„Az emberiség történelme álmoknak sorozata. Az Ótestamentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai sem egyebek álmoknál...A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni.”

Krúdy Gyula: Álmoskönyv, 1925.)

„…hiszem, hogy az álmok ösztöneink hűséges tolmácsai, csak művészet dolga, hogy megfejtsük és megértsük őket...”

(Montaigne 1533-1592)Cigány álomfejtés
Mindennapi álmok jegyzéke
(Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)
Álomértelmezések (A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)


Az emberek ősidők óta nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak. Sok nép képzetében az álmok különféle hiedelmekkel, mágikus cselekedetekkel társultak. Az ókorban azt hitték, hogy az álmokat az istenek küldik az embereknek, hogy megoldást találjanak sorsuk irányításához, betegségeik gyógyításához. A hagyományos kínai felfogás szerint álom idején a lélek képes elhagyni az ember testét. A halhatatlanok viszont nem álmodnak, mivel ok már mentesek a vágyaktól, a kívánságoktól.

Egyiptomban kb. 4000 éve összegyűjtöttek egy listát a jövendölésre alkalmas álmokról. Később elemezték a Biblia próféciáit is. Az ókori görögök meghatározónak hitték az álmok jóserejét, Arisztotelész (i.e. 384-322) görög filozófus értékelte az álmok érzelmekre ható szerepét. Hippokratész (i.e. 460-377), az ókor leghíresebb orvosa komolyan foglalkozott az álmok fontosságával. A 2. században élt népszerű jós, az ephézoszi Artemidórosz, aki egész életét az álomfejtés tudományának szentelte, híres álmoskönyvet írt, Álomfejtés címmel. Állandóan utazott és gyűjtögette a beteljesült álmokat.

Az álmok értelmezése nehéz feladat, egy görög bölcs azt írta erről, álomfejtőnek lenni, nem könnyű dolog. Mert nem mintegy, hogy az álmodó, szabad ember-e vagy rabszolga, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg. Ugyanis ezek az álmodók hiába álmodnak ugyanarról a dologról, eseményről - eltérő életkoruk, más-más életkörülményeik és sok minden egyéb miatt - az álmaik jelentése nagyon különböző. Például, ha egy öregember azt álmodja, hogy megsebesült a mellkasán, rossz hírt fog hallani, ha egy lány ugyanerről álmodik, akkor szerelmes szeretőre fog lelni. Ha egy szegény férfi álmodja azt, hogy nővé fog változni, jó ómen, mert valaki gondoskodni fog róla, ha gazdag ember álmodja ugyanezt, akkor ez rossz előjelnek minősül, mert arra utal, hogy hatalmának vége szakad.

Egy 1756-ból származó Álmos Könyvetske ismeretlen szerzője Ciceróra (i.e. 106-43), a híres római politikusra, íróra hivatkozva a következőket írja: „Az embereknek, akik mértékletesen és józanul élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.” Csü Jüan (i.e. 340? - 280?) kínai költő így fogalmazott: „Ha egyenes a lelkem: ám éljek idegenben, békésen alszom el, és álmom tiszta, mély.” Boccaccio (1313-1375) olasz költő, író szerint pedig: „Ki rosszat kíván neked, rosszat álmodik felőled.”

Az indiaiak nagyon hisznek az álmok erejében, melyeket isteni figyelmeztetésnek tekintenek. Szerintük istenekről, démonokról, szerencsésnek tartott állatokról vagy szerencsésnek tekintett dolgokról álmodni jó jel. Viszont aranyról, vasról, hulló csillagról vagy földrengésről álmodni rosszat jelent. Az indiaiak között sok ember képes megfejteni az álmokat, feladatuknak érzik interpretálásukat.

Csak a 19. században kezdtek kételkedni az álmok isteni erejében, ugyanis ekkor jelent meg Alfred Maury álmokról szóló tanulmánya, amelyben kifejtette, hogy az álmokat testi okok vagy külső ingerek váltják ki. Alvás és álmok (Sleep and Dreams, 1861.) című művében azt írja, azért álmodott a kairói bazárról, mert alvás közben, valaki erős illatszert tartott az orra alá. Egy alkalommal, amikor a tarkójára esett az ágydeszka, azt álmodta, hogy a francia forradalom idején él, s guillotine-nal végezték ki, mint arisztokratát.

A modern álomfejtők az álomról azt mondják, az nem más, mint az ébrenlét meghosszabbodása. A 19.-20. század fordulóján élt osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud Álomfejtés című könyvében kifejti, miszerint az álmok létfontosságú szerepet játszanak a lelki élet egyensúlyának fenntartásában. Az álom vágyteljesülés, ill. annak leplezett kifejeződése.

A Britannica Hungarica Világenciklopédia meghatározása szerint az álmok „alvás közben jelentkező, hallucinatív élmények. Az álmok általában színes víziók, de bizonyos esetekben elsősorban hallásélményekből állnak. Az álmokról szóló beszámolók változatosak, a meglehetősen egyszerű és reális álmoktól az egészen fantasztikus és szürrealisztikus álmokig bármi előfordulhat.” Az álmok sokfélék, lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, egyszerűek és bonyolultak, hihetők és hihetetlenek, lehetnek nyomasztóan lidércesek vagy kellemes érzetet keltők. Az álmokkal foglalkozó kutatók szerint a kellemetlen rémálmok jóval gyakoribbak, mint a kellemesek. Krúdy Gyula (1878-1933) Álmoskönyvének előszavában az olvasható, hogy „Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak…A legrosszabb álomban is van valamely jó.”

A néphit úgy véli, hogy az éjjeli álmok a gonoszra, a rosszra hívják fel a figyelmet, a reggeli álmok pedig angyali figyelmeztetést jelentenek. A görög Artemidórosz a rémisztő álmokról azt írta, hogy jó szerencsét jövendölnek, például, aki saját magát látja keresztre feszíteni, arra számíthat, hogy nyugodt, eseménytelen lesz a házassága. Ugyanez az álom a tengerészek számára jó hajózást ígér, a politikusoknak elismertséget, népszerűséget, a rabszolgáknak pedig felszabadítást jövendöl.

Az álmoskönyvek szerint - hasonlóan Artemidórosz teóriájához - a valóságban az álmoknak mindig az ellenkezője valósul meg. Például halállal álmodni, születést jelent, születésről álmodni halált. Álomban betegeskedni, jó egészséget jelez; balesetet szenvedni, a sors jobbrafordulását jelenti; a büntetés, jutalmazást jelöl; a büszkeség, megszégyenítésre utal. Ha valaki álmában biciklivel felfelé pedálozik a hegyre, jó kilátásokat jelent, ha viszont lefelé gurul a lejtőn, az arra figyelmezteti, hogy balszerencséje közeleg.

Több költő foglalkozott az étkezés és az álom kapcsolatával: a salernoi iskola tanítói, vélhetően a tanítványoknak, azt mondták „Hogy könnyű legyen az álmod, rövid legyen a vacsorád”. Boccaccio pedig így vélekedett: „Ki étlenül fekszik ágyba, nyugtalan lesz annak álma."..."Nagy ostobaság hitelt adni az álmoknak, mivelhogy vagy a túlságos jóllakottság, vagy az éhség idézi fel őket.”

Mivel életünkből 20-25 évet alvással, ennek pedig az egyötödét álomban töltjük el, nem meglepő, hogy az álmok jelentéstartalma ma is sokunkat foglalkoztat. Az álmok értelmezése egyaránt támaszkodik a népi hagyományokra, a különféle álmoskönyvekre, valamint a mélylélektani kutatásokra, ezért meglehetősen sokféle álom interpretációval találkozhatunk. Ennek illusztrálásaként a cigányok hiedelemvilágából, Krúdy álmoskönyvéből valamint a férjemmel közösen írt könyvünkben összegyűjtött álomfejtésekből nyújtok át egy csokorra valót. (Az Álomszótár  és az Álomfejtés A-tól Z-ig című írásaimban további álomértelmezéseket olvashatnak.)


 Cigány álomfejtés

Almát enni: veszély, Almát ajándékba kapni: szerencse.
Ágyban feküdni: veszedelem, Ágyat látni: szerencse.
Baglyot látni: pénzt nyerni, Baglyot hallani: rossz hír.
Bárdot hordozni: üldözés.
Béka: jó siker.
Betegnek lenni: öröm.
Bolha: bánat.
Börtön: öröm.
Csalán: pénz, siker.
Csépelni: váratlanul pénzhez jutni.
Csillag: jó baráttal találkozni.
Csizma: családi szaporodás.
Dögöt látni: örökség, Dögöt nyúzni: jólét, pénz.
Ecetet inni: nyereség.
Esthajnalcsillagot látni: bánat.
Enni: jólét.
Ellenség: nyereség.
Emberek: gond, bánat.
Egér: nagy öröm.
Eső: pénz, szerencse.
Fa (élő és zöld): jólét, Fa (száraz) szerencsétlenség.
Fürdeni: betegség.
Félni: szerencsétlenség.
Feleséget látni: öröm.
Férjet látni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Fiatalnak lenni: betegség.
Fejet elveszteni: ijedtség.
Futás: veszteség.
Füst: betegség, halál.
Fület látni: bánat.
Galamb: jó hír.
Gomba: szerelem, barátság.
Gyermek: harag, civódás.
Gyertya: öröm.
Gyomlálni: szerencsétlenség.
Gyümölcs gazdagság.
Haj: siker.
Hajadonfőtt járni: megvetés.
Hal: betegség, halál.
Házasodni: jólét.
Hegedű: öröm.
Hernyó: ellenséggel való találkozás.
Híd: előmenetel.
Hold: bánat, gond.
Holló: rossz hírek.
Kalász: haláleset.
Káposzta: veszteség.
Kártya és kereszt: sikertelen vállalkozás.
Kék szín: jó hír.
Kemence: öröm.
Kender: tűz, bánat.
Kép: öröm.
Kéz: szerencse.
Kígyó: rágalmazás.
Király: nagy öröm.
Koldulni: nyereség.
Kert és erdő: családi szaporodás.
Korom: rossz hír.
Köd: veszteség, halál.
Köntös (új): szerencse a szerelemben.
Köldökzsinór: betegség, halál.
Körte: jó siker.
Kutat látni: kár. Kútból vizet meríteni: betegség, veszteség.
Kutya: szerencsétlenség.
Lábat mosni: betegség.
Lárma: ijedelem.
Légy: ellenség.
Létra: veszedelem.
Liba: egészség.
Liszt: ijedtség.
Ló: nagy öröm.
Lövést hallani: jó hír.
Madár: hír.
Malom: gazdagság.
Méh: veszekedés.
Menny: jólét.
Mennydörgés: jó hír.
Meztelennek lenni: veszteség, betegség.
Nap: szerelem, barátság.
Nőket látni csókolózni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Orrot elveszteni, megsebezni: veszteség, betegség.
Óra: rossz hír, ijedtség.
Örülni: könnyezni.
Ördög: nagy szerencse.
Pénz: könnyek.
Pipa: harag, veszekedés.
Rák: bánat.
Róka: egészség, jólét.
Sár: veszteség, betegség.
Sárgarépa: sírás.
Sárga szín: irigység.
Só: szerelem, barátság.
Szalag: utazás.
Szeg: családi civódás.
Szekéren utazni: sikertelenség.
Szolgálni: családi szaporodás.
Szőlő: könnyek.
Tehén: gazdagság, szerelem.
Tetű: sikertelen vállalkozás.
Tojás: veszekedés.
Tövis: gyalázat, szerencsétlenség.
Tyúk: rossz hír.
Vaknak lenni: bánat.
Vasat eladni: szerencsétlenség, Vasat venni: szerencse.
Vásár: nyereség.
Vér: ijedtség.
Vessző: siker.
Virág: bánat.
Zsír: ijedtség, veszteség. Mindennapi álmok jegyzéke (Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)
 

