Az alábbi szótár a legkiválóbb forrásokból - többek között olyanokból, mint Albertus Magnus, Nostradamus, Cagliostro, Madam Lenormand álommal kapcsolatos írásai, Napóleon álmoskönyve, az Egyiptomi álmoskönyv - valamint a világ legkülönbözőbb részein élő emberektől szájhagyomány útján összegyűjtött legnépszerűbb hiedelmekből lett összeállítva.


[Forrás: Encyclopedia of Superstitions, Folklore, and the Occult Sciences of the World, Detroit, 1971]

 

 

 A, Á

 B

 C

 CS

 D

 E, É

 F

 G

 GY

 H

 I, Í

 J

 K

 L

 M

 N

 NY

 O, Ó

 Ö, Ő

 P

 R

 S

 SZ

 T

 TY

 U, Ú

 Ü, Ű

 V

 Z

 ZS


(Álomfejtésről megjelent korábbi írásaimat itt és emitt olvashatják!) 

 

Ablak – Ablakról álmodni általában nagyon balszerencsés ómen; kiesni az ablakból, vagy az ablakon át, vesztes per; tüzes vagy törött ablakot látni, nagy veszély, betegség, halál; nyitott ablakon bemászni, hamarosan a valóságban is bejutunk a meglátogatott házba, aminek következményei lesznek ránk; szorosra bezárt ablakot látni, csalódottság.

Abszint-ivás – Teljes siker; egy tele pohár abszint, melyet nem isznak meg, csalódás.

Ádám és Éva – Népesebbé válik a család.

Ágy – Egyedül feküdni benne, betegség, veszély.

Ágyú – Látni egyet, jó szerencse; ágyúlövést hallani, gazdasági csőd vagy halál.

Ajándék – Ajándékot kapsz, egy másik nembeli fiatal bajt hoz rád, s ha még nem vagy házas, csalódni fogsz a szerelemben; házas embertől kapni, veszély.

Ajtó – Nyitott ajtó betörése, letartóztatás; betört vagy szétzúzott ajtót látni, halál.

Akarat – Saját akaratod megvalósítása, balszerencse, szomorúság, valószínűleg halál; valaki más akaratának teljesítése, jelentős kárpótlásra vagy örökségre számíthatsz.

Akasztófa – Balszerencse, halál.

Akrobata – Akrobatákról álmodni, sok élvezet, öröm; ha te vagy az álmodban látott akrobata, komoly problémák.

Alamizsna – Kérni és kapni, balszerencse; alamizsnát kérő elutasítása, nélkülözés és szenvedés; bőséges adomány nyújtása a koldusnak, jó szerencse, öröm és hosszú élet.

Álmok
– Azt álmodni, hogy álmodunk, csalódásokat és veszteségeket jelez.

Állás, foglalkozás – Jó ómen, egészség, siker a szerelemben, konjunktúra.

Állatok – Általában jó szerencsét jelentenek, a házi állatok távollévő barátok gyors visszatérését, családi boldogságot és véget érő perlekedést, megbékélést prognosztizálnak; a vadállatok titkos ellenségeket jeleznek.

Aligátor
– Csalódás, veszély, üzleti problémák, pereskedés; aligátorok megölése, siker.

Állkapcsok – Betegség.

Almák – Látásuk, nagy nehézségek; megevésük, súlyos veszteségek.

Alsószoknya – Nehézségek.

Alvás – Ha azt álmodod, hogy alszol, óvakodj a hamis barátoktól.

Angolna – Eleven, munka; döglött, siker.

Angyal – Jó szerencse, boldogság, jó hírek

Anya – Az embernek az anyját álmában élve látni, öröm és boldogság; holtan, balszerencse; megütni őt, szenvedés, gyötrelem; megölése, halál.

Apa – Apánkat elevennek álmodni, nagy öröm; halottnak, anyagi veszteségek.

Apáca, szerzetesnő – Öröklés.

Arany – Az aranyról álmodást általában valamilyen veszteség vagy balszerencse előjelének tekintik.  Egyes álomfejtők szerint viszont annak biztos jele, hogy rövidesen bizonyos - vagy az aranynak megfelelő értékű - vagyonra, tulajdonra tesz szert az álmodó. Arannyal fizetni, aranyat kiadni álomban, azt jelzi, hogy növekedni fog a barátaink száma.

Aratás, szüret – Nyereségek.

Arc – Jóképű, csinos személyt látni, jó szerencse; magunkat látni jóképűnek, megbecsülés és hosszú élet; rózsaszínű, mosolygó arc, egy barát látogatja meg a rokonainkat; sovány és sápadt, betegség, nélkülözés, barátok elvesztése; az arcunk piszkos, és megmossuk azt, bánat, szomorúság.

Áradás – Szomorúság, betegség.

Árvíz – Rágalom.

Asszony, nő – Nőről álmodni általában kedvezőtlen ómen; sok nő látása, rosszindulatú pletykákat; perlekedő vagy harcoló asszonyok álma botrányt, kiábrándulást jelez. Ha szőke nővel álmodsz, valaki odaadó szerelmével leszel megáldva; ha barnával, szenvedélyesen vagy passzívan fognak szeretni; ha az asszony jelentéktelen külsejű, csúnya vagy öreg, nehézség, csalódás; ha sötét bőrű, napbarnított, betegség az álom jele; a várandós asszony jó híreket jelez; ha pedig maga a nő nem látható, csak a hangja hallatszik, az azt jelenti, hogy hamarosan új lakásba kell költöznöd.

Asztal – Megterítése, fellendülés.

Autó – Látogatás egy régi barát részéről; kocsikázás vele, gyors útra kelés.

 

BBábaasszony – Jó szerencsére számíthatunk, valószínűleg gyarapodik a család, de óvakodnunk kell a pletykálkodóktól.

Babszemek – Gazdasági, pénzügyi veszteség, betegség vagy becsületsértés.

Bagoly – Nagyon rossz ómen, betegséget, szegénységet, nélkülözést, bebörtönzést, sőt mi több, halált prognosztizál.

Bajusz – Perlekedések.

Baleset – Tanúja lenni, átmeneti gondok, kellemetlenségek; áldozatává válni, lassú, de végezetül teljes siker a legfontosabb vállalkozásban.

Balkon – Ácsorogni rajta vagy a balkont bámulni balszerencsét, anyagi gondokat vagy halált jelent.

Banánok – Általában szerencsés a banán álma; ha viszont egy szerelmes személy banánevésről álmodik, azt jelenti, hogy a kedvese megcsalja őt.

Bank – Kiábrándulás.

Bárány – Jó szerencse.

Barát – Élő, öröm; halott, gazdasági nehézségek; élvezetes időtöltés egy barát társaságában, nehézség és veszekedés.

Barlang – Veszély.

Bársony – Jó szerencse.

Békák – Gondok, betegség; óvakodjunk a hamis barátoktól.

Bicegés – Üzleti problémák.

Bicikli – Kellemetlenségek és károk.

Billiárd (játék) – Balszerencse.

Birka – Jó szerencse, siker; ha elszalad előled, balszerencse, szerelmi csalódás.

Bíró – Óvakodj a rágalomtól és a gyűlölködéstől.

Bor – Látni vagy inni, kényelem, profit; kiöntése, balszerencse.

Borbély – Problémák, nehézségek.

Bordák
– Azt álmodod, hogy néhány bordád eltörött, veszekedni fogsz a feleségeddel/férjeddel, vagy a szeretőddel, kedveseddel.

Borsószemek – Főttek, betegség; nyersek, jó egészség.

Boszorkányok – Balszerencse, rágalom, szegénység.

Bölcső – Gyermek halála.

Börtön – Benne lenni, jó szerencse; megszökni belőle, siker a vállalkozásban.

Börtönbüntetés – Siker, jómód, gazdagság.

