztazia 2015-09-04 09:04
Kedves Rosta Erzsébet van egy visszatérő álmom vagyis hasonló álmom az elsőben egy orvossal beszéltem aki azt mondta hogy vakbélgyulladás om van a következőben már láttam hogy müttenek a hasammal és azt hiszem hogy láttam a beleimet is aztán harmadszóra pedig anyukámmal vagyok és ugy segit be az ő szobájukba és betétet keres nekem mert meg jött de nagyon rosszul néztem ki álmomban és egy vágás,varrat van a combomon azt mondja nekem az orvos,hogy nem sikerült a mütétem meg kell ismételni és már a müttét asztalon is vagyok és egyre csak azt mondogatom sirva hogy érzek mindent hagyák abba ,nem használt az érzéstelenitő Köszönettel:Ana sztázia
0 #4 Anasztazia 2015-09-04 08:38
Kedves Rosta Erzsébet Álmomban feltőrtem egy tojást és abban egy kiscsibe volt meg egy nagyon pici tojas féleség volt Kőszőnetel:Anas ztázia
0 #3 Laci 2015-07-20 20:55
Kedves Erzsébet!
Álmomban a bőröm alól növények nőttek ki amiket kihúztam, később fokhagymát szedtem ki, de kellemetlenség vagy vér nem volt.
Nagyon furcsának találom ezt, sok változás várható körülöttem, igaz ez egy eleg nyári éjen volt amikor rosszul alszik az ember de érdekelne a véleménye mert megmaradt az álom az emlékezetemben.
Köszönettel: Laci
0 #2 Rosta Erzsébet 2009-05-28 05:44
Kedves Rácz Kati!
Krúdy 1925-ben kiadott Álmoskönyvét több könyvből - Álmos Könyvetske (1756), Képes Álmoskönyv (1799), Bucsánszky Alajos (1855), Bagó Márton (1853) Álmoskönyvei, Nagy Egyiptomi Álmoskönyv stb. - állította össze. Én is azért gyűjtöttem össze többféle álomfejtést, hogy lehessen válogatni közülük.
Erzsébet
-1 #1 Rácz Katalin 2009-05-28 03:53
Én csak a Krúdy könyvekben hiszek, ez mindig igaz! Nekem biztosan!

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

Óriás számok

A mitológiában és vallástörténet feljegyzésekben bőséges tárházát találjuk az óriás számoknak. Az indek Sivát, akit a számok megtestesítőjének tartanak, régi történeteikben, a puránákban mintegy...

Ágyék, lágyék, szeméremdomb

Bár régebben különbséget tettek a combok és a has választó vonalát (árkát) jelentő lágyék, és a medencetáji és az alatti testrészt - vagyis a külső nemi szervek fölött elhelyezkedő zsírpárnát, a...

Fõmenü

Az utolsó két hozzászólás

  • Olvasóink kérdezték, mi válaszoltunk

    Kedves Attila! Talán a történetéhez kiegészítésként fűzött utolsó mondata az, mely igazi értelmet ad ...
     
  • Álomszótár

    Kedves Álomgazda! Sajnos - azon kívül, hogy sikertelenül próbálkozott a megfejtésével - nagyon kevés ...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.

Ezeket olvasta már?