Ablakon kinézni: vendéged elmarad, Ablakot nyitni: hideg időjárás, Ablakból kimászni: ne menj vásárra, mert elkötik a lovad, Ablakfa: nőnek pletykát, férfinak hazugságot jelent.
Ágyék: Ha fáj: váratlan meghívás. Sovány ágyék: üres kamra. Kövér ágyék gyermekáldást ígér.
Ajándék: Nőnél: kedvest szerez. Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencsés lesz, talán megházasodol. 
Ajtó: Nyitott: közeli látogató. Csukott: valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők. Törött ajtó: családi perpatvar. Ajtócsikorgást hallani: váratlan vendégség és kellemetlenség.
Alma: öröm és egészség, Almát látni: szeretőknek igen jó, Almát (édes) enni: önmegtartóztatás, Almát (savanyú) enni: magunk csinálta kellemetlenség áll előttünk. Almát kapni: ajándékba részesülsz.
Anya: édesanyát látni: ajándékot jelez, édesanyát holtan látni: öröm,
Anyós: jobb, mint a híre.
Apa: boldog családi élet.
Apáca: őrizkedj a titkos fájdalmaktól.
Barátnő: Gyász. Biztos szomorúság.
Barázda: gazdaságodban nyereség.
Bazsarózsa: Szerencse a szerelemben.
Békétlenkedni: Esős időt jelent.
Berekedni: Harag.
Beszélni: Közeli betegség: ha tudod, mit beszéltél: nyereség, beszélést hallgatni: kellemes látogatás, beszédet tartani: civakodásba keveredsz.
Bíbic (ha kiált): Jó kívánság.
Bizonyítvány: Vendéglátás.
Bolha: Hiú remény.
Brekegés: Jó hír.
Bukfenc: Jó aratás.
Büdösbanka: Paráznaság.
Cincogás: Szerencse.
Cipész: Váratlan költség.
Citrom: Halál. Citromot enni: jólét.
Cukor: Hízelkedés jegye.
Cukrász: Harag.
Cukrászda: Gyomorrontás.
Csákó: Veszedelem.
Csapóajtó: Fenyegető veszély mutatója.
Csemege: Közeli eljegyzés.
Csempész: Csalódás.
Csiga: Jó jel.
Csipa: Szerelem.
Csók: Általában szomorúságot jelez.
Dajkálni: Szerencsét mutat.
Dáridó: Barátokkal: betegség, Ellenségekkel: szép idő.
December: Sok öröm.
Denevér: Hiúság.
Dobni: Játék. Láz. Betegség.
Dög: Szomorúság. Dögszag: jó hír. Döglött állat, főként ló: hosszú élet jegye.
Duda: Váratlan öröm, jókedv.
Dübörgés (-t hallani): Jegyez nyugtalanságot. Máskor hűséget semmisítünk meg.
Ecet: Ecetet inni: jó nyereség. Ecetfa: mulatság jele. Ecetesüveg: kár, törés, romlás.
Egér: Városban bátorság jele.
Éhes ember (-nek enni adni) meggazdagodást jelez.
Elefánt: Gazdagnak jó, szegénynek rossz.
Eljegyzés: Nagy kellemetlenség.
Esti harangszó: Ismerőst temetnek.
Evőkanál: Jegyez szerencsét.
Fácán: Szerencse.
Fahéj: Szabóval lesz dolgod.
Fagylalt: Csalódás.
Fajtalankodás: Jó egészség.
Farkas: Rövidülnek a napok.
Fehérnemű: Rák havában: gonosz megszólás.
Férfi: Jó egészség.
Fodrász: Pletyka.
Gallér: Minél nagyobb, annál jobb.
Gavallér: Szép idő.
Gesztenye: Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.
Gomba: Öreg ember.
Gomb: Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.
Gombócot főzni: rágalom. Enni: betegség.
Görbe: Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.
Göröngy: Akadály.
Gumó: Közönségesen: fáradtság.
Gúnár: Mindig levelet mutat.
Gyapjú: Betegség.
Gyémánt: Mindig betegség. Talált gyémánt: büszkeség.
Gyertya: Általában hosszú életet jegyez.
Gyilkos: Veszedelem. Semmire se jó. Gyilkosságot látni: levél rossz hírrel. Gyilkosság áldozatává lenni: rövid boldogság.
Gyönyör: Gazdagság.
Gyufa: Égő gyufa: látogatás. Pislogó gyufa: hideg időjárás. Gyufa, amelyet asszony tart kezében: új ismeretség. Gyújtogató, akit üldöznénk: szeles idő, betegség a birkák között.
Gyümölcs: Általában gazdagság.
Gyűszű: Hiábavaló fáradozás valamely tervünk megvalósításához.
Hab: Szegénység.
Hagyma: Erős vérzést jelez.
Halász: Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló: ravaszságban lesz részed.
Halott: Rossz idő. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.
Hárs: vidámság.
Havat látni: rövid betegség.
Ház: Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égő ház, amely nem a tied: jó
Hold: Betegnek halál.
Hinta: Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.
Hízni: Gazdagodás.
Hüvelykujj: Boldog élet.
Ibolya: Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.
Ikra: Pénz. Vízöntő havában: nagy ebéd.
Ima: Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.
Inas: Kis kellemetlenség.
Ingaóra: Fáradtságos nap jele.
Íny: Levél.
Iszákos asszony: szerencse.
Izzadtság: Többnyire betegség jegye.
Jácint: A félelem jegye. Nagy megerőltetést jegyez.
Január (hónap): Veszekedést mutat.
Játék: Szerencsével játszani: szerencse a szerelemben. Veszteséggel: valamit találsz utadban.
Jég: Gond és betegség.
Jegenye: Változó szerencse.
Jelmez: Névtelen levél.
Jobb kéz: Akaratod ellenére elárulsz valakit, akit mélyen szeretsz.
Jövendőt mondani: Titok és idegen gond.
Kacér asszony: Borús idő.
Kacsa: Megszólás. Jó idő. Repülő kacsa: esős időjárás.
Kakas: Újdonságot hallasz, de nem sok öröm van benne. Nőknél: szerencse. Kakaskukorékolás: öröm, betegnek gyógyulás. Kakas, amely tojást rak: betegség képe. Verekedő kakasok: jelentenek háborút, gazdagságot. Kakas tyúk hátán: szerencse a szerelemben.
Kalapács: Régi házassági terv sikerül.
Kandúr: Mindig szerelem.
Kalitka: Madárral: érzéki örömöket jegyez. Üres kalitka: megszabadulás egy asszony rabságából.
Kancsal ember: Veszedelem, Kancsal asszony: szerelmi kínszenvedés. Öregnek mulatság.
Kapocs: Pénz.
Káromkodás: Annyi, mint a szamárordítás: rossz idő.
Kasza: Haláleset. Gyógyíthatatlan betegség. Kaszálás: rossz jegy. Nyilasban kaszálni: végrendelkezés. Erdőben: hosszú élet. Kaszálni, és semmit sem markolni: szomorúság. Kaszát fenni: szerelmi hiba.
Kéj: Minél nagyobb, annál nagyobb bánat.
Kereszt: Szerencse.
Kilenc: Jó hír.
Kisujj: Kár.
Kolbász: Minél hosszabb, annál jobb: nagy életkor, de rossz hír is.
Korcsolya: Egy kisember hasznodra lesz.
Köd: Bizonytalan jövő.
Könyök (ha fáj): Rossz sógorság.
Küszöb: Haláleset.
Labdázni: Gond.
Lándzsa: Jó hírek.
Lant: Becsület.
Lapát: Általában munkát jegyez. Kis lapát: megkönnyebbülés. Mást lapátolni látni: titkot tudunk meg. Szélben lapátolni: gonosz kívánság, amelyre ráfizetünk. Vizet lapátolni: jegyez segítséget levél útján. Péklapát kenyér nélkül: mutat lakásváltozást, kenyérrel: házasságot.
Lazac: Szenvedés, amely szerencsét hoz.
Lefátyolozott nő: hamisság.
Lekvár: Minden könyv szerint gazdagság. Lekvárba lépni: jó házasságot kötni.
Liliom: Érzéki szerelem jelvénye.
Lomb: Utazás.
Lyuk: Csak ha kicsi, akkor jó. Ürgelyuk: bujdosás. Rókalyuk: rossz vásár. Egérlyuk: kis jövedelem.
Macska: Féltékenység és lángoló szerelem. Paráznaság.
Madzag: Levél.
Mák: csalódás. Mákvirág: múló öröm.
Mankó: Jó barát.
Megcsalni férjet: betegség, mást: szerencse.
Mellény: Akármilyen gond.
Misét hallgatni: Jó vállalkozás.
Mókus: Váratlan öröm. Minél hosszabb a mókus farka, annál tartósabb örömünk.
Mostoha: Váratlan segítség.
Mozsár: Gond.
Nadrággomb: Árulás.
Nap: Napsütés általában: Hű szívet jelent.
Napraforgó: Becsület. Tisztesség. Munka.
Narancs: Keserűség egy asszony miatt.
Nefelejcs: Általában némi öröm. Imakönyvben: elrepülő élet.
Nevetők: Másoknak: szomorúság; nekünk: öröm.
Nótát énekelni: Mulatság.
Nős férfi: Titkos bűn.
Nyáj: Boldog jövő.
Nyak: Erősség. Vastag nyak: minél vastagabb, annál jobb. Nyaklánc asszonyon: ajándék egy ismeretlentől.
Nyál: Jókedv, amely váratlanul ér.
Nyers (hús): Pletyka.
Nyírfa: A szegénység fája.
Nyom: amelyet homokban vagy hóban látunk: titok nyomára vezet.
Nyúl: rendszerint félelem. Nyulat látni terhes asszonynak: igen nagy veszedelem. Nyúlganéj: minél apróbb, annál kisebb szerencse. Nyúlláb: utazás, meghívás.
Odú: Titok.
Olaj: Általában egészség. Olajat inni: betegség. Olajat valakitől elvenni: örömet venni. Olajat adni: egészségünket gyengíteni.
Opál: Ha tied: nyereség, ha másé: hamisság, árulás.
Óra: Nyugtalanság.
Orgonavirág: Vigasztalódás virága. Orgonavirág illatát érezni idő előtt: váratlan szerelem. Orgona, amely arcunkból nőne: szomorúság.
Orr: Ha nagy: nagyon jó. Kis orr: kis szerencse.
Országút: Úton járónak jegyez kénytelen tétlenséget, másnak: nem várt utazást.
Orvosság: Ha keserű: gonosz rokonok ármánya; ha édes: váratlan ismeretség.
Ostya: Bűnbánat, vallomás.
Oszlop: Sok oszlop: sok becsület. Oszlopot elásni látni: nagy szerencsétlenség.
Orvost látni: Rossz hír.
Öböl: Remény.
Ököl: Sértés, amelynek megtorlásán soká törjük fejünk.
Ölni valakit: Mutat megkönnyebbülést.
Öngyilkosságot elkövetni: nagy nyereség.
Örökölni: Szomorúság.
Őrzőangyalt látni: Veszély jegye.
Őszike (virág): Kis öröm.
Őz: Valakit megkövetünk.
Özveggyel hálni: Igen szerencsés híradás.
Pajzs: Jegyezd meg első reggeli gondolatodat, s szerinte cselekedjél.
Palacsinta: Kellemes vendég. Esetleg katona.
Pálinka: Utazás. Néha a másvilágba.
Panaszkodni valakinek: Közelgő öröm.
Pap: Betegnek: rossz.
Paradicsom: Gondtalan élet.
Paróka: Keserűség.
Pázsit: Kalandos élet.
Penész: Mindig pénz.
Perec: Jó vásár.
Persely: Szegénynek becsület; gazdagnak betegség.
Pióca. Mellfájás.
Pipacs: Vendég.
Pokróc: Sértés.
Púp: Büszkeség.
Püspök: Megnyugvás.
Rács: Veszekedés. Rácsos ablak: szép idő.
Ragasztani: Veszedelem.
Rágyújtani a pipára: Esküvő.
Rajz: Gond.
Regényt olvasni: Lustaság.
Repce: Mindig civakodás.
Repülni háztetők felett: Szegénység. víz és mező felett: gazdagság. Toronyra repülni: gonosz ítélet.
Robbanást hallani: Szerelem
Rongy: Szerencse. Piros rongy: mutat cigányasszonyt. Rongykereskedő: hideg időjárás.
Rosta: Régi per.
Rum: Betegség.
Rügy: Öröm.
Sakk: Levél.
Sapka: Igazad lesz. Nagy sapka: nagy becsület. Lopott sapka: öröm. Szép idő.
Sarkcsillag: Úton járónak: szerencse.
Savanyú leves: Jókedvű nap.
Serpenyő. Örökség.
Sietni valahová: Nyereséges vállalat.
Síp: Csalódás. Hideg idő.
Sóska: Házi pörpatvar.
Sót enni: Nehéz idők.
Sört főzni: Jó jövedelem.
Sündisznó: Titkos ellenség.
Szabni: Kereskedőnek kár. Másnak bűnhődés valamely szerelem miatt.
Szakács: Pazarlás. Szakácsné: Meghívás
Szalonnát enni: Betegség.
Szamár: Sok munka.
Számla: Hír.
Szappan: Betegség.
Szegfű: Ismeretlen férfi vágya nő után.
Széna: Jó hír. Szénakazal: gondtalan örökség.
Szerszám: Szerencsés jegy.
Szikla: Ha megmozdítod: szerencse.
Szirom: Szerelmeskedés.
Szőke lány: Csalfaság.
Szűz (mezítelenül): Szégyenbe esünk. Szüzet hálótársul kapni: Nem nagy előny.
Tábla: Temetésre hívnak.
Tagadni: Szégyen.
Talp: Eredményes vándorlás.
Tarhonya: Egészség.
Tégla: Csalódás.
Tenger: Ha viharos: gond, ha sima: beláthatatlan ügy.
Tinta: Szegénység.
Tokaji bor: Jó jegy.
Torkot látni: Félelem.
Torta: Lakodalomban: jó kívánság; máskor: betegség.
Tövis: Búbánat.
Trágya: Nyereség. Jó esztendő.
Tűz: Megszakadt barátság.
Utca: Kellemetlenség. Utcán mosakodni: leánynak szép ismeretséget jegyez. Utcán illetlent elkövetni: Közeli szerelem.
Udvar: Minél nagyobb, annál jobb.
Ugatás messziről: Jót jegyez; közelről: haláleset. Ha magunk ugatnánk, hogy kutyát vagy embert megijesszünk: nagy betegség, amelyet otthonunktól távol szenvedünk.
Ujjal játszani: öregnek egészséges, fiatalnak szomorúság. Ujjat szopni: Lánynak levertség.
Undort érezni: Öröm.
Unokával beszélni: Gazdagság.
Uralkodni: Veszteség.
Üllőt látni: Jó.
Ülni valahol sokáig: nagy haszon. Vasban ülni: öröm.
Ültetni fát: boldogság. tyúkot: hideg idő. virágot: kedvetlenség. Akasztófát: marhavész.
Ürge: Nyeremény.
Üstökös látni: Jó hír. Üstököd, ha szép: jó mind férfinak, mind asszonynak.
Üvegcserép: Múló öröm.
Üvegpohár fáradtság.
Vacsora: Nehéz álom.
Vágni valamit: Jó eredmény.
Váll: Erősség jele.
Vanília: Szerelmeskedés.
Varjú: Haláleset.
Vasalni: Levél.
Veréb: Veszekedés.
Vese: Gyász.
Viola: Az öröm virága.
Virág: Gazdának bő termés.
Vörösbeggyel beszélni: Jegyzi meg nem tartott ígéretedet.
Zab: Szükség.
Zacskó: Nyereség.
Zaj, amelynek eredetét nem ismerjük: jó hír. Ha látnánk, mi okozza a zajt: megbánás.
Zafír: Kellemetlen látogatás.
Zár: Titkos ellenség.
Zivatar: Betegség.
Zöld: Remény.
Zúgás: Fejfájás.
Zománc: Bánat.
Zúza: Szegénység. Álomértelmezések
(A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)

Ablak: Nyitott: lehűlés jön. Törött ablak: az utazást el kell halasztani. Ablakon kimászás: nem ajánlatos vásárba menni. Ablakon kiesés: veszedelem várható.
Ágy: ha tiszta, fehér, a veszekedés végét jelzi (indonéz hiedelem).
Állat: Legelésző: hű barát. Állatszelídítés: türelemmel viselt nehézségek. Üldöző állat: rossz idők várhatók. Kövér állat: szerencsejátékban nyereség. Sovány állat: gondok, problémák. Vérengző állat: ellenségeskedés.
Arc: Mosolygó: kellemes élmények, vagy gazdasági fellendülés. Groteszk, kellemetlen arc: rossz ómen.
Autót vezetni: a befektetésekben óvatosságra int. Hosszasan autót vezetni: pénz áll a házhoz.
Bagoly: gyógyíthatatlan betegség vagy halál.
Datolyapálma: korai halál (kínai hiedelem).
Egér: családi gondok, vagy kedvezőtlenre forduló anyagi ügyek. Egerek a kamrában: ínséges idők jönnek.
Ékszert venni: boldogság, eladni nagy kár. Ékszert látni: szívfájdalom. Nyaklánc elvesztése: szenvedés a szeretett lény halála miatt.
Erdőn átvágni, erdőben sétálni: az álmodó átmeneti időszakot él meg. Erdőben eltévedni: új időszak kezdődik életében.
Esernyő: Lyukas esernyőt látni: veszekedés. Esőben nyitott ernyőt vinni: minden területen szerencse, csukott esernyőt hordani: balszerencse az üzleti életben.
Étel: fizikai és érzelmi táplálékot valamint energiát jelez. A gyümölcs általában érzékiséget, a mirelit ételek hideg érzelmeket jeleznek.
Fagyöngy: örömteli események, sok boldogság, vagy kellemes, baráti környezet.
Fák (buják, zöldek): új reményeket, vágyakat jelent, de erőt és stabilitást is kifejezhet. Fára mászás: a kitűzött célok elérését ígéri, a mászás nehézsége e célok elérésének sebességére utal. Favágás: az energia és a pénz értelmetlen elfecsérlése. Kidőlő fa: talajvesztés, rossz irányba haladás.
Farkas: némaságot okoz.
Fém: erőt és szilárd jellemet jelez, de a társadalom kegyetlen oldalát is szimbolizálhatja
Fésű: bosszúság. (Ugyanezt jelenti, ha leesik a fésű.)
Fog: Elülső fog kihullása: valamelyik szülő halála (kínai hiedelem). Fogat látni: hamarosan fontos hír, vagy levél érkezik. Fogfájás: közeli hozzátartozó halála. Műfogsor: váratlan segítség a problémák megoldására. Ezüst fog: gazdagság, arany fog: szenvedés. Zápfog: ellenségeskedés, zápfog kihullása: ellenség halála (arab hiedelem).
Fonál: a facér nőnek hamarosan egy jómódú férje akad.
Gyémánt birtoklása: tisztelet és elismerés magas körökből.
Gyík: ismeretlen ellenségre figyelmeztet.
Gyöngy: megfontoltság az új vállalkozásokban, tervekben.
Haj: gondatlanságra, a körültekintés hiányára int.
Hal: egy közeli ismerős teherbe esése.
Halott: a jelenlegi körülmények nem sok jóval kecsegtetnek, semmiféle egyezségbe, szerződésbe nem szabad belemenni.
Háromszög: szerelmi légyott várható. (Ugyanezt jelenti a hatos szám álma is.)
Házasságkötés: egy családtag halála. Ha idegen kötik: távoli ismerős vagy barát halála. Házassági ajánlat: a körülmények rosszabbra fordulnak. Frigyre lépés a jelenlegi házastárssal: boldog, örömteli házasság, vagy új életszakasz – például szülővé válás – kezdete.
Holdfogyatkozás: valamilyen eddig elrejtett tulajdonságra, titkolt hibára fény derül.
Kígyó: Magányos kígyó: gonosz, testi épséget is veszélyeztető ellenség. Sok kígyó: balszerencse sorozata a szerelemben és a vállalkozásban. A fenyegető kígyók legyilkolása: felülkerekedés a nehézségeken. Vipera: balszerencse, megölése általában jó ómen.
Főzés: uralkodásra törekvés a környezet fölött, de gondoskodásra, szeretetvágyra is utalhat.
Koporsó: Üres: kibékíthetetlen véleményeltérés a környezettel. Holttest található benne: depressziós időszak, a személyes szabadság korlátozása várható.
Korona: némi siker, de sok megaláztatással. Állapotos nőnek leánygyermeket, másnak megcsalatást ígér.
Kutya: alattomos ellenség. Másik változatban: nagy siker, állhatatos barátok. Ugató kutya: rosszabbodó életkörülmények.
Ló: minden esetben szerencsés előjel. Ez még a halottas kocsit húzó tolldíszes lovakra is igaz, azok ugyanis esküvőt jeleznek előre. Hasonlóképpen vélekednek az arabok is. Aki lovakkal, öszvérekkel vagy szamarakkal álmodik, az jót remélhet, mert a Próféta azt mondta: "A férfiak szerencséje a lovaik üstökéhez van kötve az utolsó ítélet napjáig."
Macska: általában kedvezőtlen előjel, jelezhet hűtlenséget, árulást vagy valamilyen szerencsétlenséget. Az álomban támadó macskák, ellenséget jeleznek, de ha eredményesen megküzd velük az ember, akkor nagy nehézségeken sikerül keresztülvergődnie, és hírnévre tehet szert.
Madár: hajadon számára férjhez menést, a repülő madarak sikeres életet jelentenek
Majom: hízelgő, álnok barátokra figyelmeztet.
Makk: vagyongyarapodás. Makkevés: asszonynak jómódot, magas pozíciót ígér. Makk lerázása a fáról: vágyak teljesülése az üzleti életben vagy a szerelemben.
Medve (megölése): menekülés szorult helyzetből. Medvét látni: fiúgyermek születése (kínai hiedelem).
Méhek: tűzvész. Mézet enni: szerencse.
Menstruáció: a feszültség csökkenése, a szorongás oldódása.
Mosómedve: fel kell készülni a védekezésre, mert valahonnan támadás várható.
Napfogyatkozás: túlzásba vitt élvezetek.
Papagáj: megtréfálás várható. Beszélő papagáj: kigúnyolást jelez.
Páva: ha rikolt, szerencsétlenség; ha repül, kis öröm, melyért nagy árat kell fizetni; ha alszik, csábítás; ha a napon sütkérezik, veszedelem egy asszony hiúsága miatt. A döglött páva egy öregasszony szerelmére figyelmeztet. Páván lovagolni: megszégyenülést egy szerelemben. Pávát enni böjtölés idején: gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.
Pénz (vagy pénznyereség): siker, vagyonosodás. Talált pénz: szeretet- és hatalomvágy. Pénz elvesztése: átmeneti zavarok, boldogtalanság a családi életben, visszaesés a vállalkozásban. Pénz ajándékozása: szeretet hiány, szeretet keresése. Pénztelenség: félelem a társadalmi státusz elvesztésétől.
Pillangó: megnyugvás iránti vágy. Emellett a pillangók kreativitást, romantikát, élvezetet és szellemiséget is kifejezhetnek.
Pók (pókháló): problémák, gondok, pereskedés. Pók elpusztítása: anyagi kár, értékes tárgy elvesztése (orosz hiedelmek). Nálunk – a tarantella pók kivételével – az összes pók jó szerencsét jelent.
Rózsa: Fehér rózsa: ártatlan lány szerelme. Hervadt rózsa: elfelejtés. Ajándékba kapott rózsa: szívet megremegtető öröm, kellemes találkozás.
Só: új ízek és ragyogó élmények megjelenése. Eredményes erőfeszítések, elismerés, hangulatjavulás, életerő növekedése.
Sör (vagy sört inni): boldogság, ihlet, mozgalmas társadalmi élet.
Strucc: halálhír, pusztulás.
Szamár: Szamárháton ügetés: célok elérése, szerencse és boldogság. Leesés a szamárhátról: balszerencse, bánat.
Temető: szomorúság, feldolgozatlan fájdalom.
Teve: túlzott tehervállalás, elfojtott érzelmek. (Más értelmezésben: képesség a problémák megoldására, az akadályok leküzdésére.)
Tű: egy barátság vége. Tűt találni: megbízható barátok. Tűt keresni: fölösleges aggodalmak.
Tyúk: hír érkezése.
Újszülött: ártatlanság, tisztalelkűség, melegség, új szerelem vagy új barátság kezdete.
Utazás: törekvés az életcélok elérésére. Utazás ismeretlen területen: veszély a versenytársak részéről
Varjú: csalódás mindenben, bánat, balszerencse, esetleg halál.
Vér: élet, szerelem, szenvedély és csalódások.
Víz (tiszta): jószerencse, vagyonosodás. Zavaros víz: szomorúság betegség vagy halál miatt.