Búza – Búzáról álmodni általában a jó szerencse előjele, különösen pénzügyekben; ha a búza nagy kupacokban van felhalmozva a földeken vagy a csűrökben, bőség, jólét és remek termés várható; ha kis kupacokban látni, nélkülözés valószínű; búzát hordani, nagy csalódást, veszteséget jelez; látni a búza növését, sok munka és akadály után nagy profit realizálható; a hamuvá égése éhínséget, az égő, de sértetlenül maradó búza álma vagyonosodást; a betakarítása, elhordása a földekről pedig jó termést és bőséget jelez.


C


Cápa – Veszély, betegség, halál.

Cipők – Veszekedések; ha elhagysz egyet, veszteségeket, betegséget jelez előre; ha elnyüvöd, hosszú útra indulsz.

Cukorka – Pénzvesztés.

 

CSCsalán – Kellemetlenségek és veszteségek.

Csapda, verem – Csapdába esni, balszerencse, szerelmi csalódás, veszély; kimászni a veremből, sikerrel megküzdesz a nehézségekkel, győzedelmeskedsz az ellenségeid fölött.

Császárnő – Az állás (foglalkozás) vagy a reputáció (jóhír, tisztelet) elvesztése.

Csekk – Beváltása vagy pénzfizetés csekkel, pénzveszteséget és üzleti problémákat jelez.

Csengettyűk – Hangjuk hallása, veszekedés és csalódás.

Cseresznyék – Jó hírek, örömök.

Csigák – Rossz szokások áldozatává leszel.

Csillagok – Fényesek és tiszták (világosak), boldogság, siker, jó hírek, eredményes utazás; látni, amint eltűnnek, a fényük kihuny, balszerencse, veszteségek; ha felhők rejtik el őket, szerencsétlenség, szomorúság. Egy fiatal japán asszony számára a legszerencsésebb álom, ha felhők nyelik el a csillagot, ez ugyanis azt jelenti, hogy egy gyönyörű gyermeknek adnak életet.

Csípők
– Azt álmodni, hogy a csípőid sokkal nagyobbak és erősebbek, mint megszokott, élvezetet, egészséget és a család gyarapodását jelzi; ha kisebb, válást, esetleg halált is jelenthet.

Csók, csókolás – Rokon megcsókolása, valaki a környezetünkben elárulni készül bennünket; kézcsók, barátság, jó szerencse; idegennek adott csók, utazás.

Csónak – Barát érkezése; süllyedő csónakban tartózkodni, veszély vagy betegség.

Csontok – Állati csontok, anyagi veszteségek; emberi, halál.

Cső – Öröm; vízelvezető csövek, jó szerencse.

Csőd, fizetésképtelenség – Konjunktúra, nagy siker az üzletben, a vállalkozásban.

Csúszás
– Nehézség, gond.

Csűr
– Üres, nyomorúság, ínség; gabonával teli, eredményesség, fellendülés.

 

D

 
Dámajáték – Anyagi veszteségek.

Darazsak – Nehéz idők jönnek, sok aggodalom és probléma várható.

Dekoltázs
– Csinos, mutatós leányt látni mélyen kivágott ruhában a házasság előjele; kevésbé szép vagy rút asszonyt, fájdalmak, bajok.

Dinnye – Jó egészség; ha az álmodó beteg, gyors felépülést jelez.

Dió – Nagy mennyiségű diót látni, gazdagság, boldogság, siker a szerelemben, profit, veszekedések.

Disznó – Jó szerencse.

Disznóhús – Jó szerencse. Portugáliában a disznóhús álma szerencsétlenséget jelez a háztartásban, a családban.


 

E, É


Ecet – Nyomorúság, szegénység.

Égbolt – Bámulása, jó szerencse; ha felhős, pénzveszteség; ha vöröses színű, veszély; emelkedés az ég felé, nagy siker; leesés az égből, kudarc.

Egér – Aggodalom, probléma.

Éhség – Ha azt álmodod, hogy éhes vagy, nagyon szerencsés ómen, sikeres leszel és vagyonra teszel szert.

Éjszaka – Sötétségről vagy éjszakáról álmodni a szomorúság előjele.

Eke – Szerencse a szerelemben vagy házasságban, bár lehet, hogy csak lassan jön el, sokat kell várni rá.

Ékszerek
– Gond és veszély.

Elalélás, elszédülés – Az igaz szerelem jele.

Elefánt – Meglovagolása, nehézség, kellemetlenség; elefántot látni, jó szerencse.

Eljegyzés – Egy csinos személlyel jegyeznek el álmunkban, nagy örömök várnak ránk; közönséges, rossz-kinézetű emberrel, bajok, szomorúság.

Ellenség – Találkozás vele, romlás, pusztulás és bánat; ellenség legyőzése, nyertes per; kellemes időtöltés egy ellenséggel, vállalkozás kudarca, nehézségek.

Elmezavar – Más személy elmeháborodásáról álmodni, szomorúság, bánat; ha viszont magunk válunk őrültté, a hosszú élet biztos jele.

Emlékmű, síremlék – Jó szerencse; ha az álmodó betegségben szenved, gyors felépülést jelez.

Éneklés – Álmodban énekelni hallod magad, fájdalom, szomorúság; mást hallasz énekelni, öröm, jó egészség.

Eper – Gazdagság.

Épület – Veszteségek, gyengélkedés, betegség, halál.

Erdő
– Baj, kellemetlenség és károk.

Esés, zuhanás – Álmodban elesel, szégyen, gondok, károk; vízbeesés, az egészség elvesztése, szegénység, ínség, nélkülözés.

Esküvő, lakodalom – Álomban részt venni esküvőn, csalódás, bosszúság; saját esküvőről álmodni, szerencsés ómen. Fiatal személynek az esküvői gyűrű álma azt jelzi, hogy hamarosan megházasodik.

Eső – Öröklés; ha felhőszakadás szerű, szomorúság, gondok; ha szerelmes személy álmodik esőről, örömre, kielégülésre vagy szerelmi kalandokra számíthat. Japánban az eső álma szerencsés ómen.

Eszméletvesztés – Ha egy fiatal személy álmodja, hogy hirtelen ájulásba zuhan, balszerencse; ha házasember, jómód.

Étvágy – Nagy étvággyal bírni egy barát vagy rokon távozását jelzi.

Evés – Veszély.

Ezüstnemű, ezüstkészlet – Pénzveszteségek; elajándékozása vagy eladása, javulás a kapcsolataidban.

 

F

 
Fagy – Siker.

Fagyöngy – Egészség.

Fájdalom
– Álomban fájdalomtól szenvedni, javuló szerencse és egészség.

Fák – Ha dús lombúak, reményeid valóra válnak; ha kiszáradtak vagy kidőltek, veszekedés, szomorúság; ha felmászol rájuk, siker.

Fal – Falat látsz álmodban, nehézség, sok akadályba ütközöl célod, terveid követése során. Kijutni a mögüle vagy lerombolni a falat, siker; átugrani fölötte, öröm és boldogság; vízzel körülvett falat látni, csalódottság, kegyvesztés, szégyen; égő, lángokban álló fal, kemény munka, siker nélkül.

Falevelek – Betegség.

Farkas – Farkasokat látni, óvakodj az irigységtől és az intrikáktól; álmodban farkas támad meg, veszély; megölsz egyet, siker.

Fátyol – Fehér, szomorúság vár rád; fekete, csalódottság; ha egyedülálló személy álmodik fátyolról, hamarosan esküvője lesz.

Fecske
– Boldogság.

Fehérnemű, lepedő – Gazdagság.

Fej – Fejről álmodni általában jó szerencsét, egészséget és pénzt jelez; ám ha a fejed álmodban erővel, energiával töltődik fel, szomorúságra és problémára számíthatsz.

Felvonulás, körmenet – Veszteségek.

Fény, világosság
– Nagy fényt látni álomban, boldog ómen, nagy megbecsülés és gazdagság vár ránk; sikert jelez a szerelemben, boldog házasságot és gyermekáldást prognosztizál.

Férfi – Egy leány álmodik férfiről, vigyáznia kell, mit csinál, mert könnyen szájukra veszik az emberek; ha az illető nem szép vagy rút, veszekedés; makulátlan, nehézség és pénzveszteség.

Férgek, élősködők – Jó szerencse, pénz.