 

Hozzászólások  

0 #107 Rosta Erzsébet 2016-06-21 15:33
Kedves Vivien! – Re: #106
Noha álmában gyakran megszállja az ördög, ön nem törődik bele, harcba száll a sátánnal, és sikerül diadalmaskodnia felette. Vagyis álmában sem engedi el magát, nem veszíti el az önkontrollt, képes ellenállni a gyakori kísértésnek. Álmai alapján számomra úgy tűnik, hogy a való életében vállalja tettei következményeit , nem próbálja másra hárítani a felelősséget. Egyedül az jelenthet problémát, ha az ismétlődő kellemetlen álmai miatt - melyeket „félig éberen” él meg - nem tudja rendesen kipihenni magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #106 Vivien 2016-06-20 13:41
Kedves Erzsébet , heti rendszerességge l àlmosom hogy a gonosz az ördög belém bujik bennem van sokszor el erőtlenedek , de habgosan kimondom almomban de érzem tudom félig ébren vagyok , hogy menj ki belőlem én erősebb vagyok nàlad , es kimegy eroteljes megkonnyebbules .
0 #105 Rosta Erzsébet 2016-06-13 16:59
Kedves Anett! – Re: #104
Nem csodálom, hogy leírt álma nem tartozik a kedvencei közé, ugyanis nyüvekkel álmodni általában nem jelent jót. Ráadásul jelen esetben a csontkukacok az ujjai közül kerülnek elő. Ez szimbolikusan arra utalhat, hogy valaki, aki önhöz közel áll, kihasználja, az ön sikereiből táplálkozik. Az illetőek nem fűlik a foga a kemény munkához, nem egy szorgalmas ember. Álmának az lehet az üzenete, hogy ideje lenne beszélnie vele, és megkérni, hogy elsősorban sajátmagára kellene támaszkodnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #104 Anett 2016-06-09 20:20
Üdvözletem.
A segétségét szeretném kérni, sajnos nem tudom értelmezni az álmom jelentését, csak annyira emlékszem, hogy a bal kezem gyürüs és középső újjam közül csont kukacokat nyomtam ki... :( hasonló volt mint egy fekély csak semmi más nem ürült ki, mint sokcsontkukac. Nem tartozik a kedvenc álmaim közé. Tudna segíteni mit jelenthet ez az álom?
Előre is köszönöm.
Tisztelettel D. Anett
+1 #103 Rosta Erzsébet 2016-06-04 09:24
Kedves Zsuzsanna! – Re: #102
Először is szeretném megnyugtatni, az álmát semmiképpen sem szó szerint, vagy próféciás álomként kell értelmezni, vagyis nincs oka attól tartania, hogy a kisfiát valós veszély fenyegeti. Én inkább arra gondolok, hogy – talán az átlagosnál is nagyobb – féltő gondoskodással, szeretettel viseltetik iránta, azonban az utóbbi időben valami - például a munka, tanulás, vizsgák vagy egyéb elfoglaltság - miatt nem tud annyi időt fordítani rá, mint régebben, vagy amennyit kívánatosnak tart, és ezt a tudata alatt úgy éli meg, hogy kevesebb kontrollt gyakorol fölötte, kevésbé képes megteremteni a biztonságot a számára. Az is lehetséges, hogy mostanában került a fia bölcsődébe vagy óvodába, s ilyenkor természetes reakció az, hogy a féltése fokozódik. És persze az sem zárható ki, hogy valami új, eddig ismeretlen tevékenységbe, vállalkozásba fogott, és – mivel járatlan úton halad, bizonytalannak érzi magát, attól tart, hogy „kicsúszhat a lába alól a talaj” – az ezzel járó szorongását, félelmét kivetíti a kisfiára. Mindezeken túl az „álma” gyermekkori azt a negatív élményét is felidézheti, amikor kiesett az ágyából. A párja hasonló álmát én azzal magyaráznám, hogy az ön aggodalma rá is „átragadhatott.
És végezetül a zuhanásnak fiziológiai oka is lehet. Amikor nagyon fáradtan, kimerülten kerülünk ágyba, gyakran van „zuhanás élményünk.” Ezt az agyunk produkálja, ugyanis amikor elernyednek az izmaink, rövid ideig súlytalannak érezhetjük magunkat. Ha mindez hirtelen történik, az jelenséget zuhanásként élhetjük meg. Mivel tudja, hogy nem ön esik le, azt képzelheti, hogy az énjének egy része, akit nagyon szeret (jelent esetben a kisfia) az, aki lezuhan, és tehetetlennek, kétségbeesettne k érzi magát, hogy nem tudja elkapni, megállítani.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #102 Zsuzsanna 2016-06-03 12:19
Kedves Erzsébet!
Nem sikerült megfejtenem a következő álmot és nagyon aggaszt:
Van egy 2,5 éves kisfiam akiről szól a visszatérő álom. Minden alkalommal (már 3x) álmdtam azt, hogy lezuhan egy lépcsőházból. Mindíg más a helyszín. Egy alkalommal egy mély aknába zuhant bele és egy esetben sem tudtam elkapni és álmomban követem a szememmel ahogy zuhan. Szörnyű álom. Azért vettem rá magam, hogy írjak mert ma reggel a férjem (édesapja) azzal kezdte, hogy azt álmodta, hogy egy körfolyosós lépcsőházból leesett a kisfiunk. Szalad és elesett egy csúszós folton és kicsúszott a korlát alatt. Kérem segítsen :-( Ha lehetséges a mail címemre is küldje el a választ. Köszönöm a segítségét.
Zsuzsanna
0 #101 Rosta Erzsébet 2016-05-15 14:29
Kedves Anikó! – Re: #100
Örülhet az álmának, mert jó érzés az a tudat, hogy a számunkra fontos férfira mindig számíthatunk, még álmunkban is vigyáz ránk, és ha a szükség úgy hozza, megmenti az életünket. Álma azt jelzi, hogy ébrenlétben teljesen megbízik az illetőben, érzi, tudja, hogy minden körülmények között számíthat a segítségére, támogatására. Mivel önmagáról semmit sem írt, azt azért mégis megkérdezném, nincsenek nehézségei mostanában, nem szorul védelemre vagy támogatásra, nem érzi szükségét annak, hogy vezessék, „fogják a kezét?” Ha ezekre igen a válasza, az álma esetleg arra a személyre utal, akihez segítségért fordulhat.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #100 Anikó 2016-05-14 15:54
Nő vagyok . Álmomban egy számomra nagyon fontos férfival sétáltam, aki erősen fogta a kezem. El akart ütni engem egy kamion, de ő elrántott, és utána erősebben szorított. Ez nagyon jó érzést keltet bennem. Ez mit jelenthet?
0 #99 Rosta Erzsébet 2016-05-08 14:28
Kedves Ágnes! – Re: #98
Mivel az álmán és a nemén kívül semmit sem tudok Önről, csak az egyes álomképek, álommozzanatok lehetséges jelentésében tudok segíteni, az álmát azonban saját magának kell értelmeznie.
Az ajtók sokféle jelentéssel bírhatnak, álmában nyitva állnak ön előtt, és áthalad rajtuk, ezért - ha valóban van valami jelentőségük - azt sejtethetik, hogy a tudatosság, a megértés új szintjeire, vagy életének egy olyan új területére érkezett, mely korábban ismeretlen volt ön előtt. Ugyanakkor a nyitott ajtók lehetőségeket is szimbolizálhatn ak, a választás, hogy melyiken lép be, önön múlik.
Az viszont, hogy az álmában elrejtőzik valamilyen lehetséges veszély elől, arra utalhat, hogy mostanában nem érzi magát biztonságban, fenyegetésként érzékelhet valamit. Az elbújás a legtöbb esetben a való élet félelmeire adott válasz, mely azonban nem minden esetben jelez érzelmet, vagy közvetít valamilyen üzenetet.
A befejező mozzanat, melynek során karácsonyi füzérekkel és gyertyákkal feldíszített teremben találja magát, ünnepi hangulatot tükröz. Azt jelezheti, hogy nem ártana egy kis időre „kiszakítani magát” a mindennapi élet stresszéből, gondjaiból, és olyasmivel foglalkozni, amiben igazán örömét leli, vagy esetleg a tudata alatt szeretné valamilyen eredményét, sikerét megünnepelni.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #98 Ágnes 2016-05-03 09:53
Kedves Erzsébet!

Álmomban olyan helyen jártam, ahol több ajtón keresztül kellett mennem, egy ismerős hölgy is velem tartott. Egyszer el kellett bújnom, mert veszélyt éreztem. Később egy olyan terembe kerültem, ahol sok karácsonyi füzér és gyertyák voltak. Még meg is jegyeztem, milyen szépek és a ismerős hölgy is mosolygott.
0 #97 Rosta Erzsébet 2016-04-29 13:46
Kedves Lina! – Re: #96
A régi álmoskönyvek valóban hasonlókat írtak, a modern álomfejtés viszont másképp közelíti meg az álom jelentését. A fejtetvekről közismert, hogy parazita lények, vagyis egy gazdára van szükségük, hogy létezhessenek. Ezért, amikor álmunkban rajtunk jelennek meg, a tudattalanunk esetleg arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy túl sok kötelezettség, felelősség hárul ránk, azaz a környezetünk „kiszipolyoz” bennünket.
Másrészről azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezek az apró élősködők nem jelentenek komoly fenyegetést ránk, ugyanis nekik az a fontos, hogy a gazdájuk minél tovább menedéket és megfelelő életfeltételeke t nyújtson a számukra. Ehhez viszont maximális alkalmazkodó képességre van szükségük. Ebben a megközelítésben mintegy példát mutatnak az álomgazda számára. Ez esetben „Ha békében akarsz élni, alkalmazkodj!” – lehet az álma üzenete.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #96 lina 2016-04-27 20:34
Kedves Erzsébet!
Tegnap esti álmomban tetvek tűntek fel.
Rengeteg volt,de az én hajamban.
Édesanyámmal próbáltuk meg kiszedni.
Máshol olvastam, hogy szerencsét jelent
De azt is írták, hogy szégyent.
Köszönöm válaszát! !
0 #95 Rosta Erzsébet 2016-04-27 08:10
Kedves Ágnes! – Re: #93
Bár sok minden nem világos az álmából, például nem derül ki, hogy valójában mit mond önnek az „ismerős nő”, és azt sem tudható, milyen kapcsolatban áll önnel; a színhely és a szereplők (főleg a főnöke jelenléte) alapján egyértelműnek látszik, hogy a tudata alatt érzett aggodalma a munkahelyével, az ottani feladataival, valamilyen munkahelyi problémával (konfliktussal) lehet kapcsolatos. Mivel gyakran olyankor álmodik az ember a főnökével, amikor túlterhelt, vagy túlságosan felzaklatja a munkája, fontos lehet, hogy milyennek tartja a főnökét, illetőleg pozitív vagy negatív viszonyban áll-e vele. Ez segíthet az esetleges munkahelyi stressz vagy probléma nyitjának a megtalálásában. Jelentőségtelje s mozzanata az álmának az önnel kiabáló „török jellegű ruhába öltözött” foghíjas férfi megjelenése. Az, hogy az ismeretlen férfi fennhangon beszél, arra utalhat, hogy bajkeveréssel, rosszindulattal vádolják önt. Persze ez a valóságban nem biztos, hogy így van, de ha nem akar bajba kerülni, vagy nem szeretne védekezésre kényszerülni, ajánlatos résen lennie. Annak ellenére is, hogy az álmában a főnökével nem kerül konfliktusba.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #94 Rosta Erzsébet 2016-04-27 07:12
Kedves Valéria! – Re: #90
Röviden leírt álma – egyéb információ hiányában – többféleképpen is értelmezhető. Ha ismeri az öngyilkosság elkövetését megkísérlő srácot, az álma direkt megközelítésben jelezheti az iránta érzett aggodalmát. De felvetődhet az is, hogy melyek lehetnek azok az önben is fellelhető tulajdonságok, jellemvonások a srácban, amelyektől szívesen megszabadulna. Talán abban reménykedik, hogy nem hasonlít hozzá, és a tudata alatt megpróbál megváltozni.
Másrészről, amikor valaki öngyilkosságot követel, gyakran azt mondjuk, hogy elhibázta, elvesztegette az életét. Nem lehetséges, hogy mostanában csalódottságot érez amiatt, hogy nem sikerült elérnie céljait, kudarcot vallottak a tervei?
Egy öngyilkosság (vagy öngyilkossági kísérlet) láttán az is gyakran felmerül, vajon tehettünk volna valamit ellene. Nem tette fel ez a kérdést valami miatt mostanában magának? Nem vett valami majdnem negatív fordulatot az ön tétlensége miatt?
Végezetül az álmában látott öngyilkossági kísérlet metaforikusan arra is rámutathat, hogy létezik a személyiségének egy olyan oldala, mely „önmaga ellen dolgozik.”
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #93 Ágnes 2016-04-22 11:59
Kedves Erzsébet!

Élénken él bennem az álom, mentem az irodánk felé, tárva-nyitva volt az ajtó, láttam bent a főnökömet, és talán a postást, kintről annyit láttam még, hogy ledőltek valamilyen tárgyak. Az úton szembe jött velem egy török jellegű ruhába öltözött férfi, elől az egyik foga hiányzott, fennhangon beszélt hozzám, kérdeztem tőle, mit ártottam neki, hogy így beszél, de tovább folytatta. Haladtam tovább, ott több nő volt,ismerős, az egyik az én főnökömről és munkámról beszélt, de mondta, hogy nem teljesen érti mit kell csinálnia, erre a többiek megjegyezték, hogy ne aggódjak, mire a főnök is morcosan, megjelent és elcsodálkozott, hogy Úr Isten, ez a nő nem is érti teljesen a dolgát. Én annyit mondtam, hogy ez azért érdekes, de itt véget ért az álom. Várom válaszát. Köszönettel: Ágnes
0 #92 Rosta Erzsébet 2016-04-18 10:37
Kedves Ágnes! – Re: #89
Bár a fekete szín a mi kultúránkban gyakran a halállal, a szomorúsággal és a gyásszal kapcsolódik össze, és a varjak „rossz híre” is onnan származik, hogy e fekete madarak jelentek meg elsőként a csatamezőkön és táplálkoztak a hullákból, nem hiszem, hogy a legrosszabbra kellene gondolnia. Különösen akkor, ha erre egyébként nincs semmilyen bizonyítható indoka. Lehet, hogy valami miatt mostanában sötéten látta világot, pesszimista volt a kedélyállapota, ám a fekete ruha bármikor levehető, és vidámabb színűre cserélhető. Csak akarnia kell a változást, hamarosan túl lesz a mélyponton, és jobb kedvre derül.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #91 Rosta Erzsébet 2016-04-18 09:10
Kedves Ninna! – Re: #88
Noha ön „az emberek meg a látottak alapján” annak érezte, én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy negatívnak kell tartania az álmát. Ugyanis ha valaki a víz hátán sikeresen kisétál a partra az álmában, az annak a jele, hogy tökéletesen képes uralni az érzelmeit, és önbizalommal, hittel tekint magára. Bár ön nem ér ki teljesen a partra, nem süllyed el azonnal az érzéseit szimbolizáló folyóban, vagyis egy jó darabig képes „felülkerekedni ” az érzésein. És természetesen az sem mellékes, hogy álmában a Duna vize nem volt zavaros.
Ami viszont az üvegágyat illeti, arról a leírtak alapján nem állapítható meg, hogy milyen kapcsolata lehet önnel, illetve az álmával.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #90 Valéria 2016-04-18 08:23
Kedves Rosta Erzsébet tegnap este azt álmodtam hogy egy fiatal srác öngyilkos akart lenni amit álmomban látomásaim voltak és azt is láttam képekben hogy hol dús fűvet és erdőt,, majd az öngyilkosságot nem tudtam megakadályozni de túlélte ! ez mit jelent?
0 #89 Dobiszné Bach Ágnes 2016-04-16 03:59
Kedves Rosta Erzsébet!

Amire emlékszem, de igen mélyen megmaradt az álmomból, hogy édesanyámmal beszélgettünk, és arról, hogy milyen ruhát vegyünk fel? A feketére jutottunk, ami már az álmomban is rettenetesen elszomorított, szinte rettegve kérdeztem, miért ilyen színűt.
Nem rég fiam is arról számolt be, hogy fekete varjúval álmodott, én erre is úgy emlékszem, hogy nem jelent jót. Kérem szépen véleményét. Üdvözlettel: Ágnes
0 #88 Ninna 2016-04-11 17:10
Hallo!
Azt szeretnem kerdezni hogy mit jelent vizen jarni majd majdnem a partnal belesullyedni. Elotte mondta ismerosom hogy a bátyja tud vizen jarni ,en aztmondtam kdptelenseg es mehprobaltam.a telefonom birta a vizet. Nem voltam kecsegbe esve hogy "bele estem" viszont maga az alom eleg sotet negativ az emberek meg a latottak alapjan. A viz a duna volt itt linzben. Nem tiszta de atlatszo a part fele mar a koveket lattam. Egyebkent uveg agy is volt az almomban amit elloktem es nem torott ossze.
+1 #87 Rosta Erzsébet 2016-04-04 12:59
Kedves Viola! – Re: #83
Az 1. álma illeszkedik a korábbi – barátjával kapcsolatos – álmai sorába. Bár a valóságban már régóta nem találkoznak, álmaiban időről-időre feltűnik a barátja. Hol pozitív, hol pedig negatív ez a találkozás, valószínűleg az ön hangulatától, érzelmi állapotától függően. Lehet, hogy erre reagál álmában a tudattalanja, olyan céllal, hogy képes legyen megőrizni a lelki egyensúlyát. A záró kép azt sugallja, hogy a segítségnyújtás – bármilyen helyzetben is legyünk – nem erő, hanem elszántság kérdése. Hogy mi állhat e „figyelmeztetés ” mögött, azt önnek kell megválaszolnia.
A második álomban azt kellene mindenekelőtt kideríteni, hogy miért böjtöl, mert, hogy nem vallási célból, az nagyon valószínű. Önmegújítás, öntisztítás céljából? Vagy így akarja felhívni a figyelmet valamilyen problémára? Esetleg bűntudatot érez, vagy büntetni akarja önmagát? Mivel a böjtölést nem szándékosan töri meg, sőt mindezt csak álmodja, áldozatvállalás a eredményes lesz. Álma végén a televízió, mely nem működik rendesen, arra utalhat, hogy valamilyen szituációt, problémát az életében más szemszögből kellene megvizsgálnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet
+1 #86 Rosta Erzsébet 2016-04-02 13:30
Kedves Adrienn! – Re: #85
Mivel az arany egyik legnehezebb (legnagyobb fajsúlyú) fém, a földből kinövő arany madártoll, melyet álmában látott, valójában káprázat, mert funkcionálisan egészen biztos, hogy értéktelen. Aranytollakkal ugyanis aligha lehet repülni. Abból, hogy valami drága és csillogó, még nem következik, hogy a hasznunkra is lehet. Most már csak azon kellene elgondolkodnia, vajon miért álmodhatta ezt.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #85 Adrienn 2016-04-01 04:42
Kedves Erzsèbet! Álmomban arany madártollat láttam,amely a földből nőtt ki. Sokszor ránèztem, hogy nem e tűnt el, de mindig megtaláltam. Nem szedtem ki a földből. MIT jelenthet ez? Nagyon köszönöm, ha tud segíteni! Adrienn
0 #84 Pálffy Viola 2016-03-30 08:32
Elfelejtettem, mintha haragudna rám. Még nem találkoztam vele. :sad:.
0 #83 Pálffy Viola 2016-03-30 08:17
Kedves Rosta Erzsébet!
Két álmom is volt. Az egyik ismét a barátommal álmodtam. Egy rendezvény volt és ő is ott volt, de úgy tettem mintha nem tudom, hogy ott van. Majd mikor láttam, hogy vannak akik elalszanak oda mentem a vezetőkhöz, hogy jó lenne tenni valamit. Ekkor én a barátom mellett álltam ő ült. Üdvözölni szerettem volna, megpusziltuk egymást de az ölelés elől elhúzódott. Majd elindultunk ki együtt nem emlékszem volt e párbeszéd, de majd jött egy olaszul beszélő akit már messziről boldogan üdvözölt szinte boldog volt. Ezután figyeltem őt hol lehet de nem láttam. :sad: Azután a földön feküdt valaki akit egy vérszomjas kutya megtámadott. Aztán látom hogy egy kis fehér bojhos köjök kutya elakarja terelni a nagy kutya figyelmét, hogy ne bántsa. A másik álom hogy böjtöltem álmomban és megtörtem véletlenül a kenyér héját megettem. Elmondtam, hogy ez történt mondták hogy nem nagy baj. Ez az egész álom az álomban. Azt csak álmodtam, hogy megtöröm. Megnyugodtam hogy csak álmodtam. Aztán bementem a házba és ott volt egy nagy tv de már nem emlékszem mit láttam. Arra emlékszem valami nem működött. Aztán meg elhajolt nem lehetett felállítani.
Ennyi. Köszönöm szépen Üdv.viola
0 #82 Pálffy Viola 2016-03-27 07:33
Áldott Boldog Húsvétot kívánok, sok szeretettel!

Amikor húsvét reggelén felkelsz,
látod aranyszínben a nap süt.
Áttörte az éj sötét falát,
Életre kel vidáman minden.
Madarak boldog éneke zengi
mily szép ez a nap.
S a virágok harmatos szirmai
köszöntenek mosolyogva.
Hozzád suhan a lágy szellő
s boldogan megérint, majd tovább sietve
besurran otthonodba.
A szeretet lágy simogatása, mely
körül öleli szívedet.
A legnagyobb ajándék, mind azt
mit látsz, Áldás az, és a Tiéd.

Fogadja tőlem ezt a kis verset.

Üdv Viola
+1 #81 Rosta Erzsébet 2016-03-23 15:08
Kedves Viola! – Re: #80
Álmát olvasva, a „lárvaterápia” néven ismert ősi természetgyógyá szati praktika jutott az eszembe, melynek során steril körülmények között kitenyésztett légylárvákat tesznek a nehezen (vagy egyáltalán nem) gyógyuló sebbe. A lárvák csak a sebben lévő elhalt szövetekkel, és a bennük lévő baktériumokkal táplálkoznak, az élő szöveteket azonban nem károsítják. Bár a nyüvekkel álmodni általában negatív jelentésű, ez esetben azonban pont a fordítottja az igaz, ugyanis a kukacok eltávolítása metaforikusan megtisztulást jelez, nemcsak fizikai, hanem érzelmi értelemben is. Az álma meglehetősen direkt módon utal erre.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #80 Pálffy Viola 2016-03-22 15:42
Kedves Rosta Erzsébet!
Azt álmodtam, hogy a jobb lábam feje fekete koszos anyag borítja. Olyan mint a kenőcs ami vatta szerű anyaggal van keveredve. Ezt elkezdem lefejteni alábfejemről. Az újjaim közzül csak a nagy lábam újja és a kis újjam volt. A többi úgy tűnt elrohadt. Ahogy szedtem le tisztítottam mintha kibújt volna a többi három. Aztán egy gézt kezdtem a lábamszáráról letekerni. És mikor lefejtettem apró kis kukacok potyognak le a lábamszáráról. Alig vettem észre őket. És a lábam gyönyörű tiszta lett egészséges és a fehér hámlott bőrt kezdtem letisztítani. Csak néztem milyen szép lett pedig milyen szörnyű volt.
Ennyi volt röviden. Köszönöm szépen!

Üdvözlet. Viola.
+1 #79 Rosta Erzsébet 2016-03-22 13:48
Kedves Viola! – Re: #76
A másodikként leírt álma, melynek valóságos (létező) személyek (a barátja, a barátja felesége és ön) a szereplői, tárgyi álom, mely illeszkedik azoknak az álmainak a folyamatába, melyek – jelezve a potenciális veszélyt – igyekeznek megerősíteni azon eltökéltségében , hogy – bár nehezére esik – egyelőre azzal tesz jót a barátjának, ha nem találkoznak egymással.
Az első álmában viszont semmi olyat nem látok, ami összefüggésbe lenne hozható a való világgal, a szereplői – az ön kivételével – ismeretlenek, a „sátán”, aki megtámadta, „arctalan.” Valószínűleg az ébrenlétben helytelennek tartott (s ezért elfojtott) érzései támadták meg sátánként az álmában. De ön ellenáll a támadásnak, izgatottá válik ugyan, de nem fél, és nem engedi, hogy a „rossz énje” a hatalmába kerítse. Olyan érzésem van, hogy ebben a pillanatban tudatossá válik az álma, és engedelmeskedik lelke „morális parancsának.” Ez nagy lelkierőről tanúskodik, mert – mivel alvás közben nem felelünk a tetteinkért – álmunkban könnyen elveszíthetjük az önkontrollt.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #78 Rosta Erzsébet 2016-03-19 12:05
Kedves Moho! - Re: #77
Hitelesebb lett volna, ha a párja írja meg az álmát, ugyanis ez az ő „alkotása”, és az álmával kapcsolatos esetleges kérdésekre egyedül ő tudja megadni a helyes választ. Emiatt nincs értelme annak, hogy személyes értelmezéssel próbálkozzak, legfeljebb annyiban segíthetek, hogy az álmának lehetséges okát megemlítsem. Az egyik ilyen az, hogy mostanában másoktól eltérő módon közelíti meg a problémákat, kihasználja a rejtett képességeit, és új perspektívából közelíti meg a dolgokat. Az is lehet, hogy boldognak, magabiztosnak és erősnek érzi magát. Utalhat az álma azonban arra is, hogy - bár nehéz problémával kell megbirkóznia, stresszes időszakot él át - képes megtartani a spirituális és mentális egyensúlyát. Az sem zárható ki, hogy egyszerre több – részben ellentétes – követelménynek kell megfelelnie, melyek között képes megtalálni az egyensúlyt.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #77 Moho 2016-03-17 15:31
Üdvözletem!

Mit jelent egy álomban a kézenjárás, sehol sem találom.
A párom álmában folyton kézen jár, mintha azzal fitogtatná az erejét, pedig amúgy nincs is olyan fizikuma. :)

Köszönettel!
0 #76 Pálffy Viola 2016-03-15 13:49
Kedves Rosta Erzsébet!
Három álmom is volt, Azt álmodtam, hogy a hátamon van egy barna folt, és abban nagy betűvel rá van írva F,,k Y,u. Tudtam, hogy éjjel álmomban megtámadott Sátán, és éreztem valamiért nagyon nem tettszem neki, mert nem tudja elérni amit akar. Éreztem ebből, hogy jó irányba haladok. Mondtam a többieknek, nézzétek meg mennyire igaz, hogy mikor alszunk is azon van, hogy bántson minket embereket. Izgatott voltam, de nem féltem tőle.Voltak rajtam más nyomok is, karmolások. Amire nem emlékeztem, de tudtam, hogy Sátán volt az. Kértem, az egy valakit aki akkor ott volt épp, menjen kérdezze meg merre kell mennem missziózni.
Ő elment és meg is mondta, hogy üdvözöl a fekete kontinensen.

A következő álmom, a barátom irodájában voltam, de most az az arc volt ami szokott lenni. Volt egy helység és egy ágy amit én rendbe tettem, mert ott aludtam. feltekertem a paplant. Csak annyi volt, hogy én aludtam ott.Nem láttam magam az ágyban, cdak rendet raktam. Jött a Barátom és mondta jön a párja. Nagyon megvolt ijedve, és belépett azt ajtó a nő. Nagyon dühös volt, de mondtam neki nincs miért rám mérgelődnie mert nem történt itt semmi. Sem most sem máskor ami igaz is.Felém megenyhült, kedves lett, de a barátomat durván kizavarta. Menj innen! És ő meg kissé lehajtott fejjel ki ment szó nélkül, mint ha állandóan uralva lenne a nő által és nem szólt semmit. nem beszéltünk semmit. Már hosszú hónapok óta nem találkoztunk, óvom őt attól, hogy legyen bármi rossz vitája neki.

ennyi röviden.
Köszönöm szépen!