Festék
– Álmodban festékkel beszennyeznek, szégyen, tönkremenés; valaki mást kennek be festékkel, a közeli jövőben kellemes, örömteli idők várnak rád; festményeket látni vagy készíteni, öröm és jó szerencse; festőecsetek, siker.

Fiatal – Ha azt álmodod, hogy ismét fiatal vagy, jó szerencse, valamilyen kellemes meglepetés, vagy örömök várnak rád.

Flotta – Reményeid valóra válnak.

Fogadás – Veszteségek és csalódás.

Fogak
– Fog elvesztése, balszerencse, barát elvesztése, csalódás a szerelemben, rossz hírek; fehér fogakat látsz álomban, valami nagyon nagy öröm vár rád.

Fogorvos – Vigyázzunk, mert a környezetünkben néhány személy veszélyt jelent ránk.

Fogyatkozás (égitesté) – Szomorúság, pénzveszteség.

Folyó
– Ha a víz sima és tiszta, boldogság és siker; ha háborgó, zavaros és szennyes, bánat és veszteségek; ha éppen egy vízi utazáson vagy és azt álmodod, hogy beleestél, vihar várható; ha a víztükre sima és vize tiszta, siker; ha zavaros és háborgó, veszély; ha a víz nyugodtnak, csendesnek látszik, tengerre szállsz, és sok pénzzel térsz vissza.

Fonál, cérnaszál
– Óvakodj az intrikáktól; fonál elszakítása, szegénység; egy orsó vagy gombolyag fonál összegubancolása, vállalkozási gondok, problémák.

Föld, földművelő, földművelés – Komfort, öröm, siker.

Főzés
– Óvakodjunk a rágalmazóktól és az irigyektől; elkülönítés és válás veszélye.

Futás – Ha futsz álmodban, gond és nehézség; ha másokat látsz futni, rossz hírek.

Fuvola, furulya – Gyarapodik a család.

– Füvet látni, jó szerencse; enni, betegség.

Függőágy
– Szomorúság, szegénység.

Fülek
– Jól formált fülek, barátság; koszosak, ármánykodók, cselszövők vannak a környezetünkben.

Fülemüle
– Boldogság és béke; szeretőd, szerelmed, kedvesed hű lesz hozzád; boldog házasság.

Fürdés – Ha a fürdővíz túl meleg vagy nagyon hideg, családi szomorúság; kellemes hőmérsékletű, öröm és jómód; ha a személy szerelmes, és meleg fürdő vételéről álmodik, gyors házasságot jelez; ha a víz túlságosan forró, az illető veszekedni fog a szerelmével; ha a víz nem elég meleg, a házasság, az együttlét nem lesz boldog.

Füst – Kudarc.

Füttyszó, fütyülés – Óvakodj a rágalmazástól.

 

G

 
Galambok – Siker, különösen szerelmesek részére; házas ember számára örömöt jelez.

Gazdagság, bőség – Csalóka biztonság.

Gólyák – Boldog házasság, gyermekáldással.

Gomba – Veszekedések; ha az álmodó szerelmes, vagy jegyben áll, válás, szakítás.

Gödör – Bámulni rá vagy beleesni, halál.GY

 
Gyapjú – Nehézségek.

Gyász – Álomban gyászolni, boldog idők.

Gyémántok – Apró örömök, melyeket a családot érintő veszteségek követnek.

Gyerekek – Gyarapodó család, öröm.

Gyertyák – Boldogság és jólét; kialvó vagy tompa fényt adó gyertyát látni, betegség vagy gyengélkedés.

Gyíkok – Veszély.

Gyökerek, gyökérgumók – Növények gyökereit látod, szegénység; gyökereket eszel, vigyázz, mert egy ellenkező nemű személy bajt hoz rád.

Gyöngyszemek – Nehéz idők, gondok, árulás.

Gyufaszálak – Gazdagság.

Gyümölcs – Öröm és hasznok; megevése, óvakodjunk a hamis asszonytól; eldobása, veszély.

Gyümölcsös
(kert) – Gazdagság, siker a szerelemben, boldog házasság, népes család.

Gyűrű – Nehéz aranygyűrűket viselsz, siker; ajándékba kapsz egyet, siker a szerelemben, házasságban; elajándékozol egyet, veszteség és nehézség.

Gyűszű
– Hamarosan elveszted az állásodat, munkanélküli leszel.H

 
Hadsereg – Veszekedni fogsz azokkal, akiket a legjobban szeretsz.

Hagyma – Veszekedések, aggódás.

Haj
– Ősz, tisztelet, kitüntetések; szőke, barátság; fekete, balszerencse; különböző színekből álló hajról álmodni, elkülönülés, elválás előjele.

Hajó
– Hamarosan útra kelsz, mely sikert hoz számodra; hajótörés, nagy veszély.

Hajótörés – Balszerencse.

Hal – Eleven, siker; döglött, veszekedés, esetleg halál.

Halál – Halálról álmodni általában balszerencsés dolog, azonban a saját halálunkat, vagyis magunkat holtan látni sokak hiedelme szerint hosszú életet és sikert jelez. Ha egy beteg ember álmodik egy általa ismert halott személyről, az a közelgő halálának a jele. Belgiumban halott emberről vagy temetésről álmodni azt jelenti, hogy az álmodó a távolból hamarosan levélre vagy fontos hírekre számíthat. A saját halál álma Shakespeare korában is pozitív jelentésű volt, ugyanis a híres drámaíró Rómeó és Júlia című művében (V. felvonás, 1. jelenet) Rómeó szájába a következő szavakat adja:
„Ha az álom hízelkedő szemének, / Hinnem lehet, mindjárt öröm köszönt rám. / Keblem királya könnyen ül a trónján / S egész nap oly szokatlan, játszi jókedv / Emelget a földről, víg érzetekkel. / Álmomban édesem jött s halva lelt - / Álmunkban eszmél a halott: beh furcsa! / S oly életet csókolt az ajkaimra, / Hogy fölocsúdtam és császára lettem./Jaj, mily csodás a szerelem maga, / Ha árnya is ily gazdag, boldogító.”

Halászat – Csalódás és kellemetlenség.

Halászhálók
– Halászhálókról álmodni bajt és anyagi veszteséget jelent.

Halottasház, ravatalozó
– Közeli rokon vagy barát halálára figyelmeztet.

Halottaskocsi – Szomorúság és veszteség.

Hangszerek
– Házasság, a tiéd, vagy egy közeli hozzátartozódé.

Hangyák
– Ha elevenek és sok közülük a testeden mászkál, hamarosan meghalsz.

Hányás
– Ha az álmodó szegény, nyereségek; ha gazdag, veszteség.

Harag, düh – Bajt, nehézséget jelez, valamint befolyásos ellenségre figyelmeztet.

Harapás – Álmodban megharapnak, nagy veszély.

Harc, küzdelem – Béke.

Harisnyák, zoknik
– Pénz.

Harisnyatartók – Betegség.

Hattyú – Jó szerencse.

Ház
– Házról álmodni általában szerencsés jel.

Házaló – Óvakodj a hamis barátoktól.

Házasság
– Egy rokonnal, veszély; egy jóképű személlyel, élvezet; egy jelentéktelen, szürke vagy rút személlyel, szomorúság.

Házasságtörés
– Botrány és veszekedések.

Hegy
– Felmászás magas hegyekre, eredményesség, gazdagság, megbecsülés, boldog házasság, sikeres gyermekek; ha a hegy meredek és sziklás, nehézségeid lesznek terved megvalósításában; ha lángok veszik körül, nagy balszerencse. A japánok számára az összes álom közül Fudzsiról, a szent hegyükről álmodni a legszerencsésebb.

Hentes – Valamilyen meglepetés vagy hír.

Hering
– Öröm, siker; vörös hering, probléma.

Híd – Átkelés rajta, jólét, siker az életben; áthaladás alatta, probléma, kellemetlenség; leszakadni vele, halál.

Himnuszok
– Álomban himnuszokat énekelni betegséget vagy esetleg az álmodó halálát prognosztizálja; éneklésük hallása, vigaszt jelez.