Üdvözlettel Viola
0 #75 Rosta Erzsébet 2016-03-12 16:16
Kedves Hanna! – Re: #74
A körülményektől, élethelyzetétől , érzéseitől függően többféle értelmezése is lehet annak, hogy az álmában elvetélt. Feltételezem, hogy ez idáig még nem abortált, vagyis az álmát nem a traumát követő stressz váltotta ki. Viszont azt írja, hogy gyermeket szeretnének, ezért – ha történetesen már terhes – álma a gyermeke elvesztése miatt érzett félelmét jelezheti. Szeretném viszont megnyugtatni, hogy a „vetéléses” álmok nagyon ritkán tekinthetők „előrejelzésnek.”
De valószínűbb, hogy csak a házasság után tervezik a gyereket, vagyis más olvasata van az álmának. Mivel a vetélése természetes, valószínűleg szimbolikusan értelmezendő. Ez esetben az abortálás arra utalhat, hogy megszüntet (vagy elhárít magától) valamit, ami egészségtelen, káros önre, vagy amit nem volt képes megfelelően kifejleszteni.
Egy másik lehetséges oka az álmának, hogy valami fontos része az életének a végéhez közeledik. Természetesen ez esetben is szimbolikusan értelmezendő az elvetélés, például olyankor álmodhatunk ilyet, ha egy feladat, melyen sokáig dolgoztunk, a végéhez közeleg, vagy valami miatt közvetlenül a befejezése előtt a munkánkat hirtelen megszakítottuk. Ha negatív érzésekkel teli az álmunk, metaforikusan utalhat valamilyen tervünk (vágyunk) kudarcára (elvesztésére), az álmunk „elvetélésére” is.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #74 Hanna 2016-03-07 06:50
Kedves Rosta Erzsébet!

Gyereket szeretnénk vőlegényemmel akivel nyár végére tervezzük az esküvőt.
Nagyon intenzív álmom volt amiben rengeteg vér volt azért mert elvetéltem.
Rengeteg helyen kerestem már, de a vetélés jeletését sehol nem találtam.
Tudna ebben nekem segíteni?

Előre is nagyon köszönöm, Hanna
+1 #73 Rosta Erzsébet 2016-03-06 09:40
Kedves Viola! – Re: #71
Az álmai, melyekben teljesen másnak látja a barátját, mint amilyen a valóságban, illetőleg olyasmik (veszekednek, megcsókolják egymást), melyekre korábban sohasem volt példa, bizonyos mértékű eltávolodást jeleznek. A tudata alatt működik a pszichéjének az elhárító mechanizmusa. Talán ezzel próbálja meg a tudattalanja megkönnyíteni az egymástól való távollétüket, melyre a körülmények kényszeríthetik önöket.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #72 Rosta Erzsébet 2016-03-06 09:18
Kedves Kitty! – Re: #70
Mivel nem ismerem a szülése körülményeit, a másik gyermeke elvesztésének az okát, és önmagáról sem árult el sokat, sajnos túl keveset tudok ahhoz, hogy személyre szabott választ adhassak. Álma talán kompenzálni kívánja a veszteségét, vagyis arra biztathatja, hogy érdemes próbálkozniuk, mert a kisfiuknak lehet még testvérük. A valósághű álomkép (a szülőágyra ülő barátnőjének fehér nadrágja véres lesz) mindennek a realitását próbálja megerősíteni.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #71 Pálffy Viola 2016-03-01 21:42
Kedves Rosta Erzsébet!

Igaz már nem egyszer írtam ezzel kapcsolatosan.
Valami nem hagy nyugodni. Miért van az, hogy mindig magas fekete hajú férfiként látom a barátomat. Holott ő alacsony és szőkés barna haja van. Most is így álmodtam vele, de most veszekedtünk amit soha nem tettünk ezelőtt. Mérges volt rám. Igaz már régóta nem találkoztunk és nem is beszéltünk egymással. Volt ezelőtt, az álom előtt hogy mikor meglátott megcsókolt és kérdeztem ezt miért tette. Azt mondta, hogy barátok vagyunk. De mi soha nem voltunk ilyen kapcsolatban. Aztán vissza csókoltam. ennyi volt és ezután meg még ez előtt az álmok előtt is mindig ez a fekete magas vékony férfi jelenik meg.

Ennyi röviden. A valóságban már rég találkoztunk és nem is tudok róla semmit.

Üdv Viola
0 #70 kitty 2016-03-01 10:24
KKedves Erzsébet.
Álmomban megszűltem második kisfiamat aki a most 2 hónapos fiam iker testvérevolt.Ig azából is lett volna mert a valósáságban is lett volna még egy baba aki sajnos nem maradt meg.Ez a álom közben a barátnőm is velem volt aki szűlő ágyon hagyott véres rongyra ült és fehér nadrágja véres lett hátúl.Arra vagyok kíváncsi hogy mit is jelenthet ez az egész.olvasgatt am de mindenki mást ír és konkrétat senki.Előre is köszönöm szépen a segítségét.Üdv: Kitty
0 #69 Rosta Erzsébet 2016-02-29 09:17
Kedves Gabriella! – Re: #68
Álmát olvasva elsőként arra gondoltam, hogy a terhességének az utolsó hónapjaiban járhat, ugyanis a leendő mamák körében szoktak előfordulni ilyen, vagy ehhez hasonló álmok. Ez ugyanis a tudatalatti felkészülést jelzi a gyermekszülésre . A szűk földalatti vájatok, folyósok, melyeken látszólag nehéz az átjutás a várandós anyák szülés előtti szorongását reprezentálhatj ák. Ha gyermeket vár, akkor - megjegyezve, hogy az álma egyfajta bátorításként értelmezhető - itt akár meg is állhatunk. Ha viszont nem ez a valóság, az esetben a földalatti szűk járatok menekülési útvonalat jelképezhetnek. Az pedig, hogy mindez lenn mélyben, a föld alatt történik, számomra azt sugallja, hogy valamilyen - ébrenlétben elfojtott („mélyen tartott”) - érzése, emléke lehet az, amivel nem kíván „szembenézni.”
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #68 B .Gabriella 2016-02-24 17:05
Kedves Erzsébet ! A segítségét kérném .figyelemmel kísérem az álmaim pláne ha nem "rendhagyó" . :-)
szóval.. szűk folyósokon haladtam át ,de nem ez a szokványos folyosó volt ,hanem föld alatti vájatok de tiszta világos falakkal ,ahogy haladtam egy kisebb mélyedés.üreg nyílást vettem észre és mondták hogy ott tudok tovább haladni, bele dugtam vagy a kezem vagy a lábam és mintha beszippantott volna és át csusszantam vagy át préseltem magam de minden nehézség nélkül ezeken az átjárókon .mindig az volt az érzésem hogy nem fogok tudni át menni mert nagyon szűk ,de gond nélkül haladtam folyosóról -folyósora.Érde klődve várom véleményét! Minden jót kívánok! Szívélyes üdvözlettel B. Gabriella
+1 #67 Rosta Erzsébet 2016-02-08 09:43
Kedves Viola! – Re: #63
Mivel nem először álmodja, hogy barátjának ikertestvére van, elképzelhető, hogy az utóbbi időben valamilyen kettősséget fedezett fel a viselkedésében, de is lehet, hogy az utóbbi időben egy új oldaláról mutatkozott be önnek. Lényeges viszont, hogy a leírtak alapján semmi negatív nem érződik ebből. A következő álomképek viszont egyértelműen önről szólnak, számomra elsősorban azt sugallják, hogy keresi, de nem találja igazán önmagát. Talán az akadályozhatja ebben, hogy nem bízik eléggé önmagában, és a kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonít a környezete véleményének, elvárásának.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #66 Rosta Erzsébet 2016-02-07 16:11
Kedves Kata! – Re: #65
Mivel - mint a bevezető soraiban írja - eddig nem különösebben foglalkoztatták az álmai, én is inkább arra gondolok, hogy csak egy rossz álom volt. Már csak azért is, mert a leírása alapján nem lehetnek magánéleti és/vagy érzelmi problémái, kiegyensúlyozot tnak, felelősségtelje snek tűnik, és a sorai stresszről sem árulkodnak. Ha viszont a feltételezéseim tévesek, esetleg történt valami mostanában az életében, mely kapcsolatba hozható az álmával, vagy újabb hasonló álma volt, írjon ismét nekem, mert nem zárható ki teljesen, hogy az álmának mégis van üzenete.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #65 Hajnal Kata 2016-02-05 05:01
Kedves Erzsebet!
Altalaban nem foglalkozom az almaimmal, atlepek felettuk, annak ellenere hogy hiszem hogy van jelentesuk. A minap olyan alomban volt reszem mely nagyon mely hatast gyakorolt ram. Egy nagyon intenziv alomban volt reszem, melyet megprobalok az alabbiakban leirni.
A hugomat egy ferfi lelotte, meghalt. Egy kis idovel kesobb felebredt, am akkor mar pikkelyek boritottak a testet. Valahogy azonnal vilagos lett, hogy o az ordog. Meg csak labadozott, de mar ereztem hogy ha segitek neki felepulni nagy baj lesz belole. A tudat miatt hogy valahol megis benne el a testverem, megis segitettem. A sajat veremmel kellett taplalnom. Ettol azonnal jobban lett, gunyosan es alattomosan nezett ram. Majd felebredtem.
Elkepzelheto hogy csak egy rossz alom volt. De ha megis volt valami jelentese, nagyon szeretnem tudni. Szinte meg sosem volt ennyire intenziv almom.
Elore is koszonom segitseget!
+1 #64 Rosta Erzsébet 2016-02-01 14:33
Kedves Ibolya! – Re: #62
Ezúttal meglehetősen idilli az álma. Szinte gyógyítani próbálja a lelkét és erősíteni az önbizalmát. A szép tiszta nappali, benne a kellemes meleget árasztó kályhával ugyanis a cudar hideg idők túlélését szimbolizálja. Menedéket nyújt a kívülről fenyegető veszélyek ellen. Mivel ön rakja meg a tüzet, álma azt jelzi, hogy képes ezt biztonságot megteremteni maga és mások számára. Mindezt csak megerősíti, ahogyan ahogyan az emeleten a gyerekekkel bánik.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #63 Pálffy Viola 2016-01-29 13:23
Kedves Erzsébet!

Azt álmodtam, hogy a barátommal találkozom, de megint iker párja volt. Feketére festette a haját és kérdeztem miért? Azt mondta ő is lehet befesti vörösre, mert szerinte nagyon dögös a vörös haj a nőkben. Nekem most éppen vörösre lett festve a hajam, de nem látott engem még csak régebben, hogy vöröses a hajam. Amit tudni kell még, hogy a valóságban neki van egy bátyja aki a szellemei világba ment 15 évesen. Az iker párjának kicsivel világosabb volt a haja. Most valamivel közelebb kerültünk egymáshoz, de még mindig távolság tartó. Azóta sem találkoztunk még. Aztán a következő az volt, valamiért, szép ruhába öltöztem, kék és fehér csíkos volt hosszában de kicsit átlátszott és éreztem ez nem jó ha átlátszik ezért az jutott eszembe vannak harisnyák amiket felvesznek a nők, hogy ne legyen annyira kirívó ezt tettem, nagyon jól néztem ki, de cipőt kellett találnom amit először felvettem nem volt hozzá való fekete. Nem a szín volt a gond hanem a stílus. Kerestem azt a cipőt amit a valóságban meg javíttattam. Érdekes volt mert azt a ruhát mondták igaz szép de nem télre való az. És hát lenéztem és egy szürke csizma, és egy cipő volt a lábamon. Tehát nem volt harmónia. Majd aztán valahogyan egy rendezvényen találtam magam, ahol volt zene valami rockendroll és volt egy igen régi ismerős egy alacsony férfi, és felkért táncolni, de csupán udvariasságból mentem táncolni, de közöltem vele, hogy férjnél vagyok. De nem volt ott a férjem, mintha talán már nem is lett volna. A következő egy piros ruhát vittem magammal az utcára az emberek között a rajtam lévő nadrág és valami felsőre felvettem. Jó volt rám, de a zipzár az rossz volt rajta amit nem tudtam. Két zipzár volt rajta bal oldalt. Láttam, hogy én nem fogom tudni ezt a ruhát viselni, mert a zipzár rossz. Így elkezdtem levenni és láttam, hogy a cipőm sarka lukat üt a ruhámon hátul. Levettem ott az emberek között de sem a felvélekor sem a levételekor nem figyeltek rám, nem kellett szégyelnem ezt a dolgot. Elindultam kezemben a ruhával és hallottam mondanak valamit és nevetnek, és ahogy vissza néztem nem rajtam nevettek és nem beszéltek rólam. Nagy nyugalom volt a szívemben.

Tudja nagyon sokat imádkozom, és igyekszem, hogy Isten mindig tudjon adni válaszokat. És Védelmezni azokat akiket szeretek. Soha nem ártanék a barátomnak. Inkább azon vagyok, hogy fel oldódjon minden. És tiszta alapokon megálljon a barátságunk.

köszönöm szépen!

Üdvözlettel: Viola
0 #62 Pálffy Viola 2016-01-26 09:50
Kedves Erzsébet!

Azt álmodtam, hogy egy nagyon szép tiszta nappaliban voltam. A nappali közepén volt egy kályha amire szenet raktam, és kellemes meleget árasztott. Jól megraktam, de füstölt és tudtam ha bezárom az ajtaját lefojtom a tüzet és ha valaki hirtelen kinyitja kicsaphat a láng, .illetve nem fog égni esetleg. Nem füstölt miután kinyitottam az ajtaját a kályhának. Nyugodt voltam, mert tudtam így minden rendben lesz és ott hagytam. Fent a szobában sok gyerek volt akik ealudtak és sorra puszilgattam alvó kis arcukat és jó érzés volt látna hogy alszanak. Egy kislány a barátnőm kislánya aki már 4 éves ő nem akart aludni játszadozott betakartam törölközőt tettem rá ...lerúgta magáról és mondtam, hogy ő is pihenjen. Majd ismét lementem a nappaliba a kályhához, hogy ki ne aludjon. Alig volt rajta szén és parazsat sem láttam de meleg volt, és raktam rá szenet és elkezdett égni a szén. Jó érzéssel bezártam a kályha ajtaját és ott hagytam. ennyire emlékszem.

Köszönöm szépen!

üdv Viola
+1 #61 Rosta Erzsébet 2016-01-24 14:19
Kedves Ibolya! – Re: #58
Álmát olvasva arra gondolok, hogy a tudata alatt segítséget vagy választ keres élete problémájának megoldására. Erőt próbál gyűjteni, hogy rátaláljon az Útra és megoldja gondjait. Ehhez megtalálta a spirituális támaszát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
+1 #60 Rosta Erzsébet 2016-01-23 13:07
Kedves Ibolya! – Re: #57
Mindenekelőtt köszönöm a versét, és sok szeretettel viszonozom a jó kívánságát.
Ami pedig a legutóbbi álmát illeti, az első részének (a felvágott megvásárlása, majd keresése) - azon kívül, hogy a jelenlegi tanácstalanságá t, tétovaságát jelzi - valószínűleg nincs különösebb jelentősége. Álmából elsősorban az aknából kiözönlő - leírása alapján a nyüvekre emlékeztető, de annál sokkal nagyobb méretű (orsótészta nagyságú) - kukacok érdemelnek figyelmet. Általában rosszat jelentenek, ugyanis ezek a lábatlan lárvák többnyire rothadó húsokban élnek, a döglött állatokat, emberi holttesteket rágják szét, és számos fertőzést hordozhatnak. Közvetlen módon olyankor álmodunk velük, amikor a halálra gondolunk vagy az egészségünket féltjük. Szimbolikusan viszont azt jelzi a tömeges megjelenésük, hogy egy igen kényes helyzetbe kerültünk, kudarcot élünk meg, vagy olyasmire kényszerülünk, ami ellenkezik a vágyainkkal. Bár néhányat megöl (eltapos) közülük, vagyis szeretné a dolgokat rendbe hozni, de nincs meg hozzá a teljes eltökéltsége.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #59 Rosta Erzsébet 2016-01-22 15:23
Kedves Eszter! – Re: #56
Az álma, melyben rabnak látta magát, arra utalhat, hogy úgy érzi, csapdába esett, vagy egy olyan ponthoz érkezett az életében, ahonnan képtelen továbbhaladni. A megoldást a régi vasalója adja meg. A vasaló ugyanis a ruhák ráncainak, gyűrődéseinek az eltávolítására szolgál. A rabtartója kezében viszont a szabadulásának az eszközét jelezheti, vagyis szimbolikusan azt sugallja, hogy csak kisebb „problémák” elsimítására lenne szüksége, a részleteket kellene kiigazítania, jobban kidolgoznia, hogy a „börtönajtó kinyíljon”, azaz előrébb juthasson.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #58 Pálffy Viola 2016-01-22 11:37
Kedves Erzsébet!

Azt álmodtam, hogy egy asztalhoz leültem ahol emberek ültek, és körben máshol emberek voltak. A mellettem ülő ember sötét bőrszínű volt, inkább olyan barna és fekete a világosabb fajta és rám nézett egymásra néztünk de valami misztikusnak tűnt az egész. Összedörzsölte a tenyerét és rátette a derekamra a kezét ami nekem fájt egyébként. Nagyon forró volt a tenyere amint hozzám ért. És órási fájdalmat éreztem de nem féltem csak nagyon fájt azt hittem nem bírom ki és meggyógyult a derekam. Utána elmentem az asztaltól, de eszembe jutott, hogy a barátomnak gerinc sérve van a valóságban is, és elkezdtem keresni ezt az embert, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a barátomat is. Nagyon sokat kerestem őt míg aztán ha jól emlékszem megtaláltam egy házban ahova én a kezemben egy fehér múrva kövekkel félig .lévő tállal léptem be. De aztán kiraktam az ajtó elé mert nehogy azt higgyék hogy valamit vittem és nem adom oda. Bent egy kis zúgban imádkoztak emberek és mondták hogy ott van bent. Elől más emberek beszélgettek kicsit hangzavar volt de nem volt semmi negatív érzésem. De észrevette, hogy keresem őt. ennyi volt.

Köszönöm szépen!

Üdv Viola.
0 #57 Pálffy Viola 2016-01-18 14:16
Kedves Erzsébet!
Azt álmodtam, hogy elmentem a hentes üzletbe, ahol már szinte nem volt semmi az üveges pult mögött. Kértem felvágottat, be ment kihozta becsomagolta. Mint kiderült a drágábbikból hozott de nem foglalkoztam vele, háromszáz valamennyit fizettem. Kimenet a boltból egy lépcső volt csak de megbotlottam nem tudni miben. Azt hittem vagy a cipő fűzőben, vagy a nadrágomban. Nem tudtam megfejteni nem törődtem vele. Majd eszembe jutott ott hagytam a felvágottat. Nem tudni hogyan de messze voltam kissé hirtelen, így elindultam hogy vissza megyek érte. Egészen megváltozott a hely, mert nem a boltba hagytam a felvágottat, hanem egy több emeletes ház ban volt az ahova vissza kellett volna mennem. Hogy ne keljen feleslegesen felmennem, az ott lévő fiatalokat kérdeztem meg hogy tudják e hogy hol van ez és ez, mert szól kellene neki, hogy dobja le nekem a felvágottat. Vidámak voltak, persze mondták. majd le néztem a földre és láttam, hogy előttem egy akna van és a fém fedél alól fehér 4-5 cm-es orsós tészta nagyságú vastagságú kukacok özönlenek kifelé. Temérdek és végig nézek az utcán tele volt velük hemzsegtek. Félni nem féltem, de azt tudtam, ha az ember bekerülne közéjük felfalnák őket. Így egy kettőt eltapostam éreztem ahogy pukkan a cipőm alatt. De nem foglalkoztam, velük, azok is inkább csak közel voltak hozzám, hogy talán bejuthatnak a nadrágom alá, és ezért jobbnak láttam, ha nem hagyom őket életben. Pici kis fekete pofájuk volt folt szerű.

Ennyi röviden.

Köszönöm szépen! Üdv Ibolya
Ezzel a kis saját verssel szeretném kifejezni hálámat és Újévi jó kívánságomat!

Mit hoz az Új év 2016 ?

Az Óév kimerült szívvel az elmúlás sötétségébe süllyedt,
s csendes magányában pihenni tér.
Feláldozta önmagát mindazért a szépért, s jóért, mit neked adott.
Cipelte terheid, gondjaid, s mind azt mi még megoldásra vár.

Az Új év boldog, könnyes szemmel búcsúzott öreg testvérétől,
s vette át életed minden örömét, könnyeit, aggodalmát, terheit.
Még nem tudja, hogy mit mikor adjon neked, s mikor mire lesz
szükséged, de mikor ott az idő segít, hogy elbírd a terhet.

Figyeli féltőn kezdő lépéseid. Döntéseid, mulasztásaid
meghatározzák utadat. Óvja a szíved a fájdalomtól, mindaz
ami megoldásra vár, kihívás. S Ő ehhez erőt teremt. Reményteli
szívvel adja át a szeretet könyvedet, mely tiszta és üres.

Nincsenek benne képek, szavak, bölcs gondolatok, mert Te vagy,
aki a szíveddel írod. 365 nap, 365 oldal, ennyi a Te szeretet könyved.
Az Új év bizakodva néz rád, boldog szívvel arra vágyva, hogy
amikor az utolsó oldalt írod, az Ő utolsó napján ne legyen más a szívedben,
csak tiszta szeretet és igaz boldogság.

Sok szeretettel kívánok Boldog Új Évet és sok erőt a szeretet könyvéhez!
Üdv: Pálffy Ibolya
0 #56 Kozák Eszter 2016-01-17 07:41
Kedves Erzsébet ! Álmomban börtönen voltam és az őr az én régi vasalómat fogta a kezében és nézegette . Segítene nekem, van ennek valami jelentése? Köszönöm a válaszát ! Eszter
+1 #55 Rosta Erzsébet 2016-01-16 14:36
Kedves Viola! - Re: #51
Álmai számomra az ambivalens érzéseit, gondolatait jelzik. Talán azért is láttatja a barátját olykor másmilyennek (elhízottnak, megöregedettnek ), vagy kétfélének a tudattalanja, mert ezzel szeretné jelezni önnek, hogy a barátságuk, az érzelmi kapcsolatuk megőrzése céljából talán az lenne a legjobb, ha mostanában „fizikai értelemben” átmenetileg eltávolodnának egymástól. Az viszont nem biztos, hogy a kommunikációt is szüneteltetniük kellene egymás között.
Üdvözlettel,
Erzsébet
+1 #54 Rosta Erzsébet 2016-01-13 15:27
Kedves Viola! - Re: #50
Egy fog elvesztése a legtöbbször az aggodalomra és a változástól való félelemre utal. Mivel az álmában egy elülső foga szuvasodott el, és tört apró darabokra, miután kihúzva az ujjai közé fogta, a félelme önbizalomhiánny al is társul. Azért álmodja ezt, mert nem érez elegendő erőt, nem bízik eléggé önmagában. A fogtechnikus barátnője intelmét természetesen szimbolikusan kell értelmezni, valójában nem a fogairól, vagy azok egészségéről szól, hanem inkább arról, hogy saját maga is tehet a kishitűségéről.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #53 Pálffy Viola 2016-01-13 14:59
Köszönöm szépen!
+1 #52 Rosta Erzsébet 2016-01-13 14:30
Kedves Viola! - Re: #49
Ennek nincs különösebb jelentősége.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #51 Pálffy Viola 2016-01-13 12:26
Kedves Erzsébet!
Miért van az, hogy gyakran úgy álmodom a barátommal mostanában, hogy másképp néz ki, vagy kissé elhízott mint most legutóbb is, és más az arca is. Megvolt öregedve. Mintha nem is ő lenne, de tudom, hogy ő az. Van amikor egy álmon belül kétféleképpen látom. Most legutóbb az irodájában voltunk a férjemmel, boldogan ölelte át a férjemet, s majd üdvözölt engem. Aztán később visszamentem már másképp nézett ki. Jobban hasonlított önmagára. Volt olyan is hogy kettő volt belőle egyformák. Nagyon tiszteljük egymást az életben és soha nem tennénk tönkre a barátságunkat. És min ahogy ön is írta jelenleg semmilyen kommunikáció nem folyik köztünk. Bízom abban, hogy Isten megtudja áldani a tiszta hozzáállásunkat.

köszönöm szépen!

Üdv Viola.
0 #50 Pálffy Viola 2016-01-12 11:15
Kedves Erzsébet!
Igen felerősödött körülöttem a szellemi világ, mivel erősen szeretnék előbbre jutni úgy érzem ezért van.
Azt álmodtam, hogy fogam elől, a szemfog és a két metszőfog közötti mozog nagyon. Fehér volt és egyszer csak kivettem a számból. Nem fájt. És akkor láttam, hogy az rossz és széttudtam törni kézzel. A fog az apró darabokra tört. Látható volt hogy elvolt rothadva.belül. A barátnőm ő egyébként fogtechnikus a valóságban, mondta, hogy na ugye megmondtam hogy fogkefét kellett volna használnod. Neki is volt egy hasonló helyzete mint ami nekem van a barátommal.

Köszönöm szépen, Kedves Erzsébet! Ha valaha az életben véletlenül találkoznánk meghálálom.

Üdv Viloa
0 #49 Palffy Viola 2016-01-10 17:35
Köszönöm Kedves Erzsébet !
Elnézést kérek, mert az álom sorrendje helyesen az első hogy sétáltunk az utcán és azután van a két különböző ajtó. Nem tudom változott így a jelentése.
Köszönettel Viola
+1 #48 Rosta Erzsébet 2016-01-09 10:46
Kedves Viola! – Re: #47
Mivel az álmában is „bujkálni” kényszerül a barátja volt felesége elől, illetőleg rosszat tesz (vörösbort itat) a kisfiával, később pedig egy ismeretlen hölgy felelősségre vonja, úgy tűnik, a tudattalanja is arra próbálja felkészíteni, hogy mindkettőjüknek jobb lenne, ha mostanában kevesebbet találkoznának. Ez azonban - miként azt a következő álomképe is mutatja - nem biztos, hogy a végét jelenti a barátságuknak, ugyanis ha kellően erősek és eltökéltek, kiállhatja az idő próbáját.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #47 Pálffy Viola 2016-01-02 19:49
Kedves Erzsébet!
Mint ahogyan látja az elmúlt kérdéseimet, a valóságban is most nagy harcokat élek meg.
A barátságunkból nem lehet több és most igen nagy a küzdelem. Ezt szeretnénk megtartani tisztán.
Amit most álmodtam valójában érdekes volt. A barátomnál voltam amit a valóságban nem tettem meg soha, hiszen ő a volt feleségével van együtt én meg a férjemmel. Azt álmodtam, hogy az ágyban fekszem, de nem volt ő mellettem, de fel kellett kelnem, mert hogy jön a párja. Én mentem ki az ajtón és a hölgy meg épp jött és köszöntünk egymásnak. Majd egy másik kép, hogy újra az ajtó előtt vagyok de egy nagy ajtó majdhogynem vastag tolóajtó vasszerű, és húzza be a barátom, hogy nehogy meglásson a párja. Majd bementem valahogy hátsó ajtón és a kisfiával vörösbort itattam ő meg láthatóan a szeme keresztbe állt mert berúgott. Én meg elakartam menni, mert nem tudok mit csinálni. Aztán jött egy hölgy aki kérdőre vont, hogy ő úgy vélte volt valami köztünk a barátommal és mondtam, hogy soha nem volt semmi. Aztán volt, hogy a barátommal sétáltam az utcán és azt mondta, hogy az az érzés amit érzek az egy olyan mint egy vírus és nagyon hálás érte, hogy a barátságunkért képes vagyok lemondani minden másról és átölelt. Ez nagyon jó érzés volt.
Tudom, hogy sokszor kérem a segítségét, de most nagy változásokon megyek keresztül. És valójában a barátságot fontosabbnak tartom mint minden mást hiszen az a mi örök lehet ebben a kapcsolatban. Nem éri meg beszennyezni. Valahol azt érzem, hogy egy időre lehet, hogy ez ,megfog szakadni. Most tanácstalan vagyok vele kapcsolatban. Mert egyikünk sem akar többet, Dehogy ő érez e többet vagy sem azt nem tudom.

Köszönöm a válaszát üdv Viola
+1 #46 Rosta Erzsébet 2016-01-02 13:52
Kedves Viola! – Re: #44
Elolvasva a leírtakat, meglehetősen direkt üzenete lehet az álmának. Vagy a barátjában nem bízik eléggé, vagy az iránta táplált érzéseiben bizonytalan. Egyik sem jó, ezért ezen a helyzeten változtatnia kellene.
Üdvözlettel,
Erzsébet
+1 #45 Rosta Erzsébet 2016-01-02 13:40
Kedves Viola! – Re: #43
Mivel álmában a sajátján kívül egy másik műtétet is látott, az első gondolatom az, hogy aggódik az egészségi állapota miatt, vagy ténylegesen egy műtét előtt áll, esetleg a napi tevékenysége során fordul meg orvosi rendelőkben, kórházi műtőkben. Ha viszont nem ez áll az álma hátterében, abban az esetben az álombéli szemműtétje arra figyelmeztethet , hogy jobban kellene figyelnie a környezetére. Talán túl sokáig engedte, hogy bolondítsák, vagy kihasználják önt, és most, amikor rájött erre, nincs elég bátorsága, hogy véget vessen ennek. Ahogyan a másik álomképében a fogorvos lecsiszolva eltünteti páciense szemfogairól a tüskéket, most már másként látva a dolgokat, önnek is meg kellene szabadulnia a frusztráló érzéseit kiváltó káros befolyástól.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #44 Pálffy Viola 2015-12-28 21:34
Azt álmodtam, hogy a barátomnak amiket küldtem képeslapokat nem kapta meg. Megtaláltam őket átázva az utcán talán a vízben voltak. Nem volt a víz piszkos. Én szedtem őket össze külön voltak a fehér borítékok és a képeslapok.
Arra gondoltam akkor, hogy hiába várok én bármilyen visszajelzést tőle ha nem érkeztek meg, és gondoltam, ha én ezt nem tudom meg hogy nem kapta meg őket akkor ha ő mondja nem hiszem el neki.

Köszönöm szépen!

Boldog új évet kívánok!!
0 #43 Pálffy Viola 2015-12-28 07:42
Kedves Erzsébet!
Érdekes álmom volt. Azt álmodtam, hogy a jobb szemem műtik, egy fehér köpenyes orvos és mindent tudtam mit csinálnak vele. Igazgatták a szemhéjam, mintha a csontba is fúrtak volna.. Féltem attól, hogy fájni fog de nem fájt. De valójában nem igyekeztem megnézni, hogyan sikerült, mert egy másik műtét következett egy férfit műtöttek. Neki a két szemfogát kellett nagyon megigazítani, és rá kellett neki harapnia az agyar szerű szemfogával egy valamilyen luka dologba, hogy a fog az benne legyen. A két nagy fog amely agyarszerű volt olyan volt hogy hegyes tüskék voltak körbe az egész fogon. És azt mondta az orvos, hogy nézzük meg milyen szépen meglehet csinálni ezzel a tecnikával és lecsiszolta neki.

ennyi röviden köszönöm szépen!
0 #42 Rosta Erzsébet 2015-12-20 13:58
Kedves Anett!
Ha nem gyakran álmodsz ehhez hasonlókat, és nem zavarja a mindennapi feladataid – itt elsősorban a tanulásra gondolok – ellátásában az, hogy a fiú „nem vesz észre”, valószínűleg nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítanod az álmodnak. Azt viszont csak Te tudod megmondani, hogy mennyire ismeritek egymást, illetve azon kívül, hogy tetszik Neked, akarsz-e tőle valamit, érzel-e mást is a fiú iránt. Ha viszont ez utóbbiakra igen a válaszod, az esetben akár jelzésértékű is lehet az álmod. Ugyanis, ha a három álomkép végkimenetelét nézzük, mindegyik valamilyen kudarcélményt hordoz: az első helyszínen az ábrándozásodat egy – a húgod által közölt – álhír szakítja meg; a második helyszínen a fiú nem éppen segítőkész, Te pedig zavarodban – bár viccesnek írod le – az érzéseiddel ellentétesen cselekedsz; végül a javító intézetnél hihetetlennek tűnő, rossz híreket hallasz a fiúról. Ezeket ugyan nem akarod elhinni, ám amikor a kalapok között a fiú baseball sapkáját keresed, a (bölcs öreget jelképező) nagypapád – aki már születésed előtt meghalt – azt közli Veled, hogy az osztálytársad nincs itt, mert Lengyelországba n folytatja a tanulmányait. Mindezek figyelembevétel ével úgy is fogalmazhatnék, hogy a tudattalanod – mintegy a racionális énedet képviselve – az álmaiddal arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az érzéseidbe túlságosan "belegabalyodno d".
0 #41 Anett 2015-12-10 21:33
Az első helyszín egy üzlet előtt volt, egy kocka kövekből kirakott kicsi téren voltam a húgom barátnőjével és a húgommal, a húgom egy virágcserép-fél eségen ült, és a telefonját nyomkodta. Épp arról a fiúról ábrándoztam, aki tetszik nekem (a való életben az osztálytársam), amikor a húgom megszólalt: „Jé, a híradó szerint pont most történt a mellettünk lévő úton egy hatalmas autóbaleset!” Mindhárman odakaptuk a fejünket, és csodálkozva vettük észre, hogy jármű sincs arrafelé, nemhogy baleset. A szituáció azért is volt furcsa, mert a való életben az esetek száz százalékában én használom a telefonomat, és a húgom nem, itt pedig ez pont fordítva volt.