Hímzés (kézimunka) – Beteljesületlen ambíció.

– Siker, pénz; bőséges termés; havat eszel, hamarosan egy utazáson veszel részt.

Hold
– Általános szabályként nagyon kedvező ómen, örömöket és sikert jelez előre a házasságban, különösen akkor, ha a hold tiszta és fényes; ha vöröses színű hírnév és szerencse; a telihold, nagy kényelem; az újhold, szerencsés végeredmény, végkimenetel; ám ha a hold felhős vagy homályos, az valamelyik szeretettünk halálának a jele. Az amerikai indiánok többsége számára a holddal álmodni nagy szerencsétlenséget, súlyos elemi csapást jelent, míg ugyanezt Japánban nagyon szerencsésnek tartják.

Holló – Balszerencse, kiábrándultság, válás, halál.

Holttest – Katasztrófa, esetleg halál.

Homár – Eleven, siker; főtt, élvezet, öröm.

Homlok – Alacsony, hamarosan valamilyen bolondságot teszel; tiszta és magas, sikeres jövő.

Homok, föveny
– Baj, nehézség, gond, fájdalom.

Horgony – Remény és befolyásos barátok.

Hullámok – Tengerhullámok álma aggodalmat jelez, az álmodó hamarosan egy utazáson vesz részt; óriási hullámokat látni, melyek átbuknak fölöttünk, nagy veszély, valószínűleg halál jele; sok felkavart hullámot látni, szenvedés és betegség.

Huhogó bagoly
– Az álmodó vagy egyik családtagjának halála.

Hús
– Öröm és elégedettség.

 

I, Í

 
Ibolyák – Boldogság.

Idióta
– Szomorúság.

Írás – Kellemes híreket fogsz hallani.

Iskola
– Ha felnőtt ember álmodja, hogy ismét iskolába jár, az álmodó nagy változásra számíthat, és sikeres lesz a vállalkozásában.

Ismerős
– Küzdelem egy ismerőssel, pénzügyi zavarok.

Istálló – Hamarosan egy igazi barátod látogat meg.

Iszap
– Iszap álma, kellemes jövő; átvergődés rajta, siker.

 

 

J

 
Járás, gyaloglás – Egyedül és lassan bandukolsz, szomorúság és szegénység; gyors léptekkel haladsz, valamilyen cél követése sok aggodalmat fog okozni, de végezetül sikerrel jársz; tűzön sétálsz át, veszély leselkedik rád; valaki mással sétálsz, kényelemre és igazi barátságra számíthatsz; ha a társad a másik nemet képviselő fiatal személy, és még nem vagy házas, hamarosan frigyre lépsz valakivel, és boldog házaséletben lesz részed; ha álmodban - sétálás közben - kellemes érzés tölt el, siker és élvezet, valamint vagyonosodás előtt állsz.

Játék, játszás
– Bármilyen játékot játszani álomban, rossz ómen; szemtanúja lenni egy játéknak, barátok elvesztése.

Játék
(tárgy) – Csalódás.

Jég – Siker.

Jégverés – Aggodalmaskodás, vesződség.

Jelmezbál
– Szemlélni egyet, óvakodj a félrevezetéstől; részt venni benne, siker.

Jövendölés
– becsületsértés, rágalmazás, zaklatás.

 

K

 
Kalap – Ha új, apró siker; ha régi vagy elegáns, szégyen, veszteségek.

Kalitka, ketrec – Figyelmeztetés a veszélyre.

Kályha, tűzhely
– Kényelem, jó hírek.

Kanna – A törökök számára a fekete kanna álma halált jelent.

Kar
– Igazi barátság; ha törött, veszekedés; ha nagyon szőrös, a vágyak teljesülése.

Kard – Veszély, veszekedések.

Karnevál, farsang – Csalódás.

Kártyalapok – Veszekedés, pénzveszteség; ha fiatal személy álmodik kártyákról, életben elért siker és küszöbön álló házasság jele.

Kastély – Siker.

Kaszálás
– Kényelem.

Katonák
– Veszély, nehézség, veszteségek, hamarosan lakóhelyet változtatsz, vagy ezt kell tenned, hogy elkerüld a veszélyt.

Kavicsok – Gyász, szomorúság.

Kecske
– Egyről álmodni, betegség vagy rossz szándék; sokat látni, öröklés; kecske megölése, jó szerencse; fehéret látni, hasznok, nyereségek; feketével álmodni, balszerencse.

Kemence, sütő
– Hírhedtté válsz, rossz híredet fogják kelteni; jelenthet munkahely- és állásváltozást is.

Kenyér
– Fehér, barátság; barna vagy fekete, szegénység.

Képek
– Balszerencse.

Kerekek – Öröklés.

Kereskedő
– Egy befolyásos, jól üzletelő kereskedőt látni, siker.

Kereszt
– Boldogság, szerencse, mely olykor félbeszakadt élvezet eredménye; keresztet cipelni, aggodalom, melyet váratlan halál követ.

Kerítés, sövény – Jó szerencse.

Kert – Öröm, kényelem; ha gondozatlan, tönkremenés, pusztulás.

Kés
– Veszekedés, válás; ha azt álmodod, hogy a kés megsebez, veszély.

Kesztyűk
– Rendszerint balszerencse.

Kéz
– Fehér, hasznok; koszos, óvakodjunk a rablóktól, betörőktől; vastag és nehéz, barátság; kezeidet mosod álmodban, nagy pénzösszeg üti a markodat; kéz megégetése, egy rokon vagy igaz barát elvesztése; álmodban sok kezed van, siker, bőség.

Kézkörmök – Szomorúság, fájdalom, veszekedések.

Kígyók –
Nehézség, betegség, balszerencse általában.

Kincs
– Ha álmodban kincset találsz, nagyon kedvezőtlen előjel, csalódás, veszteségek, nehézségek várnak rád.

Király – Óvakodj a hízelgőktől és a csalóktól.

Kísértetek – Szellemekről, kísértetekről és hasonló képzelt lényekről álmodni nagyon balszerencsés jel.

Kivégzés
– Minket végeznek ki, vagy készülnek kivégezni, nagy szerencse; valaki más kivégzéséről álmodni, nagy csalódás valakiben, akiben megbíztunk.

Kocsi (lovas) – Vesződség, kellemetlenség, barát vagy szerencse elvesztése.

Kolbász
– Jó szerencse.

Koldusok - Koldusokról álmodni rendszerint felbecsülhetetlen értékű, különösen a szerelmesek és az üzletemberek számára.

Kórház – Nyomor, szegénység.

Korona – Arany, pártfogás, megbecsülés; gyémántokkal kirakott, bánat, szenvedés és aggodalom.

Kosár – Gyarapodó család.

Költözködés – Hamarosan árulás vagy rablás áldozata leszel.

Könnyek
– Siker, boldogság.

Könyvek
– Jó könyv olvasása, élvezet és kitüntetés, megbecsülés; rosszé, szégyen, kegyvesztettség.

Körmök – Betegség és szenvedés.

Körték – Körték szüretelése, öröm előjele; evésük. betegség vagy halál ómene.

Kötél
– Anyagi, pénzügyi nehézségek.

Kulcsok –
Harag, kellemetlenség, szűkölködés.

Kút
– Ha kutat látsz, jó szerencse; beleesel, veszély; vizet húzol vagy mersz belőle, jó egészség; ha egyedülálló személy húz vizet kútból, s a víz tiszta, a házassága boldog lesz; ha a víz szennyezett, az ellenkezője várható; ha álmodban vizet húzol fel egy kútból, és valakinek inni adsz belőle, az illető - attól függően, hogy a víz tiszta vagy piszkos - szerencsés vagy balszerencsés lesz.

Kutyák
– Kutyákról álmodni általában kedvező jel; ismeretlen kutyát látni, balszerencse; ugató kutya, veszekedés; harcoló kutya, óvakodjunk az ellenségektől és rablóktól; vonyító kutyák, balszerencse; megharap egy kutya, átmeneti gondok; hozzánk dörgölőzik, hízeleg nekünk álmunkban, egy igazi barát közeledése.

 

L

 
Lábak
– Utazás, siker, pénz; piszkos vagy sebes lábak, betegség, szomorúság és károk; falábak, balszerencse.

Labda – Követése, öröm és élvezet; labdázás, jó szerencse, esetleg a család gyarapodása.

Lámpás
– Siker.

Lánc
– Láncot látni, házasság; elszakítani, valamilyen kemény feladat, megpróbáltatás vár ránk.

Lányszöktetés, lány elszökése a szeretőjével – Küszöbön álló házasság jele.

Látogató
– Jó egészség és hosszú élet; sok ember szerint viszont betegséget és halált jelent.

Lavór, mosdótál
- Öröklés.

Lazac
– Válás, elkülönülés.

Léggömb
– Gond, kellemetlenség.

Legyek – Óvakodj a vetélytársaktól és az irigy emberektől.

Legyező
– Veszekedések.

Lelkész, lelkipásztor
– Óvakodj a hamis barátoktól; esketést végző pap, tenmagad, valamelyik rokonod, vagy barátod hamarosan megházasodik.

Lépcső
– Felfelé menni a lépcsőkön, siker; legurulni rajtuk, fájdalom, szomorúság.

Létra – Felmászás létrára, siker; leereszkedés róla, nagy veszteség és gond, tönkremenetel.

Levél
– Barát látogatása vagy jó hírek.

Levélkézbesítő, postás
– Fontos hírek.

Likőr – Vagyon.

Liszt
– Vagyon, gazdagság, nagynéni vagy nagybácsi elhalálozik; a liszt álma halált jelez.

– Lóról álmodni a legtöbbször nagyon jó ómen; lovaglás, siker; fekete lóval álmodni, csalódás; sebesült lovat látni, balszerencse; ló megölése, nagy szomorúságot jelez előre. A japánok számára a ló álma szerencsés előjel, általában utazást prognosztizál; különösen szerencsés a vágtató ló álma tavaszi éjszakákon.

Lópatkó
– Lópatkót látni, utazás; találni és megtartani, nagy szerencse.

Lottó, sorsjáték
– Veszteség és kudarc.

Lövés, lövöldözés – Általában jó szerencse.

Ludak – Öröm, siker.

 

M

 
Macska – Baj, szenvedés, csalódás, veszekedés és általában balszerencse. A macskák álma ellenségeket jelez. Ha egy macska jön utánunk, tolvajok ólálkodnak körülöttünk; ha mi követünk egy macskát, hamarosan leleplezünk egy rablót vagy zsebmetszőt.

Madarak – Kalitkába zárásuk, öröm és haszon; megölésük, szegénység; énekes madarak látása vagy hallása, sikerek, nyereségek, hasznok; civakodó madarak látása, nagy változás várható az életünkben; madárrá változás, szintén valamilyen változást jelez az ember számára; ha valaki háromszor egymást követően madarakról álmodik, az illető egy éven belül vagyont örököl.

Mágus – Óvakodjunk az árulóktól.

Majom
– Óvakodjunk az ellenségektől, szerelmi csalódás.

Malom – Siker, gazdagság, öröklés.

Mandulák – Róluk álmodni, nagy boldogság, vagy szomorúság és gond.

Márvány
– Örökösödés.

Mécses
– Égő, gond; kihunyt, az álmodó halála.

Medve – Ha megtámad, üldöztetés valamelyik ellenséged által; ha elszalad előled, siker.

Megölés
– Egy ember megölése általában nagyon rossz ómen, nyomorúságot, szenvedést és halált jelez előre; valami más élőlény megölése, szorongás az ellenségek miatt.

Méhek
– Gazdagság, siker.

Menazséria (cirkuszi állatsereglet) – Igaz barátságban lesz részed.

Méreg – Nagy balszerencse, betegség vagy halál.

Mérgezés, ittasság, mámor – Növekvő szerencse, felépülés betegségből.

Méz
– Pénz.

Meztelenség
– Azonos nemű személyt látsz mezítelenül, óvakodj az árulástól, hűtlenségtől; ha a látott személy a másik nem fiatal és csinos képviselője, nem várt öröm; ha csúnya és öreg, szégyen és balszerencse; ha magadat látod meztelenül, súlyos betegség, esetleg halál, szégyen és szomorúság fenyeget.

Mirtusz – Házasság, a tiéd vagy egy közeli hozzátartozódé.

Mise
– Misére menni vagy részt venni misén, boldogságot jelez.

Molnár – Meglátni egyet, hitszegés, árulás; rábámulni egy molnárra, siker a szerelemben.

Mosoda, mosókonyha
– Keményen kell dolgoznod másokért vagy másvalaki javára.

Mosónő
– Mosónőt látni álomban, boldogság, siker; ha a látott mosónő fáradt vagy veszekszel vele, csalódás, pletykálkodás veszélye.

Mozaik – Veszély.

Mozdony
– Kellemetlen utazás.

Muff
(kézmelegítő) – Alattomos cselszövés, ármánykodás áldozata leszel.

Múmia – Hosszú, halálos betegség.

Munka
– Munkást látni, amint dolgozik, jó szerencse, siker; pihenő, lustálkodó munkás álma, szegénység, nélkülözés; harcoló, küzdő munkás, csalódás, veszély; ha a jobb kézzel végez valamilyen munkát, jó szerencsére, ha ballal, átmeneti megszorultságra, pénzzavarra, pénzveszteségre számíthat az álmodó.

Mustár
– Veszekedések.

Muzsika
– Nagyon örvendetes ómen; öröm és boldogság, pénz, siker a szerelemben, jó hírek egy távoli baráttól; ha az álmodó házas, jóindulatú gyermekekkel lesz megáldva.

 

N

 
Nagybácsi
– Nagybácsit látni álomban, öröklést vagy házasságot jövendöl, esetleg mindkettőt.

Nagyszülok
– Nagyszülőkről álmodni, olykor öröklést, vagy később megbánt tettet jelez előre.

Nap
– Megbecsülés és jómód, siker a szerelemben; napkelte, jó hírek; napnyugta, rossz hírek, szerelmi csalódás, üzleti nehézségek; a felhőkkel félig eltakartan látni a napot, veszély, nehézség.

Narancs – Elégedettség, siker.

Nedvesnek lenni – Ha azt álmodod, hogy minden ok nélkül nedves (vizes) vagy, kiábrándulásra, dühre számíthatsz.

Néger
– Nehézségre, bajra figyelmeztet.

Nevetés
– Aggodalom és veszteségek.

Nörsz
(ápolónő) – Jó egészség.

 

NY

 
Nyelv
– Óvakodjunk a pletykáktól.

Nyilak – Átmeneti szomorúság, múló bánat.

Nyúl (mezei) – Döglött, jó szerencse; eleven, barátság; futó nyulat látni, nagy gazdagságot, jólétet, vagy pénzügyi veszteségeket egyaránt jelezhet.

Nyúl
(üregi) – Fehér, siker; fekete, aggodalom.

 

 

O, Ó

 
Obeliszk
– Bánat.

Óceán – Főszabályként balszerencsés ómen, különösen, ha álmodban úszol benne, vagy sétálsz rajta, ha a másik nemből való társsal tartózkodsz az óceánon, óvakodj a hamis barátoktól.

Olaj – Siker, megelégedettség, kielégülés, kiváló termés; ha asszony álmodja, hogy bedörzsölik olajjal, jó ómen; ha férfi, szégyen.

Olajbogyók –
Nagyon szerencsés ómen, öröm, béke, megbecsülés, siker.

Olló
– Veszekedések, betegség.

Ólom – Örökség, öröklés.

Oltár
– Boldogság és közeli házasság.

Olvasás
– Komoly irodalmi műé, siker; regényé, öröm, élvezet; kellemes, szórakoztató könyvé, megbecsülés, siker a szerelemben; unalmas vagy rossz könyvé, nehézség, kegyvesztettség.

Omnibusz
– Nehézségek és súlyos veszteségek.

Ópiumkivonat
– Balszerencse.