A második helyszín egy úton volt, aminek a bal oldalán egy erdő helyezkedett el, a jobb oldalán egy füves terület. Ott volt a húgom, a fiú, aki tetszik nekem, és ki tudja még ki; bicikliztünk. Amikor alkalmanként fékeztem, idegesítő, csikorgó hangot adott ki. Egy idő után a fiú odajött hozzám, megigazította a féket és leengedte a gumi kerekét, mire én rávágtam, hogy de így nem fogok tudni tekerni, és visszafújtam. Amúgy a fiú az álmomban az unokatestvérem volt, ám így sem csillapodtak az iránta érzett érzéseim, ebben a jelenetben is borzalmasan zavarban voltam. Ezután beszélgettünk (mindenki mindenkivel), és röhögve kiáltottam, hogy „A (fiú teljes neve) nevű emberke börtönbe fog kerülni!” Visszakiabált, hogy „Kapd be!” Végigröhögtük, egyáltalán nem komolyan mondtuk egymásnak. Nem tudom, hogy mi lehetett a mondat előzménye, csak úgy mondtam.

A harmadik helyszín egy fehér épület volt, egy javítóintézet állítólag. A fiút kerestem, nem tudom miért, de egyedül voltam. Megláttam az intézet előtt parkolni egy piros kocsit, az anyósülésnél a húgom ült, a hátsó ülésen a húgom barátnője, az autó többi részét nem láttam a besötétített ablakoktól. Odamentem a járműhez, amire a húgom egy „Mi van má’?!” választ adott. Látszott rajta, hogy ***ul nem akar engem maga mellett látni, de nem zavart, hisz más elfoglaltságom volt. Megkérdeztem tőlük, hogy nem láttak-e egy bizonyos személyt, de azt sem engedték elmondani, hogy kit, rögtön rávágták, hogy „nem.” Kértem, hogy legalább hadd írjam körül a kinézetét. Elmondtam hogy néz ki, amire a húgom az intézet felé mutatott, és ezt mondta: „Ott van, tavaly elkapott valami betegséget, párszor már meg is halt, de sikerült újraéleszteniük .” Elképedve néztem rá, mert 1., ezek szerint egy éve nem találkoztam a fiúval, 2., azóta javítóintézetbe került, 3., halálos beteg volt. Befutottam a hallba, ahol volt valami kalaptartó; kalapok tömkelege hánykolódott rajta. Gondoltam, hogyha a fiú tényleg itt van, akkor a baseball sapkáját is megtalálom.  Elkezdtem a kalapokat egymásba pakolni, én magam sem tudom, miért, egyszerűen csak késztetést éreztem rá. Nagyon furcsa volt, mert rengeteg gyerekkori kalapomat vettem észre pakolás közben, amiket már több éve elajándékoztunk másnak. Már amikor sikerült összepakolnom a kalapok felét, hulla fáradt voltam. A kalapok nagy részét már összepakoltam, amikor hirtelen megláttam mellettem a nagypapám (aki a való életben születésem előtt meghalt, csak képeken láttam). Egyből abbahagytam a pakolást, és ezt kérdeztem tőle: „Nagypapa, tényleg itt van a (fiú keresztnevének becézett alakja)?” Ezt felelte: „Nem, Lengyelországba n fogja folytatni a tanulmányait.” Belegondoltam, hogy többé nem fog az osztályunkba járni, és többé nem fogom naponta látni. Nagyjából itt véget ért az álom.

14 éves vagyok, a fiú 15 éves, hétosztályos gimnáziumban 9.-es tanulók, és 2. éve vagyunk osztálytársak.
0 #40 Rosta Erzsébet 2015-12-03 15:30
Kedves Mariann!
Ha csak nem kapcsolódik az álma valamilyen módon egy nemrégen látott természetfilmhe z, arról lehet szó, hogy a problémái, a gondjai miatt - akárcsak a farkasok által űzött vad - egyre jobban kimerül. De lehet az álmának olyan olvasata is, hogy nem mer szembenézni a közérzetére (esetleg az életére) negatív hatást gyakorló problémával, hanem inkább elmenekül előle.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #39 Hadháziné Mariann 2015-12-03 06:37
Kedves Erzsébet!
Segítene nekem az álmom megfejtésében.
Azt álmodtam hogy farkasok űldöznek és én csak futok és futok órákon keresztűl aztán a farkasok eltüntek én meg felébredtem!
Előre is köszönöm!
0 #38 Palffy Viola 2015-10-24 06:35
Kedves Erzsébet!
Köszönöm!

Úgy tűnt ártani akart nekem és én megállítottam.
Nem volt barátságos, de feltaláltam magam.

Üdvözlettel Viola!
+1 #37 Rosta Erzsébet 2015-10-23 16:19
Kedves Viola! – Re: #34
A szellemek álomban olyasmit jelenítenek meg, ami többé nem szerezhető meg, vagy nem elérhető. Azt kellene kiderítenie, hogy vajon mit akarhat, mi a célja az álmában látott szellemnek. De arra is utalhat az álma, hogy változtatnia kellene, és ideje lenne felhagyni idejétmúlt viselkedésével vagy gondolkodásával . Mivel szembeszáll a szellemmel, lehet, hogy már jó úton jár. Ha ez a helyzet, nem ismétlődik meg az álma.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #36 Rosta Erzsébet 2015-10-22 12:51
Kedves Petra! – Re: #33
Mivel semmit sem írtál magadról, és azt sem árultad el, hogy miért akartad saját kezűleg elvenni az életed, csak általánosságokb an tudok segíteni álmod megfejtésében.
Általában olyankor álmodnak az emberek öngyilkosságról , amikor már nem látnak semmilyen kiutat, úgy érzik, az életük kudarcot vallott. Intenzív bűntudat, megbánás vagy reménytelenség jellemzi ilyenkor az ember életét. De az is lehet, hogy valójában még álomban sem eltökélt az öngyilkossági szándék, vagyis az egyedüli célja e tettnek az, hogy felhívjuk a problémáinkra környezetünk figyelmét. És azt sem hagyhatom ki, hogy egy „sikeres öngyilkosság” akár pozitívan is értékelhető, ugyanis azt jelzi ezzel a tudattalanunk, hogy eredményesen megszabadultunk valamilyen nem kívánt függőségtől, vagy az énünk rossz oldalától. Hogy a fentiek közül melyik illik a leginkább rád, arra magadnak megadnod a választ.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #35 Rosta Erzsébet 2015-10-22 12:29
Kedves Erika! – Re: #30
Mivel álmában nem véletlenszerűen bukkan fel, hanem az utóbbi időben visszatérő helyszíne álmainak a bevezető mondatában leírt krematórium, nem jó jel, ugyanis arra utalhat, hogy mostanában negatív érzések dominálnak az életében, és ha minden ugyanígy (azaz változatlanul) megy tovább, ezek az érzések minden jót elpusztítanak, ami megmaradt. Ha valóban ez áll az álmai mögött, sürgősen változtatnia kellene, és pozitívabb gondolkodásra lenne szüksége. Ebben az olvasatban nem véletlen, hogy elzavarják a hamvasztóból, hiszen önnek valójában ott „nincs semmi keresnivalója.” Másrészről szimbolikusan azt is jelezhetik az álmai, hogy valami, amire vágyakozott, végérvényesen elszállt, elérhetetlenné vált. Ami az önöket üldöző fehér bagoly megjelenését illeti, nehezen illeszthető a képbe, ugyanis a hóbagoly normálisan a sarkkörön túl él, vagyis elsősorban az északi népek számára bír szimbolikus jelentéssel. Ettől függetlenül megjegyzem, hogy negatív kontextusban a nagy fehér bagoly veszekedéseket, valamint fölösleges (eredményt nem hozó) erőfeszítéseket jelezhet. Ez hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelezheti, hogy nincs sok értelme harcolni az „ellenségeivel” , jobban teszi, ha kerüli a konfliktusokat.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #34 Pálffy Viola 2015-10-22 04:12
Kedves Rosta Erzsébet!

Egy olyan álmom volt amiben egy áttetsző gonosz szellem volt. Aki mindenáron elakart kapni. Én megakartam állítani és csapdát állítani. A következő jelenet az volt, hogy megbújtam és amikor arra jött kinyitottam az ajtó és neki szaladt. 2x láttam őt, de nagyon nehezen lehetett észre venni, de megláttam. Nem mondott nekem semmit, azt sem tudtam, hogy nő e vagy férfi.. Csak éreztem, hogy ő ártani akar és nem barátságos..

Köszönöm szépen!
0 #33 Petra 2015-10-20 10:28
Sziia! Azt szeretném kérdezni hogy mit jelent az hogy öngyilkos leszek de mégse haltam meg? Ez mit jelent?
0 #32 Pálffy Viola 2015-10-19 10:26
Kedves Rosta Erzsébet!

Mindenesetre köszönöm a visszajelzést!

Jó, hogy ezt is tudom.

Teljesen korrekt!

Üdvözlettel Viola
+1 #31 Rosta Erzsébet 2015-10-19 07:43
Kedves Viola! - Re: #29
Az elküldött álommal kapcsolatban nemcsak az a problémám, hogy nem ön az álomgazda (vagyis az álom másvalaki „tulajdona”), hanem az is, hogy a barátnője egy személyt név szerint is megnevez benne. Mivel az álomgazdától nem kaptam erre felhatalmazást, valamint figyelemmel arra, hogy az álom értelmezése esetleg sérelmes lehet egy harmadik személyre, remélem, megérti, hogy az elküldött álom megfejtésére nem vállalkozom.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #30 Erika 2015-10-18 01:19
Kedves Rosta Erzsébet!

Álmomban egy pinceszerű hamvasztóba mentem, ami egyébként visszatérő helyként jelenik meg mostanában az álmaimban, és a tulajdonosok nem szívesen látnak ott. Egy fehér bagoly üldözőbe vette páromat, majd a tulajdonosok kiabáltak, hogy azonnal üljünk kocsiba és tűnjünk el onnan. Valahogy az ex férjem kocsija került oda és azzal távoztunk, majd megálltam, mert a tulajdonosok hívtak, de nem volt térerőm és ki kellett szállnom a kocsiból, majd megpróbáltam a baglyot elzavarni, hogy vissza tudjak ülni a kocsiba, majd párom jelezte, hogy nyitva a csomagtartó, így valószínűleg a bagoly bejutott. Ezután felriadtam. Két napja derült ki a 13 hetesen ultrahangos vizsgálaton, hogy 7 hetesen elvesztettem a babámat és nem volt szívhang.
0 #29 Pálffy Viola 2015-10-16 08:45
Kedves Rosta Erzsébet!
Ezt az álmot egy barátnőm küldte el nekem, hogy velem álmodott.

"Tegnap reggel,mielőtt az ébresztő óra megszólalt álmomba láttalak,a Bálint Csilla volt melletted,valah ova érkeztetek.Ahog y a széken ültél háttal láttalak,egy fekete poloska a hátadról mászott a válladra,onnan leesett az asztalra elibed.Itt megszakadt.Külö nösebb jelentősége gondolom nincs.Ennyi volt."

Köszönöm szépen!
üdvözlettel Viola
0 #28 Pálffy Viola 2015-10-14 18:20
KÖSZÖNÖM SZÉPEN! Mostanában igaz, hogy sok olyan dolog jelenik meg az életemben ami erőmet is veszi. sajnos ahogy ön is írja meglehet vannak olyan dolgok amiket nem kellő képen kezelek. Sokat invesztálok és lehet nem kellene. Találó.

Minden jót Viola
+1 #27 Rosta Erzsébet 2015-10-14 13:33
Kedves Viola! – Re: #26
Mivel nem írt betegségről, feltételezem, hogy egészséges, vagyis az álmát szimbolikusan kell értelmezni. Az a tény, hogy álmában vért köp, vérveszteséget jelez. A vérveszteség álma pedig általában érzelmi kimerültségre utal. Lehet azonban az álmának egy alternatív értelmezése is. Ez esetben a vérköpés az energiája elpocsékolását jelzi. Álma azt sugallhatja, hogy túl sok időt szentel értelmetlen, haszontalan dolgokra.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #26 Pálffy Viola 2015-10-13 06:03
Üdvözletem Kedves Rosta Erzsébet!

Nagyon rövid álmom volt, a lényege, hogy vért köptem, a wc- csészébe. Egyszer csak a vér ahogy köptem egymás után egyre feketébb lett és egy nagyobb mennyiség távozott.

üdvözlettel Viola
0 #25 Rosta Erzsébet 2015-10-05 16:17
Kedves ’SG2001’! – Re: #21
Mivel - mint írja - a legtöbb álmát szinte azonnal elfelejti, lehet valami üzenete a meglehetősen részletesen és érzékletesen leírt álmának. Talán éppen az, hogy a való életünk - a környezetünk, a közösség elvárása, vagy az esetleges büntetéstől való félelmünk - gyakran arra kényszerít bennünket, hogy elhallgassuk, eltitkoljuk apróbb vétségeinket. Pedig a valóság az, hogy senki sem tökéletes, és bizony nem jó, ha túl sokáig hordozzuk magunkban a bűntudatot. Csak azzal tudjuk „megtisztítani” a múltunkat, és megszabadulnia ettől a „tehertételtől” , ha vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. Álmával a tudattalanja arra mutat rá, hogy nem jobb, de nem is rosszabb másoknál. Miután láthatja, hogy büntetés elviselhető, és sorsközösséget érez osztálytársaiva l, egyszerre felszabadultnak érzi magát. Talán azért is lephette meg az álma, mert csupán beszélő viszonyban van osztálytársaiva l, és a jó közérzete abból fakadt, hogy végre egy „csapatban” érezhette magát…
0 #24 Rosta Erzsébet 2015-10-04 16:09
Kedves Eszter! – Re: #22
Sajnos azt nem írta meg, hogy van-e gyermeke, illetőleg hogy az életkora alapján lehetne-e, így csak feltételezem, hogy gyermektelen, és szeretne családot alapítani. Ha ez igaz, akkor az álma akár ezt a vágyát is szimbolizálhatn á. Ugyanakkor nehezen tudom értelmezni, hogy boldogságot érzett álmában, ugyanis a fekete nem az öröm színe, és az üres babakocsi sem pozitív jelentésű. Ez utóbbi arra utalhat, hogy elszalasztott valamilyen lehetőséget, ami joggal feszélyezi. Másrészről jelezhet bizonytalan életet, magányosságot is, illetőleg azt sugallhatja, hogy többet kellene törődnie az önben élő „belső gyermekkel.”
Üdvözlettel,
Erzsébet
+1 #23 Rosta Erzsébet 2015-10-04 15:50
Kedves Viola! - Re: #20
Elég egyértelműnek tűnik az álma, azzal ugyanis, hogy száraz, keserű kenyeret kap a párjától, melyről utólag az is kiderül, hogy penészes, metaforikusan azt jelzi a tudattalanja, hogy nem bízhat abban, amit férje „kínál” önnek, de az ígéreteiben sem szabad vakon hinnie. Úgy is fogalmazhatnék, hogy „lejárt a szavatossága”. Másrészről a kemény penészes kenyér arra is utal, hogy sok stresszel járó, válságos időszak vár önre, melyből csak nehézségek árán sikerül kievickélnie.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #22 Németh Eszter 2015-10-02 04:22
Kedves Erzsébet!