Óra
– Nyereség, pénz, eredményesség, anyagi fellendülés.

Orgona
(hangszer) – Csalódás, veszteségek; játszani rajta, vagy orgonamuzsikát hallgatni, jó szerencse; templomi orgonát látni, a halál előjele.

Óriás –
Jó szerencse, siker.

Oroszlán
– Hamarosan néhány új jó barátra lelsz, vagy megismersz egyet; oroszlánordítást hallani, veszély; oroszlán megölése vagy megszelídítése, nagy siker; nőstényoroszlánt látni a kölykeivel, családi örömök.

Orr
– Nagy, jó szerencse, jólét, konjunktúra; nagyon hosszú, gyarapodás a családban; nagyon rövid, szegénység; görbe, hajlott, a másik nem valamelyik képviselője megcsal téged; orratlannak látod magad, szenvedni fogsz, mert erkölcstelen élettel rágalmaznak téged.

Orvosság
– Bevétele, betegség, szenvedés; valaki másnak adni, profit.

Osztrigák – Kedvezőtlen előjel; üres osztrigahéjak, nehézség és veszteség.

 

Ö,Ő

 
Ökör – Sok erős ökröt látni, siker, gazdagság, népes család; gyenge és sovány ökrök, nélkülözés, hajléktalanság vár rád, óvakodj a hűtlenségtől; verekedő, küzdő ökrök, igazi barátsággal leszel honorálva; vízben látni ökröt, balszerencse; ökör megölése, szomorúság.

Ölelés – Óvakodj a hamis barátoktól.

Öngyilkosság
– Öngyilkosságot követsz el álmodban, arra figyelmeztet, hogy változtatnod kell a szokásaidon, valószínűleg a lakóhelyeden, vagy nagy szerencsétlenség történik veled.

Örökbefogadás (gyermeké) – Gondok.

Öröklés
– Rokon halála.

Őszibarackok
– Sok örömre és élvezetre számíthatsz.

Öv
– Sikeres házasság; ha szakadt, veszély; ha régi és megviselt, probléma; arany, jómód; ezüst, kár, veszteség; rézszínű, boldogság.

Özvegység – Ha azt álmodod, hogy megözvegyültél, nagy élvezetre, vagy komoly elégtételre számíthatsz.

 

 

P

 
Pacsirták – Elevenek, jó szerencse; sültek, nehézség, bebörtönöztetés, fogság.

Pad
– Rajta állni, kényelem.

Padlás
– Jó szerencse.

Padlizsán
– Szerencsés ómen a japánok számára.

Palackok, flaskók
– Teli üvegek, élvezet; üres, betegség; törött, szomorúság.

Pálmafa
– Jó szerencse.

Palota – Nehézség.

Pap
– Balszerencse, esetleg halál. Van egy régi ír mondás, mely így szól: „Jobb az ördögről álmodni, mint a papról.”

Papagáj
– Óvakodj a pletykától.

Papír – Fehér, jó hírek; színes, hűtlenség; gyűrött, szakadt vagy piszkos, sok fájdalomtól fogsz szenvedni.

Paradicsom (édenkert) – Veszély.

Párduc, leopárd – Óvakodj az árulóktól és az intrikáktól; megölsz egyet, győzedelmeskedsz az ellenségeid fölött.

Parfüm
– Nagy siker.

Park – Siker, boldogság; ha gondozatlan, elhagyott vagy kietlen, nagy károk.

Paróka – Óvakodj a becsületsértéstől, rágalmazástól.

Patkányok
– Óvakodj a nehézségektől és ellenségektől; ha megtámadnak, nagy balszerencse; ha elűzöd vagy megölöd őket, sikeresen kilábalsz a nehézségeidből, problémáid szerencsésen megoldódnak.

Pattanások – Jó szerencse.

Pattogatott kukorica
– Hamarosan valaki születéséről kapsz hírt, az is lehet, hogy a saját családodból.

Páva
– Óvakodj az önteltségtől.

Pázsit
– Bámulni rá, jó egészség; szaladgálni rajta, aggodalom, szorongás.

Pénz
– Találása, jó szerencse; megspórolása, kár; nagy pénzösszeg látása, óvakodjunk az árulástól. A japánok szerint sok pénzről álmodni közelgő veszteséget jelez. Valószínűleg ugyancsak ez lehetett a hiedelem Shakespeare korában, mert Shylock a Velencei kalmár című drámában, amikor vacsorára és esti mulatságra hivatalos, a következőket mondja a lányának, Jessicanak:
„Jessica lányom, / Vigyázz a házra: - Nincs nagy kedvem elmenni / Valami rosszat érzek a levegőben / Mert pénzes zacskókról álmodtam az éjjel.”

Pénzérme
– Arany, szorongás; ezüst, vesződség; réz, veszteség.

Pénztárca
– Üres, jómód, siker; teli, szerencse; erszény találása, balszerencse.

Pohár
– Egy pohár vizet kapni, a család egyik gyermeke hamarosan megházasodik; ha a pohár összetörik, anélkül, hogy a víz kiloccsanna, az anya halála és a gyermek sértetlensége; ha a víz kilottyan, anélkül, hogy a pohár összetörne, a gyermek hal meg, és az anya marad sértetlen.

Pók – Általában jó szerencse előjele; ha viszont megölsz egyet, balszerencsés leszel.

Pokol
– Balszerencse, bizonyos változás az életben.

Portás, ajtónálló
– Óvakodjunk a pletykáktól.

Portéka – Sok terméket látni felhalmozva, óvakodj a rablóktól.

Portré
– Jó szerencse annak, akit ábrázol; megsemmisítése azonban balszerencsét, betegséget jelez, sőt a megfestett (megrajzolt) személy halálát is jelentheti.

Prédikáció – Szentbeszédre figyelni, boldogság.

Pulyka
– Eleven, siker; minél nagyobb, annál jobb; döglött, szomorúság, baj.

 

R

 
Rajzolás
– Rajzoló embert látni, barátság vagy siker a szerelemben; ha álmunkban önmagunkat rajzoljuk le, az egy olyan ajánlatot jelez előre, melyet el kell utasítanunk.

Rejtélyek
– Rejtélyekről álmodsz, melyeket nem tudsz megfejteni, óvakodj a hamis hízelgéstől.

Rendőr
– Baj, szégyen.

Repkény
(borostyán) – Igaz barátok.

Repülés – Szárnyak nélkül, nagy siker; szárnyakkal rendelkezni, kellemetlenség, baj.

Rét, kaszáló – Kényelem és jómód.

Retek
– Felfedsz egy titkot; ha az álmodó szerelmes, szerelmi csalódás; ha házas, gyarapodás a családban.

Rizs
– Evése, jólét.

Robbanás
– Halál a családban.

Róka
– Óvakodjunk az árulóktól és a rablóktól; megölni egyet, jó szerencse.

Romok
– Jó szerencse.

Rongyok
– Siker sok megpróbáltatás után.

Rózsák
– A rózsák álma általában boldogság és jó szerencse jele; a csúnya rózsák, gondot, nehézséget jeleznek.

Ruhák – Fehér ruhák álma, különösen egy beteg ember számára, a halál jele, mivel a halottakat fehér ruhában temetik el; fekete ruhák álma felépülést jelez, mert az élő gyászolók viselnek fekete öltözéket.

Ruhák vagy zoknik foltozása – Boldogtalanság.

 


S

 
Sajt – Látása, apró kellemetlenségek vagy végső siker; evése, haszon.

Sakkjáték
– Veszekedések, csalódások.

Saláta – Pénzügyi nehézségek.

Sánta (mozgássérült) – Gond, betegség.

Sárgaság – Óvakodjunk az árulástól, hűtlenségtől.

Sárkány
– Gazdagság.

Sas
– Siker.

Sáska, szöcske
– Balszerencse.

Sátán
– Látása, halál jele; harc vele, veszély; legyőzése, siker; legyőzetni általa, nagy veszély.

Seb, sebesülés
– Megsebzett vagy álmodban, siker a szerelemben, profit; valaki mást látsz megsebesülve, vagy sebzetten, szomorúság.

Selyem
– Jó szerencse, pénz.

Sírás, könnyhullatás
– Öröm, siker.

Síremlékek
– Nagy siker, jó hírekre számíthatsz, gyarapodik a család.

– Veszekedés, aggodalom.

Sonka
– Nyereségek, hasznok.

Söntés
– Boldogság és hosszú élet.

Söprés
– Szoba söprése, nehézségek.

Sör
– Nehézség, kellemetlenség.

Spárga
(növény) – Siker.

Strucc
– Csalódottság, kiábrándulás.

Sütemény
– Élvezet; sütemény vagy torta készítése, siker a vállalkozásban; evése, jó hírek.

 


SZ

 
Szabó – Üzleti problémák.

Száj – Kicsi, szerencse; széles, értékes barátra lelsz; gondozatlan, elhanyagolt fogak látása, szomorúság.

Szajkó (mátyásmadár) – Szerencsétlenség és baj.

Szakadék – Beleesni, vagy belenézni, veszély.

Szakáll – Nagyon hosszú, balszerencse; fehér, tiszteletadás, megbecsülés; fekete, szerencsét hozó; szakállas asszonnyal álmodsz, hamarosan megházasodsz.

Szalma – Boglyákban, eredményesség, szerencse; égő, élvezet, öröm.

Szalonna – Megenni egy darabot, győzelem az ellenségek fölött; levágni egy szeletet, olykor a halál, máskor az üzleti kudarc, a vállalkozás bukásának a jele.

Szamár – Szamarat látni, veszekedés; nagyon megterhelt szamár, anyagi haszon, jó szerencse; szaladó szamár, csalódás; ordító szamár, valamilyen szégyen vagy megszégyenülés várható; szamárháton utazni, siker a szerelemben; leesés a szamárról lovaglás közben, gyötrelem, fájdalom; fehér szamár, családi örömök; fekete vagy barna, gazdaság, vagyon; szamarat birtokolni, vagy ajándékba kapni, nagy siker.

Számok – Számokról álmodni és nem emlékezni rájuk, amikor megkérdezik, csalódás; emlékezni a számokra, jó szerencse, érdemes megjátszani őket a lottón.

Száműzetés – Önkéntes száműzetésbe vonulás, jó szerencse; eltitkolt, fájdalmak.

Szappan – Siker.

Szarvak – Álmodban szarvakkal látod magad, annak jele, hogy a kedvesed meg fog csalni.

Szarvasmarha – Jólét.

Szélkakas – Csalódás.

Szellem – Fehér, élvezet; fekete, probléma, nehézség. Egyes amerikai indiánok szerint ez nagyon rossz ómen, az álmodó gyors halálát prognosztizálja.

Szemek – Szemekről álmodni általános szabályként jó ómen, minél szebbek a szemek, annál nagyobb lesz a szerencse.

Szemész, szemorvos
– Ha szemorvossal álmodsz, valamilyen cselszövést terveznek ellened, melyet azonban elkerülsz.

Szemfedél, halotti lepel
– Boldogság.

Szemüveg
– Figyelmeztetés, hogy tartsd nyitva a szemed, vagy csalás áldozata leszel.

Szén – Óvakodjunk az ellenségektől, irigyektől és rágalmazóktól.

Széna – Jó szerencse; kaszálását látni, bánat.

Szerencsejátékos, kaszinó – Vigyázzunk, mert valakik elárulni készülnek bennünket.

Szerzetes
– Óvakodjunk az árulástól.

Sziget – Elhagyás, dezertálás.

Sziklák – Látásuk, veszteségek, gondok; felmászni rájuk, siker.

Szilvák
– Frissek, érettek, jó szerencse; aszaltak, súlyos nehézségek.

Színészek és színésznők – Kívánságaid teljesülnek, ha viszont magadat látod színésznek, sok aggodalom vár rád.

Szivárvány – Átmeneti nézetkülönbség a legjobb barátoddal.

Szolgák – Óvakodj a pletykától, veszekedésektől.

Szomszédok – Óvakodj a pletykálkodástól.

Szökőkút
– Tiszta vizű, egészség és komfort; zavaros vizű, szomorúság.

Szőlőszemek
– Nyereségek és élvezet.

Szörnyetegek, szörnyszülöttek – Bármilyen szörnyről álmodni nagyon balszerencsés ómen.

Szövés
– Aggodalom.

Szúnyogok – Irigység vagy gyűlölködés áldozata leszel.

Születésnapi ajándék – Kapni, szegénység; adni, kellemes meglepetés.


T


Táncolás – Siker.

Tapasz, flastrom – Szomorúság, szenvedés.

Tavacska vagy mesterséges tó, vízmedence – Ha tiszta vizűbe pillantasz, igazi barátságban lesz részed; ha zavaros vizűbe, veszekedések; ha döglött halat látsz benne, szegénység az álom jelentése.

Távollét
– Távollévő személyekről álmodni, a mielőbbi visszatérésüket jelzi.

Tea – Aggodalom.

Tehenek – Jómód, minél több, annál nagyobb.

Tej – Tejről álmodni főszabályként a család gyarapodását jelenti; tejet inni álomban, jó barátra lelünk a másik nemből; tej kilöttyentése, üzleti veszteség.

Teknősbéka – Ha teknősbékát látsz, vigyázz, mert titkos ellenségeid vannak; ha megeszed, törekvéseid siker koronázza.

Tél – Télről álmodni nyáron, balszerencse; kemény télről álmodni a téli hónapokban, szerencse, jó termés várható.

Temetés – Házasság; magadat vagy valaki mást látni, amint elevenen eltemetik, örökséget, egyesek szerint veszélyt, rossz híreket jelez előre.

Temetkezési vállalkozó – Esküvő jele; ha fehér színnel kapcsolatban látod őket, a házasság boldog lesz, ha feketével, boldogtalan.

Temető – Konjunktúra.

Templom – Látni egyet, öröklés; bemenni vagy benne lenni, nehézségek.

Tenger
– Ha tengerről álmodsz, hamarosan útra kélsz; Ha egy tervezett utazás előtt látod a tengert álmodban, az utad nagyon sikeres lesz; ha viszont álmodban úszkálsz a tengerben, vagy a vizén jársz, balszerencsét jelez.

Tengerészek, matrózok
– Hamarosan útra kelsz, ám az utazást valószínűleg nem fogod élvezni, nem lesz az számodra kellemes.

Térd – Térd megsérülése, csalódás, aggodalom; térdre ereszkedés valaki előtt, gond, nehézség; használhatatlanok a térdek, szegénység, rossz hírek; fájó vagy hasogató térd, betegség.

Testvér
– Halott fivérről vagy nővérről álmodni, hosszú életet és jómódot jelent.

Tészta
– Fizikai és anyagi (pénzügyi) veszteségek.

Tető
– Tetőt látni vagy rajta lenni álomban, jó szerencse.

Teve – Jó szerencse.

Tigris – Óvakodj az irigyeidtől és a gyűlölködőktől; megölsz egyet, vállalkozásodban sikeres leszel.

Tinta – Kiömlő tinta, ígéret, szerződés megszegése, vagy elválás egy baráttól; egyéb álom a tintáról, kedvező ómen.

– Tiszta vizű, barátokat jövendöl; homályos vagy zavaros vizű, veszekedések.

Tojások – Jó szerencse; töröttek, kár.

Tollak
– Fehérek, siker, gazdagság; feketék, kudarc.

Torony – Templomtornyot látni, balszerencse; felmászni egy toronyba, siker.

Tölgyfa – Zöld lombkoronával, jó egészség, hosszú élet, boldogság; hajlongó vagy szél rázta, pénz és gyors házasság; lombtalan, szerencse idős korban; több fiatal tölgy, népes család; makkal teli tölgyek, nagy vagyon.

Tövisek – Aggodalom.

Trágya – Jelentős pénzügyi szerencse.

Trón – Csalódás.

Tubák – Aggodalom.

Tuskó, rönk – Hamarosan útra kelsz.

Tűk – Veszekedések.