Álmomban egy üres fekete babakocsit tologattam. Boldogságot éreztem, de nagyon feszélyez, hogy nem volt benne gyermek.

Ennek van valami ésszerű jelentése?
Válaszát előre is köszönöm.

Németh Eszter
0 #21 SG2001 2015-09-30 17:16
Az álom úgy kezdődött, hogy az osztályomban vagyok, minden teljesen átlagos, fiúk fociznak, megy a tracssparti, és valamiért fel van kapcsolva a villany. Valamelyik osztálytársam (asszem a padtársam, aki lány) elmondta, hogy az osztályunkban mindenkinek van egy sötét folt az életében, mindenki elkövetett valamit, amit nem kellett volna, s az iskolánk egy javító intézet (ami teljesen olyan, mint a többi suli, csak abban különbözik a többitőll, hogy x tanévre kötelezővé teszik az oda járást). Megtudom azt is, hogy én is csináltam valami ostobaságot, de azt nem tudtam meg, mit, csak azt, hogy amiatt 1,5 évre oda kell járnom, amiből 1-et már letöltölttem tavaly szeptember óta, tehát félévkor elhúzhatok, de addig muszáj abba a suliba végezni tanulmányaimat. Aztán hirtelen átugrik a kép máshova, fogalmam sincs, hova, talán egy erdő (?) szélén vagyunk, ahol van pár kicsi bódé, amik betonból készültek, kb. 3x5 négyzetméterese k, nincs rajtuk ablak, de az egyik oldaluk teljesen nyitott, amit le lehet redőnyözni. Ott van a közelemben pár fiú osztálytársam, éppen fociznak, de közülük csak az egyikre emlékszem. Folyton az jár a fejemben, hogy mindenkinek piszkos múltja van. Beleértve engem is. Bemegyek az egyik kis házba, ahol éppen két lány osztálytársam beszélget egymással, odamegyek hozzájuk, és valahogy felhozom nekik a témát. Látszik rajtuk, hogy nem szívesen beszélnek erről, de az egyik ugyan szűkszavúan, de elmondja, hogy kisebb korában (kb. 8 évesen) elment síelni a családjával, síelt lefelé, pont előtte elesett egy 40 év körüli férfi, ő meg áthajtott rajta síléccel, és eltörte a férfi gerincét. A másik osztálytársam, aki szintén szűkszavú volt, csak annyit mondott, hogy megölt valakit. Nagyjából itt véget ért az álom. Az volt a legfurcsább az EGÉSZBEN, hogy hiába voltam egy bűnöző, és hiába hallottam mindvégig hátborzongató dolgokról, én jól éreztem magamat az álom közben, sorstársaknak éreztem az osztálytársaima t. Fontos tudnivaló, hogy a való életben egyikkel se vagyok puszi-pajtás, csak beszélő viszonyban vagyunk egymással.
Az lenne a kérdésem, hogy ez mit jelent? Netán mind bűnözők leszünk felnőtt korunkban? :D De amúgy, viccet félretéve... van valami jelentősége? A legtöbb álmomat már ébredésnél elfelejtem, szóval ahhoz képest erre nagyon jól emlékszem. 14l, 9.-es
0 #20 Pálffy Viola 2015-09-30 07:25
Kedves Rosta Erzsébet!

Furcsa álmom volt.
A férjemmel ütünk valahol, és egy fél félig száraz kenyér volt nála és arról vágta le a címkét, majd vágott belőle egy szeletet és oda adta nekem. Furcsa érzésem volt hiszen éreztem, hogy az a kenyér nem igazán jó. Ránézésre elsőre csak keménynek tűnt de ahogyan elkezdtem enni keserű volt az íze és kiköptem. És akkor vettem észre, hogy azon a kenyéren kis penész foltok is vannak. Az előző levelemre ha még vissza tekint akkor tudja, hogy jelenleg válságban van a házasságunk.

Érdekelne mi a véleménye erről. Köszönöm szépen!
Üdv Viola
0 #19 Rosta Erzsébet 2015-09-29 16:13
Kedves Andi! - Re: #14
Általában olyankor álmodunk jóssal. illetőleg jósoltatunk álmunkban magunknak, amikor nem vagyunk elegendő információ birtokában, vagy amiatt, hogy elbizonytalanod tunk, iránymutatásra, segítségre van szükségünk. Ön azonban nem a jövőjére kíváncsi, hanem - az idős asszony - mint médium - segítségével kommunikálni kíván álmában elhunyt szerettével. Vagyis irányítani szeretné az álmát, arra vágyakozik, hogy Vele álmodjon, és „kommunikálhass anak” egymással. Az ilyen álmokat tudatos álmodásnak (angolul lucid dream) nevezi a pszichológiai szakirodalom. Én ugyan nem vagyok jártas e témában, de több helyen is azt olvastam, hogy a tudatos álmodás - kellő gyakorlással - megtanulható. Ha valóban ez jelentene önnek megbékélést, érdemes lenne körülnéznie a neten, a „tudatos álmodás” („lucid dream”) szavakat beütve a google keresőbe, biztosan talál segítséget.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #18 Rosta Erzsébet 2015-09-28 16:10
Re: K. Szonja és k. Gergely álmára
Meglehetősen csekély annak a valószínűsége, hogy két különböző személy - öt perc eltéréssel - ennyire hasonló álmot írjon le, ráadásul ugyanarról az IP számtól. Szívesen venném, ha megosztaná (megosztanák) velem, hogy mit ért (értenek) az összegabalyodot t kezeken, illetőleg azt is megírná (megírnák), hogy a való életben gyakori-e, hogy öszegabalyodik másokéval a keze (kezük).
0 #17 K. Szonja 2015-09-28 10:52
Hello!
Aminap azt álmodtam, hogy a volt párommal össze gabalyodott a kezünk, mellette viszont még volt ott valaki akire nem emlékszem. Majd az álom folytatásában kikerültem a gabalyodásából, viszont a párom másik két emberrel volt összegabalyodva , legalább is a kezeik.
Jelent ez valami konkrét dolgot?
0 #16 k. Gergely 2015-09-28 10:47
Hello!
Egy olyan álmom volt amiben több ember is szerepelt, voltak olyanok akiket nem ismertem fel, viszont a régi partnerem is benne volt. Az álom arról szólt, hogy kezeink össze akadtak, jobban mondva gabalyodtak, előszőr a volt párommal majd utána több emberrel is. Minek kéne betudnom ezt az álmot?
+1 #15 Rosta Erzsébet 2015-09-26 11:28
Kedves Nemes! - Re: #11
Mindenekelőtt szeretném megnyugtatni, hogy a házastárs hűtlensége az egyik leggyakoribb álomtípus, azonban jóval ritkábban jelenti az ilyen álom azt, hogy valóban tartani kell attól, hogy megcsal a párunk. Bár ön azt írja, hogy visszatérő az álma, ha a mostani megelőzően legutoljára évekkel ezelőtt fordult ez elő, valószínűleg nem lehet nagy baj. Az álma inkább arra utalhat, hogy azt érzi, mostanában kevesebbet foglalkozik, rövidebb időt tölt együtt önnel a férje. Esetleg többet dolgozik, vagy esetleg valamilyen új hobbija támadt, vagy egyszerűen csak jobban odafigyel a saját egészségére, amit ön a tudata alatt úgy él meg, hogy kevésbé fontos a párja számára. A megcsalás metaforikusan úgy is értelmezhető, hogy az utóbbi időben nem ön a párja számára az első. Ha valóban ilyen érzése van, az lenne a legjobb, ha minél előbb megbeszélné ezt a férjével. Mivel az álmában nem sikerül a „megcsalásra” bizonyítékot szereznie, egyáltalán nem tűnik súlyosnak a helyzet.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #14 Andi 2015-09-25 05:40
Kedves Erzsébet!
Nekem is van 1.-szerettem,ak i nem lehet közöttünk!
Azt álmodtam,hogy találkoztam 1.-idősebb asszonnyal,és közölte h tud tenyérből jósolni,rögtön oda is adtam a tenyeremet!Ő rárakta 1.papírra és körül rajzolta nekem(a tenyeremet)-mon dott 1-2.(jelentékte len)dolgot aztán rákoncentráltun k a fentebb említett szerettemre,ő is érezte őt,és én is,írt valamit a papírra rám nézett és azt mondta h ezt íratta le velem: Love
Felkéltem és nagyon örültem,mert szinte már könyörgök h álmodhassak vele,és bár nem láttam,de üzent nekem,és éreztem h ő volt az!4.-éve már...és ez volt vele a 3.-álmom,pedig én úgy szeretnék álmodni vele.Csak azt nem értem miért üzent?És miért nem láthattam?Remél em tud valamit mondani nekem!Köszönöm szépen!
0 #13 Pálffy Viola 2015-09-21 13:33
Kedves Rosta Erzsébet!

Nagyon szépen köszönöm a válaszát!
Időközben sok minden történt és valójában sikerült letennem egy két dolgot.

További jó munkát!
Tisztelettel Viola
+1 #12 Rosta Erzsébet 2015-09-21 11:38
Kedves Ibolya! – Re: #8
Az első két álmát, melyben a barátjával találkozik - mivel igen szoros kapcsolatot mutat a valósággal, és a barátja jelenlegi élethelyzetét jellemzi - egyértelműen tárgyi álomnak lehet tekinteni, és nem szimbolikusan, hanem közvetlen módon lehet értelmezni. A leírása alapján úgy tűnik, hogy - bár nem biztos, hogy ezt tudatosan teszi - együtt érez vele, és komolyan foglalkoztatják a barátja gondjai. A szimpátia mellett talán azért is, mert ön ugyancsak hasonló időszakot él át. A barátja példája - és valószínűleg ez az álmai tanulsága - arra utalhat, hogy a felemás döntés nem jelent megoldást, az megromlott kapcsolat már nem visszafordíthat ó.
Bár egészen más a tartalma, az utolsó álma mintegy folytatása az előző álmainak. A kórházi operáció senki számára sem egy kellemes élmény, ezért az álma elsősorban a félelmével kapcsolatos. Az a tény, hogy álmában sebészeti beavatkozásra van szüksége (mivel a valóságban fizikai értelemben nem beteg), szimbolikusan azt jelzi, hogy valamit el kell távolítani az életéből. Ez nyilvánvalóan fájdalommal jár, de a sikeres műtét azt is jelzi, hogy utána kezdetét veszi a „gyógyulás”. Mivel a szívét műtik meg, a problémája emocionális természetű, vagyis ennek kiváltó okát kellene megszűntetnie, érzelmi zaklatottsága okozójától kellene megszabadulnia, hogy megtalálja lelki egyensúlyát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #11 Nemes 2015-09-21 00:40
Jo napot!
Visszatérő álomrol van szó. Nem emlékszem hogy hányszor mar, de utoljára 4,5 éve annak hogy azt álmodtam hogy a férjem megcsalt . Akkor megrázó élmény volt, mert annyira valóságosnak tűnt hogy napok után is rossz érzés fogot el ha csak eszembe jutott.
Ma egy pillanatra, egy rövid álomban de ujra megcsalt a férjem, habár nem volt annyira nyilvánvaló .
A nővérem kocsijában voltam, amikor telefonon beszéltem a párommal egy szép nyári napon, amiben tudomására adtam, hogy nem vagyok otthon, illetve valahol messze járok, félórás táv an vagyok tőle.
Ekkor az utcával szemben megpillantom a férjem kocsiját. Kiszáll es kinyitja az ajtót, hátul ahol levan sotetitve egy szőke, alacsony, sovány nőnek. A kocsi elindul, en meg mondom a nővéremnek hogy kövesse. Persze hogy nem sikerül, a férjem nagyon jól vezet.
Szeretnem megkérdezni, hogy találkozott mar ilyen álommal mi lehet a jelentése.
Előre is köszönöm a rám szánt drága idejét es kedvességet
0 #10 Rosta Erzsébet 2015-09-13 12:42
Kedves Anasztázia!
Konkrétan egyik álma sem utal terhességre, azonban az tudományosan igazolt tény, hogy terhesség idején – elsősorban az érzelmileg felfokozott állapot, valamint a hormonális változások (különösen a progeszteron-sz int hullámzása) – gyakrabban, intenzívebben és furcsább, életszerűbb álmokat álmodnak a leendő anyák. És többnyire emlékeznek is rájuk, mivel gyakrabban ébrednek fel az ún. REM (gyors szemmozgás – Rapid Eye Movement) fázisból, melynek során álmodnak. Ez egyébként természetes is, mert egy gyermek világrahozatala igen nagy változás az ember életében.
Üdvözlettel,
Erzsébet
0 #9 anasztázia 2015-09-13 09:27
kőszőnőm a válaszát érdeklődnék hogy a tojás meg a hassal kapcsolatos álmom utalhat e terheségre kőszőnőm Anasztázia
0 #8 Pálffy Viola 2015-09-12 05:23
Kedves Rosta Erzsébet!
Két álmom is volt amit szeretnék megérteni.
Egyik az volt, hogy mentem a barátomhoz látogatni, de furcsa érzésem volt. Majd mikor bekopogtam az ajtón kinyitotta beléptem és láttam, hogy nagyon össze van esve és ki van sírva a szeme. Nagyon rossz volt a légkör. Ő elvált férfi. Kérdeztem mi a baj. Azt mondta mindig akkor jön hozzá a volt felesége ha leakar vele feküdni. Azt kell tudni, hogy ő valójában megcsalt férj de újra össze költöztek, de nem vette el feleségül. Köztünk nem volt semmilyen intimitás, se ölelés, puszi stb. elköszöntünk egymástól és vége volt.

2. Ua. megyek hogy elköszönök, de akkor már nem éreztem semmi nehezet a szívemben. Kopogtam és kinyitotta az ajtót. ua. az az arc kisírt szem, és éreztem ott a felesége a házban és ua. a rossz légkör. Hirtelen a helységből jó pár méterre kerültünk. Nem beszéltünk csak néztünk egymásra. Tiszta volt a kapcsolatunk nem köztünk semmi intimitás érzés stb. A volt neje nem lépett ki a küszöbön túl de a felső teste ki lógott az ajtón és kiabált veszekedett, de nem érthető, hogy mit. A kezében volt egy fehér telefon szorította de nem beszélt bele. A barátom, meg elköszönt, elindult vissza de nem volt boldog, szenvedett, és nem azért ment vissza mert szereti. Majd belépett az ajtón és becsapódott.

3.álom. Hogy fekszek a műtő asztalon és számra rakják az eszközt elaltatnak számolnom kell, 1-huszon akár hányig. És nem érzem de vágják fel a szívemnél. És miután felébredek benézek és látom a mellemet és egy pici valamit rajta van a seben. fehér valami. Majd megyek üres szürke rekeszek pakolászni, de tudom, hogy vigyáznom kell mert felszakadhat a seb. De csinálom és nem történik semmi baj a sebbel A rekeszek mintha papírból lettek volna. Amiben eper talán vagy alma. Nekem is válságos a kapcsolatom. De ezzel a barátommal nincs semmilyen kapcsolat, csak valóban kedveljük egymást. volt.

ennyi lenne tömören. Köszönöm szépen! Megtisztelne ha tudna valamit írni nekem.

Köszönettel ibolya

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

Betegszoba, beteglátogatás

  A betegek meglátogatásának, ápolásának kötelme már a Bibliában is szerepel. Ezékiel könyvében az Úr nevében megszólaló próféta elmarasztalja Izrael pásztorait (rossz vezetőit): „A gyengét nem...

Fülfájás, hallásvesztés, süketség

  Ma már többnyire ismertek a különféle hallásszervi problémák, betegségek okai, és a kezelésükre is általánosan elfogadott eljárások léteznek, a régi időkben nem volt ez így. Mind a kiváltó okok,...

Menyasszonyi fátyol

A menyasszonyi fátyol valószínűleg közel-keleti eredetű, és az esküvői  baldachin sátorra emlékeztet, mely alatt az ifjú pár egybekelt. Hasonló szokás élt a szaracénok körében is, ők egy finom vászonleplet...

Az agy

Az ősi egyiptomiak számára az agy nem sokat jelentett, a koponya egyfajta „töltőanyagának” tekintették, az intelligencia lakhelyének a szívet tartották, ezért a mumifikálás során - más fontos...

Fõmenü

Az utolsó két hozzászólás

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.

Ezeket olvasta már?