Tűz – Kis tűzet látni, élvezetek; hatalmas tűzvészt, hamarosan néhány nagy ünnepségen veszünk részt; megégni álomban, csalódás és veszteség. A japánok számára tűzzel álmodni jó ómen.

 

TY

 
Tyúkok – Tyúkokkal álmodni, szabály szerint szerencsés; káráló tyúkok vagy csirkék azonban veszélyre figyelmeztetnek. Belgiumban a fehér tyúk álma egy kedves barát elvesztésének a jele.

 

U, Ú

 
Ujjak – Megégetésük, óvakodjunk az irigyeinktől; megvágásuk, levágásuk, barát elvesztése; álmodban a normálisnál több ujjad van, a házasságod kudarcba fullad, ha viszont még nem vagy házas, új kapcsolatot, szövetséget prognosztizál, mely később jelentős haszonnal jár.

Újság – Óvakodj az árulástól és rágalmazástól.

Úszás – Siker; hamarosan olyan valakivel találkozol, akit régóta nem láttál.

Utas, utazó – Járműben utazol, váratlan szerencsében lesz részed; gyalogosan, nehéz munka vár rád; társaságban, az emberek hamarosan beszélni fognak rólad

Utca – Az utcán sétálni látod magad, probléma és aggodalom vár rád.

 

Ü,Ű


Ügyvéd – Perek, viták, nehézségek, veszteségek.

Ünnepség – Balszerencse, szegénység.

Üzenet – Üzenetet kapni, előrehaladás az életben, előrelépés a szamárlétrán.


V


Vád, bűncselekménnyel gyanúsítás
– Ha a vádló férfi, nagy veszély, siker; ha nő, rossz hírek; ha valaki mást vádolnak, szomorúság.

Vadászat – Vadászatban részt venni vagy vadászpartin lenni rossz ómen; visszatérés vadászatból, jó egészség, nyereségek.

Vadászsólyom – Szerencsés jel a japánoknak.

Vak, vakság
– Vakká válásunkról álmodni rendszerint nagyon szerencsés jel, azonban néha veszélyt jelezhet; vak embert látni, ugyancsak veszélyre figyelmeztet.

Vállak – Ha szélesek és erősek, sikerek; ha keskenyek és gyengék, gondok.

Varangy (varangyos béka) – Botrány, balszerencse, kiábrándultság, károk; az álmodó bűncselekmény áldozatává válhat.

Varjak – Balszerencse, különösen lázas emberek számára.

Vas – Nyereségek; ha égetően forró, szomorúság.

Vásárlás – Ha álmodban vásárolsz, sok pénzt fogsz kapni.

Vasút
– Utazás.

Váza
– Öröklés vagy profit; ha törött, halál.

Vér – Látása, nagy gazdagság, öröklés; saját véred vesztése, csalódás, károk.

Verebek
– Nehézségek; sok veréb, hamarosan útra kelsz.

Vérerek – Ha saját vérereidet nézed, szemléled álmodban, szorongás és gond a jelentése.

Vérzés – Veszteségek.

Versenyző (sportoló, versenyautó, versenyló stb.) – Balszerencse.

Veszekedés, perlekedés – Álmodban perlekedsz, híreket kapsz, melyek valószínűleg kedvezőtlenek, nehézségek.

Vihar – Veszély.

Világítás – Szegénység és vesződség.

Villa (evőeszköz) – Veszély.

Villámlás – Szerelmi viták, összezördülések.

Virágkoszorú – Virágkoszorú látása, teljesülnek az álmodó vágyai.

Virágok – Virágokat látni, öröm; viselni, hamarosan megházasodsz; darabokra tépni, válás, elkülönülés; letépésük, jó egészség.

Viszketés – Jó szerencse.

Visszhang – Betegség.

Víz – Tiszta víz, kényelem, boldogság; piszkos, szomorúság és gondok; poshadt, súlyos - valószínűleg halállal végződő - betegség; vízesés álma, veszély; vízen járás, siker, győzedelmeskedés az ellenségek fölött; abnormális körülmények között, vagy szokatlan helyeken látni vizet, veszély, problémák; látni, amint egy víztest kiszárad vagy vize zavarossá válik, hamarosan javuló kapcsolatok. Nagyon hideg vízről álmodsz, óvakodj az ellenségektől, a melegtől és a betegségektől; víz kilöttyentése, óvakodj a tűztől; víz ivása, kényelem, megelégedettség. Vízhordás szitában, feneketlen edényben vagy valami hasonlóban, anélkül, hogy kifolyna, komoly családi problémák, csalódás, nagy veszteségek elé nézel; mást látsz vizet hordani, neked, vagy az illetőnek szerencséje lesz, vagy a látott személlyel kapcsolatban történik valami számodra kedvező.

Vízbefulladás – Más ember vízbefulladását látni, öröm, siker; magunk vízbefúlásáról álmodni, siker, jómód. Egyes szerencsejövendölők szerint a vízbefulladás anyagi problémákat jelez a közeli jövőben.

Vizesárok, patak, ér – Veszély; ha szerelmesek vagyunk, boldogságot jelez előre, és azt, hogy szerelmünkkel hamarosan összeházasodunk.

Völgy – Öröm és béke.


Z


Zálogház – Szomorúság, nélkülözés.

Zászló – Lobogva látni, veszély; vinni, megbecsülés, tisztelet és siker.

Zenekar – Pénz.

Zivatar – Ez általában nagy balszerencsét, esetleg halált jelez, néha azonban pont az ellenkezőjét: sikeres házasságot és jómódot jelent.

Zöldségek
– Zöldségek letépése, kihúzása, veszekedések; zöldség megevése, veszteség.

Zodiákus (állatöv) – Zodiákus álma, nyerés a lottón; férfiak számára azt is jelzi, hogy hosszú utazás vár rájuk; férjezetlen nőnek, hogy hamarosan hozzámegy egy idegenhez (külföldihez); házasember számára pedig, hogy gyarapodik a család.ZS


Zsibbadtság, dermedtség – Betegség, aggodalom.

Zsidó – Veszteség, csalódás; ha egy zsidó nyújt neked valamilyen szolgáltatást, siker várható.

 

Hozzászólások  

0 #1 Pallagi Zsolt 2015-05-19 23:10
Van egy vissza térő álmom !
A pokolban vagyok Démoni formában ! Szavakkal szárnyal ! Körülöttem millió másik akik ellen küzdök igen heves harc van ! Szó szerint a föld bele remeg ! Hegyek omlanak össze és tele van vérrel ! NÉha meg jelenik 2 másik állak de azok nem csinálnak semmit ! Csak néznek ! EZ miért van ?

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

A térdek

Amikor indulatosan - tiltakozva, tagadva vagy elutasítva valamit - az „ángyunk (nagynénénk, öreganyánk vagy nagymamánk) térdét”, vagy „térdekalácsát” emlegetik, valószínűleg kevesen gondolnak arra,...

A karácsonyi asztalnál ne politizáljunk

Az ünnepi vacsorára való készülés ne szűküljön le csak az ételek és a sütemények elkészítésére, fordítsunk figyelmet a környezet széppé tételére, elsősorban az asztal feldíszítésére. Sugározzon...

A játékkártya története

  „(…) A piros örömet és sötét végzetet osztó kártya útja a messze múlt rejtett bizonytalanságából ideérkezett a napjainkba és ez az út az emberi játékszenvedély története. A kártya története érdekes, de eredetét...

Milyen madár a turul?

Mivel mostanában sokszor hallani róla, arra gondoltam, megkérdezem néhány ismerősömet, milyen madár a turul. Válaszuk tömören csak annyi volt, hogy ragadozó. További faggatásomra, többnyire...

Fõmenü

Az utolsó két hozzászólás

  • Álomfejtés A-tól Z-ig

    Kedves Erzsébet! Tegnap elég érdekes álmom volt. Kint voltam a testvéremmel az udvaron, amikor az ...
     
  • Álomfejtés A-tól Z-ig

    Kedves Erzsébet! Az utóbbi 1-2 3vben szinte mindig arról álmodom hogy megölnek vagy meg akarnak ölni ...